Nyheter

 • Marius Zahl

  Lokallagslederen

  12.12.2018
  Marius Zahl er leder av Alstahaug lokallag, styremedlem av Nordland Fylkeslag og han har ei klar målsetting om å komme inn i NFUs landsstyret i 2020.
  Lokallagslederen
 • Snorre Ness

  Nasjonale retningslinjer og lokale løsninger

  12.12.2018
  Det kommunale selvstyre må bidra til at innbyggere med dokumentert rett til bistand får de tjenester de har rettmessig krav på, skriver fylkesleder i NFU Trøndelag, Snorre Ness.
  Nasjonale retningslinjer og lokale løsninger
 • Vergemålsloven

  Justisdepartementet trenger et beslutningsstøttesystem

  12.12.2018
  Dokumentasjon om frivilligheten av 18.000 vergemål for voksne mangler. Justisdepartementet vil sende brev til dem det gjelder. Men før det er utviklet et beslutningsstøttesystem, er det fare for at kartleggingen erstatter manglende informasjon med grunnløst skjønn og tvilsomme fortolkninger.
  Justisdepartementet trenger et beslutningsstøttesystem
 • Samfunn for Alle nr 5 2018

  10.12.2018
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 5 2018
  Samfunn for Alle nr 5 2018
 • Penger

  Penger, politikk og tjenester

  10.12.2018
  Mange får for lite tjenester. Den bakenforliggende årsaken er stort sett alltid penger. Noen kommunener kan ha for lite penger, andre kommuner prioriterer tjenetene for lavt og noen prioriterer pengebruken i sektoren feil. Få politikere forstår seg på feltet og færre vet hva de bør gjøre.
  Penger, politikk og tjenester
 • Riksrevisoren om vergemål

  30.11.2018
  Les hva riksrevisoren sier til VG om vergemålsreformen og loven.
  Riksrevisoren om vergemål
 • Tilgjengelige naturopplevelser

  27.11.2018
  Ann-Kristin Johansen har skrevet en masteroppgave om tilrettelagt friluftsliv for mennesker med utviklingshemning.
  Tilgjengelige naturopplevelser
 • Retten til inkluderende utdanning

  19.11.2018
  FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utdypet retten til inkluderende utdanning. Nå kan du lese denne på norsk.
  Retten til inkluderende utdanning
 • Norges lover

  Vergemål, gransking og vilje

  17.11.2018
  Justisminister Tor Mikkel Wara skal ha ros for den varslede granskingen på vergemålsfeltet. Det er positivt at regjeringen har startet ryddeprosessen, men det er ingen enkel ryddejobb som står for tur.
  Vergemål, gransking og vilje
 • Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

  16.11.2018
  Denne saken gjelder spesielt for Oslo, men er dessverre etter hvert like aktuell for hele landet.
  Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær
 • Store kutt på Stord

  16.11.2018
  DEBATT: Kommunen bryt FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsettfunksjonsevne dersom kutta til rådmannen blir realiserte, skriv leiaren i NFU Stord/Fitjar.
  Store kutt på Stord
 • Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt

  16.11.2018
  VG avslører at flere tusen personer har fått verge uten at de har blitt snakket med. Mye tyder på at drøyt 1400 voksne administrativt er fratatt sin selvbestemmelse uten rettsikkerhet. Myndighetene må snarest mulig fjerne "samtykkekompetanse" fra samtlige norske lover.
  Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt
 • Flere prøver ut mikrostyre - Uloba

  16.11.2018
  Solveig Lohne Ørum og Per Gunnar Pettersen ønsker begge at det skal bli lettere for deres utviklingshemmede barn å bestemme over seg selv. Derfor er de med på Ulobas pilotprosjekt med mikrostyre.
  Flere prøver ut mikrostyre - Uloba
 • Bra sending for november

  16.11.2018
  Høsten er her og da er det koselig å lese bøker. Nina Skauge og Tonje Tynning er gjester i novembersendingen til TV BRA.
  Bra sending for november
 • Krever full gjennomgang av vergemålssaker

  16.11.2018
  Arbeiderpartiet mener justisministeren er for passiv, og krever sammen med SV full granskning av hvor mange som har fått vergemål mot sin vilje.
  Krever full gjennomgang av vergemålssaker
 • Prosjekt om personlig hygiene

  02.11.2018
  Nyhetsbrev 2/2018 fra prosjektet E-læring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning.
  Prosjekt om personlig hygiene
 • TV Bra

  02.11.2018
  TV BRA har begynt å lage egne sendinger med ny episode i midten av hver måned. NFU var sponsor for den første sendingen som ble sendt i september.
  TV Bra
 • Statens sivilrettsforvaltning

  Postivt møte med Statens sivilrettsforvaltning

  01.11.2018
  Dagens møte mellom Statens sivilrettsforvaltning og NFU var en positiv overraskelse.
  Statens sivilrettsforvaltning
 • Illustrasjon

  Meningsløst om Tolgasaken

  30.10.2018
  Forskerne Erik Søndenaa og Bjørg Neset forsøker å kaste nytt lys over Tolgasaken i et debattinnlegg i Morgenbladet den 26. oktober. Innlegget viser at forskerne mangler respekt for grunnleggende menneskerettigheter, mangeler innsikt i kommunaløkonomi og i liten grad forstår hva de snakker om.
  Meningsløst om Tolgasaken
 • Forskning

  Forskning, diagnostikk og annen humbug

  29.10.2018
  Tolgasaken har reist spørsmål om diagnostikk av mennesker med utviklingshemming. Det er all grunn til å tro at både forskningen og diagnostikken på feltet er av ytterst varierende kvalitet.
  Forskning, diagnostikk og annen humbug
 • Justisminister Tor Mikkel Wara

  NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle

  23.10.2018
  NFU er kritisk til at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for vergemålsfeltet i den varslede granskningen i kjølvannet av Tolgasaken. NFUs erfaringer med forvaltningsorganet, tilsier at Statens sivilrettsforvaltning selv burde vært gransket.
  NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle
 • Norges lover

  Vergemålsloven må skrotes

  20.10.2018
  I kjølvannet av Tolgasaken bør de fleste ha sett at vergemålsloven er en alvorlig trussel mot selvbestemmelsesretten. Spesielt stor er trusselen overfor dem som har størst problemer med å utnytte sin selvbestemmelsesrett.
  Vergemålsloven må skrotes
 • Skjermdump fra VGTV

  Positivt fra Mæland og Høie, tragisk fra Wara

  15.10.2018
  Det er positivt når regjeringen varsler gransking i kjølvannet av Tolgasaken. Det er uforståelig at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for å granske vergemålsbiten. Få har vist mindre respekt for folks selvbestemmelsesrett enn nettopp Statens sivilrettsforvaltning.
  Positivt fra Mæland og Høie, tragisk-fra Wara
 • Normalfordeling

  Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet

  14.10.2018
  VG gir stadig sterkere indikasjoner på snusk i kommunenes rapportering av antallet personer med utviklingshemming. Imidlertid er det grunn til å tro at veksten skyldes at flere blir testet og at diagnostikerne ikke har kontroll på antallet falske positive.
  Overdiagnostisering av utviklingshemming og inntektssystemet
 • Ordfører Ragnhild Aashaug

  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig

  13.10.2018
  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig, men som fremste representant for kommunen, bør hun unnskylde for det uføret som kommunen har satt de tre brødrene og deres mor i. De store stygge ulvene som bør unnskylde seg, finner man hos Fylkesmannen, Statens sivilrettsforvaltning, Justisdepartementet og i domstolene.
  Ordføreren i Tolga har neppe gjort noe ulovlig
 • Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi

  12.10.2018
  Etter at Dagsrevyen onsdag kveld sendte et intervju med Magnus Holøyen, snudde fylkesmannen i Hedmark. Torsdag sa fylkesmannen at de ville oppheve vergemålet i løpet av dagen.
  Magnus Holøyen har fått tilbake retten til å bestemme over sitt eget liv og egen økonomi
 • Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga

  12.10.2018
  Gitlesen sier han ble rystet over å lese at hele brødreflokken fra Tolga ble registrert som psykisk utviklingshemmede, før diagnosene senere begrunnet at de ble satt under personlig og økonomisk vergemål av Fylkesmannen i Hedmark.
  Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er rystet over behandlingen av de tre brødrene på Tolga
 • Tre brødre fra Tolga

  12.10.2018
  Brødrene fikk diagnose, og ble satt under vergemål mot deres vilje.
  Tre brødre fra Tolga
 • penger

  Et retningsløst statsbudsjett

  08.10.2018
  Statsbudsjettet var usedvanlig kjedelig. Det var lite å juble for og få endringer å demonstrere mot. Embetsverket har gjort en grundig jobb, men de har glemt å lese NOU 2016: 17 På lik linje og andre sentrale dokumenter.
  Et retningsløst statsbudsjett
 • FN-flagget

  FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge

  05.10.2018
  Norge får mange og kritiske spørsmål om vår etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge
 • Illustrasjonsfoto

  Arbeid for alle, –om 170 år

  04.10.2018
  Regjeringen vil etablere 200 nye tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget er kjærkomment, men på langt næt tilstrekkelig. Fortsetter veksten i dette tempoet, vil vi ha full sysselsetting i år 2188.
  Arbeid for alle, –om 170 år
 • Kari Elster Moen

  Godt arbeid i Bergen!

  30.09.2018
  -Det er ikke tvil om at helsebyråd Rebekka Ljosland og hennes stab har mange gode og riktige intensjoner, sier leder av NFU Bergen lokallag, Kari Elster Moen, om Bergen kommunes utkast til Plan for tjenester til personer med utviklingshemming, 2018-2028.
  Godt arbeid i Bergen!
 • Nettside Sogn Avis

  Forskning og fordommer

  23.09.2018
  Stipendiat Vigdis Reisæter advarer mot at mot at mennesker med utviklingshemming deltar i politiske fora og som medforskere. På tradisjonelt, fordomsfullt vis, vil hun frata utviklingshemming grunnleggende rettigheter. Begrunnelsen er som alltid enten å beskytte personer med utviklingshemming mot seg selv eller å beskytte samfunnet mot uheldig påvirkning.
  Forskning og fordommer
 • Omsorgsgetto

  NFUs innspill til Trondheims boligpolitiske plan

  23.09.2018
  NFU ber Trondheim kommune om å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne også i boligpolitikken.
  NFUs innspill til Trondheims boligpolitiske plan
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken

  En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!

  23.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) er tydelig misfornøyd med svaret fra eldreminister Åse Michaelsen og lover å ta saken videre.
  En misfornøyd Tore Hagebakken vil forfølge saken om institusjonsbygging!
 • Dag Olav

  Kampen mot vindmøller

  22.09.2018
  Dag Olav Stensland flyttet fra bofellesskapet til sitt eget rekkehus i 2013. De fem etterfølgende årene var blant de beste årene i hans voksne liv. En reorganisering i Stavanger kommune i 2018, medførte imidlertid at Dag Olav mistet det han hadde av meningsfull dagsaktivitet.
  Kampen mot vindmøller
 • Eldreminister Åse Michaelsen

  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet

  20.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte eldreminister Åse Michaelsen (Frp) sprørsmål om hva regjeringen hadde gjort og ville gjøre for å stoppe institusjonsbyggingen. Det er vanskelig å se at eldreministeren besvarte spørsmålet.
  Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet
 • Karl Elling Ellingsen

  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet

  19.09.2018
  Professor Karl Elling Ellingsen, leder ved NAKU, gir likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm full støtte når hun hevder at myndighetene bryter grunnleggende rettigheter overfor mennesker med utviklingshemming.
  Full støtte til likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Berit Vegheim

  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene

  17.09.2018
  Boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med og stadig mer i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder Berit Vegheim.
  Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene
 • Anna Kittelsaa

  Savner politisk vilje

  17.09.2018
  Professor Anna Kittelsaa savner myndighetenes vilje til å følge våre nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Savner politisk vilje
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Foto: Bernt Sønvisen)

  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken

  12.09.2018
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) reagerer på likestillings- og diskrimineringsombudets beskrivelse av boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming og ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å iverksette sterkere og mer effektive tiltak.
  Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken
 • Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Handlekraft eller kun fine ord?

  11.09.2018
  Likestillingsombudet kritiserer myndighetene for å bryte grunnleggende rettigheter i boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland styrer over Husbanken og kan med letthet ordne opp i forholdene, –hvis hun vil.
  Handlekraft eller kun fine ord?
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  11.09.2018
  Likestillings- og diskrimineringsombudet refser myndighetenes manglende handling i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Refser politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Marianne Kvamme

  Marianne har forlatt oss

  18.08.2018
  Marianne Kvamme døde den 7. august. NFU har mistet et aktivt medlem, mangeårig tillitsvalgt og en god talsperson i politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Marianne har forlatt oss
 • Kjetting

  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger

  10.07.2018
  Andelen personer med utviklingshemming under tvangsvedtak i Hedmark er 20 ganger høyere enn i Finnmark. Antallet personer med utviklingshemming under tvangsvedtak, har økt med omtrent 750 prosent i dette århundret. Helsetilsynet og fylkesmannen i Hedmark hevder at alt er i skjønneste orden, uten at det finnes et eneste holdepunkt for en slik påstand.
  Tendensiøse forklaringer og diskriminerende holdninger
 • Logo til Fontene

  Svakt av Fontene

  08.07.2018
  Andelen utviklingshemmede med tvangsvedtak varierer fra snaut en prosent i Finnmark til drøyt 12 prosent i Hedmark. Tidsskriftet Fontene omtalte forholdene, uten å stille et eneste kritisk spørsmål, uten å sjekke en eneste opplysning.
  Svakt av Fontene
 • Isabell

  På fjerde året med tvangsvedtak

  04.07.2018
  Isabell, ei ung dame med lett utviklingshemming, har tvangsvedtak på fjerde året. Tvangsvedtaket for det femte året er underveis. Her forteller Isabell hvordan hun opplever situasjonen.
  På fjerde året med tvangsvedtak
 • Paragraf

  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning

  03.07.2018
  Fem jusstudenter har sagt seg villige til å jobbe som frivillige for NFU. Det betyr at vår kapasitet til å bistå medlemmer med juridisk rådgivning, veiledning og bistand i klagesaker, økes betraktelig.
  NFU får økt kapasitet til juridisk veiledning
 • Dag Olav Stensland

  Tjenestene som forsvant

  30.06.2018
  Dag Olav flyttet inn i eget hus i 2013 og hadde det stort sett bra frem til kommunen valgte å reorganisere tjenestetilbudet. Etter det forsvant de daglige aktivitetene og Dag Olav har måttet være inne det meste av tiden. Her forteller Dag Olavs foreldre om erfaringene med kommunal reorganisering.
  Tjenestene som forsvant
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Takk frå Vågå

  29.06.2018
  NFU har mottatt brev fre vergene til de tre personene i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte. I brevet takker vergene alle de som har støttet dem i deres kamp mot tvangsflytting.
  Takk frå Vågå
 • Gunn Strand Hutchinson

  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?

  27.06.2018
  Ved Nord universitetet er det utviklet og godkjent en utdanning om «Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis», beregnet for personer med utviklingshemming. Ingen vil finansiere de 1,38 millionene det vil koste å starte utdanningen. Dosent Gunn Strand Hutchinson hevder at Norge begår menneskerettighetsbrudd ved ikke å finansiere universitetsutdanning for personer med utviklingshemming.
  Hvorfor bør ungdom med utviklingshemming få tilgang til universitet og høgskole og hvorfor er det viktig å få gjennomført ei pilotutdanning?
 • Svein Rune Johannessen

  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn

  21.06.2018
  Ålesund kommune vedtok i kveld gratis SFO etter 4. årstrinn. Vedtaket ble fattet med 43 stemmer mot seks av Høyres ni stemmer.
  Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Gunn Strand Hudchinson

  Ingen finansiering av universitetsutdanning

  21.06.2018
  I Nord Universitetets skuffer ligger et ferdig utviklet utdanningstilbud om selvbestemmelse, beregnet på personer med utviklingshemming. Problemet er at ingen vil finansiere de 1.381.500 kronene utdanningen vil koste per år.
  Ingen finansiering av universitetsutdanning
 • Illustasjon

  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå

  18.06.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå har fått mange til å reagere. Aksjonen for finansiering av ankesaken til de tre personene med utviklingshemming som Vågå kommune vil tvangsflytte, har til nå samlet inn 109095 kroner.
  Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå
 • Strotingsrepresentant Lise Christoffersen

  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med

  17.06.2018
  Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er bekymret for økonomien til uføretrygdede. Hun har startet kampen for å rette opp forholdene og lover å følge opp. Lise Christoffersen har en gunstig kombinasjon av engasjement, utholdenhet og gjennomslagskraft, egenskaper som kan komme uføretrygdede til gode.
  Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med
 • Svein-Rune Johannessen

  Gratis SFO etter 4. årstrinn

  10.06.2018
  Svein-Rune Johannessen, leder for Helse- og velferdsutvalget i Ålesund, lover å jobbe iherdig for å sikre gratis SFO-tilbud til barn med funksjonsnedsettelser etter 4. årstrinn.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn
 • Selvbestemmelse, illustrasjon

  Selvbestemmelse!

  08.06.2018
  Skal vergemålsloven bli i samsvar med CRPD, så må en slutte å ta samtykkekompetansen fra personer under vergemål. Vi må begynne å gjøre personer under vergemål samtykkekompetente.
  Selvbestemmelse!
 • Foto fra Moavegen bofellesskap

  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå

  07.06.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra bofellesskapet hvor de har bodd i 27 år. Tingretten godtok tvangsflyttingen under tvil. NFU har startet kronerulling for å gi beboerne i Moavegen økonomisk mulighet til å anke saken.
  Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå
 • Illustrasjon

  Vergemålsloven må endres

  05.06.2018
  Vergemålsloven er en trussel mot selvbestemmelsen til de gruppene som har størst vansker med å utnytte sine rettigheter. Loven bør ikke legge sten til byrden, men bidra til å bistå dem som trenger hjelp for å benytte sin selvbestemmelse.
  Vergemålsloven må endres
 • Stortingsrepresentant Olaug Bollestad

  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemmingNy side

  03.06.2018
  Stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, sammen med parti- og stortingskollega Geir Jørgen Bekkevold, ber regjeringen utarbeider en stortingsmelding med forslag til tiltak som sikrer personer med utviklingshemming sine grunnleggende menneskerettigheter på lik linje med andre.
  Vil sikre rettighetene til personer med utviklingshemming
 • NFU-leiren på Tromøya

  NFU trenger frivillige

  02.06.2018
  NFU treng hjelparar til sommerleiren på Tromøya. Den er frå 21. -28.juli. Du får 4000 kroner i skattefri godtgjersle, hus, mat og heilt sikkert ei kjempekjekk veke! Viss du har lyst,eller veit om nokon som kanskje har lyst, ta kontakt med Geir Tore Søreide, Telefon 91845574 eller geir.t.soreide@haugnett.no
  NFU-trenger-frivillige
 • Stortingsrepresentant Lise Christofferen (Ap)

  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming

  01.06.2018
  Stortingsflertallet ber regjeringen om å videreføre Rettighetsutvalgets utredning i form av en stortingsmelding.
  Stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemming
 • Dommeklubbe

  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede

  29.05.2018
  Nord-Gudbrandsdal tingrett har gitt Vågå kommune rett til å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra Moavegen bofellesskap til Finntunet.
  Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede
 • Institusjon

  Hjem eller institusjon

  26.05.2018
  Tvangsflyttingssaken i Vågå kommune er i stor er et spørsmål om mennesker med utviklingshemming bor i egne hjem eller om bofellesskapene er en slags institusjonsomsorg.
  Hjem eller institusjon
 • Riksløven

  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven

  22.05.2018
  Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av vergemålsreformen og sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk.
  Stortinget kritiserer praktiseringen av vegemålsloven
 • Illustrasjonsfoto

  Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

  21.05.2018
  En gruppe pårørende har startet en aksjon for å sikre bedre tilskuddsordninger for elever med bistandsbehov som ønsker å gå på folkehøgskole.
  Nei til diskriminering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!
 • Bjug Ringstad

  Tvangsflyttingssaken i Vågå

  16.05.2018
  Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd et liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne. Denne uken var saken oppe for tingretten.
  Tvangsflyttingssaken i Vågå
 • Illustrasjonsfoto

  NRK ønsker din erfaring med videregående skole

  15.05.2018
  NRK ønsker å få pårørendes erfaring med videregående skole og arbeidstilbudet etter videregående skolegang. Meddel dine erfaringer på NRKs nettbasserte spørreskjemaundersøkelse.
  NRK ønsker din erfaring med videregående skole
 • Torill Vagstad

  Ingen skam å snu

  10.05.2018
  Bygg boliger der alle kan bo, og der «Hjerterommet» får leve og utvikle seg, oppfordrer Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Ingen skam å snu
 • Gøril Moljord

  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

  09.05.2018
  Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo.
  Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!
 • Illustrasjon

  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet

  08.05.2018
  De fleste vil ha problemer med å forstå at selvbestemmelse ikke betyr å bestemme selv. Justisdepartementet kom nylig med en klargjøring av forholdet mellom selvbestemmelse og det å bestemme selv.
  Forvirrende klargjøring fra Justisdepartementet
 • Tone Mørk

  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak

  02.05.2018
  Ekspertgruppens forslag for å bedre tilbudet i barnehagen og skolen for elever med særskilt behov for tilpasning, er for generelle og lite nyanserte sier Tone Mørk som er direktør i Statped
  Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak
 • Elev

  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget

  28.04.2018
  Forslagene for å bedre situasjonen i barnehage og skole for barn og unge med særskilt behov for tilpasning, har har knapt hatt fokus på de som har størst behov for tilpasninger. Foruten å frata barn og unge rettigheter, går forslagene ut på å beholde dagens tiltak.
  Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget
 • Fylkesstyret i NFU Hordaland

  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag

  27.04.2018
  Årsmøtet i NFU Hordaland kom med en svært kritisk uttalelse til forslagene fra ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring. Årsmøtet vil ikke svekke elevenes rettsikkerhet ved å fjerne retten til spesialundervisning. Årsmøtet savner også tiltak for å styrke styringssystemene på spesialundervisningsfeltet.
  Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag
 • Torill Vagstad

  Hjerterom og sosial dumping

  25.04.2018
  Avlastere i Elverum kommune betales 75 kroner per time, en betaling som flere avlastere ikke vil jobbe for. Kommunens lønnspolitikk setter hele avlasterodningen i fare, hevder Torill Vagstad, nestleder i NFU.
  Hjerterom og sosial dumping
 • Stortingssalen

  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?

  21.04.2018
  Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet et forslag om å styrke retten til tros- og livssynsutfoldelse blant mottakere av omsorgstjenester. Forslaget synes ikke å få flertall i Stortinget. KrF skal ha ros for å fremme en viktig sak!
  Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?
 • Nettsidebildet Ja til spesialundervisning

  Nye innlegg

  20.04.2018
  Retten til spesialundervisning er foreslått nedlagt. Nettstedet "Ja til spesialundervisning" hadde denne uken fire nye innlegg.
  Se de nye innleggene
 • Anniken Hauglie og Lise Christoffersen

  Uklart svar fra statsråden

  17.04.2018
  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte ytterst uklart på spørsmålet fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) om hva regjeringen gjør for å sikre personer med utviklingshemming en akseptabel økonomisk situasjon.
  Uklart svar fra statsråden
 • Fremsiden til ekspertgruppens innstilling

  Vil fjerne retten til spesialundervisning

  13.04.2018
  Ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring la frem sin innstilling den 4. april. Forslaget om å avskaffe retten til spesialundervisning er nok det forslaget som vil få mest oppmerksomhet.
  Vil fjerne retten til spesialundervisning
 • Kommunevåpen Gol kommune

  Alvorlige lovbrudd avdekket i Gol

  11.04.2018
  Tilsyn med Gol kommune avdekket tre alvorlig avvik. Innbyggere med utviklingshemming utsettes for ulovlig bruk av tvang og makt, det er mangelfull medisinsk oppfølging og vedtakene om tjenester er så generelle at de gir liten rettsikkerhet.
  Alvorlige lovbrudd avdekket i Gol
 • Bjug Ringstad

  Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning

  09.04.2018
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har i lang tid kritisert dagens vergemålsordning. Den samme kritikken kom fra det regjeringsoppnevnte Rettighetsutvalget. Nå skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandle rapporten fra Riksrevisjonen. Vi får håpe at kontroll- og konstitusjonskomiteen ser alvoret i saken og foreslår de nødvendige endringene, skriver Bjug Ringstad, tidligere nestleder og mangeårig tillitsvalgt i NFU.
  Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  Engasjerer seg i tvangsflyttingssak

  07.04.2018
  Likestillings- og diskrimineringsombudet ber Vågå kommune om innsyn i kommunens behandling av innbyggere med utviklingshemming. Bakgrunnen for ombudets engasjement er utvilsomt kommunens initiativ for å tvangsflytte beboere i ett av kommunens bofellesskap.
  Engasjerer seg i tvangsflyttingssak
 • Foto av penger

  Utviklingshemmet, – et liv i fattigdom

  03.04.2018
  Økende husleier i kommunale bofellesskap, svakere bostøtte, færre tilskuddsordninger og dårlige trygdeoppgjør, medfører at stadig flere personer med utviklingshemming har en økonomi dårligere enn det staten definerer som minimum for et akseptabelt liv.
  Utviklingshemmet, – et liv i fattigdom
 • Rapportforside

  Fra skole til arbeidsliv

  01.04.2018
  En studie av overgangen mellom videregående skole og arbeidslivet, viser at utviklingshemmede er så godt som helt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og også marginalisert og i utkanten av det skjermede arbeidsmarkedet. Det er svært liten forbindelse mellom skolen og arbeidslivet. Overgangen fra skole til arbeidsliv er ofte fraværende for elevgruppen.
  Fra skole til arbeidsliv
 • Illustrasjonsfoto

  Vergemålsreform i strid med rettsstatsprinsipper

  30.03.2018
  Selvbestemmelse er en så grunnleggende verdi i vårt samfunn at vi tar retten til selvbestemmelsen som en selvfølge. Slik er det ikke for alle, skriver NFUs fylkesleder Jan G. Johannessen.
  Vergemålsreform i strid med rettsstatsprinsipper
 • Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen

  Vågå stevner utviklingshemmede

  16.03.2018
  –Institusjonstenkningen er på fremmarsj og Vågå kommune står i første linje og kjemper særomsorgens sak, sier NFUs tidligere nestleder, Bjug Ringstad som i lang tid har kjempet mot tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå kommune.
  Vågå stevner utviklingshemmede
 • Avlastningsboligen på Bømlo

  Avlastningsbolig

  11.03.2018
  Barneboliger og avlastningsboliger for barn, bør være mest mulig som et hjem. Bømlo kommune har fått mye ros for sin avlastningsbolig.
  Avlastningsbolig
 • Håndjern

  Økt tvangsbruk

  07.03.2018
  Bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming fortsetter å øke.
  Økt tvangsbruk
 • Illustrasjonsfoto

  Vergemål i strid med menneskerettighetene

  01.03.2018
  Vergemålsloven er den største trusselen mot menneskers selvbestemmelse og grunnleggende rettsikkerhet. Måten som loven praktiseres på, gjør situasjonen verre. Når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite skal behandle Riksrevisjonens rapport om vergemål, får en håpe at noen våkner og ser galskapen.
  Vergemål i strid med menneskerettighetene
 • Riksrevisjonens rapport

  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene

  28.02.2018
  Vergemål er i liten grad individtilpasset, verger får ikke opplæring, saksbehandlingen i vergemålsaker er lite standardisert og kontrollen på feltet er fraværende, sier Riksrevisjonen i en svært kritisk rapport.
  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene
 • Sirkelen sjukeheim

  Stortinget sier nei til barn på sykehjem

  28.02.2018
  Ett enstemmig storting krever at det skal bli slutt på at barn må være på sykehjem. I tillegg ønsker stortinget en bedre oversikt over barns institusjonsforhold og at barne- og avlastningsboligene i større grad skal være i samsvar med barnkonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og våre nasjonale føringer.
  Stortinget sier nei til barn på sykehjem
 • Anna Kittelsaa

  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!

  22.02.2018
  Anna Kittelsaa fyller 70 år i dag. Hennes innsats for å sikre mennesker med utviklingshemming gode levekår, har preget hele hennes yrkesaktive liv. Ingen andre har en tilsvarende praksis fra feltet. NFU gratulerer Anna Kittelsaa med dagen og takker for hennes utrettelige innsats.
  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!
 • Logo, avisen Glåmdalen

  Rettsløse og umyndig gjort

  29.01.2018
  Det kanskje på plass at å rette fokus på et nytt område av overgrepssaker i Norge, hvor Hedmark virker til å være mest ivrige i å anvende makt ovenfor innbyggere med utviklingshemming. Det er ingen skam å snu og gi slipp på sin makt, ta dere tid til å lytte og se hvor alvorlig og krenkende dette er. La «Karl» kan få et verdig liv og la adoptivforeldrene være pårørende, skriver Jørn Nilsen i sitt innlegg i avisen Glåmdalen.
  Rettsløse og umyndig gjort
 • Logo: Fylkesmannen i Hedmark

  Kontrollinstans uten kontroll

  21.01.2018
  Avisa Glåmdalen har omtalt det faktum at Hedmark er det fylket hvor det benyttes desidert mest tvang ogverfor utviklingshemmede. Lite tyder på at Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark verken har oversikt eller kjennskap til tvangsbruken i fylket.
  Kontrollinstans uten kontroll
 • Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen

  Når svangerskapet, fødsel og barn gjøres til et problem

  19.01.2018
  Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen er tildelt Livsvernprisen 2018. De tre mødrene har i en årrekke jobbet for å sikre en god svangerskapsomsorg og likeverdige helsetjenester også for dem som velger å bære frem barn med alvorlige diagnoser.
  Når svangerskapet, fødsel og barn blir et problem
 • Eldre-og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Eldreminister for barn og yngre?

  18.01.2018
  Vi har fått en ny eldreminister som synes å få ansvaret for tjenestene til barn og yngre.
  Eldreminister for barn og yngre?
 • Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  18.01.2018
  Ommøbleringen i regjeringen medfører at Solveig Horne forlater sin posisjon som barne- og likestillingsminister og Bjørnar Laabak avslutter sin rolle som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. NFU takker Solveig Horne og Bjørnar Laabak for innsatsen.
  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak
 • Foto av Siv, Erna og Trine

  Regjeringserklæringen

  14.01.2018
  Den nye regjeringserklæringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er presentert. Om noen dager får vi en ny regjering. NFU gratulerer de tre partiene med å ha kommet i mål med forhandlingene og takker for at også mennesker med utviklingshemming har fått en plass i regjeringserklæringen.
  Regjeringserklæringen
 • Sirkelen sykehjem

  Forbud mot barn på sykehjem

  14.01.2018
  KrF og SV har fremmet forslag om at barn ikke skal måtte være på sykehjem. Regjeringspartiene vil neppe støtte forslaget, men med eventuell støtte fra Ap og Sp, vil det bli ulovlig å la barn få hele eller deler av sin oppvekst på sykehjem.
  Forbud mot barn på sykehjem
 • Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

  Barn på sykehjem

  06.01.2018
  Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) har fremmet forslag om å sikre at barn ikke skal måtte ha sin oppvekst på sykehjem. NFU verdsetter forslaget. Her følger NFUs høringsuttalelse.
  Barn på sykehjem

Tips noen om siden