Nyheter

 • Catalina Devandas

  FNs spesialrapportør – Kritisk til tvangslovutvalget

  13.10.2019
  FNs spesialrapportør for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært på to ukers besøk i Norge. Spesialrapportøren uttrykker seg kritisk til innstillingen fra Tvangslovutvalget.
  FNs spesialrapportør – Kritisk til tvangslovutvalget
 • Statsbudsjettet

  Statlig unngåelsesatferd

  07.10.2019
  En kan lære mye av å lese statsbudsjettet. Det er bare så synd at statsbudsjettet er realpolitikk og ikke en eksempelsamling i departemental retorikk.
  Statlig unngåelsesatferd
 • penger

  Statsbudsjettet viser manglende prioritering av dem som trenger mest

  07.10.2019
  For dem som har størst behov for tjenester, velter Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 rundt 400 millioner kroner over på kommunene.
  Statsbudsjettet viser manglende prioritering av dem som trenger mest
 • Arbeid

  300 nye VTA-tiltak

  07.10.2019
  Regjeringen varsler 300 nye VTA-tiltak. Vi får være taknemlige for veksten i tiltaksplasser. Noe er bedre enn ingenting, men 300 nye tiltaksplasser er alt for lite. Med denne veksttakten, vil det ta 111 år å dekke bekovet for tiltaksplasser.
  300 nye VTA-tiltak
 • Sheida Sangtarash

  Krever likestilling av funksjonshemmede

  04.10.2019
  Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) etterlyser en politikk for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og er kritisk til regjeringens varslede likeverdsreform.
  Krever likestilling av funksjonshemmede
 • Inkluderingspodden

  04.10.2019
  Statped har laget en podkast. De tester ut formatet gjennom tre interessante episoder om temaene alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), synsvansker og milde hørselstap. De har så langt fått gode tilbakemeldinger på podkasten og ligger nå på 4. plass i kategorien utdanning i Apples Podcasts.
  Inkluderingspodden
 • Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

  Utvalg for å gjennomgå BPA-ordningen

  29.09.2019
  Vi skal være glade for at regjeringen har nedsatt BPA-utvalget. Men vi kan ikke si oss fornøyd med at regjeringen ikke retter opp de problemene med ordningen hvor vi allerede kjenner løsningen.
  Utvalg for å gjennomgå BPA-ordningen
 • Illustrasjon

  Vi som er det kommunale selvstyret

  20.09.2019
  Neste gang du hører politikere som prater varmt om det kommunale selvstyret, så husk at selvstyret er finansiert av svakere rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.
  Vi som er overlatt det kommunale selvstyret
 • Bokens forside

  En bok for alle med interesse, ansvar og myndighet

  19.09.2019
  Boken «Hverdag i velferdsstatens bofellesskap» anbefales på det sterkeste. Jeg venter på den naturlige oppfølgeren: Hvordan etablere god styring av politikken overfor mennesker med utviklingshemning.
  En bok for alle med interesse, ansvar og myndighet
 • Tvangslovutvalget setter FNs funksjonshemmedekonvensjon i skyggen og reduserer FNs funksjonshemmedekomite til en inspirasjonskilde som ikke vektlegges.

  Nytenking på gamlemåten

  14.09.2019
  Tvangslovutvalget setter FNs funksjonshemmedekonvensjon i skyggen og reduserer FNs funksjonshemmedekomite til en inspirasjonskilde som ikke vektlegges.
  Nytenking på gamlemåten
 • Bjørn Roar Vagle og Randi Sigurdsen

  Retoriske spørsmål fra Vagle og Sigurdsen

  11.09.2019
  Tvangslovutvalgets medlem professor Randi Sigurdsen vrangleser enkle tekster. Vernepleier Bjørn Roar Vagle som også var medlem, husker tilsynelatende verken hva jeg sa eller skrev.
  Retoriske spørsmål fra Vagle og Sigurdsen
 • Sheida Sangtarash

  Følger Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn rettssikkerhetsgarantiene gitt av lovgiver?

  09.09.2019
  Utviklingshemmedes rettssikkerhet i spørsmålet om tvang er ikke god nok, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet etter tilsyn i Hedmark. Fylkesmannen sier de følger malene Helsetilsynet har gitt dem. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller spørsmål om forholdene.
  Følger Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?
 • Trine Skei Grande

  Lover gratis SFO etter 4. klasse

  04.09.2019
  Venstreleder Trine Skei Grande har fått gjennomslag i regjeringens budsjettforhandlinger og varsler gratis SFO etter 4. klasse.
  Lover gratis SFO etter 4. klasse
 • Anna M. Solberg

  NFUer og KrF politiker

  04.09.2019
  – Mitt inntrykk er at mange politikere ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres pårørende står i. Jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra noe der, er begrunnelsen for at Anna M. Solberg engasjerer seg i politikken.
  NFUer og KrF politiker
 • Tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark

  Fylkesmannen skylder på Helsedirektoratet og Helsetilsynet

  01.09.2019
  Det er verd å lese Fylkesmannens tilsvar til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ordbruken er bevisst og tilhører klassen av ansvarsfraskrivelser.
  Fylkesmannen skylder på Helsedirektoratet og Helsetilsynet
 • Forsiden av tilsynsrapporten

  Dispensasjon ble gitt i 31 av 31 tilfeller

  30.08.2019
  Bruk av tvang overfor mennesker med utviklingshemming setter krav til kompetansen til dem som skal utøve tvangen. Tilsynet fra likestillings- og diskrimineringsombudet viser at lovkravet ikke betyr noe for Fylkesmannen i Hedmark.
  Dispensasjon ble gitt i 31 av 31 tilfeller
 • Hanne Bjurstrøm

  Kritisk til tvangsvedtak

  29.08.2019
  Likestillings- og diskrimineringsombudet har ført tilsyn med tvangsvedtak i Hedmark. Ombudet er bekymret for rettsikkerheten til utviklingshemmede.
  Kritisk til tvangsvedtak
 • Kvinnene fra Vågå

  Høyesterett opphever lagmannsrettens dom i Vågåsaken

  29.08.2019
  Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom i tvangsflyttingssaken i Vågå kommune og sendt dommen tilbake til lagmannsretten.
  Høyesterett opphever lagmannsrettens dom i Vågåsaken
 • Faksimile fra Dagsavisen

  Tvangslovutvalget ga blaffen i de alvorlige sakene

  25.08.2019
  Tvangslovutvalget verken så på, vekta eller vurderte de alvorlige tvangssaker overfor mennesker med utviklingshemming.
  Tvangslovutvalget ga blaffen i de alvorlige sakene
 • Randi Sigurdsen og Bjørn Roar Vagle

  Argumenterer for Tvangslovutvalgets forslag

  25.08.2019
  Bjørn Roar Vagle og Randi Sigurdsen støtter flertallet i tvangslovutvalget og er positive til utvalgets lovforslag.
  Argumenterer for Tvangslovutvalgets forslag
 • Bjug Ringstad

  NFUer og Ap-politiker

  17.08.2019
  – Arbeidet mitt både i NFU og i kommunestyret går i stor grad ut på å sikre et godt velferdssamfunn med rom for alle, sier NFUs tidligere nestleder Bjug Ringstad.
  NFUer og Ap-politiker
 • Bruk stemmeretten!

  13.08.2019
  9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. NFU oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Gå inn på https://jegvilstemme.no/ for å få mer informasjon om de politiske partiene i Norge og hvordan du kan stemme. Nettstedet er utviklet av NFU sammen med Signo Vivo og Karde AS.
  Bruk stemmeretten!
 • Grillfest på leiren

  De fra Klepp kommune fikk ikke være med

  12.08.2019
  Klepp kommune skal kutte i pengebruken. Innbyggere med bistandsbehov får ikke lenger delta på NFUs leir på Tromøya, men må tilbringe alle årets 365 dager i bofellesskapet.
  De fra Klepp kommune fikk ikke være med
 • Alf Anvedsen

  BPA er ikke et pengesluk

  06.08.2019
  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fremstilles ofte som et pengesluk. Alf Anvedsen, mangeårig tillitsvalgt og tidligere nestleder i NFU, imøtegår disse argumentene.
  BPA er ikke et pengesluk
 • NAV-logo

  AAP, omsorgsstønad og jeg

  13.07.2019
  Mottar en omsorgsstønad, så kan det diskvalifisere til arbeidsavklaringspenger(AAP). Les om Sølvi Jacobsens bedrøvelige erfaringer.
  AAP, omsorgsstønad og jeg
 • Foreldrene til Karl

  Tvang, – hjelp eller mishandling?

  11.07.2019
  For noen blir livet et sammenhengende tvangstiltak. Rettsikkerheten kan være fraværende. Tvangslovgivningen åpner for det meste. Hjelpetiltak kan være det motsatte. Uflaks med myndighetspersoner kan gjøre livet til en tragedie.
  Tvang, hjelp eller mishansling?
 • Faksimile fra Fontene

  Tvangslovutvalgets forslag medfører mindre rettsikkerhet og mer diskriminering

  08.07.2019
  Tvangslovutvalgets leder, professor Bjørn Henning Østenstad argumenterer for utvalgets forslag til ny tvangslov går i retning av konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) og et bidrag til styrking av utviklingshemmedes rettsikkerhet. Jeg vil hevde det motsatte og at lovforslaget heller ikke løser noen av de vesentlige problemene med dagens tvangslovverk.
  Tvangslovutvalgets forslag medfører mindre rettsikkerhet og mer diskriminering
 • Dunja Mijatović

  Anbefaler å slutte med tvangsbehandling i psykiatrien

  04.07.2019
  Få en slutt på tvang i psykiatrien: Behovet for en menneskerettslig tilnærming til psykiatrisk behandling, var tittelen på talen som menneskerettighetskommisær Dunja Mijatović holdt for Europarådets parlamentarikerforsamling.
  Anbefaler å slutte med tvangsbehandling i psykiatrien
 • Tabletter

  Virker psykofarmaka?

  01.07.2019
  Psykofarmaka virker, men de virker sjelden mot lidelsene de skal motvirke.
  Virker psykofarmaka?
 • Samfunn for alle nr. 3 2019

  Samfunn for alle beklager

  25.06.2019
  I Samfunn for alle, nr. 3, 2019, kom vi i skade for å kreditere feil fotograf for flere av bildene i vår omtale av filmen «Min datter Emilie». NFU beklager feilen overfor Nina Viola Sundstedt og Frode Hølleland som ikke ble kreditert bildene som de har tatt.
  Samfunn for alle beklager
 • Forsidene til tvangslovutvalgets innstilling og FN-konvensjonen

  Tvangsbegrensningsloven vs. konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

  23.06.2019
  Forslaget til ny tvangslov er i strid med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter på svært mange områder. Konvensjonen nevnes, men den benyttes ikke.
  Tvangsbegrensningsloven vs. konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter
 • Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

  Tvangslovutvalget på tvers av menneskerettighetene

  22.06.2019
  Tvangslovutvalgets mandat sa at utvalget skulle komme med forslag i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Til tross for dette ignorer utvalget konvensjonen med en syltynn argumentasjon.
  Tvangslovutvalget på tvers av menneskerettighetene
 • Bent Høie og Bjørn Henning Østenstad

  Tvangslovutvalget fremmer institusjonsomsorgen

  20.06.2019
  Et sterkt og ensidig fokus på regulering av tvang, bidrar til at tvangslovutvalget gjenninnfører institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemming.
  Tvangslovutvalget fremmer institusjonsomsorgen
 • Utklipp fra Nettavisen

  Nettavisen og diskriminerende holdninger

  19.06.2019
  Nettavisen og flere andre Amedia-aviser kritiserer Tolgasaken slik den ble presentert av VG. Nettavisen kaster ikke lys over annet enn diskriminerende holdninger i eget hus.
  Nettavisen og diskriminerende holdninger
 • Tove Linnea Brandvik

  NFU gratulerer Norges Handikapforbund

  16.06.2019
  Helgens landsmøte i Norges Handikapforbund, valgte Tove Linnea Brandvig som ny forbundsleder Magnhild Sørbotten ble valgt til nestleder.
  NFU gratulerer Norges Handikapforbund
 • Terje Albregtsen

  Hva er så tilforlatelig med gjengs leie?

  14.06.2019
  – Det forunderlige med denne behandlinga er at ingen av de tre som hadde ordet i debatten forsøkte å forklare hvorfor gjengs leie er fornuftig og rettferdig, skriver Terje Albregtsen om behandlingen av gjengs leie i Molde.
  Hva er så tilforlatelig med gjengs leie?
 • NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon

  13.06.2019
  Her ligger det informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
  NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon
 • Sult

  Leser søker bok

  13.06.2019
  Ordknappen er en hedersbevisning som deles ut av Leser søker bok. Navnet er en allusjon til Svømmeknappen: På samme måte som med svømmeknappen har den som mottar Ordknappen tilbakelagt en utfordrende distanse og dermed vist sine ferdigheter innenfor en viktig disiplin – å lage bøker for alle.
  Leser søker bok
 • Penger

  Mange bidrag i Vågåsaken

  12.06.2019
  Vågå kommune vil tvangsflytte tre presoner fra bofellesskapet hvor de har bodd i 28 år. Lagmannsretten mener at det er greit og idømte de tre beboerne snaut 450.000 kroner i sakskostnader. Leietakerne har anket saken til Høyesterett og flere kostnader vil påløpe. Bidragene fra privatpersoner og NFU-lag, for å dekke sakskostnader og ankesak, strømmer på.
  Mange bidrag i Vågåsaken
 • Karin Andersen og Petter Eide

  Hvem bør ha ansvaret for en verges ugjerninger?

  11.06.2019
  Hvem bør dekke det økonomiske tapet når en verge svindler vergehaveren? Staten sier opposisjonen. Vanskelig spørsmål, sier regjeringspartiene.
  Hvem bør ha ansvaret for en verges ugjerninger?
 • Kommunevåpenet til Sola

  Takk til politikerne i Sola!

  11.06.2019
  Samtlige partier går mot rådmannens forslag om egenbetaling for etterskoletidstilbud etter 7. klasse. Takk til politikerne i Sola kommune!
  Takk til politikerne i Sola!
 • Sola, kommunevåpen

  Baklengs inn i fremtiden

  10.06.2019
  Rådmannen i Sola foreslår å innføre egenbetaling for dem som er avhengig av tilsyn etter skoletid i videregående skole. Stikk i strid med departementets signaler om den varslede forskriften om kommunale råd, foreslår rådmannen å etablere et felles råd for eldre- og funksjonshemmede.
  Baklengs inn i fremtiden
 • Vergene i Vågå

  Anker til Høyesterett

  09.06.2019
  –Det handler om å ha respekt for de svakeste blant oss og ha respekt for at de har sine egne hjem, sier Frøydis Schjølberg som er verge til to av leietakerne som Vågå kommune ønsker å tvangsflytte.
  Anker til Høyesterett
 • Stortinget terningkast 1

  Sosialpolitisk kollaps

  09.06.2019
  I stedet for å ta grep og definere en klar og tydelig nasjonal boligsosial politikk, forsøker stortingsflertallet dels feie problemene under teppet, dels forsøker de å velte ansvaret over på kommunene.
  Sosialpolitisk kollaps
 • Terje Albregtsen

  Gjengs leie bør avvikles

  08.06.2019
  Treje Albregtsen og NFU Molde og Omegn lokallag, er sterkt kritiske til Molde kommunes bruk av gjengs leie og har fått fremmet forslag om å innføre et system for fastsetting av leie som tar hensyn til leietakernes økonomi og inntektsutvikling.
  Gjengs leie bør avvikles
 • Karin Andersen

  Kjemper for en sosial boligpolitikk

  06.06.2019
  – Det er meningsløst, utrygt og usosialt og jeg synes det er ille at partier som KRF og AP er mot sosial boligpolitikk, sier Karin Andersen (SV) om stortingsflertallet som stemte mot å endre husleielovens bestemmelser om gjengs leie.
  Kjemper for en sosial boligpolitikk
 • Norges lover

  Stortingsflertallet fornøyd med situasjonen for vanskeligsstilte i boligmarkedet

  06.06.2019
  SV fremmet forslag om å endre husleieloven og andre tiltak for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale. I følge stortingsflertallet, er det imidlertid ikke nødvendig å styrke politikken på feltet. Stortingsflertallet synes å mene at situasjonen er bra som den er.
  Stortingsflertallet fornøyd med situasjonen for vanskeligsstilte i boligmarkedet
 • Bompengeskilt

  Bompenger og andre store samfunnsproblemer

  05.06.2019
  Skal en prioritere mellom utfordringene som landet vårt står overfor, så er det vanskelig å se at bompenger skal komme på topp. Det finnes grupper som står svakere enn billistene.
  Bompenger og andre store samfunnsproblemer
 • Lovverket

  Fast verge til besvær

  02.06.2019
  Å være fast verge, kan være lukrativt, spesielt når en gjør det lettvint for seg selv og gir blaffen i å fremme interessene til personen under vergemål. Når personen under vergemål er fratatt sin samtykkekompetanse, kommer en i situasjoner hvor det i praksis ikke er noen med rettslig klageinteresse.
  Fast verge til besvær
 • Karin Andersen

  Hyller Vågåvergene og krever lovendring

  27.05.2019
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) hyller vergene i Vågåsaken og krever lovendringer.
  Hyller Vågåvergene og krever lovendring
 • Håvard Ravn Ottesen

  Høyremannen

  27.05.2019
  Bak aksjonene i Trondheim, finner vi Håvard Ravn Ottesen, styremedlem i Trondheim NFU og kandidat på Trondheim Høyres liste til kommunevalget.
  Høyremannen
 • Monika Andersen

  Lokallagsleder og kommunepolitiker

  26.05.2019
  Skal en påvirker politikken overfor mennesker med utviklingshemming, så er bystyret et viktig organ. Monika Andersen, leder av NFU Arendal lokallag, har tatt konsekvensen av dette og stiller som kandidat til høstens kommunevalg.
  Lokallagsleder og kommunepolitiker
 • Nina og Lena

  Demonstrasjoner, aksjoner og dialog i Trondheim

  25.05.2019
  Hva er det egentlig som skjer i Trondheim? I lang tid har Adresseavisa og NRK Trøndelag brakt informasjon om kritikkverdige forhold i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. I gikk personer med utviklingshemming, pårørende, ansatte og andre engasjerte ut i gatene og krevde at kommunen sikrer at også til innbyggere med utviklingshemming skal kunne leve gode liv.
  Demonstrasjoner, aksjoner og dialog i Trondheim
 • Raymond og Marion

  Takk til Raymond – Hva gjør regjeringen og de andre kommunene?

  24.05.2019
  Marion får tilbakebetalt 165.858 kroner i husleie. Oslo kommune har innsett at husleienivået er urimelig. Hva gjør de andre kommunene? Hva gjør kommunalministeren som har ansvaret for boligpolitikken?
  Takk til Raymond – Hva gjør regjeringen og de andre kommunene?
 • Moavegen bofellesskap

  Vågåsaken – Kronerulling gir resultater

  24.05.2019
  Bidrager strømmer inn for å dekke sakskostnadene og kostnader med en eventuell ankesak for de tre beboerne i Moavegen som Vågå kommune vil tvangsflytte.
  Vågåsaken – Kronerulling gir resultater
 • Tian

  Høyesterett behandler ikke Tiansaken

  24.05.2019
  Lagmannsrettens dommen i Tiansaken åpner for at kommunene risikofritt kan avslå tjenestene organisert som BPA, uavhengig av tjenestemottakers rettigheter. Kommunene trenger ikke frykte erstatningskrav for eventuelle uforsvarlige tjenester.
  Høyesterett behandler ikke Tiansaken
 • Hanne Bjurstrøm

  Reagerer på forslag til prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten

  23.05.2019
  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer sterkt på forslaget til prioriteringer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.
  Reagerer på forslag til prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten
 • Trine Skei Grande

  Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  21.05.2019
  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har forlengst iverksatt arbeidet med en stortingsmelding om hvordan grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming kan sikres. Meldingen skal være ferdig våren 2020.
  Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande
 • Halden kommune

  Krever egenandeler for transport til dagsenter

  21.05.2019
  Halden kommune krever egenandeler for transport til kommunens dagsenter. Nå er det startet innbyggerinitiativ for å få omgjort kommunens praksis.
  Krever egenandeler for transport til dagsenter
 • Kronerulling

  Status i kronerulling – Vågåsaken

  20.05.2019
  Vågåsaken engasjerer og stadig flere bidrar til å dekke sakskostnadene som de tre personene med utviklingshemming ble idømt.
  Status i kronerulling – Vågåsakenlling for Vågå
 • Forsiden til NOU 1018: 16

  Den største trusselen siden svartedauen

  20.05.2019
  Det viktigste med "NOU 2018: 16 Det viktigste først Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester", er at utredningens tankegang aldri må benyttes overfor omsorgstjenestene.
  Den største trusselen siden svartedauen
 • Jens Stoltenberg og Erna Solberg

  Ordspillet som lurte Jens og Erna

  20.05.2019
  Helse- og omsorgsdepartementet benyttet noen retoriske knep, trolig for å sikre en viss fleksibilitet i eldreomsorgen. Resultatet ble at både Jens Stoltenberg og Erna Solberg i vilfarelsen trodde demenspolitikken gjaldt demente og at norsk boligpolitikk var i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.
  Ordspillet som lurte Jens og Erna
 • Anniken Hauglie (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

  Urimelig avkorting i uføretrygd

  19.05.2019
  NFU ber arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sikre Stortingets intensjon med å ikke å avkorte uføretrygden som følge av bonuslønn.
  Urimelig avkorting i uføretrygd
 • Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming

  18.05.2019
  Det er velkjent at grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming brytes. Er det vilje til å rette opp forholdene, så har regjeringen en glimrende anledning til å gjøre det i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Det eneste som trengs er minst ett effektivt virkemiddel knyttet til hver av politikkens målsetninger.
  Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming
 • penger

  Kronerulling til Vågåsaken

  16.05.2019
  Til nå er det kommet 129.280,65 kroner på konto til å dekke sakskostnader og eventuell anke i Vågåsaken. Viljen til å bidra har vært stor og flere bidrag er varslet.
  Kronerulling til Vågåsaken
 • Hedvig Ekberg

  Kritisk til dommen i Vågåsaken

  16.05.2019
  – Dommen i Vågåsaken fremstår som dårlig begrunnet, sier NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg.
  Kritisk til dommen i Vågåsaken
 • Dommerklubbe

  Vågåsaken, dommere og fordommer

  15.05.2019
  Når en leser lagmannsrettens dom i Vågå-saken, så forstår en at domsstolene består av mennesker, like fordomsfulle som folk flest.
  Vågåsaken, dommere og fordommer
 • Eidsivating Lagmannsrett

  Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede

  10.05.2019
  Det tre beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune tapte ankesaken for Eidsivating lagmannsrett. Retten slår fast at beboerne kan tvangsflyttes. NFU kommer til å forfølge saken!
  Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede
 • FN-flagg

  FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling

  09.05.2019
  Komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ber Norge om å slutte med tvangsbehandling.
  FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling
 • Karin Andersen og Monica Mæland

  Tvangsflytting, kommunalministeren svarer

  07.05.2019
  I kjølvannet av Vågåsaken, stilte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland spørsmål om behovet for å styrke utviklingshemmedes rettsikkerhet i tvangsflyttingssaker. Kommunal- og moderniseringsministeren var ikke avvisende til tanken.
  Tvangsflytting, kommunalministeren svarer
 • Hedvig Ekberg

  Vågåsaken kan gi store negative konsekvenser for mange med utviklingshemming

  07.05.2019
  - Taper beboerne i Vågåsaken, så kan det bli fritt frem for kommunene å flytte mennesker med utviklingshemming etter eget forgodtbefinnende, sier NFUs generalsekretær, Hedvig Ekberg.
  Vågåsaken kan gi store negative konsekvenser for mange med utviklingshemming
 • Forsiden til Åpenhetsutvalgets innstilling

  Åpenhetsutvalget, - minst for dem som trenger media mest

  07.05.2019
  Åpenhetsutvalget har fremmet sine forslag til retningslinjer for håndtering av besøk, fotografering, filming, reportasjer mv. i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skoler og barnehager. Forslagene vil i liten grad styrke pressens samfunnsoppdrag.
  Åpenhetsutvalget, - minst for dem som trenger media mest
 • Sheida Sangtarash og Trine Skei Grande

  Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash

  04.05.2019
  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) om hvordan regjeringen vil forholde seg til FNs anbefalinger for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash
 • Superlekene 2019

  Superlekene 2019

  03.05.2019
  Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer.
  Superlekene 2019
 • Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

  Setter tvangsflytting på Stortingets dagsorden

  02.05.2019
  I lys av Vågåsaken, stiller leder av stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Karin Andersen (SV), spørsmål med rettbeskyttelsen til mennesker med utviklingshemmingen har for å forhindre tvangsflytting.
  Setter tvangsflytting på Stortingets dagsorden
 • Juridisk rådgiver Ingvild Øverby

  Når kommunen definerer omsorgstjenester som helsehjelp

  02.05.2019
  Når kommunen nekter å innvilge brukerstyrt personlig assistanse fordi de hevder at tjenestene krever helsepersonell, så er det en påstand som en ikke trenger ta for gitt.
  Når kommunen definerer omsorgstjenester som helsehjelp
 • De tre kvinnene fra Vågå

  Vågåverger står på!

  01.05.2019
  Kampen mot tvangsflyttingssaken i Vågå angår alle beboere i kommunale bofellesskap. Her møter en de tre som har drevet kampen mot tvangsflyttingen.
  Vågåverger står på!
 • Vågå kommune

  En skamplett på velferdssamfunnet

  30.04.2019
  Vågå kommune har gått til rettsak mot tre beboere i et kommunalt bofellesskap for å tvangsflytte dem til kommunens omsorgssenter. Fredag den 26. april avsluttet Eidsivating lagmannsrett behandlingen av saken. Dom forventes mot slutten av mai.
  En skamplett på velferdssamfunnet
 • Avkryssing for samtykke

  Samtykke til besvær

  28.04.2019
  Justisdepartementet har endret vergemålspraksisen. Det skal samtykkes til opprettelsen av vergemål og vergens disposisjoner skal være i samsvar med den vergetrengendes interesser. Få har tenkt over hvordan den vergetrengendes interesser skal sikres.
  Samtykke til besvær
 • Gunn Strand Hutchinson

  Hvordan sikre gode tjenester?

  26.04.2019
  Gode tjenester til mennesker med utvikling er fullt mulig å etablere, det krever sterke statlige føringer og entusiasme i kommunene, hevder NFUs tidliger nestleder Gunn Strand Hutchinson.
  Hvordan sikre gode tjenester?
 • Arbeid

  Arbeidsmarkedstiltak og løftene som ble glemt

  26.04.2019
  I 1990 lovet Regjeringen, støttet av et enstemmig Storting, å bygge ut arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemming. Vi venter fortsatt på at løftet skal innfris.
  Arbeidsmarkedstiltak og løftene som ble glemt
 • Faksimile fra VG

  Vergemål, umyndiggjøring og selvbestemmelse

  22.04.2019
  Arven fra umyndiggjøringsloven fra 1898 lever i beste velgående hos vergemålsmyndighetene. Selvbestemmelsen får dårlige kår for dem som vergemålsmyndigheten skal beskytte mot seg selv.
  Vergemål, umyndiggjøring og selvbestemmelse
 • Guro Fjellanger

  Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger

  16.04.2019
  Budskapet om Guro Fjellangers alt for tidlige død, ble en tung inngang til påsken.
  Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger
 • bofellesskap

  Fra boligpolitikk til eldreomsorg

  16.04.2019
  Politikken overfor mennesker med utviklingshemming er svakt forankret, mange er involvert. Det som skulle bli til normalisering av boforholdene ble til en reinstitusjonalisering, en boligpolitikk forankret i demensomsorgen.
  Fra boligpolitikk til eldreomsorg
 • Sheida Sangtarash

  Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

  15.04.2019
  Norge fikk mange og alvorlige anbefalinger fra FN for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter etterleves. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) leverte fredag den 12. april spørsmål til statsminister Erna Solberg om hvordan regjeringen planla å følge opp anbefalingene fra FN.
  Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
 • Snorre Ness

  Feil styring og uverdige forhold

  15.04.2019
  – Verken politikerne eller rådmannen vet om Lars med utviklingshemming får ivaretatt sitt behov for å komme seg ut blant andre eller om Lise får ivaretatt sitt behov for å delta i menighetsarbeidet. De vet ikke en gang om Lars og Lise får ivaretatt sin grunnleggende rett til privatliv, skriver Snorre Ness, fylkesleder i NFU Trøndelag.
  Feil styring og uverdige forhold
 • Penger

  Kommunale tjenester ute av kontroll

  14.04.2019
  De kommunale tjenestene styres av kommunepolitikere som ikke kjenner feltet. Rådmannen er opptatt av budsjettstyring og kontrollen med tjenestene er svak. Alt ligger tilrette for dårlig styring av tjenestene til mennesker med utviklingshemming.
  Kommunale tjenester ute av kontroll
 • Leser søker bok nominert til ALMA-prisen

  12.04.2019
  Leser søker bok er en av kandidatene til å bli de nominerte fra Norge til ALMA-prisen. Her er juryen sin begrunnelse: «Vi mener jobben Leser søker bok gjør med å gi alle en vei inn i boka er svært viktig både for den enkelte leser, og for et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier.»
  Leser søker bok nominert til ALMA-prisen
 • FN-flagg

  FN kritiserer Norge

  09.04.2019
  En drøy uke etter at Stortinget stemte ned forslaget fra SV om å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk loverk, ber FN Norge om det samme. Ytterligere kritikk kom også fra FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  FN kritiserer Norge
 • Vil du teste ut en ny app?

  08.04.2019
  Karde AS sammen med NFU holder på å utvikle en e-læringsressurs der målet er å bekjempe overvekt og bidra til bedre helse og økt livskvalitet hos mennesker med utviklingshemning. Den første versjonen av denne «appen» blir klar til utprøving i mai 2019. Si ifra hvis du ønsker å hjelpe til med å teste verktøyet!
  Vil du teste ut en ny app?
 • Stortingsrepresentant Mona Fagerås

  Gratis SFO etter 4. årstrinn

  27.03.2019
  NFU takker stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen fra SV som fremmet forslag om gratis SFO etter 4. årstrinn. Selv om forslaget ikke fikk flertall, så er det med på å sette fokus på urettferdigheten.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn
 • De fire forslagsstillerne

  Stortingsdebatt om gratis SFO etter 4. årstrinn

  26.03.2019
  I dag skal Stortinget behandle forslaget om gratis SFO etter 4. årstrinn. Forslaget vil gjøre slutt på forskjellsbehandlingen hvor foreldre til barn med bistandsbehov må betale for SFO når andre barn ikke er avhengig av tilsyn og bistand.
  Stortingsdebatt om gratis SFO etter 4. årstrinn
 • FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Norge på kollisjonskurs med CRPD

  25.03.2019
  I dag startet høringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i Genev. Høringen startet formelt og i dannede former etter standard kutyme for slike høringer, men det var i starten.
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Sheida Sangtarash

  En politiker med fremdrift og omtanke

  25.03.2019
  Politikeren Sheida Sangtarash (SV) har utmerket seg med å fremme interessene til mennesker med utviklingshemming. Nå er hun foreslått til Landsstyrets arbeidsutvalg i SV. Vi får håpe at landsmøtet i SV ser hvilken juvel de har i Sheida Sangtarash og at landsmøtet sikrer henne en plass i arbeidsutvalget. Mennesker med utviklingshemming fortjener det.
  En politiker med fremdrift og omtanke
 • Snorre Ness

  Kommunepolitikerne mangler kunnskap om behov

  24.03.2019
  - Det er ingen grunn til at andres rettigheter skal ha fortrinn fremfor rettighetene til mennesker med utviklingshemming, men det blir slik når kommunepolitikerne ikke kjenner behovene, sier Snorre Ness.
  Kommunepolitikerne mangler kunnskap om behov
 • Tian

  Anker til Høyesterett

  23.03.2019
  Tian-saken ankes til Høyesterett. Lagmannsrettens dom innebærer at kommunene, uten konsekvenser kan bryte lovfestede rettigheter til brukestyrt personlig assistanse.
  Anker til Høyesterett
 • Overtid ga overskudd

  22.03.2019
  Ime Verksted hadde så mye å gjøre i fjor, at Gerd Unni Jørgensen (f.v) Adrienn Guldbrandsen, Kristina Holte og de andre ansatte måtte jobbe overtid for første gang. Det ga rekordomsetning og pent overskudd for VTA-bedriften.
  Overtid ga overskudd
 • Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

  Kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  22.03.2019
  - Det er vel dessverre slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne først og fremst inngår i politikernes festtaler. Det synes å være stor politisk enighet om de overordnede målsetningene, men skal en oppnå likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, så må det iverksettes tiltak. De koster penger og da faller disse tiltakene mot andre ting som prioriteres høyere, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).
  Kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Rockesokk

  Downs syndrom, - myter, frykt og media

  21.03.2019
  Tenk om Erna ikke kom til orde, alle sa at hun var så søt og blid eller at media slo opp at Støre var fulltidsbeskeftiget.
  Downs syndrom, - myter, frykt og media
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Vi trenger et ordføreropprør!

  15.03.2019
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) maner til et ordføreropprør for å sikre at kommunene har økonomisk rom til å yte lovfestede tjenester på en god og forsvarlig måte.
  Vi trenger et ordføreropprør!
 • Midler til forskningsprosjekter.

  08.03.2019
  Nå kan du søke midler til forskningsprosjekter. 1. mars åpner ny søknadsrunde. For fjerde år på rad prioriterer ExtraStiftelsen forskning rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Søknadsfrist er 1. juni 2019. Ta kontakt med NFU sentralt om du lurer på noe.
  Midler til forskningsprosjekter.
 • Eldre- og folkehelseminister

  Politikersnakk

  02.03.2019
  Regjeringen Solberg strartet bra i 2013, men det ble dessverre med starten. Til tross for at alarmbjellene ringer, så har ikke eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) foretatt seg noe for å bedre tjenestene til mennesker med utviklingshemming, utenom bortforklaringer og utenomsnakk.
  Politikersnakk
 • Emilie, Ingeborg og Sandra foreviget under Landsstevnet 2018 (Foto: Kristin Homb)

  LANDSSTEVNET – ET AV ÅRETS STORE HØYDEPUNKT!

  18.02.2019
  Idrettsglede, engasjement og flotte prestasjoner - det årlige Landsstevnet i svømming er årets høydepunkt for mange svømmere. Et stevne der alle med utviklingshemning som kan svømme minst 25 meter, kan være med.
  LANDSSTEVNET – ET AV ÅRETS STORE HØYDEPUNKT!
 • Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Styringsvegring og manglende handlekraft

  18.02.2019
  Den senere tid har det vært uro og mediafokus på husleiene til innbyggere med utviklingshemming i Oslo. Fra NFUs ståsted er husleieproblematikken i Oslo et symptom på statlig styringsvegring og handlingslammelse.
  Styringsvegring og manglende handlekraft
 • Egendandelskravet i norsk bistand

  15.02.2019
  Funksjonshemmedes eget rettighetsarbeid skranter fordi Utenriksdepartementets rigide egenandelskrav gir utilsiktede konsekvenser.
  Egendandelskravet i norsk bistand
 • Byrådsleder Raymond Johansen

  Oslo kommune og andre hushaier

  15.02.2019
  Solidaritetstanken til byrådet i Oslo synes ikke å strekke seg stort lenger enn eget magemål. Siden 2015 har kommunen øket husleiene til innbyggere med utviklingshemming og skapt stadig flere fattige.
  Oslo kommune og andre hushaier
 • Sivilsamfunnets rapport til CRPD-komiteen

  Menneskerettighetsbrudd i Norge

  13.02.2019
  Sivilsamfunnets rapport om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne viser alvorlige brudd og gir anbefalinger som er ytterst relevante for mennesker med utviklingshemming.
  Sivilsamfunnets rapport til Menneskerettighetsbrudd i NorgeCRPD-komiteen
 • Brutte løfter

  Å love og lyve

  10.02.2019
  Vi har fått en ny regjering med nye satsingsområder og en regjeringsplattform med mange bra målsetninger overfor mennesker med utviklingshemming. Hvis partilederne tar tak i målsetningene og regjeringspartienes stortingsgrupper presser på, så kan det bli resultater. Hvis ikke, vil det ende med tomsnakk.
  Å love og lyve
 • Mona Thrane Sørgård og Jan Morten Sørgård

  Kvæfjord kommune vant i Tian-saken

  08.02.2019
  Kvæfjord kommune vant erstatningssaken hvor Tians foreldre hadde etablert et eget tilbud fordi kommunens tilbud var uforsvarlig. Dommen viser først og fremst at kommunene kan gjøre som de vil, uten å risikere konsekvenser.
  Kvæfjord kommune vant i Tian-saken
 • Jeg vil stemme!

  08.02.2019
  Valgdirektoratet har bevilget støtte til prosjektet 'Jeg vil stemme!' med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Signo Vivo i spissen. Karde er med på laget som innovativ IKT-utvikler.
  Jeg vil stemme!
 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Mange ord og lite handling

  07.02.2019
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) om hva regjeringen hadde gjort for å rette opp de kritikkverdige forholdene som ble avdekket i nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016. Fra svaret til eldre- og folkehelseministeren kan en konkludere med at regjeringen har gjort fint lite.
  Mange ord og lite handling
 • Beboere i Moavegen bofellesskap

  Vågå saken for Eidsivating lagmannsrett

  05.02.2019
  Den 25. april kommer tvangsflyttingssaken fra Vågå kommune opp for Eidsivating lagmannsrett. Dommen vil kunne få store konsekvenser for mennesker med utviklingshemming som leier av kommunen.
  Vågå saken for Eidsivating lagmannsrett
 • Sheida Sangtarash

  Stiller spørsmål om tjenestene til mennesker med utviklingshemming

  04.02.2019
  -Hva har regjeringen Solberg gjort for å sikre at lovverket etterleves og at mennesker med utviklingshemming får de tjenestene av den kvalitet de har krav på, spør stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV).
  Stiller spørsmål om tjenestene til mennesker med utviklingshemming
 • Penger

  Statlig strutsepolitikk og kommunale hushaier

  02.02.2019
  Flere kommuner har husleiene såpass høye at beboerne verken har mulighet til å leve akseptable nøkterne liv. Blant disse kommunene er Oslo, Stavanger, Bodø, Hadsel og Sortland.
  Statlig strutsepolitikk og kommunale hushaier
 • Statsminister Erna Solberg

  Regjeringserklæringen

  31.01.2019
  I statsminister Erna Solbergs erklæring til Stortinget, trakk hun frem regjeringens kommende satsing på barn og unge med spesielle behov, BPA-ordningen og styrking av arbeidsmarkedstiltakene.
  Regjeringserklæringen
 • Siv-Len Strandskog

  Ap vil ha gratis SFO

  30.01.2019
  Elever med funksjonsnedsettelser skal få tilbud om gratis aktivitetsskole tilpasset alder og behov i ungdomsskolen og videregående skole, forteller Siv-Len Strandskog i arbeiderpartiets oppvekstutvalg.
  Ap vil ha gratis SFO
 • Jon Arne Løkke

  Vernepleiere og vernepleierutdanningen

  23.01.2019
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, må få en sterkere plass i vernepleierutdanningen, sier dosent Jon Arne Løkke.
  Vernepleiere og vernepleierutdanningen
 • stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen

  Vil ha gratis SFO etter 4. klasse

  23.01.2019
  SV har fremmet forslag om gratis SFO-tilbud etter 4. årstrinn. Forslaget vil bidra til et likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov. Forslaget passer godt sammen med regjeringens varslede satsing på barn, familier og mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik som omtalt i regjeringsplattformen.
  Vil ha gratis SFO etter 4. klasse
 • Trine Skei Grande

  NFU gratulerer Trine Skei Grande

  22.01.2019
  NFU gratulerer venstreleder Trine Skei Grande med utnevnelsen til kultur- og likestillingsminister.
  NFU gratulerer Trine Skei Grande!
 • Logo til de fire regjeringspartiene

  Regjeringsplattform og budsjett

  20.01.2019
  Uklarheter tildekker uenigheter og de fire partiene kan alle vektlegge og fortolke regjeringsplattformen til sin fordel. Slik sett er en omfattende og uklar regjeringserklæring gunstig. Hvilke av partiene som trekker de lengste stråene, og hva som prioriteres, er det foreløpig ingen som vet. Avklaring får vi med statsbudsjettet høsten 2019 og høsten 2020.
  Regjeringsplattform og budsjett
 • Siv, Erna, Trine og Kjell Ingolv

  Regjeringsplattformen

  17.01.2019
  Regjeringsplattformen for den kommende firepartisregjeringen inneholder mange punkter med relevans for mennesker med utviklingshemming. Om de lar seg oppfylle på en god måte, er tvilsomt. Utgiftsøkninger og skattelette passer dårlig sammen med målsetningen om å følge handlingsregelen og å føre en ansvarlig økonomisk politikk.
  Regjeringsplattformen
 • Leif Hugo Stubrud

  Hvordan etablere gode tjenester?

  16.01.2019
  Tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemming avdekker svakheter i stort mon. Antallet personer med tvangsvedtak vokser fra år til år. Til tross for dyster statistikk, mener psykologspesialist Leif Hugo Stubrud at det ikke er spesielt krevende å peke på de sentrale faktorer for gode tjenester, men mer krevende å etablere og opprettholde gode tjenester.
  Hvordan etablere gode tjenester?
 • Anna Kittelsaa

  Tjenestene til personer med utviklingshemming er fantasiløst like

  14.01.2019
  Tjenestene til mennesker med utviklingshemming er standardiserte, bærer preg av institusjonstenkning, bidrar til segregering og viser at det er små forventninger til at personer med utviklingshemming, i følge professor Anna Kittelsaa.
  Tjenestene til personer med utviklingshemming er fantasiløst like
 • Takk!

  08.01.2019
  NFU vil takke alle som har gitt oss bidrag gjennom innsamlingsaksjoner på facebook og direkte til oss. Bidragene vil komme svært godt med i vårt arbeid for å styrke menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemning. Tusen takk!
  Takk!
 • Inkluderende organisasjon

  08.01.2019
  Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) har siden 2017 hatt prosjektet "Ikke mitt når det er blendahvitt" ledet av Sadia Jabeen Iqbal, hvor de har jobbet med å bli en mer mangfoldig og inkluderende organisasjon.
  Inkluderende organisasjon
 • Yes we can!

  08.01.2019
  NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.
  Yes we can!
 • NRK-overskrift: Villdyret

  Lærevansker i NRK?

  05.01.2019
  Det er positivt at NRK bringer saken om Hanne som har autisme og som Stavanger kommune har gitt et urimelig dårlig tilbud. Det er underlig at statskanalen ikke evner å kvitte seg med stereotypier og fordomsfullt språk.
  Lærevansker i NRK?
 • Skilt: Menneskerettigheter

  Menneskerettigheter brytes over en lav sko

  05.01.2019
  Mye av tvangsbruken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. På vergemålsfeltet, står det ikke bedre til. Boligpolitikken er i strid med konvensjonen, det samme gjelder store deler av tjenestene. Kommunene synes ikke å bry seg og staten er treig.
  Menneskerettigheter brytes over en lav sko
 • Stavanger kommunevåpen

  Stavanger kommune utøver ikke sine plikter

  04.01.2019
  Kommunen har ansvaret for å gi innbyggere med bistandsbehov de nødvendige tjenestene, en oppgave som NRK de siste dagene har vist at Stavanger kommune ikke har mestret spesielt godt. Mye tyder på at kommenen verken ønsker eller evner å ta sitt ansvar.
  Stavanger kommune utøver ikke sine plikter
 • Skilt: Kaos

  Kaos i kommunale tjenester

  03.01.2019
  Kommunene har ikke maktet å drive forsvarlige tjenester til mennesker med utviklingshemming. Situasjonen blir verre. Det er ingen tegn til bedring, heller motsatt.
  Kaos i kommunale tjenester
 • Laster opp 2019

  Tilbakeblikk mens 2018 renner ut

  31.12.2018
  Mens vi venter på at 2019 skal lastes opp, kan vi vende blikket litt tilbake på året som gikk.
  Tilbakeblikk mens 2018 renner ut
 • Tian

  Kampen rundt Tian

  29.12.2018
  Den 8. januar starter ankesaken hvor Kvæfjord kommune ikke ønsker å gi Tian de tjenestene han har rett på. Kvæfjord kommune vil ikke gi tjenestene fordi de mener det blir for dyrt.
  Kampen rundt Tian
 • Høringsnotat, endring i vergemålsloven

  Endring av vergemålsloven

  27.12.2018
  Justisdepartementet har forslag til endring i vergemålsloven på høring. Forslaget er en følge av Riksrevisjonens kritikk av vergemålsreformen og VGs avsløringer. Justisministeren skal ha honnør for å vise handlekraft, men forslaget til lovendringer kan med fordel bidra til at vergemålsloven erstattes med en lov om beslutningsstøtte.
  Endring av vergemålsloven
 • Arendal kommunevåpen

  Honnør til politikerne i Arendal

  22.12.2018
  Kommunepolitikerne i Arendal skal ha ros for å legge til rette for en menneskelig boligpolitikk også for personer med utviklingshemming. NFU og Autismeforeningens fylkes- og lokallag, gjorde en stor og god jobb for å påvirke kommunestyrets avgjørelse gjennom informasjon og argumentasjon.
  Honnør til politikerne i Arendal
 • Linda Hofstad Helleland

  Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse

  21.12.2018
  Prosessen rundt utarbeidelsen av regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse var positiv. Strategidokumentet er informativt og innholdsrikt. Regjeringen er utvilsomt velmenende, men strategien mangler i strategidokumentet.
  Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Sheida Sangtarash

  Stiller spørsmål om den inkluderende skolen

  20.12.2018
  Grunnskolens informasjonssystem viser at antallet elever i spesialskoler aldri har vært høyere enn i år. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller kunnskapsminister Jan Tore Sanner spørsmål om situasjonen og regjeringens tiltak på feltet.
  Stiller spørsmål om den inkluderende skolen
 • Penger

  Velferdsstaten forskrever seg

  17.12.2018
  Til tross for økende rikdom, blir det stadig vanskeligere å finansiere velferdstjenestene. Velferdsstaten forskrever seg, men få registrerer spagaten.
  Velferdsstaten forskrever seg
 • Camilla Hopen

  Selvbestemmelse

  16.12.2018
  Kanskje de glemmer at det ikke er hjelp når en blir fratatt selvbestemmelsen? Slik avsluttet Camilla Hopen sitt innlegg om selvbestemmelse på NAKUs arrangement på Litteraturhuset i Oslo den 3.12.2018.
  Selvbestemmelse
 • Beslutningsstøtte

  15.12.2018
  I følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal det etableres støttesystemer. Slike systemer er krevende og ingen har gode nok systemer på plass. Samtidig er beslutningsstøtte såpass enkelt at alle voksne kjenner til dem.
  Beslutningsstøtte
 • Marius Zahl

  Lokallagslederen

  12.12.2018
  Marius Zahl er leder av Alstahaug lokallag, styremedlem av Nordland Fylkeslag og han har ei klar målsetting om å komme inn i NFUs landsstyret i 2020.
  Lokallagslederen
 • Snorre Ness

  Nasjonale retningslinjer og lokale løsninger

  12.12.2018
  Det kommunale selvstyre må bidra til at innbyggere med dokumentert rett til bistand får de tjenester de har rettmessig krav på, skriver fylkesleder i NFU Trøndelag, Snorre Ness.
  Nasjonale retningslinjer og lokale løsninger
 • Vergemålsloven

  Justisdepartementet trenger et beslutningsstøttesystem

  12.12.2018
  Dokumentasjon om frivilligheten av 18.000 vergemål for voksne mangler. Justisdepartementet vil sende brev til dem det gjelder. Men før det er utviklet et beslutningsstøttesystem, er det fare for at kartleggingen erstatter manglende informasjon med grunnløst skjønn og tvilsomme fortolkninger.
  Justisdepartementet trenger et beslutningsstøttesystem
 • Samfunn for Alle nr 5 2018

  10.12.2018
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 5 2018
  Samfunn for Alle nr 5 2018
 • Penger

  Penger, politikk og tjenester

  10.12.2018
  Mange får for lite tjenester. Den bakenforliggende årsaken er stort sett alltid penger. Noen kommunener kan ha for lite penger, andre kommuner prioriterer tjenetene for lavt og noen prioriterer pengebruken i sektoren feil. Få politikere forstår seg på feltet og færre vet hva de bør gjøre.
  Penger, politikk og tjenester
 • Riksrevisoren om vergemål

  30.11.2018
  Les hva riksrevisoren sier til VG om vergemålsreformen og loven.
  Riksrevisoren om vergemål
 • Tilgjengelige naturopplevelser

  27.11.2018
  Ann-Kristin Johansen har skrevet en masteroppgave om tilrettelagt friluftsliv for mennesker med utviklingshemning.
  Tilgjengelige naturopplevelser
 • Retten til inkluderende utdanning

  19.11.2018
  FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utdypet retten til inkluderende utdanning. Nå kan du lese denne på norsk.
  Retten til inkluderende utdanning
 • Norges lover

  Vergemål, gransking og vilje

  17.11.2018
  Justisminister Tor Mikkel Wara skal ha ros for den varslede granskingen på vergemålsfeltet. Det er positivt at regjeringen har startet ryddeprosessen, men det er ingen enkel ryddejobb som står for tur.
  Vergemål, gransking og vilje
 • Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

  16.11.2018
  Denne saken gjelder spesielt for Oslo, men er dessverre etter hvert like aktuell for hele landet.
  Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær
 • Store kutt på Stord

  16.11.2018
  DEBATT: Kommunen bryt FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsettfunksjonsevne dersom kutta til rådmannen blir realiserte, skriv leiaren i NFU Stord/Fitjar.
  Store kutt på Stord
 • Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt

  16.11.2018
  VG avslører at flere tusen personer har fått verge uten at de har blitt snakket med. Mye tyder på at drøyt 1400 voksne administrativt er fratatt sin selvbestemmelse uten rettsikkerhet. Myndighetene må snarest mulig fjerne "samtykkekompetanse" fra samtlige norske lover.
  Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt
 • Flere prøver ut mikrostyre - Uloba

  16.11.2018
  Solveig Lohne Ørum og Per Gunnar Pettersen ønsker begge at det skal bli lettere for deres utviklingshemmede barn å bestemme over seg selv. Derfor er de med på Ulobas pilotprosjekt med mikrostyre.
  Flere prøver ut mikrostyre - Uloba
 • Bra sending for november

  16.11.2018
  Høsten er her og da er det koselig å lese bøker. Nina Skauge og Tonje Tynning er gjester i novembersendingen til TV BRA.
  Bra sending for november
 • Krever full gjennomgang av vergemålssaker

  16.11.2018
  Arbeiderpartiet mener justisministeren er for passiv, og krever sammen med SV full granskning av hvor mange som har fått vergemål mot sin vilje.
  Krever full gjennomgang av vergemålssaker
 • Prosjekt om personlig hygiene

  02.11.2018
  Nyhetsbrev 2/2018 fra prosjektet E-læring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning.
  Prosjekt om personlig hygiene
 • TV Bra

  02.11.2018
  TV BRA har begynt å lage egne sendinger med ny episode i midten av hver måned. NFU var sponsor for den første sendingen som ble sendt i september.
  TV Bra
 • Statens sivilrettsforvaltning

  Postivt møte med Statens sivilrettsforvaltning

  01.11.2018
  Dagens møte mellom Statens sivilrettsforvaltning og NFU var en positiv overraskelse.
  Statens sivilrettsforvaltning
 • Illustrasjon

  Meningsløst om Tolgasaken

  30.10.2018
  Forskerne Erik Søndenaa og Bjørg Neset forsøker å kaste nytt lys over Tolgasaken i et debattinnlegg i Morgenbladet den 26. oktober. Innlegget viser at forskerne mangler respekt for grunnleggende menneskerettigheter, mangeler innsikt i kommunaløkonomi og i liten grad forstår hva de snakker om.
  Meningsløst om Tolgasaken
 • Forskning

  Forskning, diagnostikk og annen humbug

  29.10.2018
  Tolgasaken har reist spørsmål om diagnostikk av mennesker med utviklingshemming. Det er all grunn til å tro at både forskningen og diagnostikken på feltet er av ytterst varierende kvalitet.
  Forskning, diagnostikk og annen humbug
 • Justisminister Tor Mikkel Wara

  NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle

  23.10.2018
  NFU er kritisk til at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for vergemålsfeltet i den varslede granskningen i kjølvannet av Tolgasaken. NFUs erfaringer med forvaltningsorganet, tilsier at Statens sivilrettsforvaltning selv burde vært gransket.
  NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle
 • Norges lover

  Vergemålsloven må skrotes

  20.10.2018
  I kjølvannet av Tolgasaken bør de fleste ha sett at vergemålsloven er en alvorlig trussel mot selvbestemmelsesretten. Spesielt stor er trusselen overfor dem som har størst problemer med å utnytte sin selvbestemmelsesrett.
  Vergemålsloven må skrotes
 • Skjermdump fra VGTV

  Positivt fra Mæland og Høie, tragisk fra Wara

  15.10.2018
  Det er positivt når regjeringen varsler gransking i kjølvannet av Tolgasaken. Det er uforståelig at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for å granske vergemålsbiten. Få har vist mindre respekt for folks selvbestemmelsesrett enn nettopp Statens sivilrettsforvaltning.
  Positivt fra Mæland og Høie, tragisk-fra Wara
 • Normalfordeling

  Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet

  14.10.2018
  VG gir stadig sterkere indikasjoner på snusk i kommunenes rapportering av antallet personer med utviklingshemming. Imidlertid er det grunn til å tro at veksten skyldes at flere blir testet og at diagnostikerne ikke har kontroll på antallet falske positive.
  Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet
 • Ordfører Ragnhild Aashaug

  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig

  13.10.2018
  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig, men som fremste representant for kommunen, bør hun unnskylde for det uføret som kommunen har satt de tre brødrene og deres mor i. De store stygge ulvene som bør unnskylde seg, finner man hos Fylkesmannen, Statens sivilrettsforvaltning, Justisdepartementet og i domstolene.
  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig
 • Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi

  12.10.2018
  Etter at Dagsrevyen onsdag kveld sendte et intervju med Magnus Holøyen, snudde fylkesmannen i Hedmark. Torsdag sa fylkesmannen at de ville oppheve vergemålet i løpet av dagen.
  Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi
 • Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga

  12.10.2018
  Gitlesen sier han ble rystet over å lese at hele brødreflokken fra Tolga ble registrert som psykisk utviklingshemmede, før diagnosene senere begrunnet at de ble satt under personlig og økonomisk vergemål av Fylkesmannen i Hedmark.
  Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga
 • Tre brødre fra Tolga

  12.10.2018
  Brødrene fikk diagnose, og ble satt under vergemål mot deres vilje.
  Tre brødre fra Tolga
 • penger

  Et retningsløst statsbudsjett

  08.10.2018
  Statsbudsjettet var usedvanlig kjedelig. Det var lite å juble for og få endringer å demonstrere mot. Embetsverket har gjort en grundig jobb, men de har glemt å lese NOU 2016: 17 På lik linje og andre sentrale dokumenter.
  Et retningsløst statsbudsjett
 • FN-flagget

  FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge

  05.10.2018
  Norge får mange og kritiske spørsmål om vår etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge
 • Illustrasjonsfoto

  Arbeid for alle, –om 170 år

  04.10.2018
  Regjeringen vil etablere 200 nye tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget er kjærkomment, men på langt næt tilstrekkelig. Fortsetter veksten i dette tempoet, vil vi ha full sysselsetting i år 2188.
  Arbeid for alle, –om 170 år
 • Kari Elster Moen

  Godt arbeid i Bergen!

  30.09.2018
  -Det er ikke tvil om at helsebyråd Rebekka Ljosland og hennes stab har mange gode og riktige intensjoner, sier leder av NFU Bergen lokallag, Kari Elster Moen, om Bergen kommunes utkast til Plan for tjenester til personer med utviklingshemming, 2018-2028.
  Godt arbeid i Bergen!
 • Nettside Sogn Avis

  Forskning og fordommer

  23.09.2018
  Stipendiat Vigdis Reisæter advarer mot at mot at mennesker med utviklingshemming deltar i politiske fora og som medforskere. På tradisjonelt, fordomsfullt vis, vil hun frata utviklingshemming grunnleggende rettigheter. Begrunnelsen er som alltid enten å beskytte personer med utviklingshemming mot seg selv eller å beskytte samfunnet mot uheldig påvirkning.
  Forskning og fordommer
 • Omsorgsgetto

  NFUs innspill til Trondheims boligpolitiske plan

  23.09.2018
  NFU ber Trondheim kommune om å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne også i boligpolitikken.
  NFUs innspill til Trondheims boligpolitiske plan
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken

  En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!

  23.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) er tydelig misfornøyd med svaret fra eldreminister Åse Michaelsen og lover å ta saken videre.
  En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!
 • Dag Olav

  Kampen mot vindmøller

  22.09.2018
  Dag Olav Stensland flyttet fra bofellesskapet til sitt eget rekkehus i 2013. De fem etterfølgende årene var blant de beste årene i hans voksne liv. En reorganisering i Stavanger kommune i 2018, medførte imidlertid at Dag Olav mistet det han hadde av meningsfull dagsaktivitet.
  Kampen mot vindmøller
 • Eldreminister Åse Michaelsen

  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet

  20.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte eldreminister Åse Michaelsen (Frp) sprørsmål om hva regjeringen hadde gjort og ville gjøre for å stoppe institusjonsbyggingen. Det er vanskelig å se at eldreministeren besvarte spørsmålet.
  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet
 • Karl Elling Ellingsen

  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet

  19.09.2018
  Professor Karl Elling Ellingsen, leder ved NAKU, gir likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm full støtte når hun hevder at myndighetene bryter grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming.
  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Berit Vegheim

  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene

  17.09.2018
  Boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med og stadig mer i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder Berit Vegheim.
  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene
 • Anna Kittelsaa

  Savner politisk vilje

  17.09.2018
  Professor Anna Kittelsaa savner myndighetenes vilje til å følge våre nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Savner politisk vilje
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Foto: Bernt Sønvisen)

  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken

  12.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) reagerer på likestillings- og diskrimineringsombudets beskrivelse av boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming og ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å iverksette sterkere og mer effektive tiltak.
  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken
 • Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Handlekraft eller kun fine ord?

  11.09.2018
  Likestillingsombudet kritiserer myndighetene for å bryte grunnleggende rettigheter i boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland styrer over Husbanken og kan med letthet ordne opp i forholdene, –hvis hun vil.
  Handlekraft eller kun fine ord?
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  11.09.2018
  Likestillings- og diskrimineringsombudet refser myndighetenes manglende handling i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Marianne Kvamme

  Marianne har forlatt oss

  18.08.2018
  Marianne Kvamme døde den 7. august. NFU har mistet et aktivt medlem, mangeårig tillitsvalgt og en god talsperson i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Marianne har forlatt oss
 • Kjetting

  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger

  10.07.2018
  Andelen personer med utviklingshemming under tvangsvedtak i Hedmark er 20 ganger høyere enn i Finnmark. Antallet personer med utviklingshemming under tvangsvedtak, har økt med omtrent 750 prosent i dette århundret. Helsetilsynet og fylkesmannen i Hedmark hevder at alt er i skjønneste orden, uten at det finnes et eneste holdepunkt for en slik påstand.
  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger
 • Logo til Fontene

  Svakt av Fontene

  08.07.2018
  Andelen utviklingshemmede med tvangsvedtak varierer fra snaut en prosent i Finnmark til drøyt 12 prosent i Hedmark. Tidsskriftet Fontene omtalte forholdene, uten å stille et eneste kritisk spørsmål, uten å sjekke en eneste opplysning.
  Svakt av Fontene
 • Isabell

  På fjerde året med tvangsvedtak

  04.07.2018
  Isabell, ei ung dame med lett utviklingshemming, har tvangsvedtak på fjerde året. Tvangsvedtaket for det femte året er underveis. Her forteller Isabell hvordan hun opplever situasjonen.
  På fjerde året med tvangsvedtak
 • Paragraf

  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

  03.07.2018
  Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.
  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning
 • Dag Olav Stensland

  Tjenestene som forsvant

  30.06.2018
  Dag Olav flyttet inn i eget hus i 2013 og hadde det stort sett bra frem til kommunen valgte å reorganisere tjenestetilbudet. Etter det forsvant de daglige aktivitetene og Dag Olav har måttet være inne det meste av tiden. Her forteller Dag Olavs foreldre om erfaringene med kommunal reorganisering.
  Tjenestene som forsvant
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Takk frå Vågå

  29.06.2018
  NFU har mottatt brev fre vergene til de tre personene i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte. I brevet takker vergene alle de som har støttet dem i deres kamp mot tvangsflytting.
  Takk frå Vågå
 • Gunn Strand Hutchinson

  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?

  27.06.2018
  Ved Nord universitetet er det utviklet og godkjent en utdanning om «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis», beregnet for personer med utviklingshemming. Ingen vil finansiere de 1,38 millionene det vil koste å starte utdanningen. Dosent Gunn Strand Hutchinson hevder at Norge begår menneskerettighetsbrudd ved ikke å finansiere universitetsutdanning for personer med utviklingshemming.
  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?
 • Svein Rune Johannessen

  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn

  21.06.2018
  Ålesund kommune vedtok i kveld gratis SFO etter 4. årstrinn. Vedtaket ble fattet med 43 stemmer mot seks av Høyres ni stemmer.
  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Gunn Strand Hudchinson

  Ingen finansiering av universitetsutdanning

  21.06.2018
  I Nord Universitetets skuffer ligger et ferdig utviklet utdanningstilbud om selvbestemmelse, beregnet på personer med utviklingshemming. Problemet er at ingen vil finansiere de 1.381.500 kronene utdanningen vil koste per år.
  Ingen finansiering av universitetsutdanning
 • Illustasjon

  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå

  18.06.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå har fått mange til å reagere. Aksjonen for finansiering av ankesaken til de tre personene med utviklingshemming som Vågå kommune vil tvangsflytte, har til nå samlet inn 109095 kroner.
  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå
 • Strotingsrepresentant Lise Christoffersen

  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med

  17.06.2018
  Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er bekymret for økonomien til uføretrygdede. Hun har startet kampen for å rette opp forholdene og lover å følge opp. Lise Christoffersen har en gunstig kombinasjon av engasjement, utholdenhet og gjennomslagskraft, egenskaper som kan komme uføretrygdede til gode.
  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med
 • Svein-Rune Johannessen

  Gratis SFO etter 4. årstrinn

  10.06.2018
  Svein-Rune Johannessen, leder for Helse- og velferdsutvalget i Ålesund, lover å jobbe iherdig for å sikre gratis SFO-tilbud til barn med funksjonsnedsettelser etter 4. årstrinn.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Selvbestemmelse, illustrasjon

  Selvbestemmelse!

  08.06.2018
  Skal vergemålsloven bli i samsvar med CRPD, så må en slutte å ta samtykkekompetansen fra personer under vergemål. Vi må begynne å gjøre personer under vergemål samtykkekompetente.
  Selvbestemmelse!
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå

  07.06.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra bofellesskapet hvor de har bodd i 27 år. Tingretten godtok tvangsflyttingen under tvil. NFU har startet kronerulling for å gi beboerne i Moavegen økonomisk mulighet til å anke saken.
  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå
 • Illustrasjon

  Vergemålsloven må endres

  05.06.2018
  Vergemålsloven er en trussel mot selvbestemmelsen til de gruppene som har størst vansker med å utnytte sine rettigheter. Loven bør ikke legge sten til byrden, men bidra til å bistå dem som trenger hjelp for å benytte sin selvbestemmelse.
  Vergemålsloven må endres
 • Stortingsrepresentant Olaug Bollestad

  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemmingNy side

  03.06.2018
  Stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, sammen med parti- og stortingskollega Geir Jørgen Bekkevold, ber regjeringen utarbeider en stortingsmelding med forslag til tiltak som sikrer personer med utviklingshemming sine grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med andre.
  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemming
 • NFU-leiren på Tromøya

  NFU trenger frivillige

  02.06.2018
  NFU treng hjelparar til sommerleiren på Tromøya. Den er frå 21. -28.juli. Du får 4000 kroner i skattefri godtgjersle, hus, mat og heilt sikkert ei kjempekjekk veke! Viss du har lyst,eller veit om nokon som kanskje har lyst, ta kontakt med Geir Tore Søreide, Telefon 91845574 eller geir.t.soreide@haugnett.no
  NFU-trenger-frivillige
 • Stortingsrepresentant Lise Christofferen (Ap)

  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  01.06.2018
  Stortingsflertallet ber regjeringen om å videreføre Rettighetsutvalgets utredning i form av en stortingsmelding.
  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Dommeklubbe

  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede

  29.05.2018
  Nord-Gudbrandsdal tingrett har gitt Vågå kommune rett til å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra Moavegen bofellesskap til Finntunet.
  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede
 • Institusjon

  Hjem eller institusjon

  26.05.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå kommune er i stor er et spørsmål om mennesker med utviklingshemming bor i egne hjem eller om bofellesskapene er en slags institusjonsomsorg.
  Hjem eller institusjon
 • Riksløven

  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven

  22.05.2018
  Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av vergemålsreformen og sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk.
  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven
 • Illustrasjonsfoto

  Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

  21.05.2018
  En gruppe pårørende har startet en aksjon for å sikre bedre tilskuddsordninger for elever med bistandsbehov som ønsker å gå på folkehøgskole.
  Nei til diskriminering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!
 • Bjug Ringstad

  Tvangsflyttingssaken i Vågå

  16.05.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd et liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne. Denne uken var saken oppe for tingretten.
  Tvangsflyttingssaken i Vågå
 • Illustrasjonsfoto

  NRK ønsker din erfaring med videregående skole

  15.05.2018
  NRK ønsker å få pårørendes erfaring med videregående skole og arbeidstilbudet etter videregående skolegang. Meddel dine erfaringer på NRKs nettbasserte spørreskjemaundersøkelse.
  NRK ønsker din erfaring med videregående skole
 • Torill Vagstad

  Ingen skam å snu

  10.05.2018
  Bygg boliger der alle kan bo, og der «Hjerterommet» får leve og utvikle seg, oppfordrer Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Ingen skam å snu
 • Gøril Moljord

  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

  09.05.2018
  Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo.
  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!
 • Illustrasjon

  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet

  08.05.2018
  De fleste vil ha problemer med å forstå at selvbestemmelse ikke betyr å bestemme selv. Justisdepartementet kom nylig med en klargjøring av forholdet mellom selvbestemmelse og det å bestemme selv.
  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet
 • Tone Mørk

  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak

  02.05.2018
  Ekspertgruppens forslag for å bedre tilbudet i barnehagen og skolen for elever med særskilt behov for tilpasning, er for generelle og lite nyanserte sier Tone Mørk som er direktør i Statped
  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak
 • Elev

  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget

  28.04.2018
  Forslagene for å bedre situasjonen i barnehage og skole for barn og unge med særskilt behov for tilpasning, har har knapt hatt fokus på de som har størst behov for tilpasninger. Foruten å frata barn og unge rettigheter, går forslagene ut på å beholde dagens tiltak.
  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget
 • Fylkesstyret i NFU Hordaland

  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag

  27.04.2018
  Årsmøtet i NFU Hordaland kom med en svært kritisk uttalelse til forslagene fra ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring. Årsmøtet vil ikke svekke elevenes rettsikkerhet ved å fjerne retten til spesialundervisning. Årsmøtet savner også tiltak for å styrke styringssystemene på spesialundervisningsfeltet.
  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag
 • Torill Vagstad

  Hjerterom og sosial dumping

  25.04.2018
  Avlastere i Elverum kommune betales 75 kroner per time, en betaling som flere avlastere ikke vil jobbe for. Kommunens lønnspolitikk setter hele avlasterodningen i fare, hevder Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Hjerterom og sosial dumping
 • Stortingssalen

  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?

  21.04.2018
  Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet et forslag om å styrke retten til tros- og livssynsutfoldelse blant mottakere av omsorgstjenester. Forslaget synes ikke å få flertall i Stortinget. KrF skal ha ros for å fremme en viktig sak!
  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?
 • Nettsidebildet Ja til spesialundervisning

  Nye innlegg

  20.04.2018
  Retten til spesialundervisning er foreslått nedlagt. Nettstedet "Ja til spesialundervisning" hadde denne uken fire nye innlegg.
  Se de nye innleggene
 • Anniken Hauglie og Lise Christoffersen

  Uklart svar fra statsråden

  17.04.2018
  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte ytterst uklart på spørsmålet fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) om hva regjeringen gjør for å sikre personer med utviklingshemming en akseptabel økonomisk situasjon.
  Uklart svar fra statsråden
 • Fremsiden til ekspertgruppens innstilling

  Vil fjerne retten til spesialundervisning

  13.04.2018
  Ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring la frem sin innstilling den 4. april. Forslaget om å avskaffe retten til spesialundervisning er nok det forslaget som vil få mest oppmerksomhet.
  Vil fjerne retten til spesialundervisning
 • Kommunevåpen Gol kommune

  Alvorlige lovbrudd avdekket i Gol

  11.04.2018
  Tilsyn med Gol kommune avdekket tre alvorlig avvik. Innbyggere med utviklingshemming utsettes for ulovlig bruk av tvang og makt,