Nyheter

 • Tom Tvedt

  Koronakomisjonen tar ikke poenget

  14.04.2021
  Besøksforbudet ble innført fordi Helse- og omsorgsdepartementet gjennom mange år har forsøkt å viske ut skillet mellom private hjem og institusjonsomsorg.
  Koronakomisjonen tar ikke poengt
 • Tom Tvedt

  Stortingsmeldingen som ikke kom

  12.04.2021
  Når den varslede stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning ikke er kommet til nå, så viser det manglende vilje, engasjement og prioriteringer fra regjeringshold.
  Stortingsmeldingen som ikke kom
 • Demensplan 2025

  Mennesker med utviklingshemning er godt forankret i eldreomsorgen

  11.04.2021
  Et enstemmig Storting har gjentatte ganger presisert at mennesker med utviklingshemning også skal være fullverdige medlemmer av samfunnet. De skal kunne leve og bo i kommunene. Det skal verken etableres særomsorg eller institusjoner. Men hva Stortinget vedtar, trenger ikke å bety noe som helst.
  Mennesker med utviklingshemning er godt forankret i eldreomsorgen
 • Vaksine

  Vokt din plass i vaksinekøen

  10.04.2021
  Det er slett ikke sikkert at de med antatt størst risiko for alvorlige utfall, blir de som blir vaksinert først. Det er mange ledd og mye som kan gå galt på veien fra Helsedirektoratet til den enkeltes vaksinasjon.
  Vokt din plass i vaksinekøen
 • Covid-19

  Utviklingshemning er en selvstendig risikofaktor med hensyn til Covid-19

  08.04.2021
  Personer med utviklingshemning har trolig en spesielt høy risiko både for å bli smittet og for alvorlige utfall av Covid-19 smitte. Mange har underliggende tilstander som medfører økt risiko, men risikoen synes å være høy selv når en kontrollerer for alder, sosioøkonomiske forhold og underliggende tilstander.
  Utviklingshemning er en selvstendig risikofaktor med hensyn til Covid-19?
 • Shahram Ariafar

  Vanskelig å komme utenom Shahram

  08.04.2021
  Shahram Ariafar er fjerde varamedlem til landsstyret. Sharam er en gjenganger som er vanskelig å komme utenom når laget skal toppes.
  Vanskelig å komme utenom Shahram
 • Ørjan Bosdal Wold

  Endelig er Ørjan på nasjonalt nivå

  08.04.2021
  Ørjan Bosdal Wold sier ikke så mye, men når han tar ordet, så er det verd å høre nøye etter. Ørjan kan politikkfeltet og vet hva arbeidet for å sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning går ut på. Når Ørjan nå er tredje varamedlem til landsstyret, så betyr det et styrket landsstyre.
  Endelig er Ørjan på nasjonalt nivå
 • Monika Andersen

  En virvelvind fra sørlandet

  08.04.2021
  Det gikk ikke ubemerket hen da Monika Andersen engasjerte seg som tillitsvalgt i Arendal og Aust-Agder. Antalle individklager og politiske saker nådde et nytt maksimumsnivå. Det er svært gledelig at Monika Andersen nå også kan benyttes i NFUs landsstyre.
  En virvelvind fra sørlandet
 • Svein Rune Johannessen

  Erfaren og nyvalgt

  08.04.2021
  Svein-Rune Johannessen har vært aktiv i NFU-sammenheng i over 20 år. Som nyvalgt 1. varamedlem til landsstyret, vil han bidra med en solid erfaring både fra NFU og fra kommunepolitikken.
  Erfaren og nyvalgt
 • Anna Kittelsaa

  Kompetanse, erfaring og allsidighet

  08.04.2021
  Som sosionomstudent, jobbet Anna Kittelsaa på sentralinstitusjonen Nærlandsheimen. Siden den gang har hun hatt omtrent alle posisjoner på feltet før hun endte opp som professor i utviklingshemning. Vi skal være taknemlige for å ha Anna Kittelsaa med i NFUs landsstyret.
  Kompetanse, erfaring og allsidighet
 • Alette Reinholdt

  Nytt landsstyre, nye ressurser

  08.04.2021
  Alette Reinholdt har vært en drivkraft i NFU Bærum lokallag. Både som mor og gjennom sin jobb, får hun et godt innblikk i utfordringene som mennesker med utviklingshemning kan stå overfor. Vi skal være glade for at Alette Reinholdt nå også vil bidra som landsstyremedlem.
  Nytt landsstyre, nye ressurser
 • Marius Zahl

  Vi ha flere i arbeid

  07.04.2021
  NFUs nyvalgte landsstyremedlem Marius Zahl er 30 år og har Downs syndrom. Marius er svært opptatt av jobben sin, og bekymrer seg for VTA og for hvordan dette vil fungere i framtida for den gruppen han representerer.
  Vi ha flere i arbeid
 • Tonni Bronsaksen

  Lei av korona og smittevern

  07.04.2021
  Smittevernstiltakene har nå vart i ett år og preget livene til de fleste av landets innbyggere. Tonni Bronsaksen fra Tromsø er neppe den eneste som ønsker seg tilbake til en smittefri tilværelse.
  Lei av korona og smittevern
 • Birgitte Boldvik

  Fornying, nye navn og nye ansikter

  05.04.2021
  Av og til dukker det opp nye og ukjente tillitsvalgte som er aktive over alt. Birgitte Boldvik er både lokallagsleder i NFU Øvre Eiker lokallag, styremedlem i NFU Viken fylkeslag og nyvalgt landsstyremedlem i NFU.
  Fornying, nye navn og nye ansikter
 • Trisomi

  Abortloven må ikke endres

  02.04.2021
  Ved å endre abortloven bidrar staten til økt stigmatisering. Det formidles et budskap om at noen mennesker er mindre verdt enn andre, heter det i uttalelse fra NFUs landsmøte.
  Abortloven må ikke endres
 • kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Ærlig og oppriktig av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  30.03.2021
  For første gang skal jeg rose en statsråd som har uteglemt elever med funksjonsnedsettelse. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fortjener ros fordi hun innser utfordringene og stiller seg åpen for å rette på forholdene.
  Ærlig og oppriktig av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby
 • Tabletter

  Sørg for riktig medisinering av mennesker med utviklingshemming!

  27.03.2021
  Mennesker med utviklingshemming overmedisineres og feilmedisineres i stort omfang. Forholdene har vært kjent lenge. NFUs landsmøte krever at myndighetene må ta tak i situasjonen.
  Sørg for riktig medisinering av mennesker med utviklingshemming!
 • Torill Vagstad

  Landsstyremedlem Torill Vagstad

  25.03.2021
  Torill Vagstad er medlem av NFUs nye landsstyre. Hun har gjennom en årrekke hatt verv både som lokallagsleder, fylkesleder og som nestleder i NFUs landsstyre.
  Landsstyremedlem Torill Vagstad
 • Tom Tvedt

  Hvem er Tom Tvedt? Hva vil Tom Tvedt?

  25.03.2021
  NFU har fått ny forbundsleder. Tom Tvedt kom inn fra sidelinjen. Mange lurer nok på hvem Tom Tvedt er og hvorfor han takket ja til å være kandidat til landsmøtets valg av forbundsleder. Vår nye forbundsleder har vært ordfører i Randaberg, fylkesordfører i Rogaland og idrettspresident. Men det er noe helt annet å være forbundsleder i NFU.
  Hvem er Tom Tvedt? Hva vil Tom Tvedt?
 • Webinar: TryggEst – et voksenvern

  23.03.2021
  Erfaringer fra tre års utprøving og muligheter for nye kommuner. Tid:14 april 2021 10:00 - 12:00 Sårbare voksne utsettes for vold.
  Webinar: TryggEst – et voksenvern
 • Penger

  Stortinget må sette grenser for husleie

  23.03.2021
  NFUs landsmøte ber Stortinget sette grenser for husleie. Mennesker med utviklingshemning har drøyt 18.000 kroner utbetalt per måned. Da blir det for rått når mestedelen av inntekten skal gå til husleie.
  Stortinget må sette grenser for husleie
 • Gunn Strand Hutchinson

  NFUs nye nestleder

  22.03.2021
  Gunn Strand Hutchinson er NFUs nye nestleder. Med over 30 års erfaring, både gjennom jobb, politikk, som pårørende og som særdeles aktiv innen NFU på alle områder, så kan en forvente gode kunnskaps- og erfaringsbaserte bidrag fra Gunn.
  NFUs nye nestleder
 • To hender

  Psykisk helsevern

  22.03.2021
  NFUs landsmøte etablerte mål som organisasjonen skal jobbe for innen psykisk helsevern.
  Psykisk helsevern
 • Kommunevåpen Stavanger

  Stavanger satser på samdrift

  18.03.2021
  Menneskerettighetene står svakt i Stavanger og solidariteten er forlatt. Institusjonalisering av funksjonshemmede er middelet for å spare penger.
  Stavanger satser på samdrift
 • Tom Tvedt

  Forbundsleder Tom Tvedts landsmøtetale

  17.03.2021
  Før valget av ny forbundsleder i NFU, fikk Tom Tvedt presentere seg overfor landsmøtet. Her gjengis landsmøtetalen til NFUs nye forbundsleder.
  Forbundsleder Tom Tvedts landsmøtetale
 • Kartlegging av spesialisthelsetjenester for unge og voksne med utviklingshemming og psykiske lidelser

  16.03.2021
  Nasjonal kompetanse tjeneste for utviklingshemming og psykisk helse (NKUP) har kartlagt tjenestene til utviklingshemmede med psykiske lidelser. I undersøkelsen er det gjort et systematisk litteratursøk for å finne litteratur både om norske tjenestetilbud, forekomst av psykiske lidelser, utredning og behandling av mennesker med utviklingshemming. I tillegg er ansatte i spesialisthelsetjenesten bedt om å vurdere sine tjenester til gruppen.
  Kartlegging av spesialisthelsetjenester for unge og voksne med utviklingshemming og psykiske lidelser
 • Uttalelser fra NFUs landsmøte

  15.03.2021
  NFUs landsmøte vedtok fem uttalelser. Uttalelse om psykisk helsevern. Uttalelse om husleie. Uttalelse om feil- og overmedisinering. Uttalelse mot sykehjem for personer med utviklingshemning. Uttalelse mot endring i abortloven.
  Uttalelser fra NFUs landsmøte
 • NFU har fått ny forbundsleder, nestleder og nytt landsstyre

  15.03.2021
  På landsmøtet 12.- 13. mars ble det valgt ny forbundsleder, nestleder og et nytt landsstyre. Tom Tvedt ble valgt til ny forbundsleder i NFU.
  NFU har fått ny forbundsleder, nestleder og nytt landsstyre
 • Vest politidistrikt diskriminerte to overgrepsofre med utviklingshemming

  15.03.2021
  Våren 2020 sendte NFU inn to klager til Diskrimineringsnemnda, hvor vi hevdet at Vest politidistrikt har diskriminert to overgrepsofre, på grunn av flere mangler ved etterforskningen av overgrepene. Vest politidistrikt hadde henlagt begge sakene, uten at det var iverksatt tilstrekkelig etterforskning. 10. mars 2021 konkluderte Diskrimineringsnemnda med at begge overgrepsofrene har blitt diskriminert av Vest politidistrikt.
  Vest politidistrikt diskriminerte to overgrepsofre med utviklingshemming
 • Hjemmetrening og videokontakt

  15.03.2021
  Denne uka startet prosjektet "Hjemmetrening og videokontakt». Her skal Karde produsere et nettsted så støtteapparatet kan hjelpe mennesker med utviklingshemning i gang med hjemmetreninger til musikk. I nettressursen vil det også legges inn informasjon om bruk av forskjellige digitale verktøy for videotreff. Første versjon av nettressursen skal publiseres ganske raskt. Den vil oppdateres kontinuerlig fram til prosjektslutt 30.6.2022. Blant annet vil informasjon basert på svar fra en spørreundersøkelse til NFUs medlemmer legges inn. Midler til prosjektet kommer fra det koronarelaterte «Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten» som Stiftelsen Dam administrerer. NFU er søkerorganisasjon og samarbeidspartner i prosjektet.
  Hjemmetrening og videokontakt
 • Karin andersen

  Karin Andersen fikk NFUs ærespris

  12.03.2021
  NFUs ærespris kan deles ut på vårt landsmøte. Det er ikke hvert landsmøte vi finner verdig kandidat til prisen. Denne gangen var saken opplagt. Karin Andersen har markert seg gjennom mange år og er en velfortjent mottaker av NFUs ærespris.
  Karin Andersen fikk NFUs ærespris
 • Vold

  Utviklingshemmede oversett og glemt i vaksinasjonsstrategien

  11.03.2021
  Geir er ung og har ingen underliggende sykdommer som medfører økt risiko ved eventuell koronasmitte. Men risikoen for alvorlige utfall er stor. Det er kun smittevernsekspertene som betrakter risikoen som lav.
  Utviklingshemmede oversett og glemt i vaksinasjonsstrategien
 • KrF og V

  Hvorfor CRPD må inkorporeres

  04.03.2021
  Så lenge Stortinget ikke gjør FNs funksjonshemmedekonvensjon til norsk lov, så blir det mennesker med funksjonsnedsettelse som får jobben med å sikre at staten oppfyller sine forpliktelser.
  Hvorfor CRPD må inkorporeres
 • Logo til NIM og LDO

  Ber regjering og Stortinget inkorporere CRPD

  03.03.2021
  I et felles brev til regjeringen og Stortinget, ber Norges institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet om å inkorporere FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov.
  Ber regjering og Stortinget inkorporere CRPD
 • Karin Andersen

  Regjeringen i utakt med seg selv om CRPD

  03.03.2021
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) viser til regjeringen som hevder at norsk lovverk er i samsvar med FNs funksjonshemmedekonvensjon. Samtidig hevder regjeringen at bestemmelser i konvensjonen ikke kan håndheves av norske domstoler. Forstå det den som kan!
  Regjeringen i utakt med seg selv om CRPD
 • Covid-19 vaksine

  Ikke la vaksinasjonsstrategi bli politikk

  02.03.2021
  Det er vektigere grunner til å gi Folkehelseinstituttet ansvaret for vaksinasjonsstrategien enn å gi Norges bank ansvaret for renteutviklingen.
  Ikke la vaksinasjonsstrategi bli politikk
 • Pilotprosjekt innen høyere utdanning for personer med utviklingshemning

  26.02.2021
  VID har i samarbeid med Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Oslo kommune fått innvilget støtte til pilotprosjektet Høyere utdanning for personer med utviklingshemming fra Stiftelsen Dam. Det langsiktige målet med prosjektet er å etablere et tilbud om høyere utdanning til denne gruppen.
  Pilotprosjekt innen høyere utdanning for personer med utviklingshemning
 • Hanne Bjurstrøm

  Ombudet ber Stortinget sikre inkorporering

  24.02.2021
  Det er ingen enkel jobb å oppfylle FNs konvensjon, men norske myndigheter har allerede tatt mange steg i riktig retning. Det er ingen grunn til å ikke ta flere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
  Ombudet ber Stortinget sikre inkorporering
 • CRPD

  KrF og Venstre avgjør om CRPD skal inkorporeres

  24.02.2021
  Justiskomiteens innstilling om å inkorporere CRPD i norsk lov, gir ikke svar på noen spørsmål. Saken vil bli avgjort i Stortinget den 9. mars. KrF og Venstre vil avgjøre utfallet.
  KrF og Venstre avgjør om CRPD skal inkorporeres
 • NFUs sommerleir

  24.02.2021
  Vi håper å kunne avholde ferieleiren i år. Påmeldingen er nå i gang. Leiren kan bli avlyst dersom smittesituasjonen ikke blir bedre.
  NFUs sommerleir
 • Partiene

  Hvem stemmer hva om inkorporering?

  21.02.2021
  Den 23. februar kommer innstillingen om inkorporering av CRPD i norsk lov. Den 9. mars, skal Stortinget fatte vedtak. Politikkens vesen er upredikerbar. Ikke noe er avgjort før avstemningen er over.
  Hvem stemmer hva om inkorporering?
 • FN-logo

  Innarbeiding av CRPD i norsk lov

  20.02.2021
  Innarbeiding av CRPD i norsk lov, vil ikke gjøre natt til dag, men det vil være et viktig bidrag til likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.
  Innarbeiding av CRPD i norsk lov
 • Justiskomiteen

  NFU sendte brev til Justiskomiteen

  17.02.2021
  Stortinget skal behandle et forslag om gjennomgang av vergemålsloven. NFU sendte innspill og løsninger til komiteens medlemmer.
  NFU sendte brev til Justiskomiteen
 • Jeg vil stemme!

  17.02.2021
  NFU har et prosjekt sammen med Signo Vivo og Karde AS der målet er at mennesker med utviklingshemning skal bruke stemmeretten sin.