Hurdalsplattformen, forside

Regjeringsplattformen, CRPD – hva skjer?

Regjeringen slår fast at CRPD skal bli til norsk lov. Nyheten vakte jubel, men utløste mengder av spørsmål som jeg tviler på at selv de som fremforhandlet regjeringsplattformen kan svare på. Men noe kan en si, i det minste i form av sannsynlige utfall.

Regjeringserklæringen, eller Hurdalsplattformen som den heter, er en slags kjøreplan for regjeringen. Den ble fremforhandlet på to uker og inneholder rundt 600 kulepunkter som sier hva regjeringen vil. Ett av disse kulepunktene sier at

Regjeringen vil "Inkorporere FNs konvensjon for rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) i norsk lov "

Det er vanlig at regjeringer anstrenger seg for å gjennomføre punktene i regjeringserklæringen. Har vi flaks, så starter arbeidet med å inarbeide konvensjonen rundt juletider og ender opp med et lovforslag våren 2022. Raskere er det neppe mulig å gjennomføre prosessen, men det kan ta lenger tid.

Jeg tviler på om Støre eller Vedum vet så mye mer om inkorporeringen enn leserne av Hurdalsplattformen. Det viktigste med å fremforhandle en regjeringsplattform, er å avklare de punktene hvor partiene har ulikt syn. Dem var det mange av. Inkorporering av CRPD er blant punktene hvor Senterpartiet og Arbeiderpartiet er rimelig enige. Det var neppe dette av de rundt 600 punktene hvor det ble brukt tid og energi for å finne en løsning.

I vårens stortingsbehandling av forslaget fra SV om å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven, foreslo Senterpartiet:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, og å foreta en systematisk gjennomgang av norsk lovverk for å identifisere hvor det eventuelt er behov for å gjøre endringer."

Senterpartiet foreslo også

"Stortinget ber regjeringen legge fram en vurdering av konsekvensene av at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen til CRPD."

Da Senterpartiets forslag falt, stemte Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne for forslaget fra SV og Ap:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven."

Det er vanskelig å se at partiene har endret holdninger siden 9. mars.

Men før Stortinget behandler inkorporeringen, så skal det utarbeides et lovforslag som vil omtale konsekvenser av å inkorporere konvensjonen i menneskerettighetsloven. Konsekvensene avhenger av hvordan konvensjonen forstås. Det må også avgjøres om Norges tolkningserklæringer som FN-systemet har bedt Norge om å trekke, skal inngå i et lovverk, trekkes eller behandles på annet vis. Lovforslaget fra regjeringen og innstillingen fra Stortingets behanlig vil være viktige rettskilder. Hva resultatet vil bli på disse områdene, kan ingen si i dag.

Det vi kan håpe på, er at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) legger opp til en inkluderende og åpen prosess som involverer dem konvensjonen gjelder. Videre bør likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) bidra til å sikre at likestillings- og inkluderingsperspektivet får en dominerende plass og gjennomsyrer hele det kommende lovforslaget.

Det er mange skjær i sjøen frem mot inkorporering, men det er all grunn til å juble. En vikig milepæl er nådd. Vi er på ingen måte i mål, men vi har aldri vært næremere målet.

Tom Tvedt

 

15 oktober 2021

  • 2021-12-04 After a day packed with meetings, client conferences, and working lunches and dinners, a business traveler will most likely be totally exhausted by the time she returns to her room. Women tend to use room service so they won't have to face sitting alone at a table in a room full of couples and other parties. Dining solo doesn't have to be intimidating, though. The hotel concierge can offer ideas for small restaurants that have just a few tables and cater to single diners. 출장안마 farhan
  • 2021-12-02 So before you target your wagers, it is best to make sure first that you've got all those winning weapons on you beforehand. I know a lot of people who would probably be able to live off of the money they make with sports betting but they simply do not know when its time to quit. So they might make $10k but then they don't stop and they lose $15k! Know when to stop! 메이저사이트 farhan
  • 2021-11-30 Great survey, I'm sure you're getting a great response. sbobet farhan
  • 2021-11-11 Betting and sports go together like peas in a pod. Sports betting makes sports even more exciting. Learn the fundamentals of sports betting before you risk a single penny of your hard-earned money and, above all, have fun! 먹튀검증 farhan
  • 2021-10-19 Forrige regjering hadde i sin plattform at det skulle komme en stortingsmelding om menneskerettighetene til utviklingshemmede i løpet av fireårsperioden. Det skjedde ikke. Kanskje det samme skjer med CRPD? Steinar Wangen
  • 2021-10-15 Hva Abid Raja sa, tror jeg ikke vil være førende for vår nye regjering. Vi må selvsagt jobbe videre, men Ap var krystallklare på innkorporering i menneskerettighetsloven. Det samme var Sp i vår. Jeg har vanskelig for å se at det synspunktet er kontroversielt i Ap og Sp kretser. Hvilke forståelser av konvensjonen som legges til grunn, tror jeg er et åpent spørsmål nå. Fra høringsvarene til forslaget om tvangsbegrensningslov, kom det klart frem at forståelsen av konvensjonsteksten varierte rimelig mye mellom CRPD-komiteen, NIM, LDO og innad i brukerorganisasjonene. Lite skjer av seg selv og organisasjonene må selvsagt fortsatt står på. Jeg ser positivt på mulighetene for et godt resultat, langt mer positivt enn i vår. Jens Petter Gitlesen
  • 2021-10-15 Ved nøkkeloverrekkelsen på likestillingsministerens kontor i går sa Abid Raja at regjeringen hadde så og si ferdig sin melding om CRPD, og at han håpet Trettebergstuen ville følge opp den. Det er mye som taler for at den nye regjeringen bør legge den til side, i alle fall om vi skal legge vekt på den motstanden Høyre hadde til inkorporering. Vi må heller håpe at Støre-regjeringen følger opp Hurdalsplattformen med å inkorporere CRPD "i norsk lov" i tråd med AP sitt program. Det er nemlig ikke uten betydning både hvor og hvordan CPRD blir inkorporert i norskl lov. Det er flere måter å gjøre det på. AP programfestet at den skal inkorporeres i den norske menneskerettighetsloven, - og det er viktig at den inkorporeres der. MR-loven har forrang for annen lov (unntatt grunnloven). Det er her de andre diskrimineringskonvensjonene er inkorporert, så hvorfor skulle funksjonshemmede nøye seg med mindre? Særlig når landets største parti, og statsministerens og likestillingsministerens parti, hadde det som valgløfte. Så kan vi bare undre oss over om det har en betydning at Hurdalsplattformen sier den vil inkorporere ILO konvensjonene i MR-loven, mens de for CRPD nøyer seg med å si "norsk lov". Lars Ødegård

Tips noen om siden