Frykt, ensomhet og apati er en større trussel enn corona

Myndighetene går av skaftet i sine smitteverntiltak. Utviklingshemmede i bofellesskap risikerer stor skade av tiltakene.

Det er forståelig og prisverdig at myndighetene iverksetter sterke tiltak for å begrense smittesituasjonen. Det er utilgivelig når tiltakene rammer mer enn de hjelper.

Å isolere mennesker med utviklingshemming i egen leilighet over flere uker, vil trolig gi langt større helseskade enn coronasmitten. Det å kun treffe folk i fult smittevernutstyr, kan ta knekken på mange.

Tiltakene som iveksettes må balansere de ulike hensynene mot hverandre. Det må lages individuelle løsninger. Tross alt vil de fleste smittede kun få et mildt sykdomsforløp. Det er mulig å redusere interaksjonen med andre uten å måtte være i isolat.

Jeg har forståelse for at en på sykehus og på sykehjem har slike strenge regler. Når det gjelder folks hjem, så bør en kunne skjele til tiltakene som er iverksatt overfor dem som har sitt hjem utenfor bofellesskapet.

Jens Petter Gitlesen

17 mars 2020

  • 2020-03-18 Det å motivere brukerne er helt klart et opplagt poeng. Ellers registrerer jeg at forbundsleder uttrykker en såkalt bekymring for skade. Det er egentlig det minste problemet for så langt er det meldt om seks døde som følge av Korona viruset må en også regne med at utviklingshemmede vil dø. Steinar Wangen
  • 2020-03-17 Tenkjer det er viktig å motivere til aktiviteter for brukarane så godt ein kan i ein slik situasjon. Det er også viktig å verne om brukarane - og også dei som skal hjelpe, slik at alle held seg friske. Dei som skal hjelpe treng også å halde seg friske, og det kan vere at hjelparane har ein utfordrande situasjon heime med familiemedlemmer som også er i risikogruppa. Det er mange hensyn å ta. Tilrettelegging frå leiinga, der færrest mulig er innom ein brukar er viktig så langt det let seg gjere. Vaske med såpe og vatn, både hender og overflater. Halde avstand så langt det er mulig, og elles følge nasjonale retningslinjer langsmed. Anonymt
  • 2020-03-17 En pandemi er alltid dramatisk og da handler det om å velge det minste av flere onder. Steinar Wangen
  • 2020-03-17 Jeg får ikke ha besøk eller gå på besøk til noen Anonymt
  • 2020-03-17 Utestengt fra arbeidsplassen også, og "innestengt" i egen bolig. Kan umulig være bra for mennesker som ikke forstår hvor smittsomt dette viruset er. May Dahlberg
  • 2020-03-17 Høres ikke ut som rett bruk av utstyr. Så lenge det ikke er mistanke om smitte, hos noen av de aktuelle parter, er ikke utstyr nødvendig. Samtidig forekommer det stille smitte, så ved den minste mistanke bør det vurderes hvilke tiltak som skal startes opp. Og, ingen mistanke betyr at det er mulig å ta en tur ut i frisk luft det det finnes rom for dette innenfor myndighetenes anbefalinger. Ola rustad

Tips noen om siden