Nyheter

 • Fra fylkesmannens nettside

  Vil svekke kontrollen med tvangsbruk

  05.04.2020
  Det er i krisesituasjoner at rettsikkerheten er viktigst. Fylkesmannen i Møre og Romsdal går i motsatt rettning og vil nær sagt gi ansatte blankofullmakt til ukontrollert tvangsbruk begrunnet i Koronaepidemien. NFU ber Fylkesmannen om å snu.
  Vil svekke kontrollen med tvangsbruk
 • KS logo

  NFU ber KS Advokatene informere kommunene

  04.04.2020
  KS Advokatene er de som må forsvare kommunenes brudd på FNs ulike menneskerettighetskonvensjoner og brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. KS Advokatene kan feltet og NFU ber dem informere kommunene slik at det blir slutt på kommunale myndighetsovergrep.
  NFU ber KS Advokatene informere kommunene
 • Koronaviruset

  Beboere i bofellesskap pålegges ulovlig hjemreiseforbud

  04.04.2020
  Vi har mottatt meldinger om tjenesteytere i bofellesskap som har bestemt at beboerne ikke kan besøke sine foreldre eller nære, men må forbil i bofellesskapet.
  Beboere i bofellesskap pålegges ulovlig hjemreiseforbud
 • NIM logo

  Kritisk til besøksforbud og tvangstiltak

  04.04.2020
  Norges nasjonale institusjon minner myndighetene om at menneskerettighetene og grunnloven også skal følges covid-19-pandemien og er kritisk til dagens situasjon.
  Kritisk til besøksforbud og tvangstiltak
 • Lettlest informasjon om koronaviruset

  03.04.2020
  Lettlest informasjon om koronaviruset
 • Vi holder stengt

  Omsorg eller tortur?

  03.04.2020
  Den norske velferdsstaten skaper trygghet for mange. Men av og til må en stille spørsmål om omsorgen nærmer seg tortur og om rettstaten kan arte seg som diktaturene hvor politiets hovedoppgave er å verne om myndighetsmisbruk.
  Omsorg eller tortur?
 • Hanne Bjurstrøm

  Bekymret for utviklingshemmedes situasjon

  03.04.2020
  Likestillings- og diskrimineringsobudet er bekymret for rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming og ber Helsedirektoratet klargjøre for kommunene hvilke tiltak som kan anvendes og hvilke tiltak som bør anvendes.
  Bekymret for utviklingshemmedes situasjon
 • Støtte til vanlig arbeid

  02.04.2020
  Karde har gjennom to år jobbet med prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" I prosjektet er det laget en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser.
  Støtte til vanlig arbeid
 • Helsedirektoratet

  Oppdaterte anbefalinger om smittevern overfor utviklingshemmede

  02.04.2020
  Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger om smittevernarbeid i bofellesskap og hjemmene til mennesker med utviklingshemming. Oppdateringene er klargjørende.
  Oppdaterte anbefalinger om smittevern overfor utviklingshemmede
 • penger

  Økonomisk kompensasjon for omsorgsoppgaver

  02.04.2020
  Mange henvender seg til NFU fordi kommunen ikke utøver sine plikter og foreldre og søsken må påta seg store omsorgsoppgaver for barn og søsken med utviklingshemming. Juridisk rådgiver i NFU, Monica S Tøllefsen gjennomgår her rettigheter og muligheter som pårørende har.
  Økonomisk kompensasjon for omsorgsoppgaver
 • Skilt med Stengt

  Rettigheter når tilbud stenges

  01.04.2020
  Skoler, arbeidsplasser, dagtilbud og fritidstilbud er stengt. Avlastningstilbudet er mange steder stengt. Enkelte foreldre må plutselig yte en stor omsorg som kommunene plikter å utøve. For noen pårørende går dette greit. Andre sliter og noen havner i økonomisk skvis.
  Rettigheter når tilbud stenges
 • Molde kommunevåpen

  Honnør til Molde!

  30.03.2020
  Det er lett å trå feil når en må handle raskt. Desto viktigere er det å komme på rett spor når en oppdager at en er på avveier. Molde kommune har imponert og fortjener ros for handlekraft, når de først forsto at de var på ville veier.
  Honnør til Molde!
 • Helsedirektoratet

  Smitteverntiltak som kommunene kan iverksette overfor mennesker med utviklingshemming

  30.03.2020
  Landet vårt har fortsatt lover og regler. Kommunene bør følge dem også når det gjelder smitteverntiltak overfor mennesker med utviklingshemming. Til nå har alt for mange kommuner og tjenesteytere handlet i strid med lover og regler. Her følger en gjennomgang av Helsetilsynets presiseringer.
  Smitteverntiltak som kommunene kan iverksette overfor mennesker med utviklingshemming
 • Sivilombudsmannens logo

  Forebygging av tortur og umenneskelig behandling

  28.03.2020
  Sivilombudsmannen har et selvstendig ansvar i forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Mange med utviklingshemming utsettes for slike krenkelser i dag. Det er viktig at dette rapporteres til NFU slik at vi kan viderebringe dem til Sivilombudsmennen.
  Forebygging av tortur og umenneskelig behandling
 • TERJE ALBREGTSEN OG MAGNHILD BERGHEIM

  Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming

  27.03.2020
  Uten hjemmel i lov, har Molde kommune kommune tatt seg tilrette og innført besøksforbud i alle leiligheter hvor det bor mennesker med utviklingshemming. Terje Albregtsen og Magnhild Bergheim reagerte sterk på myndighetsovergrepet og skrev brev til kommunen om ulovlighetene. Her følger korrespondansen.
  Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming
 • ensomhet

  Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!

  27.03.2020
  Karonahysteriet har fått omsorgstjenestene i Norske kommuner til å gå av skaftet. Når hysteriet styrer og misforståelsene herjer, så druknes både fornuft og etikk. Det fikk en mor i Molde kommune erfare.
  Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!
 • piggtråd

  NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse

  27.03.2020
  NFU ber i brev til ansvarlige statsråder og direktoratet om at de stopper kommunenes ulovlige frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming som bor i sitt eget hjem.
  NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse
 • Rapporter kommunen

  Får du dine tjenester?

  26.03.2020
  Mange tjenestetilbud er nedlagt. Mange kommuner gir ikke tjenestene som de er forpliktet til å gi. Mange kommuner tar seg til rette og legger restriksjoner på private hjem til tjenestemottakere. NFU ønsker en oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.
  Får du dine tjenester?
 • Stord kommunvåpen

  Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk

  25.03.2020
  NFU får mange henvendelser om personer med utviklingshemming som nektes besøk. Der har kommunen hengt oppslag om besøksforbud på døren. Kommunene har ingen hjemmel til å nekte besøk, selv om det kan være svært fornuftig å få til avtaler som begrense antall besøkende.
  Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk
 • Koronavirus

  Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?

  23.03.2020
  Pårørende og tjenesteyter bør prate med utviklingshemmede om Koronasituasjonen, hvorfor vi har tiltakene og hva som kan gjøres for å redusere smitterisikoen.
  Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?
 • Stortinget

  Stol på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet

  20.03.2020
  Når vi står overfor store utfordringer, skal være glade for at vi lever i verdens beste land, med et av verdens beste helsevesen og verdens beste styresett. Politikerne våre kan både styre og samarbeide når situasjonen krever det.
  Hvorfor jeg tror på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet
 • Karin Andersen

  Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon

  18.03.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller spørsmål om situasjonen til mennesker med utviklingshemming som er isolert i sine leiligheter i landets bofellesskap.
  Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon
 • bålpanne

  Aktiviteter i coronatider

  18.03.2020
  Mange med utviklingshemming sitter isolerte i sine leiligheter i bofellesskapene. Mange med frykt. Her kommer forslag til smittevernvenlige aktiviteter som ett av våre lokallag har foreslått overfor kommunen.
  Aktiviteter i coronatider
 • Depresjon

  Smittevernet og psykisk helse

  18.03.2020
  Det har lite for seg å bedrive smittevern, hvis smittevernet skaper mer sykdom enn det begrenser.
  Smittevernet ødelegger mer enn det redder
 • Petter Eide

  Takk til stortingsrepresentant Petter Eide

  17.03.2020
  Stortingsrepresentant Petter Eide ba NFU og en rekke andre organisasjoner om
  Takk til stortingsrepresentant Petter Eide
 • Ensomhet

  Frykt, ensomhet og apati er en større trussel enn corona

  17.03.2020
  Myndighetene går av skaftet i sine smitteverntiltak. Utviklingshemmede i bofellesskap risikerer stor skade av tiltakene.
  Frykt, ensomhet og apati er en større trussel enn corona
 • Virusbeskyttelse

  Oppfordring til NFUs lokal- og fylkeslag

  17.03.2020
  NFUs fylkes- og lokallag oppfordres til å kontakte kommunen og fykleskommunen for å forvisse seg om at det ytes nødvendige tjenster på forsvarlig vis.
  Oppfordring til NFUs lokal- og fylkeslag
 • Storm

  Nøkternhet i coronatider

  14.03.2020
  Mye er skrevet om coronaviruset, spredningen av viruset og prognoser både over utviklingen i befolkningen og utviklingen hos den enkelte som blir smittet. Mye av det som er skrevet er av tvilsom karakter.
  Nøkternhet i coronatider
 • Helsedirektoratets logo

  Siste: Helsedirektoratet er på banen

  13.03.2020
  Siste: Helsedirektoratet er på banen
 • Musefelle

  Utviklingshemmede bor i smittefeller

  13.03.2020
  Sannsynligheten for å bli smittet av coronaviruset, avhenger av antall personer en omgås. Store bofellesskap er smittefeller med mange beboere og et hav av tjenesteytere. Det hjelper ikke å begrense antall besøkende som kommer inn i bofellesskapet. Smittevernet ligger i å hjelpe beboerne ut av bofellesskapet!
  Utviklingshemmede bor i smittefeller
 • Bent Høie

  NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap

  12.03.2020
  NFU har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie om å iverksette smittevern overfor tjenestemottakere og spesielt dem som bor i store bofellesskap.
  NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap
 • Torbjørn Røe Isaksen

  NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket

  12.03.2020
  NFU ber arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om å iverksette smitteverntiltak overfor personer som er på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid.
  NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket
 • Coronaviruset

  NFU anbefaler lokal- og fylkeslag om å begrense aktiviteten av hensyn til smittesituasjonen

  11.03.2020
  NFU anbefaler lokal- og fylkeslagene om å begrense aktiviteter som medfører samlinger og reise for medlemmer og tillitsvalgte. Vis solidaritet. De fleste vil tåle å bli smittet, men vi må være solidariske overfor de som er i risikogruppen. Det er alles plikt å begrense muligheten for smittespredning.
  NFUs anbefalinger
 • Logoene til de tre rødgrønne partiene

  Alene om å vektlegge funksjonshemmedes rettigheter

  10.03.2020
  Mens regjeringspartiene kutter i Statpeds tjenester til elever med multifunksjonshemming og utviklingshemming, så taler de rødgrønne funksjonshemmedepolitikk, viser innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité.
  Alene om å vektlegge funksjonshemmedes rettigheter
 • Sylvi Listhaug

  Store ord og fleskefett

  04.03.2020
  Noen politikere mer opptatt av å posere enn å løse utfordringer på eget saksfelt. En av disse er tidligere eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.
  Store ord og fleskefett
 • Illustrasjon – penger

  Statens finansiering av tjenester til utviklingshemmede

  01.03.2020
  Penger blir ofte benyttet som argument når kommunene kutter i tjenester, innfører egenandeler eller bygger stort og institusjonslignenede i håp om å realisere stordriftsfordeler. Argumentet er stort sett både feil og usaklig.
  Statens finansiering av tjenester til utviklingshemmede
 • Illustrasjon

  Tvangslover hjemler tvang, men regulerer ikke tvangsbruk

  01.03.2020
  Bruken av tvang i psykisk helsevern er ikke vesentlig redusert etter at vilkårene for bruk av tvang ble innskjerpet i 2017, skriver Helsedirektoratet. Mens lovgivning til vanlig regulerer praksis, så er det problemet med tvangslovgivningen at kliniskpraksis regulerer loven.
  Tvangslover hjemler tvang, men regulerer ikke tvangsbruk
 • Byråd Lubna Jaffery

  Positive signaler fra Bergen

  29.02.2020
  Bergen kommune fortjener honnør! Kommunen har gjort noe så pass uvanlig på våre områder at det har laget gode planer. I tillegg synes kommunen å ville følge opp planene.
  Positive signaler fra Bergen
 • Logo til KrF

  Likeverdsreformens havari!

  28.02.2020
  KrF fikk inn likeverdsreformen i Granavolden-erklæringen. Kunnskapsdepartementet foreslår å kutte Statpeds tilbud til barn med multifunksjonshemming og utviklingshemming med 200 millioner kroner per år og heller benytte midlene til forskning og videreutdanning.
  Likeverdsreformens havari!
 • CRPD

  Ber Norge lage avinstitusjonaliseringsplan

  26.02.2020
  FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av Funksjonshemmedekonvensjonen, ber Norge om å etablere en avinstitusjonaliseringsplan.
  Ber Norge lage avinstitusjonaliseringsplan
 • Omsorgsgetto

  Frem mot fortiden – Reinstitusjonalisering og omsorgsfabrikker

  26.02.2020
  Siden 1989 har staten hatt som politisk mål at mennesker med utviklingshemming i størst mulig grad skal kunne bo som andre. De som har behov for tjenester, skal få tjenester og tjenestene skal knyttes til individet, ikke til boligen. Til tross for dette subsidierer staten fortsatt kommunenes institusjonsbygging.
  Frem mot fortiden – Reinstitusjonalisering og omsorgsfabrikker
 • Abra Havn

  Bli med til Abra Havn!

  26.02.2020
  NFU Rogaland og Vestland fylkeslag inviterer alle NFU medlemmer fra hele landet til Dyreparken og overnatting i Abra Havn.
  Bli med til Abra Havn!
 • Audun Lysbakken og Solveig Horne

  De beste likestillingsministrene

  22.02.2020
  Rekken av likestillingsministre er lang. De fleste har ikke løftet en finger for å sikre utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter. Det finnes unntak og de beste likestillingsministrene vi har hatt er utvilsomt Audun Lysbakken (SV) og Solveig Horne (Frp).
  De beste likestillingsministrene
 • Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Ta tak Abid Raja!

  20.02.2020
  NFU ber kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjøre noe få har gjort før ham, nemlig ta tak, vise handlekraft og sørge for at stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming blir mer enn tomprat.
  Ta tak Abid Raja!
 • NFUs logo

  NFU er 53 år

  18.02.2020
  På initiativ fra Emma Hjorts venner møtte 75 representanter fra 26 foreldrelag til samling den 18. og 19. februar 1967 for å etablere en landsomfattende sammenslutning av foreldrelag. Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) ble etablert.
  NFU er 53 år
 • Samfunn for Alle nr. 1 2020

  18.02.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 1 2020
  Samfunn for Alle nr. 1 2020
 • Husbankens logo

  Krav om tilbakebetaling av bostøtte

  17.02.2020
  Husbanken har sendt krav om tilbakebetaling av bostøtte fordi de ligningsverdien den selveide boligen er for høy. Ligningsverdien tar ikke høyde for at de husbankfinansierte borettslagene ikke er fritt omsettelige.
  Krav om tilbakebetaling av bostøtte
 • Illustrasjon

  Nei til koordinering!

  15.02.2020
  Likeverdsreformen er KrF sin baby. Regjeringen har startet arbeidet med å utforme reformen. Det er en mulighet vi må gripe. Vi må legge til rette for at reformen skal kunne gi et bidrag. Makter vi ikke det, vil reformen ende opp med en samling svulstige ord.
  Nei til koordinering!
 • Karde inviterer til frokostseminar om e-læringsløsninger for mennesker med u