Nyheter

 • Meld. St. 24 (2019-2020)

  Lindrende behandling av barn

  26.09.2020
  Innen den 3. november skal Stortingets helse- og omsorgskomite gi sine vurderinger av regjeringens melding om lindrende behandling. Meldingen er en grovskisse som inviterer til føringer og konkrete tiltak på nær sagt alle områder.
  Lindrende behandling av barn
 • Tom Henning Slethei

  Ros til Sola kommune

  26.09.2020
  Solaordfører Tom Henning Slethei fortjener ros. På eget intiativ inviterte ordføreren til møte. På vegne av kommunen, kom ordføreren med unnskyldning overfor dem som urettmessig var satt under besøksforbud.
  Ordfører Tom Henning Slethei
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Konfronterer regjeringen

  22.09.2020
  Det er positivt at VG utøver pressens samfunnsmandat, og desto mer betenkelig at myndighetene ikke ivaretar sin rolle sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) i et spørsmål til statsråden.
  Konfronterer regjeringen
 • Karin Andersen

  VG-avsløringer på Stortingets dagsorden

  21.09.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) løfter VG-avsløringene om Saka som ble nektet å besøke sin søster opp på Stortingets dagsorden.
  VG-avsløringer på Stortingets dagsorden
 • Forside – Laget rundt barnet

  Laget rundt barnet

  21.09.2020
  Laget rundt barnet er en bok av det sjeldne slaget. Boken er skrevet at Herlaug Hjelmbrekke som er utdannet både som vernepleier og pedagog. Gjennom en lang yrkeskarriére som spesialrådgiver i Statped, har Herlaug Hjelmbrekke jobbet med å etablere gode og inkluderende opplæringstilbud til de barn og unge som er avhengig av omfattende tilrettelegging og bistand fra ulike profesjoner.
  Laget rundt barnet
 • Fritid for Alle

  16.09.2020
  ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange blir utestengt, eller får ikke drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Redd Barna skal derfor undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever utenforskap og diskriminering på fritidsarenaen.
  Fritid for Alle
 • Inkluder oss! Rapportens forside

  Inkluder oss!

  11.09.2020
  Høsten 2019 ble det for første gang i Norge laget et seminar om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Rapport fra seminaret foreligger nå på lettlest form.
  Inkluder oss!
 • Diskrimineringsnemnda

  Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda

  11.09.2020
  Å innføre spesielle besøksrestriksjoner i bofellesskap er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår diskrimineringsnemnda.
  Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda
 • Lena Park

  Melhus kommune tenker stort og større

  09.09.2020
  Melhus kommune planla å flytte beboerne fra tre bofellesskap til et nytt stort bofellesskap. Nå ønsker kommunen å øke tomtens utnyttingsgrad og vil øke antallet leiligheter, får NFU opplyst.
  Melhus kommune tenker stort og større
 • Hanne Kveli

  Livet går sin vante gang

  08.09.2020
  For Hanne Kveli er dagene nesten blitt som før smitten kom til landet vårt, men ikke helt.
  Livet går sin vante gang
 • Tom Roger

  Permittert, men ellers går det greit

  07.09.2020
  Tom Roger er en sindig kar som lever godt med smitteverntiltakene og gjør det beste ut av situasjonen.
  Permittert, men ellers går det greit
 • Alf Anvedsen

  Lydighet og ytringsfrihet

  06.09.2020
  Alf Anvedsen, tidligere nestleder i NFU etterlyser oppmerksomhet fra pressen når det gjelder ytringskulturen i offentlig sektor. Ansatte, funksjonshemmede, pasienter og pårørende tør ikke ytre seg om kritikkverdige forhold. Erfaringen som funksjonshemmede, pasienter, pårørende og ansatte har når ikke frem til lokalpolitikerne som skal foreta prioriteringer innenfor strenge rammer.
  Lydighet og ytringsfrihet
 • Brita

  Merker lite til smittevern

  05.09.2020
  Brita Braanaas er ei livsglad ung kvinne som liker å bli intervjuet. Hun bor i en egen ordinær leilighet i Førde, jobber i Sunnfjord kommune og trives godt i jobben. Brita merker lite til smitterestriksjoner.
  Merker lite til smittevern
 • Camilla Hopen

  Camilla er lei av korona

  04.09.2020
  Camilla er blitt litt lei av alt smittevernet, men hun håper at vi fortsetter med hyppig håndvask også når koronasmitten er over.
  Camilla er lei av korona
 • Ledig stilling som juridisk rådgiver

  04.09.2020
  NFU søker jurist til rådgivnings- og interessepolitisk arbeid.
  Ledig stilling som juridisk rådgiver
 • Tore Hagebakken

  Etterlyser tiltak mot reinstitusjonaliseringen

  04.09.2020
  Myndighetene har vært kjent med reinstitusjonaliseringen av utviklingshemmede i 18 år. Nå etterlyser stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) effektive tiltak for å motvirke utviklingen.
  Etterlyser tiltak mot reinstitusjonaliseringen
 • Margrethe Eide

  Savner leiren på Halsnøy og Kultursamlingen

  03.09.2020
  Margrethe Eide følger smittevernreglene, tilpasser seg situasjonen, men savnet leiren på Halsnøy og synes det var trist at Kultursamlingen til NFU Hordaland fylkeslag ble avlyst. Hun håper viruset forsvinner slik at hun kan treffe venner og kjente på leiren og Kultursamlingen til neste år.
  Savner leiren på Halsnøy og Kultursamlingen
 • Pål Kristian

  En uvanlig vår og sommer

  03.09.2020
  Pål Kristian er ikke den som klager på smitteverntiltak, men han har et sterkt håp om leir på Tromøya til neste sommer.
  En uvanlig vår og sommer
 • Jan Tøssebro

  Enøyde konsulenter, store bofellesskap og mangelfulle tjenester

  03.09.2020
  Professor Jan Tøssebro er ytterst kritisk til konsulentrapportene som ofte ligger til grunn både for tvangsflytting av utviklingshemmede og etablering av store bofellesskap. Rapporten holder ofte ikke faglig standard og er en ensidig argumentasjon for at kommunene ikke skal utøve sine velferdsoppgaver.
  Enøyde konsulenter, store bofellesskap og mangelfulle tjenester
 • Fotograf Nathalie Sæther

  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  02.09.2020
  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) har som oppgave å granske svært alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, dra lærdom fra slike hendelser slik at en for fremtiden kan unngå at slike hendelser gjentar seg.
  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Stiller spørsmål om tvangsisolater

  01.09.2020
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) følger opp Bergens Tidendes oppslag om 280 godkjente tvangsisolat og stiller spørsmål om saken til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
  Stiller spørsmål om tvangsisolater
 • bla, bla, bla

  13 år med virkningsløse tiltak

  01.09.2020
  I 2007 fastslo Helsedirektoratet at levekårene for mennesker med utviklingshemming ikke var i samsvar med målsetningene. Siden den gang har tiltakene vært begrenset til vakre ord og informasjonstiltak.
  13 år med symbolpolitikk
 • Faksimile fra Bergens Tidende

  Tvangsisolater

  01.09.2020
  Helsedirektoratet har godkjent 280 hytter og nedlagte sykehjem for bruk som tvangsisolater, skriver Bergens Tidende.
  Tvangsisolater
 • Undersøkelse fra Helsetilsynet

  31.08.2020
  Helsetilsynet ønsker å minne om denne spørreundersøkelsen som ble sendt ut 1. september. Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av pandemien. Hvordan påvirker det deg? Del erfaringene dine ved å svare på spørsmål om endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien.
  Undersøkelse fra Helsetilsynet
 • Helsedirektoratet

  Veileder om tjenester til utviklingshemmede

  22.08.2020
  Helsedirektoratet har sendt utkast til veileder om tjenestene til utviklingshemmede på høring. Tillitsvalgte bør jobbe for at kommunale råd, bruker råd og andre relevante instanser avgir høringsuttalelser. Utkastet til veileder er skrevet i de beste hensikter av folk med innsikt, men vær klar over at flaskehalsen ikke er mangel på veiledere eller rundskriv.
  Veileder om tjenester til utviklingshemmede
 • Taxi

  Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede

  22.08.2020
  For dem som ikke kan benytte offentlig transport, finnes ordninger med tilrettelagt transport. I mange fylker har ordningen vært begrenset til bestemte diagnoser. Slike vilkår er diskriminerende og bør ikke aksepteres.
  Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede
 • Opplæringssituasjonen under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen

  21.08.2020
  Vil du delta i forskningsprosjektet «Opplæringssituasjon under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen »?
  Opplæringssituasjonen under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen
 • Overgrep mot barn og unge i idretten

  21.08.2020
  Nettavisen jobber for tiden med en artikkelserie om overgrep mot barn og unge i idretten. De ønsker nå å komme i kontakt med noen som har opplevelser de ønsker å dele.
  Overgrep mot barn og unge i idretten
 • Glutensensitivitet hos barn med Down syndrom

  21.08.2020
  Hei, dette er et spørsmål til deg og ditt barn om å delta i en studie for å undersøke sammenhengen mellom glutensensitivitet hos barn med Down syndrom, mellom fylte 5 og 12 år, og deres psykologiske funksjon og livskvalitet. Vi inviterer alle barn i den aldersgruppen med Down syndrom, men uten påvist cøliaki til å bli med i studien.
  Glutensensitivitet hos barn med Down syndrom
 • Håndvask

  Begrens smitten – Håndvask

  18.08.2020
  Vi kan redusere sjansen for å bli smittet ved å vaske hendene.
  Begrens smitten – Håndvask
 • Lena Park

  Hvorfor store bofellesskap er en uting

  17.08.2020
  På 1990-tallet hadde en gode løsninger for å unngå problemene som store bofellesskap ofte skaper. Mener staten noe med alle de vakre målsetningene i politikken overfor personer med utviklingshemming, så er det bare å hente frem Husbankens rundskriv fra 1990-tallet.
  Hvorfor store bofellesskap er en uting
 • Koordinering

  Koordinering til nytte eller besvær?

  30.07.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre på lovverket og å innføre "barnekoordinator" for å sikre mer koordinerte tjenester for barn med store bistandsbehov. Men kravet til koordinering finnes allerede i 27 lovverk. Det er ingen grunn til å tro at det blir så mye mer koordinering om kravet kommer i det 28. lovverket.
  Koordinering til nytte eller besvær?
 • Lena Park

  Melhus kommune satser stort

  26.07.2020
  Melhus kommune planlegger å samle tre av dagens bofellesskap i et nytt stort bofellesskap bestående av 16 leiligheter for beboere i eksisterende bofellesskap som planlegges nedlagt og fem leiligheter i tillegg. Lena Park som prosjektet kalles, skal også inneholde næringsvirksomhet.
  Melhus kommune satser stort
 • SFA 3 2020

  03.07.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr 3 2020.
  SFA 3 2020
 • Tore Hagebakken

  Skuffet over svar fra Høie

  18.06.2020
  –Husbankens rammebetingelser må gjennomgås og kommuneøkonomien bedres for å hindre etablering av store bofellesskap. Regjeringen må ta det vi ser går i helt feil retning langt mer på alvor, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap).
  Skuffet over svar fra Høie
 • Helsedirektoratet

  Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak

  16.06.2020
  Den 8. juni kom Helsedirektoratet med veilederen «Frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. under Covid-19-pandamien». Veilederen gjennomgår det rettslige grunnlaget for å anvende tvangstiltak. Alle som er opptatt av eller berørt av problemstillingene anbefales å lese veilederen nøye.
  Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak
 • Bent Høie

  Tynn suppe fra Høie

  16.06.2020
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva regjeringen ville gjøre for å stanse reinstitusjonaliseringen. Svaret fra helse- og omsorgsministeren var langt, men kan oppsummeres med: Ikke noe.
  Tynn suppe fra Høie
 • Hanne Bjurstrøm

  Ber Randaberg skrinlegge institusjonsplanene

  10.06.2020
  –Jeg henstiller Rådmannen i Randaberg kommune til å trekke forslaget, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i forbindelse med kommunestyrets behandling av nedleggelse av eksisterende bofellesskap og etablering at et nytt stort bofellesskap.
  Ber Randaberg skrinlegge institusjonsplanene
 • Tungenes i Randaberg

  Hev blikket Randaberg!

  10.06.2020
  Randaberg kommune vil reinstiusjonalisere innbyggere med utviklingshemming. Rådmannens innstilling har et ensidig fokus på upålitelige økonomiske kalkyler, glemmer de etiske sidene og utelater de juridiske og menneskerettslige aspektene.
  Hev blikket Randaberg!
 • Tore Hagebakken

  Krever tiltak mot institusjonalisering

  09.06.2020
  Randaberg kommune planlegger "å legge ned" to bofellesskap og etablere et nytt stort bofellesskap med 21 beboere. Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) etterlyser effektive tiltak som sikrer av nasjonale politiske målsetninger og grunnleggende rettigheter etterleves i boligpolitikken.
  Krever tiltak mot institusjonalisering
 • Randaberg kommunevåpen

  Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg

  07.06.2020
  Randaberg kommune planlegger å "legge ned" bofellesskap og samle 21 beboere med utviklingshemming for å spare driftskostnader. NFU Rogaland fylkeslag ber kommunestyrerepresentantene gå mot forslaget.
  Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg
 • Tore Hagebakken

  Vår mann på Stortinget

  03.06.2020
  – Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap). Situasjonen medførte at stortingsrepresentanten ble kritisk til mange av smittevernstiltakenes iboende sosiale urettferdighet.
  Vår mann på Stortinget
 • Kort høringsfrist

  Reagerer på kort høringsfrist

  28.05.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag endring i smittevernloven på høring. Gjengangeren i høringssvarene er at høringsinstansene ikke kan gi gode og gjennomarbeidede innspill i omfattende saker med frist på to arbeidsdager.
  Reagerer på kort høringsfrist
 • Helse- og omsorgsdepartementet

  Foreslår tvangsisolering av utviklingshemmede

  26.05.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endring i smittevernloven slik at det blir mulig å tvangsisolere mennesker med manglende samtykkekompetanse. Saken er ikke utredet. Det er gitt ett døgns høringsfrist og det legges opp til hurtigbehandling i Regjering og Storting.
  Foreslår tvangsisolering av utviklingshemmede
 • En enslig stol i stort mørkt rom

  NFU protesterer mot etablering av isolater for utviklingshemmede

  20.05.2020
  Smittevernloven gir en viss åpning for å godkjenne andre institusjoner enn sykehus for tvangsisolering. Helsedirektoratet har åpnet for å etablere slik tvangsisolater for utviklingshemmede.
  NFU protesterer mot etablering av isolater for utviklingshemmede
 • Samfunn for Alle nr. 2 2020

  18.05.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 2 2020.
  Samfunn for Alle nr. 2 2020
 • Isolering

  Helsedirektoratet åpner for tvangsisolering av utviklingshemmede

  18.05.2020
  Helsedirektoratet har godtkjent en søknad fra Horten kommune om å tvangsisolere utviklingshemmede i en hytte som Helsedirektoratet har godkjent til formålet. Godkjenningen er ulovlig og heller ikke i samsvar med smittevernlovens intensjon.
  Helsedirektoratet åpner for tvangsisolering av utviklingshemmede
 • Vårens tildeling fra stiftelsen Dam

  15.05.2020
  NFU fikk innvilget støtte til fem prosjekt gjennom Ekspress vår 2020.
  Vårens tildeling fra stiftelsen Dam
 • NFUs organisasjons- og ferieleir er avlyst

  14.05.2020
  Årets organisasjons- og ferieleir er dessverre avlyst, men vi ser fremover og satser på leir til neste år.
  NFUs organisasjons- og ferieleir er avlyst
 • Jon-Ivar Nygård

  Kjære Fredrikstadpolitikere

  07.05.2020
  Ordfører Jon-Ivar Nygård skuffer. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært opptatt av solidaritet, sosial trygghet og likestilling. Den posisjonen bør Arbeiderpartiet ikke frivillig overlate til Frp.
  Kjære Fredrikstadpolitikere
 • Illustrasjon

  Fredrikstads gigantavlastning er i strid med grunnleggende rettigheter

  03.05.2020
  – Det er lett å se for seg at det ikke er til «barnets beste» når 180 barn over tid skal bo på 39 rom, kun sammen med andre barn med en eller annen form for funksjonsjonshemning. Det fremstår som en oppbevaringsfabrikk, sier juridisk rådgiver Monica S Tøllefsen om Fredrikstads planer om gigantavlastning.
  Fredrikstads gigantavlastning er i strid med grunnleggende rettigheter
 • Bjørnar Laabak

  Fredrikstads gigantavlastning på Stortingets dagsorden

  29.04.2020
  Stortingsrepresentant Bjørna Laabak (Frp) finner seg ikke i Fredrikstad kommunes planer om å samle kommunens barneavlastning til en omsorgsfabrikk med 39 rom for barn med funksjonsnedsettelser.
  Setter avlastningsplanene i Fredrikstad på Stortingets dagsorden
 • Rapport fra Rettighetsseminaret

  28.04.2020
  I fjor ble en gruppe mennesker med utviklingshemning invitert av likestillingsministeren den gangen, Trine Skei Grande, til et seminar om menneskerettigheter. Sor har nå ferdigstilt rapporten fra seminaret.
  Rapport fra Rettighetsseminaret
 • Likeverdsreformen

  Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn

  28.04.2020
  Fredrikstad kommune planlegger å etablere barneavlastning med 39 rom for 180 barn på den tidligere institusjonen Furutun, stikk i strid med FNs barnekonvensjon og FNs Funksjonshemmedekonvensjon.
  Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn
 • Sivilombudsmannen

  Ber regjeringen stanse ulovlig frihetsberøvelse

  22.04.2020
  Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling er bekymret over unødvendig, uforholdsmessig og uhjemlet frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming.
  Ber regjeringen stanse ulovlig frihetsberøvelse
 • ultralyd

  Abortdebatten kommer!

  21.04.2020
  Stortinget vedtar i mai å tilby alle gravide fosterdiagnostisk tidlig ultralyd. Vedtaket vil utløse en omfattende abortdebatt som først ender med partienes landsmøter våren 2021.
  Abortdebatten kommer!
 • Bent Høie

  Tvangsisolering av utviklingshemmede

  17.04.2020
  NFU ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om å ivareta grunnleggende rettigheter også for smittede mennesker med utviklingshemming. NFU advarer mot bruk av tvangsisolasjon.
  Tvangsisolering av utviklingshemmede
 • Styreleder i KS Bjørn Arid Gram

  Ber KS-lederen ta styring

  15.04.2020
  KS-advokatene og KS har i lang tid argumentert for kommunenes selvstyre. NFU savner KS når det gjelder å sikre utviklingshemmedes grunnleggender rettigheter. Vårt brev til KS-advokatene var resultatløst. Med brev til styreleder i KS, håper vi på bidrag til bedre etterlevelse av kommunenes forpliktelser overfor grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.
  Ber KS-lederen ta styring
 • dommerklubbe

  Forholdsmessighet

  09.04.2020
  Det er forskjell på å barbere seg og å skjære hodet av seg. Man skyter heller ikke spurv med kanoner. I det meste av lovverkene og på de fleste andre steder, er det krav til forholdsmessighet, – blant annet det at virkemiddelet står i forhold til målsetningen.
  Forholdsmessighet
 • Coronavirus

  Viktige spørsmål fra NFU Molde og omegn lokallag

  08.04.2020
  NFU oppfordrer lokal- og fylkeslag til aktivt å søke dialog med kommunen om tjenestetilbudet og smittevernet under coronaepidemien. NFU Molde og omegn lokallag har skrevet brev til kommunen og hvor det stilles svært sentrale spørsmål. Andre lokallag kan gjøre tilsvarende.
  Viktige spørsmål fra NFU Molde og omegn lokallag
 • Smitte

  Når smitten kommer

  06.04.2020
  Kanskje er allerede noen med utviklingshemming smittet av koronaviruset. Uansett vil det første tilfellet komme i nær fremtid. Flere vil etter hvert ha vært i kontakt med noen som er smittet. For ikke å smitte andre, vil det bli snakk om karantene eller isolasjon. Hvordan en skal gjennomføre slikte tiltak på en skånsom og god måte, er det blitt sagt lite om.
  Når smitten kommer
 • Fra fylkesmannens nettside

  Vil svekke kontrollen med tvangsbruk

  05.04.2020
  Det er i krisesituasjoner at rettsikkerheten er viktigst. Fylkesmannen i Møre og Romsdal går i motsatt rettning og vil nær sagt gi ansatte blankofullmakt til ukontrollert tvangsbruk begrunnet i Koronaepidemien. NFU ber Fylkesmannen om å snu.
  Vil svekke kontrollen med tvangsbruk
 • KS logo

  NFU ber KS Advokatene informere kommunene

  04.04.2020
  KS Advokatene er de som må forsvare kommunenes brudd på FNs ulike menneskerettighetskonvensjoner og brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. KS Advokatene kan feltet og NFU ber dem informere kommunene slik at det blir slutt på kommunale myndighetsovergrep.
  NFU ber KS Advokatene informere kommunene
 • Koronaviruset

  Beboere i bofellesskap pålegges ulovlig hjemreiseforbud

  04.04.2020
  Vi har mottatt meldinger om tjenesteytere i bofellesskap som har bestemt at beboerne ikke kan besøke sine foreldre eller nære, men må forbil i bofellesskapet.
  Beboere i bofellesskap pålegges ulovlig hjemreiseforbud
 • NIM logo

  Kritisk til besøksforbud og tvangstiltak

  04.04.2020
  Norges nasjonale institusjon minner myndighetene om at menneskerettighetene og grunnloven også skal følges covid-19-pandemien og er kritisk til dagens situasjon.
  Kritisk til besøksforbud og tvangstiltak
 • Lettlest informasjon om koronaviruset

  03.04.2020
  Lettlest informasjon om koronaviruset
 • Vi holder stengt

  Omsorg eller tortur?

  03.04.2020
  Den norske velferdsstaten skaper trygghet for mange. Men av og til må en stille spørsmål om omsorgen nærmer seg tortur og om rettstaten kan arte seg som diktaturene hvor politiets hovedoppgave er å verne om myndighetsmisbruk.
  Omsorg eller tortur?
 • Hanne Bjurstrøm

  Bekymret for utviklingshemmedes situasjon

  03.04.2020
  Likestillings- og diskrimineringsobudet er bekymret for rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming og ber Helsedirektoratet klargjøre for kommunene hvilke tiltak som kan anvendes og hvilke tiltak som bør anvendes.
  Bekymret for utviklingshemmedes situasjon
 • Støtte til vanlig arbeid

  02.04.2020
  Karde har gjennom to år jobbet med prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" I prosjektet er det laget en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser.
  Støtte til vanlig arbeid
 • Helsedirektoratet

  Oppdaterte anbefalinger om smittevern overfor utviklingshemmede

  02.04.2020
  Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger om smittevernarbeid i bofellesskap og hjemmene til mennesker med utviklingshemming. Oppdateringene er klargjørende.
  Oppdaterte anbefalinger om smittevern overfor utviklingshemmede
 • penger

  Økonomisk kompensasjon for omsorgsoppgaver

  02.04.2020
  Mange henvender seg til NFU fordi kommunen ikke utøver sine plikter og foreldre og søsken må påta seg store omsorgsoppgaver for barn og søsken med utviklingshemming. Juridisk rådgiver i NFU, Monica S Tøllefsen gjennomgår her rettigheter og muligheter som pårørende har.
  Økonomisk kompensasjon for omsorgsoppgaver
 • Skilt med Stengt

  Rettigheter når tilbud stenges

  01.04.2020
  Skoler, arbeidsplasser, dagtilbud og fritidstilbud er stengt. Avlastningstilbudet er mange steder stengt. Enkelte foreldre må plutselig yte en stor omsorg som kommunene plikter å utøve. For noen pårørende går dette greit. Andre sliter og noen havner i økonomisk skvis.
  Rettigheter når tilbud stenges
 • Molde kommunevåpen

  Honnør til Molde!

  30.03.2020
  Det er lett å trå feil når en må handle raskt. Desto viktigere er det å komme på rett spor når en oppdager at en er på avveier. Molde kommune har imponert og fortjener ros for handlekraft, når de først forsto at de var på ville veier.
  Honnør til Molde!
 • Helsedirektoratet

  Smitteverntiltak som kommunene kan iverksette overfor mennesker med utviklingshemming

  30.03.2020
  Landet vårt har fortsatt lover og regler. Kommunene bør følge dem også når det gjelder smitteverntiltak overfor mennesker med utviklingshemming. Til nå har alt for mange kommuner og tjenesteytere handlet i strid med lover og regler. Her følger en gjennomgang av Helsetilsynets presiseringer.
  Smitteverntiltak som kommunene kan iverksette overfor mennesker med utviklingshemming
 • Sivilombudsmannens logo

  Forebygging av tortur og umenneskelig behandling

  28.03.2020
  Sivilombudsmannen har et selvstendig ansvar i forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Mange med utviklingshemming utsettes for slike krenkelser i dag. Det er viktig at dette rapporteres til NFU slik at vi kan viderebringe dem til Sivilombudsmennen.
  Forebygging av tortur og umenneskelig behandling
 • TERJE ALBREGTSEN OG MAGNHILD BERGHEIM

  Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming

  27.03.2020
  Uten hjemmel i lov, har Molde kommune kommune tatt seg tilrette og innført besøksforbud i alle leiligheter hvor det bor mennesker med utviklingshemming. Terje Albregtsen og Magnhild Bergheim reagerte sterk på myndighetsovergrepet og skrev brev til kommunen om ulovlighetene. Her følger korrespondansen.
  Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming
 • ensomhet

  Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!

  27.03.2020
  Karonahysteriet har fått omsorgstjenestene i Norske kommuner til å gå av skaftet. Når hysteriet styrer og misforståelsene herjer, så druknes både fornuft og etikk. Det fikk en mor i Molde kommune erfare.
  Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!
 • piggtråd

  NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse

  27.03.2020
  NFU ber i brev til ansvarlige statsråder og direktoratet om at de stopper kommunenes ulovlige frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming som bor i sitt eget hjem.
  NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse
 • Rapporter kommunen

  Får du dine tjenester?

  26.03.2020
  Mange tjenestetilbud er nedlagt. Mange kommuner gir ikke tjenestene som de er forpliktet til å gi. Mange kommuner tar seg til rette og legger restriksjoner på private hjem til tjenestemottakere. NFU ønsker en oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.
  Får du dine tjenester?
 • Stord kommunvåpen

  Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk

  25.03.2020
  NFU får mange henvendelser om personer med utviklingshemming som nektes besøk. Der har kommunen hengt oppslag om besøksforbud på døren. Kommunene har ingen hjemmel til å nekte besøk, selv om det kan være svært fornuftig å få til avtaler som begrense antall besøkende.
  Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk
 • Koronavirus

  Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?

  23.03.2020
  Pårørende og tjenesteyter bør prate med utviklingshemmede om Koronasituasjonen, hvorfor vi har tiltakene og hva som kan gjøres for å redusere smitterisikoen.
  Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?
 • Stortinget

  Stol på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet

  20.03.2020
  Når vi står overfor store utfordringer, skal være glade for at vi lever i verdens beste land, med et av verdens beste helsevesen og verdens beste styresett. Politikerne våre kan både styre og samarbeide når situasjonen krever det.
  Hvorfor jeg tror på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet
 • Karin Andersen

  Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon

  18.03.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller spørsmål om situasjonen til mennesker med utviklingshemming som er isolert i sine leiligheter i landets bofellesskap.
  Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon
 • bålpanne

  Aktiviteter i coronatider

  18.03.2020
  Mange med utviklingshemming sitter isolerte i sine leiligheter i bofellesskapene. Mange med frykt. Her kommer forslag til smittevernvenlige aktiviteter som ett av våre lokallag har foreslått overfor kommunen.
  Aktiviteter i coronatider
 • Depresjon

  Smittevernet og psykisk helse

  18.03.2020
  Det har lite for seg å bedrive smittevern, hvis smittevernet skaper mer sykdom enn det begrenser.
  Smittevernet ødelegger mer enn det redder
 • Petter Eide

  Takk til stortingsrepresentant Petter Eide

  17.03.2020
  Stortingsrepresentant Petter Eide ba NFU og en rekke andre organisasjoner om
  Takk til stortingsrepresentant Petter Eide
 • Ensomhet

  Frykt, ensomhet og apati er en større trussel enn corona

  17.03.2020
  Myndighetene går av skaftet i sine smitteverntiltak. Utviklingshemmede i bofellesskap risikerer stor skade av tiltakene.
  Frykt, ensomhet og apati er en større trussel enn corona
 • Virusbeskyttelse

  Oppfordring til NFUs lokal- og fylkeslag

  17.03.2020
  NFUs fylkes- og lokallag oppfordres til å kontakte kommunen og fykleskommunen for å forvisse seg om at det ytes nødvendige tjenster på forsvarlig vis.
  Oppfordring til NFUs lokal- og fylkeslag
 • Storm

  Nøkternhet i coronatider

  14.03.2020
  Mye er skrevet om coronaviruset, spredningen av viruset og prognoser både over utviklingen i befolkningen og utviklingen hos den enkelte som blir smittet. Mye av det som er skrevet er av tvilsom karakter.
  Nøkternhet i coronatider
 • Helsedirektoratets logo

  Siste: Helsedirektoratet er på banen

  13.03.2020
  Siste: Helsedirektoratet er på banen
 • Musefelle

  Utviklingshemmede bor i smittefeller

  13.03.2020
  Sannsynligheten for å bli smittet av coronaviruset, avhenger av antall personer en omgås. Store bofellesskap er smittefeller med mange beboere og et hav av tjenesteytere. Det hjelper ikke å begrense antall besøkende som kommer inn i bofellesskapet. Smittevernet ligger i å hjelpe beboerne ut av bofellesskapet!
  Utviklingshemmede bor i smittefeller
 • Bent Høie

  NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap

  12.03.2020
  NFU har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie om å iverksette smittevern overfor tjenestemottakere og spesielt dem som bor i store bofellesskap.
  NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap
 • Torbjørn Røe Isaksen

  NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket

  12.03.2020
  NFU ber arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om å iverksette smitteverntiltak overfor personer som er på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid.
  NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket
 • Coronaviruset

  NFU anbefaler lokal- og fylkeslag om å begrense aktiviteten av hensyn til smittesituasjonen

  11.03.2020
  NFU anbefaler lokal- og fylkeslagene om å begrense aktiviteter som medfører samlinger og reise for medlemmer og tillitsvalgte. Vis solidaritet. De fleste vil tåle å bli smittet, men vi må være solidariske overfor de som er i risikogruppen. Det er alles plikt å begrense muligheten for smittespredning.
  NFUs anbefalinger
 • Logoene til de tre rødgrønne partiene

  Alene om å vektlegge funksjonshemmedes rettigheter

  10.03.2020
  Mens regjeringspartiene kutter i Statpeds tjenester til elever med multifunksjonshemming og utviklingshemming, så taler de rødgrønne funksjonshemmedepolitikk, viser innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité.
  Alene om å vektlegge funksjonshemmedes rettigheter
 • Sylvi Listhaug

  Store ord og fleskefett

  04.03.2020
  Noen politikere mer opptatt av å posere enn å løse utfordringer på eget saksfelt. En av disse er tidligere eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.
  Store ord og fleskefett
 • Illustrasjon – penger

  Statens finansiering av tjenester til utviklingshemmede

  01.03.2020
  Penger blir ofte benyttet som argument når kommunene kutter i tjenester, innfører egenandeler eller bygger stort og institusjonslignenede i håp om å realisere stordriftsfordeler. Argumentet er stort sett både feil og usaklig.
  Statens finansiering av tjenester til utviklingshemmede
 • Illustrasjon

  Tvangslover hjemler tvang, men regulerer ikke tvangsbruk

  01.03.2020
  Bruken av tvang i psykisk helsevern er ikke vesentlig redusert etter at vilkårene for bruk av tvang ble innskjerpet i 2017, skriver Helsedirektoratet. Mens lovgivning til vanlig regulerer praksis, så er det problemet med tvangslovgivningen at kliniskpraksis regulerer loven.
  Tvangslover hjemler tvang, men regulerer ikke tvangsbruk
 • Byråd Lubna Jaffery

  Positive signaler fra Bergen

  29.02.2020
  Bergen kommune fortjener honnør! Kommunen har gjort noe så pass uvanlig på våre områder at det har laget gode planer. I tillegg synes kommunen å ville følge opp planene.
  Positive signaler fra Bergen
 • Logo til KrF

  Likeverdsreformens havari!

  28.02.2020
  KrF fikk inn likeverdsreformen i Granavolden-erklæringen. Kunnskapsdepartementet foreslår å kutte Statpeds tilbud til barn med multifunksjonshemming og utviklingshemming med 200 millioner kroner per år og heller benytte midlene til forskning og videreutdanning.
  Likeverdsreformens havari!
 • CRPD

  Ber Norge lage avinstitusjonaliseringsplan

  26.02.2020
  FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av Funksjonshemmedekonvensjonen, ber Norge om å etablere en avinstitusjonaliseringsplan.
  Ber Norge lage avinstitusjonaliseringsplan
 • Omsorgsgetto

  Frem mot fortiden – Reinstitusjonalisering og omsorgsfabrikker

  26.02.2020
  Siden 1989 har staten hatt som politisk mål at mennesker med utviklingshemming i størst mulig grad skal kunne bo som andre. De som har behov for tjenester, skal få tjenester og tjenestene skal knyttes til individet, ikke til boligen. Til tross for dette subsidierer staten fortsatt kommunenes institusjonsbygging.
  Frem mot fortiden – Reinstitusjonalisering og omsorgsfabrikker
 • Abra Havn

  Bli med til Abra Havn!

  26.02.2020
  NFU Rogaland og Vestland fylkeslag inviterer alle NFU medlemmer fra hele landet til Dyreparken og overnatting i Abra Havn.
  Bli med til Abra Havn!
 • Audun Lysbakken og Solveig Horne

  De beste likestillingsministrene

  22.02.2020
  Rekken av likestillingsministre er lang. De fleste har ikke løftet en finger for å sikre utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter. Det finnes unntak og de beste likestillingsministrene vi har hatt er utvilsomt Audun Lysbakken (SV) og Solveig Horne (Frp).
  De beste likestillingsministrene
 • Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Ta tak Abid Raja!

  20.02.2020
  NFU ber kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjøre noe få har gjort før ham, nemlig ta tak, vise handlekraft og sørge for at stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming blir mer enn tomprat.
  Ta tak Abid Raja!
 • NFUs logo

  NFU er 53 år

  18.02.2020
  På initiativ fra Emma Hjorts venner møtte 75 representanter fra 26 foreldrelag til samling den 18. og 19. februar 1967 for å etablere en landsomfattende sammenslutning av foreldrelag. Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) ble etablert.
  NFU er 53 år
 • Samfunn for Alle nr. 1 2020

  18.02.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 1 2020
  Samfunn for Alle nr. 1 2020
 • Husbankens logo

  Krav om tilbakebetaling av bostøtte

  17.02.2020
  Husbanken har sendt krav om tilbakebetaling av bostøtte fordi de ligningsverdien den selveide boligen er for høy. Ligningsverdien tar ikke høyde for at de husbankfinansierte borettslagene ikke er fritt omsettelige.
  Krav om tilbakebetaling av bostøtte
 • Illustrasjon

  Nei til koordinering!

  15.02.2020
  Likeverdsreformen er KrF sin baby. Regjeringen har startet arbeidet med å utforme reformen. Det er en mulighet vi må gripe. Vi må legge til rette for at reformen skal kunne gi et bidrag. Makter vi ikke det, vil reformen ende opp med en samling svulstige ord.
  Nei til koordinering!
 • Karde inviterer til frokostseminar om e-læringsløsninger for mennesker med utviklingshemning

  14.02.2020
  På frokostseminaret vil du få høre mer om de nye e-læringsressursene fra disse prosjektene: - Støtte til vanlig arbeid - Lettere kropp - Personlig hygiene - Virtuelt visningshjem (presenteres av Rudolph Brynn, Universell Utforming AS)
  Karde inviterer til frokostseminar om e-læringsløsninger for mennesker med utviklingshemning
 • Distriktsskole

  Stortingemeldingen "Tett på" er skrevet i Oslo og for Oslo

  13.02.2020
  Skal en sørge for at elever med utviklingshemming og andre større funksjonsnedsettelser får en god skolegang, så må en arbeide for likestilling, dvs. likeverd, like muligheter og like rettigheter. En god mal finner en i FNs funksjonshemmedekonvensjon og FNs bærekraftsmål. Dessverre finner jeg ikke dette perspektivet i stortingsmelding 6.
  Stortingemeldingen "Tett på" er skrevet i Oslo og for Oslo
 • FN-flagg

  "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" og Funksjonshemmedekonvensjonen

  02.02.2020
  Svarer stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" på FNs funksjonshemmedekomites bekymringer? Følger stortingsmeldingen funksjonshememdekomiteens anbefalinger?
  "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" og Funksjonshemmedekonvensjonen
 • Forsiden til stortingsmeldingen

  En skole for noen

  01.02.2020
  Skal vi få en skole for alle, så må en planlegge en skole for alle. I 45 år har har målsetningen vært en skole for alle, mens planleggingen har dreid seg om en skole for noen.
  En skole for noen
 • Bilde av mann som får ECT

  Sykehusene villeder om elektrosjokk

  31.01.2020
  Mens sykehusene hevder at elektrosjokk er en veldokumentert og effektiv behandling mot depresjon, finner Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet ingen godt dokumenterte effekter.
  Sykehusene villeder om elektrosjokk
 • Siri Fuglem Berg med familie

  Palliasjon til nytte eller besvær?

  29.01.2020
  –Faren ved at barn innlemmes i palliative program som ligger utenfor barneavdelingene er at tilstander hos barnet som krever behandling, ikke oppdages, ikke behandles og at fokuset blir døden og ikke livet, hevder dr.med. Siri Fuglem Berg som har inngående erfaring fra feltet både som mor, lege, forsker og likeperson.
  Palliasjon til nytte eller besvær?
 • Undersøkelse om bruk av IKT-løsninger

  28.01.2020
  Proba samfunnsanalyse har fått i oppdrag av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) å kartlegge bruk av IKT-løsninger/digitale løsninger blant personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, konsentrasjonsvansker, lese- eller skrivevansker eller psykososiale vansker.
  Undersøkelse om bruk av IKT-løsninger
 • «Lettere kropp» og «Personlig hygiene» lansert

  28.01.2020
  Karde AS har utviklet to nyttige nettsteder om sunt kosthold og personlig hygiene spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning. Det har også blitt utviklet materiell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner.
  «Lettere kropp» og «Personlig hygiene» lansert
 • Forstiden til meldingen

  Skoleutvikling på stedet hvil

  28.01.2020
  Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er meldingen som vi ikke trenger. Hadde Kunnskapsdepartementet lært av egne erfaringer, så ville aldri en slik melding sett dagens lys.
  Skoleutvikling på stedet hvil
 • Illustrasjon T4-programmet

  Opphavet til Nazistenes folkemord mot funksjonshemmede

  27.01.2020
  Nazistenes umenneskelige folkemord mot funksjonshemmede var ikke mer umenneskelig enn at det ble utøvd av mennesker. Starten på eutanasiprogrammet var til forveksling lik argumentasjon som en ofte hører den dag i dag, argumentasjon som i stor grad regnes som stueren.
  Opphavet til Nazistenes folkemord mot funksjonshemmede
 • Innstillingens forside

  Overser funksjonshemmede

  21.01.2020
  I drøyt to år jobbet Liedutvalget med forslag om ny struktur i videregående skole uten å ta hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Funksjonshemmedes rettigheter står åpenbart svært svakt i kunnskapsdepartementet.
  Overser funksjonshemmede
 • Illustrasjon av fattig

  Stavanger produserer fattigdom

  20.01.2020
  Til tross for god økonomi og svært god skatteinngang, så satser Stavanger kommune på å gjøre innbyggere med utviklingshemming fattige.
  Stavanger produserer fattigdom
 • Faksimile fra BT

  Helsevesenet er ikke for alle

  19.01.2020
  BT bringer historien om Torstein som har diagnosen alvorlig utviklingshemming. Da han oppsøkte legevakten ble han lagt i håndjern av politiet og plassert i isolat på Sandviken sykehus. Fylkeslegen mener at behandlingen var forsvarlig, men beklagelig.
  Helsevesenet er ikke for alle
 • Forsiden av stortingsmeldingen

  Spesialundervisning på tomgang

  18.01.2020
  Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er som stortingsmeldinger pleier å være når de omtaler barn- og unge som står utenfor fellesskapet. Målsetningene er mange og gode, mens virkemidlene er få og ullne. De grunnleggende utfordringene omtales ikke.
  Spesialundervisning på tomgang
 • Faksimile fra Helgelands blad

  Alstahaug kutter i tjenestene

  10.01.2020
  Alstahaug kommune planelegger store kutt i tjenestene til innbyggere med utviklingshemming, skriver Helgelands Blad.
  Alstahaug kutter i tjenestene
 • Hedvig Ekberg

  Vågåsaken kan få konsekvenser for de fleste

  03.01.2020
  - Blir dommen i Vågåsaken stående, så kan kommunene flytte leietakere med bistandsbehov hvis de kan vise til planer om effektivisering av sektoren, sier NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg.
  Vågåsaken kan få konsekvenser for de fleste
 • Institusjon

  Skattetaten gjeninnfører institusjonene

  02.01.2020
  Institusjonsomsorgen ble nedlagt i 1991 og kommunene skulle har ansvar også for mennesker med utviklingshemming. Nå har Skatteetaten gjeninnført institusjonene.
  Skattetaten gjeninnfører institusjonene
 • FNs funksjonshemmedekonvensjon

  Likhet for loven

  01.01.2020
  Vi skal være glade for engasjementet som Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viste i forbindelse med høringssvarene til Tvangslovutvalgets innstilling. Forståelsen til NIM og LDO om fratakelse av rettslig handleevne, kan en imidlertid stille spørsmål med.
  Likhet for loven
 • Kvinnene fra Vågå

  Foreslår løsning i tvangsflyttingssaken i Vågå

  27.12.2019
  Vågå kommune behandlet ny helse- og omsorgsplan i desember. I den forbindelsen skrev lederen i NFU Vågå lokallag og de to vergene til beboerne som kommunen vil tvangsflytte brev til kommunepolitikerne hvor de fremmet et forslag som alle burde kunne levd godt med.
  Foreslår løsning i tvangsflyttingssaken i Vågå
 • Eidsivating lagmannsrett

  Består Eidsivating lagmannsrett jødetesten?

  26.12.2019
  Viser Eidsivating lagmannsrett diskriminerende holdninger?
  Består Eidsivating lagmannsrett jødetesten?
 • Terje Søviknes

  NFU har forhåpninger

  26.12.2019
  NFU gratulerer Terje Søviknes med utnevnelsen til ny eldre- og folkehelseminister. Basert på erfaring, imøteser vi mannen fra Os med forventninger.
  NFU har forhåpninger
 • Illustrasjon: Egg og hammer

  Positivt fra høring om tvangslovgivning

  25.12.2019
  NFU jobbet iherdig for å få en gjennomgang av tvangslovgivningen. Tvangslovutvalgets forslag representerte ikke noe epokegjørende. Høringsrunden, gir imidlertid håp om etableringen av beslutningsstøtte.
  Positivt fra høring om tvangslovgivning
 • julenisse

  God jul!

  23.12.2019
  NFU ønsker alle medlemmer, sympatisører og samarbeidspartnere en riktig god jul!
  God jul!
 • Kaffekos i Moavegen bofellesskap

  Vågåsaken ankes til Høyesterett

  22.12.2019
  Den 12. desember ble anken i tvangsflyttingssaken i Vågå sendt til Høyesterett. Nå får en krysse fingre og tær og håpe at Høyesterett innser at mennesker med utviklingshemming verken er flyttegods, lagringsenheter eller et middel for å sikre effektiv drift av kommunale tjenester.
  Vågåsaken ankes til Høyesterett
 • Sivilombudsmannens logo

  Sivilombudsmannen ber Fylkesmannen i Innlandet om å slutte selv å definere hvem som skal være nærmeste pårørende

  21.12.2019
  Fylkesmannen i Innlandet (tidligere Hedmark) har en praksis med å kaste foreldre og å oppnevne verge som nærmeste pårørende. I en sak fra Kongsvinger har Sivilombudsmannen konkludert med at Fylkesmannen ikke har lovhjemmel til å definere hvem som er nærmeste pårørende. Sivilombudsmannen har varslet departementet og bedt Fylkesmannen i Innlandet om å endre praksisen i samsvar med pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser.
  Sivilombudsmannen ber Fylkesmannen i Innlandet om å slutte selv å definere hvem som skal være nærmeste pårørende
 • SAFO-logo

  Kritisk til Tvangslovutvalgets forslag

  20.12.2019
  Dagens tvangslover er i strid med funksjonshemmedekonvensjonen og bør erstattes. Det har lite for seg å erstatte ett konvensjonsstridig lovverk med et nytt og like konvensjonsstridig lovverk, skriver SAFO i sin høringsuttalelse-
  Kritisk til Tvangslovutvalgets forslag
 • Mtek for alle

  20.12.2019
  Lurer du på noe om mestringsteknologi eller velferdsteknologi? Det handler om bruk av nettbrett, smarttelefoner, apper, kommunikasjonshjelpemidler og mye mer. Hvilke løsninger finnes for personer med utviklingshemming? Har du lyst til å prøve ulike løsninger? Hvis du tar turen til Asker kulturhus, torsdag 23. januar eller fredag 24. januar 2020, vil du på Fagtorget få svar på disse spørsmålene.
  Mtek for alle
 • Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

  NFUs høringssvar til Tvangslovutvalget

  16.12.2019
  NFU har levert et klartalende høringssvar til Tvangslovutvalgets forslag.
  NFUs høringssvar til Tvangslovutvalget
 • Forsiden av regjeringens handlingsplan

  Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025

  03.12.2019
  Den som hadde ventet noe epokegjørende med regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025 vil bli skuffet. Handlingsplanen mangler det helhetlige og likestillingsperspektivet er utelatt.
  Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025
 • Forsiden til tvangslovutvalgets forslag

  Fellesuttalelse mot tvangslovutvalgets forslag

  02.12.2019
  Forslaget til ny tvangsbegrensningslov svarer ikke på utvalgets mandat. Tvangslovutvalgets utredning gir heller ikke grunnlag for større lovendringer, hevder 13 bruker- og arbeidstakerorganisasjoner i et felles høringsinnspill.
  Fellesuttalelse mot tvangslovutvalgets forslag
 • Marit Moen (til venstre), Frøydis Schjølberg (i midten) og Marie Kongsli Kleiven

  Rapport fra Vågå

  30.11.2019
  Det var interessant, koselig og lærerikt å besøke Vågå kommune og de tre personene med utviklingshemming som kommunen vil tvangsflytte.
  Rapport fra Vågå
 • Barn som spiller fotball

  Retten til lek, fritid og hvile

  29.11.2019
  Forum for barnekonvensjonen inviterer til frokostseminar om retten til lek, fritid og hvile ​- oppfølging av anbefalinger fra FNs barnekomité.
  Retten til lek, fritid og hvile
 • Eidsiva lagmannsrett

  Lagmannsretten godtar tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå

  20.11.2019
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboere fra bofellesskapet hvor de har bodd i 28 år. Vergene har motsatt seg tvangsflyttingen på grunn av belastningen som dette vil påføre beboerne. Eidsivating lagmannsrett har behandlet saken. Beboerne tapte saken på alle punkt og idømmes å betale 437136 kroner i sakskostnader til Vågå kommune.
  Lagmannsretten godtar tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå
 • App med opplæring i digital kompetanse

  19.11.2019
  Karde og NFU utvikler en app med opplæring i digital kompetanse for mennesker med utviklingshemning. Nå trenger vi innspill fra pårørende.
  App med opplæring i digital kompetanse
 • Ester Skreros

  Kongens fortjenestemedalje til Ester Skreros

  17.11.2019
  Ester Skreros ble fredag 8.november tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt engasjement og frivillige arbeid tilknyttet Sound of Happiness i Kristiansand, 31 år etter at Skreros tok initiativ til å etablere tilbudet.
  Kongens fortjenestemedalje til Ester Skreros
 • Tore Hagebakken

  Vår mann på Stortinget

  15.11.2019
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) etterlyser en politikk som kan sikre mennesker med utviklingshemming økonomisk trygghet og gode liv.
  Vår mann på Stortinget
 • Illustrasjon av diskriminering

  Diskriminering av mennesker med utviklingshemming

  09.11.2019
  Diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne har en lang tradisjon. Skal vi sammenligne utviklingshemmedes selvbestemmelsesrett med situasjonen til andre grupper, så er det kanskje ikke så dumt å så til Norske kvinners situasjon rundt 1850.
  Diskrimingering av mennesker med utviklingshemming
 • Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

  Skuffende om tjenestene til personer med utviklingshemming

  02.11.2019
  Til tross for veldokumenterte svikt i tjenestene til mennesker med utviklingshemming, er det lite som tyder på at eldre- og folkehelseministeren planlegger å iverksette tiltak for å rette opp situasjonen
  Skuffende om tjenestene til personer med utviklingshemming
 • Karde søker skuespillere

  30.10.2019
  Til prosjektet "Lettere kropp" leter vi etter 2 "skuespillere" for korte filmer om sunt kosthold og nyttig mosjon. Jobben går ut på å blant annet holde en serie plakater med korte tekster og bilder om temaet.
  Karde søker skuespillere
 • Vil Tvangslovutvalgets forslag bidra til økning eller reduksjon i tvangsbruken?

  27.10.2019
  Tvangslovutvalget foreslår et langt snevrere tvangsbegrep enn det som nå inngår i tvangslovgivningen overfor mennesker med utviklingshemming. Skjønnsmessige reguleringer vil imidlertid sørge for at fag- og kontrollinstansenes handlingsrom forblir vel så store som i eksisterende lovverk.
  Vil Tvangslovutvalgets forslag bidra til økning eller reduksjon i tvangsbruken?
 • Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

  Når formålsparagrafen er festtale

  26.10.2019
  Tvangslovutvalgets forslag til ny formålsparagraf er like svulstig og vel så uforståelig som dagens lovverk.
  Når formålsparagrafen er festtale
 • Illustrasjon

  Sykehjem for utviklingshemmede

  15.10.2019
  Stadig flere kommuner får den dårlige ideen om å etablere egne sykehjem for mennesker med utviklingshemming.
  Sykehjem for utviklingshemmede
 • Catalina Devandas

  FNs spesialrapportør – Kritisk til tvangslovutvalget

  13.10.2019
  FNs spesialrapportør for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært på to ukers besøk i Norge. Spesialrapportøren uttrykker seg kritisk til innstillingen fra Tvangslovutvalget.
  FNs spesialrapportør – Kritisk til tvangslovutvalget
 • Statsbudsjettet

  Statlig unngåelsesatferd

  07.10.2019
  En kan lære mye av å lese statsbudsjettet. Det er bare så synd at statsbudsjettet er realpolitikk og ikke en eksempelsamling i departemental retorikk.
  Statlig unngåelsesatferd
 • penger

  Statsbudsjettet viser manglende prioritering av dem som trenger mest

  07.10.2019
  For dem som har størst behov for tjenester, velter Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 rundt 400 millioner kroner over på kommunene.
  Statsbudsjettet viser manglende prioritering av dem som trenger mest
 • Arbeid

  300 nye VTA-tiltak

  07.10.2019
  Regjeringen varsler 300 nye VTA-tiltak. Vi får være taknemlige for veksten i tiltaksplasser. Noe er bedre enn ingenting, men 300 nye tiltaksplasser er alt for lite. Med denne veksttakten, vil det ta 111 år å dekke bekovet for tiltaksplasser.
  300 nye VTA-tiltak
 • Sheida Sangtarash

  Krever likestilling av funksjonshemmede

  04.10.2019
  Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) etterlyser en politikk for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne og er kritisk til regjeringens varslede likeverdsreform.
  Krever likestilling av funksjonshemmede
 • Inkluderingspodden

  04.10.2019
  Statped har laget en podkast. De tester ut formatet gjennom tre interessante episoder om temaene alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), synsvansker og milde hørselstap. De har så langt fått gode tilbakemeldinger på podkasten og ligger nå på 4. plass i kategorien utdanning i Apples Podcasts.
  Inkluderingspodden
 • Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

  Utvalg for å gjennomgå BPA-ordningen

  29.09.2019
  Vi skal være glade for at regjeringen har nedsatt BPA-utvalget. Men vi kan ikke si oss fornøyd med at regjeringen ikke retter opp de problemene med ordningen hvor vi allerede kjenner løsningen.
  Utvalg for å gjennomgå BPA-ordningen
 • Illustrasjon

  Vi som er det kommunale selvstyret

  20.09.2019
  Neste gang du hører politikere som prater varmt om det kommunale selvstyret, så husk at selvstyret er finansiert av svakere rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.
  Vi som er overlatt det kommunale selvstyret
 • Bokens forside

  En bok for alle med interesse, ansvar og myndighet

  19.09.2019
  Boken «Hverdag i velferdsstatens bofellesskap» anbefales på det sterkeste. Jeg venter på den naturlige oppfølgeren: Hvordan etablere god styring av politikken overfor mennesker med utviklingshemning.
  En bok for alle med interesse, ansvar og myndighet
 • Tvangslovutvalget setter FNs funksjonshemmedekonvensjon i skyggen og reduserer FNs funksjonshemmedekomite til en inspirasjonskilde som ikke vektlegges.

  Nytenking på gamlemåten

  14.09.2019
  Tvangslovutvalget setter FNs funksjonshemmedekonvensjon i skyggen og reduserer FNs funksjonshemmedekomite til en inspirasjonskilde som ikke vektlegges.
  Nytenking på gamlemåten
 • Bjørn Roar Vagle og Randi Sigurdsen

  Retoriske spørsmål fra Vagle og Sigurdsen

  11.09.2019
  Tvangslovutvalgets medlem professor Randi Sigurdsen vrangleser enkle tekster. Vernepleier Bjørn Roar Vagle som også var medlem, husker tilsynelatende verken hva jeg sa eller skrev.
  Retoriske spørsmål fra Vagle og Sigurdsen
 • Sheida Sangtarash

  Følger Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn rettssikkerhetsgarantiene gitt av lovgiver?

  09.09.2019
  Utviklingshemmedes rettssikkerhet i spørsmålet om tvang er ikke god nok, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet etter tilsyn i Hedmark. Fylkesmannen sier de følger malene Helsetilsynet har gitt dem. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) stiller spørsmål om forholdene.
  Følger Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?
 • Trine Skei Grande

  Lover gratis SFO etter 4. klasse

  04.09.2019
  Venstreleder Trine Skei Grande har fått gjennomslag i regjeringens budsjettforhandlinger og varsler gratis SFO etter 4. klasse.
  Lover gratis SFO etter 4. klasse
 • Anna M. Solberg

  NFUer og KrF politiker

  04.09.2019
  – Mitt inntrykk er at mange politikere ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres pårørende står i. Jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra noe der, er begrunnelsen for at Anna M. Solberg engasjerer seg i politikken.
  NFUer og KrF politiker
 • Tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark

  Fylkesmannen skylder på Helsedirektoratet og Helsetilsynet

  01.09.2019
  Det er verd å lese Fylkesmannens tilsvar til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ordbruken er bevisst og tilhører klassen av ansvarsfraskrivelser.
  Fylkesmannen skylder på Helsedirektoratet og Helsetilsynet
 • Forsiden av tilsynsrapporten

  Dispensasjon ble gitt i 31 av 31 tilfeller

  30.08.2019
  Bruk av tvang overfor mennesker med utviklingshemming setter krav til kompetansen til dem som skal utøve tvangen. Tilsynet fra likestillings- og diskrimineringsombudet viser at lovkravet ikke betyr noe for Fylkesmannen i Hedmark.
  Dispensasjon ble gitt i 31 av 31 tilfeller
 • Hanne Bjurstrøm

  Kritisk til tvangsvedtak

  29.08.2019
  Likestillings- og diskrimineringsombudet har ført tilsyn med tvangsvedtak i Hedmark. Ombudet er bekymret for rettsikkerheten til utviklingshemmede.
  Kritisk til tvangsvedtak
 • Kvinnene fra Vågå

  Høyesterett opphever lagmannsrettens dom i Vågåsaken

  29.08.2019
  Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom i tvangsflyttingssaken i Vågå kommune og sendt dommen tilbake til lagmannsretten.
  Høyesterett opphever lagmannsrettens dom i Vågåsaken
 • Faksimile fra Dagsavisen

  Tvangslovutvalget ga blaffen i de alvorlige sakene

  25.08.2019
  Tvangslovutvalget verken så på, vekta eller vurderte de alvorlige tvangssaker overfor mennesker med utviklingshemming.
  Tvangslovutvalget ga blaffen i de alvorlige sakene
 • Randi Sigurdsen og Bjørn Roar Vagle

  Argumenterer for Tvangslovutvalgets forslag

  25.08.2019
  Bjørn Roar Vagle og Randi Sigurdsen støtter flertallet i tvangslovutvalget og er positive til utvalgets lovforslag.
  Argumenterer for Tvangslovutvalgets forslag
 • Bjug Ringstad

  NFUer og Ap-politiker

  17.08.2019
  – Arbeidet mitt både i NFU og i kommunestyret går i stor grad ut på å sikre et godt velferdssamfunn med rom for alle, sier NFUs tidligere nestleder Bjug Ringstad.
  NFUer og Ap-politiker
 • Bruk stemmeretten!

  13.08.2019
  9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. NFU oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Gå inn på https://jegvilstemme.no/ for å få mer informasjon om de politiske partiene i Norge og hvordan du kan stemme. Nettstedet er utviklet av NFU sammen med Signo Vivo og Karde AS.
  Bruk stemmeretten!
 • Grillfest på leiren

  De fra Klepp kommune fikk ikke være med

  12.08.2019
  Klepp kommune skal kutte i pengebruken. Innbyggere med bistandsbehov får ikke lenger delta på NFUs leir på Tromøya, men må tilbringe alle årets 365 dager i bofellesskapet.
  De fra Klepp kommune fikk ikke være med
 • Alf Anvedsen

  BPA er ikke et pengesluk

  06.08.2019
  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fremstilles ofte som et pengesluk. Alf Anvedsen, mangeårig tillitsvalgt og tidligere nestleder i NFU, imøtegår disse argumentene.
  BPA er ikke et pengesluk
 • NAV-logo

  AAP, omsorgsstønad og jeg

  13.07.2019
  Mottar en omsorgsstønad, så kan det diskvalifisere til arbeidsavklaringspenger(AAP). Les om Sølvi Jacobsens bedrøvelige erfaringer.
  AAP, omsorgsstønad og jeg
 • Foreldrene til Karl

  Tvang, – hjelp eller mishandling?

  11.07.2019
  For noen blir livet et sammenhengende tvangstiltak. Rettsikkerheten kan være fraværende. Tvangslovgivningen åpner for det meste. Hjelpetiltak kan være det motsatte. Uflaks med myndighetspersoner kan gjøre livet til en tragedie.
  Tvang, hjelp eller mishansling?
 • Faksimile fra Fontene

  Tvangslovutvalgets forslag medfører mindre rettsikkerhet og mer diskriminering

  08.07.2019
  Tvangslovutvalgets leder, professor Bjørn Henning Østenstad argumenterer for utvalgets forslag til ny tvangslov går i retning av konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) og et bidrag til styrking av utviklingshemmedes rettsikkerhet. Jeg vil hevde det motsatte og at lovforslaget heller ikke løser noen av de vesentlige problemene med dagens tvangslovverk.
  Tvangslovutvalgets forslag medfører mindre rettsikkerhet og mer diskriminering
 • Dunja Mijatović

  Anbefaler å slutte med tvangsbehandling i psykiatrien

  04.07.2019
  Få en slutt på tvang i psykiatrien: Behovet for en menneskerettslig tilnærming til psykiatrisk behandling, var tittelen på talen som menneskerettighetskommisær Dunja Mijatović holdt for Europarådets parlamentarikerforsamling.
  Anbefaler å slutte med tvangsbehandling i psykiatrien
 • Tabletter

  Virker psykofarmaka?

  01.07.2019
  Psykofarmaka virker, men de virker sjelden mot lidelsene de skal motvirke.
  Virker psykofarmaka?
 • Samfunn for alle nr. 3 2019

  Samfunn for alle beklager

  25.06.2019
  I Samfunn for alle, nr. 3, 2019, kom vi i skade for å kreditere feil fotograf for flere av bildene i vår omtale av filmen «Min datter Emilie». NFU beklager feilen overfor Nina Viola Sundstedt og Frode Hølleland som ikke ble kreditert bildene som de har tatt.
  Samfunn for alle beklager
 • Forsidene til tvangslovutvalgets innstilling og FN-konvensjonen

  Tvangsbegrensningsloven vs. konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

  23.06.2019
  Forslaget til ny tvangslov er i strid med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter på svært mange områder. Konvensjonen nevnes, men den benyttes ikke.
  Tvangsbegrensningsloven vs. konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter
 • Forsiden til Tvangslovutvalgets innstilling

  Tvangslovutvalget på tvers av menneskerettighetene

  22.06.2019
  Tvangslovutvalgets mandat sa at utvalget skulle komme med forslag i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Til tross for dette ignorer utvalget konvensjonen med en syltynn argumentasjon.
  Tvangslovutvalget på tvers av menneskerettighetene
 • Bent Høie og Bjørn Henning Østenstad

  Tvangslovutvalget fremmer institusjonsomsorgen

  20.06.2019
  Et sterkt og ensidig fokus på regulering av tvang, bidrar til at tvangslovutvalget gjenninnfører institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemming.
  Tvangslovutvalget fremmer institusjonsomsorgen
 • Utklipp fra Nettavisen

  Nettavisen og diskriminerende holdninger

  19.06.2019
  Nettavisen og flere andre Amedia-aviser kritiserer Tolgasaken slik den ble presentert av VG. Nettavisen kaster ikke lys over annet enn diskriminerende holdninger i eget hus.
  Nettavisen og diskriminerende holdninger
 • Tove Linnea Brandvik

  NFU gratulerer Norges Handikapforbund

  16.06.2019
  Helgens landsmøte i Norges Handikapforbund, valgte Tove Linnea Brandvig som ny forbundsleder Magnhild Sørbotten ble valgt til nestleder.
  NFU gratulerer Norges Handikapforbund
 • Terje Albregtsen

  Hva er så tilforlatelig med gjengs leie?

  14.06.2019
  – Det forunderlige med denne behandlinga er at ingen av de tre som hadde ordet i debatten forsøkte å forklare hvorfor gjengs leie er fornuftig og rettferdig, skriver Terje Albregtsen om behandlingen av gjengs leie i Molde.
  Hva er så tilforlatelig med gjengs leie?
 • NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon

  13.06.2019
  Her ligger det informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
  NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon
 • Sult

  Leser søker bok

  13.06.2019
  Ordknappen er en hedersbevisning som deles ut av Leser søker bok. Navnet er en allusjon til Svømmeknappen: På samme måte som med svømmeknappen har den som mottar Ordknappen tilbakelagt en utfordrende distanse og dermed vist sine ferdigheter innenfor en viktig disiplin – å lage bøker for alle.
  Leser søker bok
 • Penger

  Mange bidrag i Vågåsaken

  12.06.2019
  Vågå kommune vil tvangsflytte tre presoner fra bofellesskapet hvor de har bodd i 28 år. Lagmannsretten mener at det er greit og idømte de tre beboerne snaut 450.000 kroner i sakskostnader. Leietakerne har anket saken til Høyesterett og flere kostnader vil påløpe. Bidragene fra privatpersoner og NFU-lag, for å dekke sakskostnader og ankesak, strømmer på.
  Mange bidrag i Vågåsaken
 • Karin Andersen og Petter Eide

  Hvem bør ha ansvaret for en verges ugjerninger?

  11.06.2019
  Hvem bør dekke det økonomiske tapet når en verge svindler vergehaveren? Staten sier opposisjonen. Vanskelig spørsmål, sier regjeringspartiene.
  Hvem bør ha ansvaret for en verges ugjerninger?
 • Kommunevåpenet til Sola

  Takk til politikerne i Sola!

  11.06.2019
  Samtlige partier går mot rådmannens forslag om egenbetaling for etterskoletidstilbud etter 7. klasse. Takk til politikerne i Sola kommune!
  Takk til politikerne i Sola!
 • Sola, kommunevåpen

  Baklengs inn i fremtiden

  10.06.2019
  Rådmannen i Sola foreslår å innføre egenbetaling for dem som er avhengig av tilsyn etter skoletid i videregående skole. Stikk i strid med departementets signaler om den varslede forskriften om kommunale råd, foreslår rådmannen å etablere et felles råd for eldre- og funksjonshemmede.
  Baklengs inn i fremtiden
 • Vergene i Vågå

  Anker til Høyesterett

  09.06.2019
  –Det handler om å ha respekt for de svakeste blant oss og ha respekt for at de har sine egne hjem, sier Frøydis Schjølberg som er verge til to av leietakerne som Vågå kommune ønsker å tvangsflytte.
  Anker til Høyesterett
 • Stortinget terningkast 1

  Sosialpolitisk kollaps

  09.06.2019
  I stedet for å ta grep og definere en klar og tydelig nasjonal boligsosial politikk, forsøker stortingsflertallet dels feie problemene under teppet, dels forsøker de å velte ansvaret over på kommunene.
  Sosialpolitisk kollaps
 • Terje Albregtsen

  Gjengs leie bør avvikles

  08.06.2019
  Treje Albregtsen og NFU Molde og Omegn lokallag, er sterkt kritiske til Molde kommunes bruk av gjengs leie og har fått fremmet forslag om å innføre et system for fastsetting av leie som tar hensyn til leietakernes økonomi og inntektsutvikling.
  Gjengs leie bør avvikles
 • Karin Andersen

  Kjemper for en sosial boligpolitikk

  06.06.2019
  – Det er meningsløst, utrygt og usosialt og jeg synes det er ille at partier som KRF og AP er mot sosial boligpolitikk, sier Karin Andersen (SV) om stortingsflertallet som stemte mot å endre husleielovens bestemmelser om gjengs leie.
  Kjemper for en sosial boligpolitikk
 • Norges lover

  Stortingsflertallet fornøyd med situasjonen for vanskeligsstilte i boligmarkedet

  06.06.2019
  SV fremmet forslag om å endre husleieloven og andre tiltak for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale. I følge stortingsflertallet, er det imidlertid ikke nødvendig å styrke politikken på feltet. Stortingsflertallet synes å mene at situasjonen er bra som den er.
  Stortingsflertallet fornøyd med situasjonen for vanskeligsstilte i boligmarkedet
 • Bompengeskilt

  Bompenger og andre store samfunnsproblemer

  05.06.2019
  Skal en prioritere mellom utfordringene som landet vårt står overfor, så er det vanskelig å se at bompenger skal komme på topp. Det finnes grupper som står svakere enn billistene.
  Bompenger og andre store samfunnsproblemer
 • Lovverket

  Fast verge til besvær

  02.06.2019
  Å være fast verge, kan være lukrativt, spesielt når en gjør det lettvint for seg selv og gir blaffen i å fremme interessene til personen under vergemål. Når personen under vergemål er fratatt sin samtykkekompetanse, kommer en i situasjoner hvor det i praksis ikke er noen med rettslig klageinteresse.
  Fast verge til besvær
 • Karin Andersen

  Hyller Vågåvergene og krever lovendring

  27.05.2019
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) hyller vergene i Vågåsaken og krever lovendringer.
  Hyller Vågåvergene og krever lovendring
 • Håvard Ravn Ottesen

  Høyremannen

  27.05.2019
  Bak aksjonene i Trondheim, finner vi Håvard Ravn Ottesen, styremedlem i Trondheim NFU og kandidat på Trondheim Høyres liste til kommunevalget.
  Høyremannen
 • Monika Andersen

  Lokallagsleder og kommunepolitiker

  26.05.2019
  Skal en påvirker politikken overfor mennesker med utviklingshemming, så er bystyret et viktig organ. Monika Andersen, leder av NFU Arendal lokallag, har tatt konsekvensen av dette og stiller som kandidat til høstens kommunevalg.
  Lokallagsleder og kommunepolitiker
 • Nina og Lena

  Demonstrasjoner, aksjoner og dialog i Trondheim

  25.05.2019
  Hva er det egentlig som skjer i Trondheim? I lang tid har Adresseavisa og NRK Trøndelag brakt informasjon om kritikkverdige forhold i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. I gikk personer med utviklingshemming, pårørende, ansatte og andre engasjerte ut i gatene og krevde at kommunen sikrer at også til innbyggere med utviklingshemming skal kunne leve gode liv.
  Demonstrasjoner, aksjoner og dialog i Trondheim
 • Raymond og Marion

  Takk til Raymond – Hva gjør regjeringen og de andre kommunene?

  24.05.2019
  Marion får tilbakebetalt 165.858 kroner i husleie. Oslo kommune har innsett at husleienivået er urimelig. Hva gjør de andre kommunene? Hva gjør kommunalministeren som har ansvaret for boligpolitikken?
  Takk til Raymond – Hva gjør regjeringen og de andre kommunene?
 • Moavegen bofellesskap

  Vågåsaken – Kronerulling gir resultater

  24.05.2019
  Bidrager strømmer inn for å dekke sakskostnadene og kostnader med en eventuell ankesak for de tre beboerne i Moavegen som Vågå kommune vil tvangsflytte.
  Vågåsaken – Kronerulling gir resultater
 • Tian

  Høyesterett behandler ikke Tiansaken

  24.05.2019
  Lagmannsrettens dommen i Tiansaken åpner for at kommunene risikofritt kan avslå tjenestene organisert som BPA, uavhengig av tjenestemottakers rettigheter. Kommunene trenger ikke frykte erstatningskrav for eventuelle uforsvarlige tjenester.
  Høyesterett behandler ikke Tiansaken
 • Hanne Bjurstrøm

  Reagerer på forslag til prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten

  23.05.2019
  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer sterkt på forslaget til prioriteringer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.
  Reagerer på forslag til prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten
 • Trine Skei Grande

  Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  21.05.2019
  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har forlengst iverksatt arbeidet med en stortingsmelding om hvordan grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming kan sikres. Meldingen skal være ferdig våren 2020.
  Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande
 • Halden kommune

  Krever egenandeler for transport til dagsenter

  21.05.2019
  Halden kommune krever egenandeler for transport til kommunens dagsenter. Nå er det startet innbyggerinitiativ for å få omgjort kommunens praksis.
  Krever egenandeler for transport til dagsenter
 • Kronerulling

  Status i kronerulling – Vågåsaken

  20.05.2019
  Vågåsaken engasjerer og stadig flere bidrar til å dekke sakskostnadene som de tre personene med utviklingshemming ble idømt.
  Status i kronerulling – Vågåsakenlling for Vågå
 • Forsiden til NOU 1018: 16

  Den største trusselen siden svartedauen

  20.05.2019
  Det viktigste med "NOU 2018: 16 Det viktigste først Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester", er at utredningens tankegang aldri må benyttes overfor omsorgstjenestene.
  Den største trusselen siden svartedauen
 • Jens Stoltenberg og Erna Solberg

  Ordspillet som lurte Jens og Erna

  20.05.2019
  Helse- og omsorgsdepartementet benyttet noen retoriske knep, trolig for å sikre en viss fleksibilitet i eldreomsorgen. Resultatet ble at både Jens Stoltenberg og Erna Solberg i vilfarelsen trodde demenspolitikken gjaldt demente og at norsk boligpolitikk var i samsvar med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.
  Ordspillet som lurte Jens og Erna
 • Anniken Hauglie (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

  Urimelig avkorting i uføretrygd

  19.05.2019
  NFU ber arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sikre Stortingets intensjon med å ikke å avkorte uføretrygden som følge av bonuslønn.
  Urimelig avkorting i uføretrygd
 • Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming

  18.05.2019
  Det er velkjent at grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming brytes. Er det vilje til å rette opp forholdene, så har regjeringen en glimrende anledning til å gjøre det i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Det eneste som trengs er minst ett effektivt virkemiddel knyttet til hver av politikkens målsetninger.
  Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming
 • penger

  Kronerulling til Vågåsaken

  16.05.2019
  Til nå er det kommet 129.280,65 kroner på konto til å dekke sakskostnader og eventuell anke i Vågåsaken. Viljen til å bidra har vært stor og flere bidrag er varslet.
  Kronerulling til Vågåsaken
 • Hedvig Ekberg

  Kritisk til dommen i Vågåsaken

  16.05.2019
  – Dommen i Vågåsaken fremstår som dårlig begrunnet, sier NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg.
  Kritisk til dommen i Vågåsaken
 • Dommerklubbe

  Vågåsaken, dommere og fordommer

  15.05.2019
  Når en leser lagmannsrettens dom i Vågå-saken, så forstår en at domsstolene består av mennesker, like fordomsfulle som folk flest.
  Vågåsaken, dommere og fordommer
 • Eidsivating Lagmannsrett

  Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede

  10.05.2019
  Det tre beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune tapte ankesaken for Eidsivating lagmannsrett. Retten slår fast at beboerne kan tvangsflyttes. NFU kommer til å forfølge saken!
  Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede
 • FN-flagg

  FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling

  09.05.2019
  Komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ber Norge om å slutte med tvangsbehandling.
  FN ber Norge avslutte all tvangsbehandling
 • Karin Andersen og Monica Mæland

  Tvangsflytting, kommunalministeren svarer

  07.05.2019
  I kjølvannet av Vågåsaken, stilte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland spørsmål om behovet for å styrke utviklingshemmedes rettsikkerhet i tvangsflyttingssaker. Kommunal- og moderniseringsministeren var ikke avvisende til tanken.
  Tvangsflytting, kommunalministeren svarer
 • Hedvig Ekberg

  Vågåsaken kan gi store negative konsekvenser for mange med utviklingshemming

  07.05.2019
  - Taper beboerne i Vågåsaken, så kan det bli fritt frem for kommunene å flytte mennesker med utviklingshemming etter eget forgodtbefinnende, sier NFUs generalsekretær, Hedvig Ekberg.
  Vågåsaken kan gi store negative konsekvenser for mange med utviklingshemming
 • Forsiden til Åpenhetsutvalgets innstilling

  Åpenhetsutvalget, - minst for dem som trenger media mest

  07.05.2019
  Åpenhetsutvalget har fremmet sine forslag til retningslinjer for håndtering av besøk, fotografering, filming, reportasjer mv. i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skoler og barnehager. Forslagene vil i liten grad styrke pressens samfunnsoppdrag.
  Åpenhetsutvalget, - minst for dem som trenger media mest
 • Sheida Sangtarash og Trine Skei Grande

  Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash

  04.05.2019
  Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande svarer stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) om hvordan regjeringen vil forholde seg til FNs anbefalinger for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Trine Skei Grande svarer Sheida Sangtarash
 • Superlekene 2019

  Superlekene 2019

  03.05.2019
  Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer.
  Superlekene 2019
 • Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

  Setter tvangsflytting på Stortingets dagsorden

  02.05.2019
  I lys av Vågåsaken, stiller leder av stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Karin Andersen (SV), spørsmål med rettbeskyttelsen til mennesker med utviklingshemmingen har for å forhindre tvangsflytting.
  Setter tvangsflytting på Stortingets dagsorden
 • Juridisk rådgiver Ingvild Øverby

  Når kommunen definerer omsorgstjenester som helsehjelp

  02.05.2019
  Når kommunen nekter å innvilge brukerstyrt personlig assistanse fordi de hevder at tjenestene krever helsepersonell, så er det en påstand som en ikke trenger ta for gitt.
  Når kommunen definerer omsorgstjenester som helsehjelp
 • De tre kvinnene fra Vågå

  Vågåverger står på!

  01.05.2019
  Kampen mot tvangsflyttingssaken i Vågå angår alle beboere i kommunale bofellesskap. Her møter en de tre som har drevet kampen mot tvangsflyttingen.
  Vågåverger står på!
 • Vågå kommune

  En skamplett på velferdssamfunnet

  30.04.2019
  Vågå kommune har gått til rettsak mot tre beboere i et kommunalt bofellesskap for å tvangsflytte dem til kommunens omsorgssenter. Fredag den 26. april avsluttet Eidsivating lagmannsrett behandlingen av saken. Dom forventes mot slutten av mai.
  En skamplett på velferdssamfunnet
 • Avkryssing for samtykke

  Samtykke til besvær

  28.04.2019
  Justisdepartementet har endret vergemålspraksisen. Det skal samtykkes til opprettelsen av vergemål og vergens disposisjoner skal være i samsvar med den vergetrengendes interesser. Få har tenkt over hvordan den vergetrengendes interesser skal sikres.
  Samtykke til besvær
 • Gunn Strand Hutchinson

  Hvordan sikre gode tjenester?

  26.04.2019
  Gode tjenester til mennesker med utvikling er fullt mulig å etablere, det krever sterke statlige føringer og entusiasme i kommunene, hevder NFUs tidliger nestleder Gunn Strand Hutchinson.
  Hvordan sikre gode tjenester?
 • Arbeid

  Arbeidsmarkedstiltak og løftene som ble glemt

  26.04.2019
  I 1990 lovet Regjeringen, støttet av et enstemmig Storting, å bygge ut arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemming. Vi venter fortsatt på at løftet skal innfris.
  Arbeidsmarkedstiltak og løftene som ble glemt
 • Faksimile fra VG

  Vergemål, umyndiggjøring og selvbestemmelse

  22.04.2019
  Arven fra umyndiggjøringsloven fra 1898 lever i beste velgående hos vergemålsmyndighetene. Selvbestemmelsen får dårlige kår for dem som vergemålsmyndigheten skal beskytte mot seg selv.
  Vergemål, umyndiggjøring og selvbestemmelse
 • Guro Fjellanger

  Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger

  16.04.2019
  Budskapet om Guro Fjellangers alt for tidlige død, ble en tung inngang til påsken.
  Takk for at du var den du var, Guro Fjellanger
 • bofellesskap

  Fra boligpolitikk til eldreomsorg

  16.04.2019
  Politikken overfor mennesker med utviklingshemming er svakt forankret, mange er involvert. Det som skulle bli til normalisering av boforholdene ble til en reinstitusjonalisering, en boligpolitikk forankret i demensomsorgen.
  Fra boligpolitikk til eldreomsorg
 • Sheida Sangtarash

  Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

  15.04.2019
  Norge fikk mange og alvorlige anbefalinger fra FN for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter etterleves. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) leverte fredag den 12. april spørsmål til statsminister Erna Solberg om hvordan regjeringen planla å følge opp anbefalingene fra FN.
  Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
 • Snorre Ness

  Feil styring og uverdige forhold

  15.04.2019
  – Verken politikerne eller rådmannen vet om Lars med utviklingshemming får ivaretatt sitt behov for å komme seg ut blant andre eller om Lise får ivaretatt sitt behov for å delta i menighetsarbeidet. De vet ikke en gang om Lars og Lise får ivaretatt sin grunnleggende rett til privatliv, skriver Snorre Ness, fylkesleder i NFU Trøndelag.
  Feil styring og uverdige forhold
 • Penger

  Kommunale tjenester ute av kontroll

  14.04.2019
  De kommunale tjenestene styres av kommunepolitikere som ikke kjenner feltet. Rådmannen er opptatt av budsjettstyring og kontrollen med tjenestene er svak. Alt ligger tilrette for dårlig styring av tjenestene til mennesker med utviklingshemming.
  Kommunale tjenester ute av kontroll
 • Leser søker bok nominert til ALMA-prisen

  12.04.2019
  Leser søker bok er en av kandidatene til å bli de nominerte fra Norge til ALMA-prisen. Her er juryen sin begrunnelse: «Vi mener jobben Leser søker bok gjør med å gi alle en vei inn i boka er svært viktig både for den enkelte leser, og for et samfunn som er tuftet på demokratiske verdier.»
  Leser søker bok nominert til ALMA-prisen