Nyheter

 • Illustrasjon, koronavirus

  Vaksinasjon – hvor står utviklingshemmede i køen?

  16.01.2021
  Mange er opptatt av å bli vaksinert for å unngå alvorlige kosekvenser av å bli smittet av koronaviruset. Prioriteringene som staten legger til grunn for vaksinasjonsprogrammet er rimelig klare og evidensbaserte.
  Vaksinasjon – hvor står utviklingshemmede i køen?
 • Abid Raja

  Svenneprøven

  03.01.2021
  Til våren kommer stortingsmeldingen om utviklingshemmedes rettigheter. Skal meldingen bidra til å snu utviklingen, så kreves en statsråd med et sterkt departement og stor innflytelse på andre departement.
  Svenneprøven
 • Julehilsen fra Nordnes Verksteder

  15.12.2020
  NFU viderebringer en koselig julehilsen fra Nordnes Verksteder.
  Julehilsen fra Nordnes Verksteder
 • Isolasjon

  Isolert, innestengt og ensom

  09.12.2020
  Smittevernstiltakene medfører ensomhet og isolasjon. Tiltak stenges ned. Få har fokus på situasjonen til mennesker med utviklingshemning, skriver vernepleierstudentene Marthe Sørmo, Aurora Haukedal Skaaheim, Malin Knutsen, Cathrine Nordnes, Dina Karlstrøm Bjørnstad og Hanna Wahl Seem.
  Isolert, innestengt og ensom
 • FNs funksjonshemmededag

  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert

  03.12.2020
  Innad i handikapbevegelsen er det mange som feirer dagen i dag, men utenfor rørsla er det temmelig langt mellom markeringene. Det er kanskje like greit for lite er blitt gjort med saken de siste 30 årene.
  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert
 • Bent Høie og Karin Andersen

  Du vet bedre Bent Høie

  25.11.2020
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste til kommunenes ansvar og nasjonale målsetninger da stortingsrepresentant Karin Andersens spørsmål om hva regjeringen gjør for å sikre at kommunene tar sit ansvar og følger nasjonale målsetninger i boligbyggingen for mennesker med utviklingshemning.
  Du vet bedre Bent Høie
 • Ledig stilling som programrådgiver i NFU

  25.11.2020
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har ledig 100% prosjektlederstilling fra 1. januar 2021 til 31.desember 2022, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter deg som er ansvarsfull, samarbeidsorientert og har et stort engasjement for rettighetsbasert arbeid.
  Ledig stilling som programrådgiver i NFU
 • Ledig stilling i NFU som Finance Controller – internasjonalt arbeid

  25.11.2020
  NFU øker sitt bistandsbudsjett fra inneværende år, og for å styrke vårt bistandsteam søker vi etter; Finance Controller – internasjonalt arbeid. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har ledig stilling som Finance Controller fra 1. januar 2021 til 31.desember 2022, med mulighet for forlengelse.
  Ledig stilling i NFU som Finance Controller – internasjonalt arbeid
 • Foto av fattige

  Fattiglovene følges fortsatt i Sarpsborg

  25.11.2020
  Omsorgstjenestene har sitt opphav i fattiglovene. Sosialetaten springer ut fra Fattigvesenet. Sarpsborg kommune synes ikke å ha fått med seg endringene.
  Fattiglovene følges fortsatt i Sarpsborg
 • Viktige saker for partiprogrammene

  23.11.2020
  Partiene er godt igang med å utmeisle partiprogram som skal vedtas på partienes landsmøter våren 2021. Programprosessene er åpne og NFU-medlemmer i ulike partier, bør spille inn saker som er viktige for mennesker med utviklingshemning.
  Viktige saker for partiprogrammene
 • Partiet Rødt

  Et hav av punkter med relevans for personer med utviklingshemning

  22.11.2020
  Partiet Rødt sitt utkast til partiprogram er spekket med punkter med spesiel relevans for mennesker med utviklingshemning.
  Et hav av punkter med relevans for personer med utviklingshemning
 • SVs logo

  Omfattende om mennesker med utviklingshemming

  22.11.2020
  Programutkastet til SV inneholder en lang liste av punkter av spesiell interesse for mennesker med utviklingshemning.
  Omfattende om mennesker med utviklingshemming
 • Miljøpartiet de grønne

  MDG holder fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne

  22.11.2020
  Miljøpartiet de grønne (MDG), har en relativt rikholdig liste av tiltak overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt utkast til program for 2021-2025.
  MDG holder fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Arbeiderpartiet

  Nye takter fra Arbeiderpartiet?

  20.11.2020
  Arbeiderpartiet har ikke vært blant de mest offansive partiene i funksjonshemmedepolitikken. Utkastet til partiprogram inneholder en relativ rikholdig liste av tiltak selv om de største flaskehalsene for mennesker med utviklingshemming ikke inngår.
  Nye takter fra Arbeiderpartiet?
 • Senterpartiet

  Senterpartiet har glemt oss ut

  20.11.2020
  Det var ikke noe å finne om handikappolitikk eller andre forhold av spesiell interesse i Senterpartiets første utkast til programforslag. Funksjonshemmede synes uteglemt.
  Senterpartiet har glemt oss ut
 • KrF

  Satser på inkludering

  20.11.2020
  Kristelig Folkeparti (KrF) vil prioritere inkludering, å innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon i norsk lov, styrke brukerstyrt personlig assistanse og utvide ordningen med ressurskrevende tjenester.
  Satser på inkludering
 • Venstres logo

  Venstre vektlegger CRPD og selvbestemmelse

  19.11.2020
  Venstres programforslag vil innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon i grunnloven og vil styrke funksjonshemmedes rett til å bestemme over tjenestene som de mottar.
  Venstre vektlegger CRPD og selvbestemmelse
 • Høyres logo

  Høyre satser på arbeid

  19.11.2020
  I Høyres programforslag er det først og fremst satsningen på arbeid som er av spesiell relevans for mennesker med utviklingshemning.
  Høyre satser på arbeid
 • Karin Andersen

  Karin Andersen på krigsstien!

  18.11.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har tydeligvis fått nok av tomme ord og virkningsløse tiltak. Nå konfronterer stortingsrepresentanten kommunalministeren med manglende handlekraft i boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Karin Andersen på krigsstien!
 • Linn

  Foreldrene ble mer urolige enn Linn

  17.11.2020
  Linn mistet alt tilbudet utenom bistanden i hjemmet, men foreldrene ble nok mer urolige enn Linn.
  Foreldrene ble mer urolige enn Linn
 • Ole Jonas

  Jobbskifte i koronatider

  17.11.2020
  Smittesituasjonen kan være krevende, men verken smittevernsmyndighetene eller smittevernstiltakene hindret Ole Jonas i å få seg kjæreste.
  Jobbskifte i koronatider
 • Rapport fra samarbeidsprosjekt med helsetilsynet om konsekvenser av korona-pandemien

  17.11.2020
  I september samarbeidet NFU og flere andre organisasjoner med Helsetilsynet om en undersøkelse om konsekvenser av endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien. Nå er rapporten fra undersøkelsen klar.
  Rapport fra samarbeidsprosjekt med helsetilsynet om konsekvenser av korona-pandemien
 • Faksimile fra Trønderavisa

  Sviktende etisk gangsyn i Steinkjer kommune

  15.11.2020
  Verken rådmannen eller kommunepolitikerne i Steinkjer forstår at de diskriminerer mennesker med utviklingshemming. Da kan en heller ikke forvente gode kommunale løsninger.
  Sviktende etisk gangsyn i Steinkjer kommune
 • Torstein Tvedt Solberg

  Flere vernepleiere?

  10.11.2020
  Stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Tore Hagebakken (Ap) foreslår å øke vernepleierutdanningen med 100 studieplasser. Støtter Frp forslaget, så blir det vedtatt.
  Flere vernepleiere?
 • Frp-logo

  FrP prioriterer mennesker med funksjonsnedsettelse

  09.11.2020
  I utkastet til partiprogram fremmer Frp flere saker med stor relevans for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Medlemmer av Frp og andre med påvirkningskraft bør bidra til å sikre at punktene blir stående og helst utvides til flere punkt.
  FrP prioriterer mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Penger

  Ressurskrevende tjenester

  25.10.2020
  Regjeringen foreslår for sjette året på rad at det skal bli dyrere for kommunene å gi tjenester til dem med størst bistandsbehov. Når kommunene må kutte i budsjettene for å kompensere for inntektsbortfallet, så er omsorgstjenesten den sektoren som står lageligst til.
  Ressurskrevende tjenester
 • Bofellesskap

  Til rådmenn som driver bofellesskap

  20.10.2020
  Rådmenn som snakker om drift av bofellesskap er diskriminerende med tvilsomt etisk gangsyn og langt lenger på jordet enn hva som lovlig er.
  Til rådmenn som driver bofellesskap
 • arbeidsklær

  Uniformering og tjenestene som gikk av skaftet

  18.10.2020
  Ønsker en å styrke segregeringen, legge stein til byrden for selvbestemmelsen, hindre normalisering og forsterke skillet mellom de og vi, så bør tjenesteyterne i bofellesskapene kles opp i hvitt eller blått etter modell fra sykehusene.
  Uniformering og tjenestene som gikk av skaftet
 • Sivilombudsmannen

  Sivilombudsmannen besøker bofellesskap

  15.10.2020
  I nyhetsbrevet fra Sivilombudsmannen, kan en lese at forebyggingsenheten skal gjennomføre besøk blant annet for å avdekke eventuell frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemning.
  Sivilombudsmannen besøker bofellesskap
 • Veilederens forside

  Veileder om tjenestene til mennesker med utviklingshemming

  13.10.2020
  Høringsutkastet til ny veileder for tjenestene til mennesker med utviklingshemming inneholder mye positivt. Spørsmålet er om veilederen i det heletatt vil ha nevneverdig verdi. Kan hende de viktigste forholdene ikke er nevnt i veilderen?
  Veileder om tjenestene til mennesker med utviklingshemming
 • Skjermdump Klassekampen

  Husk funksjonshemmede!

  13.10.2020
  Partiene Rødt, SV, Ap, Sp og MDG vil endre mandatet for og sammensetningen av ekspertutvalget som skal se på konsekvensene av Koronapandemien, skrive Klassekampen.
  Husk funksjonshemmede!
 • Stopp skilt

  Reinstitusjonalisering

  12.10.2020
  Besøksforbudene som ble innført overfor mennesker med utviklingshemming, er et resultat av eldrepolitikken og ignorering av politikken overfor mennesker med utviklingshemming.
  Reinstitusjonalisering
 • Melding om palliasjon

  Reagerer på manglende medvirkning

  10.10.2020
  Funksjonshemmedes organisasjoner reagerer på manglende involvering i politikkutformingen for lindrende behandling av barn.
  Reagerer på manglende medvirkning
 • Koronavirus

  Ytterligere klargjøring fra Helsedirektoratet

  09.10.2020
  Helsedirektoratet har revidert den nasjonale veilederen i smittevern i helse- og omsorgssektoren. Både tjenestemottakere og tjenesteytere må gjøre seg kjent med dokumentet.
  Ytterligere klargjøring fra Helsedirektoratet
 • Skjermdump fra Aftenposten

  Er forvaltningsdomstoler løsningen?

  08.10.2020
  "Kanskje kunne ulovlig portforbud for hundrevis av psykisk utviklingshemmede vært unngått?" – dersom vi hadde hatt forvaltningsdomsstoler, skriver Professor Hans Petter Graver i en kronikk i Aftenposten.
  Er forvaltningsdomstoler løsningen?
 • TryggEst konferansen 2020

  07.10.2020
  19.november kl. 9-12 arrangeres en gratis digital konferanse som er åpen for alle. TryggEst er en ny og helhetlig modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, initiert av Bufdir. I perioden 2018-2020 har TryggEst vært prøvd ut i ni kommuner og to bydeler i Oslo.
  TryggEst konferansen 2020
 • FOTO: Skjermdump: VG

  Likestillingsombudet må få ansvaret for granskingen

  06.10.2020
  Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de få med innsikt, kompetanse og uavhengighet til å granske besøksforbudene på en god måte.
  Likestillingsombudet må få ansvaret for granskingen
 • Faksimile VG Besøksforbud

  Hva skar seg? Hvorfor kom besøksforbudene?

  05.10.2020
  Det var fint lite som skar seg da tusenvis med utviklingshemmede ble underlagt besøksforbud. Besøksforbudet var et resultat av et system som har utviklet seg uten kontroll siden slutten av 1990-årene.
  Hva skar seg? Hvorfor kom besøksforbudene?
 • Birkenes kommune

  Politikerne i Birkenes bør snu

  04.10.2020
  Birkenes kommune planlegger å samlokalisere bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser med innbyggere med utviklingshemming. Av erfaring bør en unngå slike samlokaliseringer.
  Politikerne i Birkenes bør snu
 • VGs logo

  Når VG blir rettsikkerheten

  01.10.2020
  VG er rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming. Vi skal være glade for at VG utøver pressens samfunnsansvar. Ansvarlige politikere bør skamme seg over å ha overlate rettsikkerheten til løssalgsaviser.
  Når VG blir rettsikkerheten
 • Meld. St. 24 (2019-2020)

  Lindrende behandling av barn

  26.09.2020
  Innen den 3. november skal Stortingets helse- og omsorgskomite gi sine vurderinger av regjeringens melding om lindrende behandling. Meldingen er en grovskisse som inviterer til føringer og konkrete tiltak på nær sagt alle områder.
  Lindrende behandling av barn
 • Tom Henning Slethei

  Ros til Sola kommune

  26.09.2020
  Solaordfører Tom Henning Slethei fortjener ros. På eget intiativ inviterte ordføreren til møte. På vegne av kommunen, kom ordføreren med unnskyldning overfor dem som urettmessig var satt under besøksforbud.
  Ordfører Tom Henning Slethei
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Konfronterer regjeringen

  22.09.2020
  Det er positivt at VG utøver pressens samfunnsmandat, og desto mer betenkelig at myndighetene ikke ivaretar sin rolle sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) i et spørsmål til statsråden.
  Konfronterer regjeringen
 • Karin Andersen

  VG-avsløringer på Stortingets dagsorden

  21.09.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) løfter VG-avsløringene om Saka som ble nektet å besøke sin søster opp på Stortingets dagsorden.
  VG-avsløringer på Stortingets dagsorden
 • Forside – Laget rundt barnet

  Laget rundt barnet

  21.09.2020
  Laget rundt barnet er en bok av det sjeldne slaget. Boken er skrevet at Herlaug Hjelmbrekke som er utdannet både som vernepleier og pedagog. Gjennom en lang yrkeskarriére som spesialrådgiver i Statped, har Herlaug Hjelmbrekke jobbet med å etablere gode og inkluderende opplæringstilbud til de barn og unge som er avhengig av omfattende tilrettelegging og bistand fra ulike profesjoner.
  Laget rundt barnet
 • Fritid for Alle

  16.09.2020
  ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange blir utestengt, eller får ikke drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Redd Barna skal derfor undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever utenforskap og diskriminering på fritidsarenaen.
  Fritid for Alle
 • Inkluder oss! Rapportens forside

  Inkluder oss!

  11.09.2020
  Høsten 2019 ble det for første gang i Norge laget et seminar om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. Rapport fra seminaret foreligger nå på lettlest form.
  Inkluder oss!
 • Diskrimineringsnemnda

  Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda

  11.09.2020
  Å innføre spesielle besøksrestriksjoner i bofellesskap er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår diskrimineringsnemnda.
  Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda
 • Lena Park

  Melhus kommune tenker stort og større

  09.09.2020
  Melhus kommune planla å flytte beboerne fra tre bofellesskap til et nytt stort bofellesskap. Nå ønsker kommunen å øke tomtens utnyttingsgrad og vil øke antallet leiligheter, får NFU opplyst.
  Melhus kommune tenker stort og større
 • Hanne Kveli

  Livet går sin vante gang

  08.09.2020
  For Hanne Kveli er dagene nesten blitt som før smitten kom til landet vårt, men ikke helt.
  Livet går sin vante gang
 • Tom Roger

  Permittert, men ellers går det greit

  07.09.2020
  Tom Roger er en sindig kar som lever godt med smitteverntiltakene og gjør det beste ut av situasjonen.
  Permittert, men ellers går det greit
 • Alf Anvedsen

  Lydighet og ytringsfrihet

  06.09.2020
  Alf Anvedsen, tidligere nestleder i NFU etterlyser oppmerksomhet fra pressen når det gjelder ytringskulturen i offentlig sektor. Ansatte, funksjonshemmede, pasienter og pårørende tør ikke ytre seg om kritikkverdige forhold. Erfaringen som funksjonshemmede, pasienter, pårørende og ansatte har når ikke frem til lokalpolitikerne som skal foreta prioriteringer innenfor strenge rammer.
  Lydighet og ytringsfrihet
 • Brita

  Merker lite til smittevern

  05.09.2020
  Brita Braanaas er ei livsglad ung kvinne som liker å bli intervjuet. Hun bor i en egen ordinær leilighet i Førde, jobber i Sunnfjord kommune og trives godt i jobben. Brita merker lite til smitterestriksjoner.
  Merker lite til smittevern
 • Camilla Hopen

  Camilla er lei av korona

  04.09.2020
  Camilla er blitt litt lei av alt smittevernet, men hun håper at vi fortsetter med hyppig håndvask også når koronasmitten er over.
  Camilla er lei av korona
 • Ledig stilling som juridisk rådgiver

  04.09.2020
  NFU søker jurist til rådgivnings- og interessepolitisk arbeid.
  Ledig stilling som juridisk rådgiver
 • Tore Hagebakken

  Etterlyser tiltak mot reinstitusjonaliseringen

  04.09.2020
  Myndighetene har vært kjent med reinstitusjonaliseringen av utviklingshemmede i 18 år. Nå etterlyser stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) effektive tiltak for å motvirke utviklingen.
  Etterlyser tiltak mot reinstitusjonaliseringen
 • Margrethe Eide

  Savner leiren på Halsnøy og Kultursamlingen

  03.09.2020
  Margrethe Eide følger smittevernreglene, tilpasser seg situasjonen, men savnet leiren på Halsnøy og synes det var trist at Kultursamlingen til NFU Hordaland fylkeslag ble avlyst. Hun håper viruset forsvinner slik at hun kan treffe venner og kjente på leiren og Kultursamlingen til neste år.
  Savner leiren på Halsnøy og Kultursamlingen
 • Pål Kristian

  En uvanlig vår og sommer

  03.09.2020
  Pål Kristian er ikke den som klager på smitteverntiltak, men han har et sterkt håp om leir på Tromøya til neste sommer.
  En uvanlig vår og sommer
 • Jan Tøssebro

  Enøyde konsulenter, store bofellesskap og mangelfulle tjenester

  03.09.2020
  Professor Jan Tøssebro er ytterst kritisk til konsulentrapportene som ofte ligger til grunn både for tvangsflytting av utviklingshemmede og etablering av store bofellesskap. Rapporten holder ofte ikke faglig standard og er en ensidig argumentasjon for at kommunene ikke skal utøve sine velferdsoppgaver.
  Enøyde konsulenter, store bofellesskap og mangelfulle tjenester
 • Fotograf Nathalie Sæther

  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

  02.09.2020
  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) har som oppgave å granske svært alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, dra lærdom fra slike hendelser slik at en for fremtiden kan unngå at slike hendelser gjentar seg.
  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

  Stiller spørsmål om tvangsisolater

  01.09.2020
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) følger opp Bergens Tidendes oppslag om 280 godkjente tvangsisolat og stiller spørsmål om saken til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
  Stiller spørsmål om tvangsisolater
 • bla, bla, bla

  13 år med virkningsløse tiltak

  01.09.2020
  I 2007 fastslo Helsedirektoratet at levekårene for mennesker med utviklingshemming ikke var i samsvar med målsetningene. Siden den gang har tiltakene vært begrenset til vakre ord og informasjonstiltak.
  13 år med symbolpolitikk
 • Faksimile fra Bergens Tidende

  Tvangsisolater

  01.09.2020
  Helsedirektoratet har godkjent 280 hytter og nedlagte sykehjem for bruk som tvangsisolater, skriver Bergens Tidende.
  Tvangsisolater
 • Undersøkelse fra Helsetilsynet

  31.08.2020
  Helsetilsynet ønsker å minne om denne spørreundersøkelsen som ble sendt ut 1. september. Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av pandemien. Hvordan påvirker det deg? Del erfaringene dine ved å svare på spørsmål om endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien.
  Undersøkelse fra Helsetilsynet
 • Helsedirektoratet

  Veileder om tjenester til utviklingshemmede

  22.08.2020
  Helsedirektoratet har sendt utkast til veileder om tjenestene til utviklingshemmede på høring. Tillitsvalgte bør jobbe for at kommunale råd, bruker råd og andre relevante instanser avgir høringsuttalelser. Utkastet til veileder er skrevet i de beste hensikter av folk med innsikt, men vær klar over at flaskehalsen ikke er mangel på veiledere eller rundskriv.
  Veileder om tjenester til utviklingshemmede
 • Taxi

  Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede

  22.08.2020
  For dem som ikke kan benytte offentlig transport, finnes ordninger med tilrettelagt transport. I mange fylker har ordningen vært begrenset til bestemte diagnoser. Slike vilkår er diskriminerende og bør ikke aksepteres.
  Utviklingshemmede kan også ha rett til tilrettelagt transport for funksjonshemmede
 • Opplæringssituasjonen under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen

  21.08.2020
  Vil du delta i forskningsprosjektet «Opplæringssituasjon under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen »?
  Opplæringssituasjonen under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen
 • Overgrep mot barn og unge i idretten

  21.08.2020
  Nettavisen jobber for tiden med en artikkelserie om overgrep mot barn og unge i idretten. De ønsker nå å komme i kontakt med noen som har opplevelser de ønsker å dele.
  Overgrep mot barn og unge i idretten
 • Glutensensitivitet hos barn med Down syndrom

  21.08.2020
  Hei, dette er et spørsmål til deg og ditt barn om å delta i en studie for å undersøke sammenhengen mellom glutensensitivitet hos barn med Down syndrom, mellom fylte 5 og 12 år, og deres psykologiske funksjon og livskvalitet. Vi inviterer alle barn i den aldersgruppen med Down syndrom, men uten påvist cøliaki til å bli med i studien.
  Glutensensitivitet hos barn med Down syndrom
 • Håndvask

  Begrens smitten – Håndvask

  18.08.2020
  Vi kan redusere sjansen for å bli smittet ved å vaske hendene.
  Begrens smitten – Håndvask
 • Lena Park

  Hvorfor store bofellesskap er en uting

  17.08.2020
  På 1990-tallet hadde en gode løsninger for å unngå problemene som store bofellesskap ofte skaper. Mener staten noe med alle de vakre målsetningene i politikken overfor personer med utviklingshemming, så er det bare å hente frem Husbankens rundskriv fra 1990-tallet.
  Hvorfor store bofellesskap er en uting
 • Koordinering

  Koordinering til nytte eller besvær?

  30.07.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre på lovverket og å innføre "barnekoordinator" for å sikre mer koordinerte tjenester for barn med store bistandsbehov. Men kravet til koordinering finnes allerede i 27 lovverk. Det er ingen grunn til å tro at det blir så mye mer koordinering om kravet kommer i det 28. lovverket.
  Koordinering til nytte eller besvær?
 • Lena Park

  Melhus kommune satser stort

  26.07.2020
  Melhus kommune planlegger å samle tre av dagens bofellesskap i et nytt stort bofellesskap bestående av 16 leiligheter for beboere i eksisterende bofellesskap som planlegges nedlagt og fem leiligheter i tillegg. Lena Park som prosjektet kalles, skal også inneholde næringsvirksomhet.
  Melhus kommune satser stort
 • SFA 3 2020

  03.07.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr 3 2020.
  SFA 3 2020
 • Tore Hagebakken

  Skuffet over svar fra Høie

  18.06.2020
  –Husbankens rammebetingelser må gjennomgås og kommuneøkonomien bedres for å hindre etablering av store bofellesskap. Regjeringen må ta det vi ser går i helt feil retning langt mer på alvor, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap).
  Skuffet over svar fra Høie
 • Helsedirektoratet

  Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak

  16.06.2020
  Den 8. juni kom Helsedirektoratet med veilederen «Frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. under Covid-19-pandamien». Veilederen gjennomgår det rettslige grunnlaget for å anvende tvangstiltak. Alle som er opptatt av eller berørt av problemstillingene anbefales å lese veilederen nøye.
  Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak
 • Bent Høie

  Tynn suppe fra Høie

  16.06.2020
  Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva regjeringen ville gjøre for å stanse reinstitusjonaliseringen. Svaret fra helse- og omsorgsministeren var langt, men kan oppsummeres med: Ikke noe.
  Tynn suppe fra Høie
 • Hanne Bjurstrøm

  Ber Randaberg skrinlegge institusjonsplanene

  10.06.2020
  –Jeg henstiller Rådmannen i Randaberg kommune til å trekke forslaget, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i forbindelse med kommunestyrets behandling av nedleggelse av eksisterende bofellesskap og etablering at et nytt stort bofellesskap.
  Ber Randaberg skrinlegge institusjonsplanene
 • Tungenes i Randaberg

  Hev blikket Randaberg!

  10.06.2020
  Randaberg kommune vil reinstiusjonalisere innbyggere med utviklingshemming. Rådmannens innstilling har et ensidig fokus på upålitelige økonomiske kalkyler, glemmer de etiske sidene og utelater de juridiske og menneskerettslige aspektene.
  Hev blikket Randaberg!
 • Tore Hagebakken

  Krever tiltak mot institusjonalisering

  09.06.2020
  Randaberg kommune planlegger "å legge ned" to bofellesskap og etablere et nytt stort bofellesskap med 21 beboere. Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) etterlyser effektive tiltak som sikrer av nasjonale politiske målsetninger og grunnleggende rettigheter etterleves i boligpolitikken.
  Krever tiltak mot institusjonalisering
 • Randaberg kommunevåpen

  Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg

  07.06.2020
  Randaberg kommune planlegger å "legge ned" bofellesskap og samle 21 beboere med utviklingshemming for å spare driftskostnader. NFU Rogaland fylkeslag ber kommunestyrerepresentantene gå mot forslaget.
  Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg
 • Tore Hagebakken

  Vår mann på Stortinget

  03.06.2020
  – Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap). Situasjonen medførte at stortingsrepresentanten ble kritisk til mange av smittevernstiltakenes iboende sosiale urettferdighet.
  Vår mann på Stortinget
 • Kort høringsfrist

  Reagerer på kort høringsfrist

  28.05.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag endring i smittevernloven på høring. Gjengangeren i høringssvarene er at høringsinstansene ikke kan gi gode og gjennomarbeidede innspill i omfattende saker med frist på to arbeidsdager.
  Reagerer på kort høringsfrist
 • Helse- og omsorgsdepartementet

  Foreslår tvangsisolering av utviklingshemmede

  26.05.2020
  Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endring i smittevernloven slik at det blir mulig å tvangsisolere mennesker med manglende samtykkekompetanse. Saken er ikke utredet. Det er gitt ett døgns høringsfrist og det legges opp til hurtigbehandling i Regjering og Storting.
  Foreslår tvangsisolering av utviklingshemmede
 • En enslig stol i stort mørkt rom

  NFU protesterer mot etablering av isolater for utviklingshemmede

  20.05.2020
  Smittevernloven gir en viss åpning for å godkjenne andre institusjoner enn sykehus for tvangsisolering. Helsedirektoratet har åpnet for å etablere slik tvangsisolater for utviklingshemmede.
  NFU protesterer mot etablering av isolater for utviklingshemmede
 • Samfunn for Alle nr. 2 2020

  18.05.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 2 2020.
  Samfunn for Alle nr. 2 2020
 • Isolering

  Helsedirektoratet åpner for tvangsisolering av utviklingshemmede

  18.05.2020
  Helsedirektoratet har godtkjent en søknad fra Horten kommune om å tvangsisolere utviklingshemmede i en hytte som Helsedirektoratet har godkjent til formålet. Godkjenningen er ulovlig og heller ikke i samsvar med smittevernlovens intensjon.
  Helsedirektoratet åpner for tvangsisolering av utviklingshemmede
 • Vårens tildeling fra stiftelsen Dam

  15.05.2020
  NFU fikk innvilget støtte til fem prosjekt gjennom Ekspress vår 2020.
  Vårens tildeling fra stiftelsen Dam
 • NFUs organisasjons- og ferieleir er avlyst

  14.05.2020
  Årets organisasjons- og ferieleir er dessverre avlyst, men vi ser fremover og satser på leir til neste år.
  NFUs organisasjons- og ferieleir er avlyst
 • Jon-Ivar Nygård

  Kjære Fredrikstadpolitikere

  07.05.2020
  Ordfører Jon-Ivar Nygård skuffer. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært opptatt av solidaritet, sosial trygghet og likestilling. Den posisjonen bør Arbeiderpartiet ikke frivillig overlate til Frp.
  Kjære Fredrikstadpolitikere
 • Illustrasjon

  Fredrikstads gigantavlastning er i strid med grunnleggende rettigheter

  03.05.2020
  – Det er lett å se for seg at det ikke er til «barnets beste» når 180 barn over tid skal bo på 39 rom, kun sammen med andre barn med en eller annen form for funksjonsjonshemning. Det fremstår som en oppbevaringsfabrikk, sier juridisk rådgiver Monica S Tøllefsen om Fredrikstads planer om gigantavlastning.
  Fredrikstads gigantavlastning er i strid med grunnleggende rettigheter
 • Bjørnar Laabak

  Fredrikstads gigantavlastning på Stortingets dagsorden

  29.04.2020
  Stortingsrepresentant Bjørna Laabak (Frp) finner seg ikke i Fredrikstad kommunes planer om å samle kommunens barneavlastning til en omsorgsfabrikk med 39 rom for barn med funksjonsnedsettelser.
  Setter avlastningsplanene i Fredrikstad på Stortingets dagsorden
 • Rapport fra Rettighetsseminaret

  28.04.2020
  I fjor ble en gruppe mennesker med utviklingshemning invitert av likestillingsministeren den gangen, Trine Skei Grande, til et seminar om menneskerettigheter. Sor har nå ferdigstilt rapporten fra seminaret.
  Rapport fra Rettighetsseminaret
 • Likeverdsreformen

  Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn

  28.04.2020
  Fredrikstad kommune planlegger å etablere barneavlastning med 39 rom for 180 barn på den tidligere institusjonen Furutun, stikk i strid med FNs barnekonvensjon og FNs Funksjonshemmedekonvensjon.
  Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn
 • Sivilombudsmannen

  Ber regjeringen stanse ulovlig frihetsberøvelse

  22.04.2020
  Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling er bekymret over unødvendig, uforholdsmessig og uhjemlet frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming.
  Ber regjeringen stanse ulovlig frihetsberøvelse
 • ultralyd

  Abortdebatten kommer!

  21.04.2020
  Stortinget vedtar i mai å tilby alle gravide fosterdiagnostisk tidlig ultralyd. Vedtaket vil utløse en omfattende abortdebatt som først ender med partienes landsmøter våren 2021.
  Abortdebatten kommer!
 • Bent Høie

  Tvangsisolering av utviklingshemmede

  17.04.2020
  NFU ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om å ivareta grunnleggende rettigheter også for smittede mennesker med utviklingshemming. NFU advarer mot bruk av tvangsisolasjon.
  Tvangsisolering av utviklingshemmede
 • Styreleder i KS Bjørn Arid Gram

  Ber KS-lederen ta styring

  15.04.2020
  KS-advokatene og KS har i lang tid argumentert for kommunenes selvstyre. NFU savner KS når det gjelder å sikre utviklingshemmedes grunnleggender rettigheter. Vårt brev til KS-advokatene var resultatløst. Med brev til styreleder i KS, håper vi på bidrag til bedre etterlevelse av kommunenes forpliktelser overfor grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.
  Ber KS-lederen ta styring
 • dommerklubbe

  Forholdsmessighet

  09.04.2020
  Det er forskjell på å barbere seg og å skjære hodet av seg. Man skyter heller ikke spurv med kanoner. I det meste av lovverkene og på de fleste andre steder, er det krav til forholdsmessighet, – blant annet det at virkemiddelet står i forhold til målsetningen.
  Forholdsmessighet
 • Coronavirus

  Viktige spørsmål fra NFU Molde og omegn lokallag

  08.04.2020
  NFU oppfordrer lokal- og fylkeslag til aktivt å søke dialog med kommunen om tjenestetilbudet og smittevernet under coronaepidemien. NFU Molde og omegn lokallag har skrevet brev til kommunen og hvor det stilles svært sentrale spørsmål. Andre lokallag kan gjøre tilsvarende.
  Viktige spørsmål fra NFU Molde og omegn lokallag
 • Smitte

  Når smitten kommer

  06.04.2020
  Kanskje er allerede noen med utviklingshemming smittet av koronaviruset. Uansett vil det første tilfellet komme i nær fremtid. Flere vil etter hvert ha vært i kontakt med noen som er smittet. For ikke å smitte andre, vil det bli snakk om karantene eller isolasjon. Hvordan en skal gjennomføre slikte tiltak på en skånsom og god måte, er det blitt sagt lite om.
  Når smitten kommer
 • Fra fylkesmannens nettside

  Vil svekke kontrollen med tvangsbruk

  05.04.2020
  Det er i krisesituasjoner at rettsikkerheten er viktigst. Fylkesmannen i Møre og Romsdal går i motsatt rettning og vil nær sagt gi ansatte blankofullmakt til ukontrollert tvangsbruk begrunnet i Koronaepidemien. NFU ber Fylkesmannen om å snu.
  Vil svekke kontrollen med tvangsbruk
 • KS logo

  NFU ber KS Advokatene informere kommunene

  04.04.2020
  KS Advokatene er de som må forsvare kommunenes brudd på FNs ulike menneskerettighetskonvensjoner og brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. KS Advokatene kan feltet og NFU ber dem informere kommunene slik at det blir slutt på kommunale myndighetsovergrep.
  NFU ber KS Advokatene informere kommunene
 • Koronaviruset

  Beboere i bofellesskap pålegges ulovlig hjemreiseforbud

  04.04.2020
  Vi har mottatt meldinger om tjenesteytere i bofellesskap som har bestemt at beboerne ikke kan besøke sine foreldre eller nære, men må forbil i bofellesskapet.
  Beboere i bofellesskap pålegges ulovlig hjemreiseforbud
 • NIM logo

  Kritisk til besøksforbud og tvangstiltak

  04.04.2020
  Norges nasjonale institusjon minner myndighetene om at menneskerettighetene og grunnloven også skal følges covid-19-pandemien og er kritisk til dagens situasjon.
  Kritisk til besøksforbud og tvangstiltak
 • Lettlest informasjon om koronaviruset

  03.04.2020
  Lettlest informasjon om koronaviruset
 • Vi holder stengt

  Omsorg eller tortur?

  03.04.2020
  Den norske velferdsstaten skaper trygghet for mange. Men av og til må en stille spørsmål om omsorgen nærmer seg tortur og om rettstaten kan arte seg som diktaturene hvor politiets hovedoppgave er å verne om myndighetsmisbruk.
  Omsorg eller tortur?
 • Hanne Bjurstrøm

  Bekymret for utviklingshemmedes situasjon

  03.04.2020
  Likestillings- og diskrimineringsobudet er bekymret for rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming og ber Helsedirektoratet klargjøre for kommunene hvilke tiltak som kan anvendes og hvilke tiltak som bør anvendes.
  Bekymret for utviklingshemmedes situasjon
 • Støtte til vanlig arbeid

  02.04.2020
  Karde har gjennom to år jobbet med prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" I prosjektet er det laget en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser.
  Støtte til vanlig arbeid
 • Helsedirektoratet

  Oppdaterte anbefalinger om smittevern overfor utviklingshemmede

  02.04.2020
  Helsedirektoratet har oppdatert sine anbefalinger om smittevernarbeid i bofellesskap og hjemmene til mennesker med utviklingshemming. Oppdateringene er klargjørende.
  Oppdaterte anbefalinger om smittevern overfor utviklingshemmede
 • penger

  Økonomisk kompensasjon for omsorgsoppgaver

  02.04.2020
  Mange henvender seg til NFU fordi kommunen ikke utøver sine plikter og foreldre og søsken må påta seg store omsorgsoppgaver for barn og søsken med utviklingshemming. Juridisk rådgiver i NFU, Monica S Tøllefsen gjennomgår her rettigheter og muligheter som pårørende har.
  Økonomisk kompensasjon for omsorgsoppgaver
 • Skilt med Stengt

  Rettigheter når tilbud stenges

  01.04.2020
  Skoler, arbeidsplasser, dagtilbud og fritidstilbud er stengt. Avlastningstilbudet er mange steder stengt. Enkelte foreldre må plutselig yte en stor omsorg som kommunene plikter å utøve. For noen pårørende går dette greit. Andre sliter og noen havner i økonomisk skvis.
  Rettigheter når tilbud stenges
 • Molde kommunevåpen

  Honnør til Molde!

  30.03.2020
  Det er lett å trå feil når en må handle raskt. Desto viktigere er det å komme på rett spor når en oppdager at en er på avveier. Molde kommune har imponert og fortjener ros for handlekraft, når de først forsto at de var på ville veier.
  Honnør til Molde!
 • Helsedirektoratet

  Smitteverntiltak som kommunene kan iverksette overfor mennesker med utviklingshemming

  30.03.2020
  Landet vårt har fortsatt lover og regler. Kommunene bør følge dem også når det gjelder smitteverntiltak overfor mennesker med utviklingshemming. Til nå har alt for mange kommuner og tjenesteytere handlet i strid med lover og regler. Her følger en gjennomgang av Helsetilsynets presiseringer.
  Smitteverntiltak som kommunene kan iverksette overfor mennesker med utviklingshemming
 • Sivilombudsmannens logo

  Forebygging av tortur og umenneskelig behandling

  28.03.2020
  Sivilombudsmannen har et selvstendig ansvar i forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Mange med utviklingshemming utsettes for slike krenkelser i dag. Det er viktig at dette rapporteres til NFU slik at vi kan viderebringe dem til Sivilombudsmennen.
  Forebygging av tortur og umenneskelig behandling
 • TERJE ALBREGTSEN OG MAGNHILD BERGHEIM

  Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming

  27.03.2020
  Uten hjemmel i lov, har Molde kommune kommune tatt seg tilrette og innført besøksforbud i alle leiligheter hvor det bor mennesker med utviklingshemming. Terje Albregtsen og Magnhild Bergheim reagerte sterk på myndighetsovergrepet og skrev brev til kommunen om ulovlighetene. Her følger korrespondansen.
  Besøksforbud hos mennesker med utviklingshemming
 • ensomhet

  Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!

  27.03.2020
  Karonahysteriet har fått omsorgstjenestene i Norske kommuner til å gå av skaftet. Når hysteriet styrer og misforståelsene herjer, så druknes både fornuft og etikk. Det fikk en mor i Molde kommune erfare.
  Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!
 • piggtråd

  NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse

  27.03.2020
  NFU ber i brev til ansvarlige statsråder og direktoratet om at de stopper kommunenes ulovlige frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming som bor i sitt eget hjem.
  NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse
 • Rapporter kommunen

  Får du dine tjenester?

  26.03.2020
  Mange tjenestetilbud er nedlagt. Mange kommuner gir ikke tjenestene som de er forpliktet til å gi. Mange kommuner tar seg til rette og legger restriksjoner på private hjem til tjenestemottakere. NFU ønsker en oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.
  Får du dine tjenester?
 • Stord kommunvåpen

  Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk

  25.03.2020
  NFU får mange henvendelser om personer med utviklingshemming som nektes besøk. Der har kommunen hengt oppslag om besøksforbud på døren. Kommunene har ingen hjemmel til å nekte besøk, selv om det kan være svært fornuftig å få til avtaler som begrense antall besøkende.
  Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk
 • Koronavirus

  Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?

  23.03.2020
  Pårørende og tjenesteyter bør prate med utviklingshemmede om Koronasituasjonen, hvorfor vi har tiltakene og hva som kan gjøres for å redusere smitterisikoen.
  Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?
 • Stortinget

  Stol på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet

  20.03.2020
  Når vi står overfor store utfordringer, skal være glade for at vi lever i verdens beste land, med et av verdens beste helsevesen og verdens beste styresett. Politikerne våre kan både styre og samarbeide når situasjonen krever det.
  Hvorfor jeg tror på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet
 • Karin Andersen

  Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon

  18.03.2020
  Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller spørsmål om situasjonen til mennesker med utviklingshemming som er isolert i sine leiligheter i landets bofellesskap.
  Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon
 • bålpanne

  Aktiviteter i coronatider

  18.03.2020
  Mange med utviklingshemming sitter isolerte i sine leiligheter i bofellesskapene. Mange med frykt. Her kommer forslag til smittevernvenlige aktiviteter som ett av våre lokallag har foreslått overfor kommunen.
  Aktiviteter i coronatider
 • Depresjon

  Smittevernet og psykisk helse

  18.03.2020
  Det har lite for seg å bedrive smittevern, hvis smittevernet skaper mer sykdom enn det begrenser.
  Smittevernet ødelegger mer enn det redder
 • Petter Eide

  Takk til stortingsrepresentant Petter Eide

  17.03.2020
  Stortingsrepresentant Petter Eide ba NFU og en rekke andre organisasjoner om
  Takk til stortingsrepresentant Petter Eide
 • Ensomhet

  Frykt, ensomhet og apati er en større trussel enn corona

  17.03.2020
  Myndighetene går av skaftet i sine smitteverntiltak. Utviklingshemmede i bofellesskap risikerer stor skade av tiltakene.
  Frykt, ensomhet og apati er en større trussel enn corona
 • Virusbeskyttelse

  Oppfordring til NFUs lokal- og fylkeslag

  17.03.2020
  NFUs fylkes- og lokallag oppfordres til å kontakte kommunen og fykleskommunen for å forvisse seg om at det ytes nødvendige tjenster på forsvarlig vis.
  Oppfordring til NFUs lokal- og fylkeslag
 • Storm

  Nøkternhet i coronatider

  14.03.2020
  Mye er skrevet om coronaviruset, spredningen av viruset og prognoser både over utviklingen i befolkningen og utviklingen hos den enkelte som blir smittet. Mye av det som er skrevet er av tvilsom karakter.
  Nøkternhet i coronatider
 • Helsedirektoratets logo

  Siste: Helsedirektoratet er på banen

  13.03.2020
  Siste: Helsedirektoratet er på banen
 • Musefelle

  Utviklingshemmede bor i smittefeller

  13.03.2020
  Sannsynligheten for å bli smittet av coronaviruset, avhenger av antall personer en omgås. Store bofellesskap er smittefeller med mange beboere og et hav av tjenesteytere. Det hjelper ikke å begrense antall besøkende som kommer inn i bofellesskapet. Smittevernet ligger i å hjelpe beboerne ut av bofellesskapet!
  Utviklingshemmede bor i smittefeller
 • Bent Høie

  NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap

  12.03.2020
  NFU har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie om å iverksette smittevern overfor tjenestemottakere og spesielt dem som bor i store bofellesskap.
  NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap
 • Torbjørn Røe Isaksen

  NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket

  12.03.2020
  NFU ber arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om å iverksette smitteverntiltak overfor personer som er på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid.
  NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket
 • Coronaviruset

  NFU anbefaler lokal- og fylkeslag om å begrense aktiviteten av hensyn til smittesituasjonen

  11.03.2020
  NFU anbefaler lokal- og fylkeslagene om å begrense aktiviteter som medfører samlinger og reise for medlemmer og tillitsvalgte. Vis solidaritet. De fleste vil tåle å bli smittet, men vi må være solidariske overfor de som er i risikogruppen. Det er alles plikt å begrense muligheten for smittespredning.
  NFUs anbefalinger
 • Logoene til de tre rødgrønne partiene

  Alene om å vektlegge funksjonshemmedes rettigheter

  10.03.2020
  Mens regjeringspartiene kutter i Statpeds tjenester til elever med multifunksjonshemming og utviklingshemming, så taler de rødgrønne funksjonshemmedepolitikk, viser innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité.
  Alene om å vektlegge funksjonshemmedes rettigheter
 • Sylvi Listhaug

  Store ord og fleskefett

  04.03.2020
  Noen politikere mer opptatt av å posere enn å løse utfordringer på eget saksfelt. En av disse er tidligere eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.
  Store ord og fleskefett
 • Illustrasjon – penger

  Statens finansiering av tjenester til utviklingshemmede

  01.03.2020
  Penger blir ofte benyttet som argument når kommunene kutter i tjenester, innfører egenandeler eller bygger stort og institusjonslignenede i håp om å realisere stordriftsfordeler. Argumentet er stort sett både feil og usaklig.
  Statens finansiering av tjenester til utviklingshemmede
 • Illustrasjon

  Tvangslover hjemler tvang, men regulerer ikke tvangsbruk

  01.03.2020
  Bruken av tvang i psykisk helsevern er ikke vesentlig redusert etter at vilkårene for bruk av tvang ble innskjerpet i 2017, skriver Helsedirektoratet. Mens lovgivning til vanlig regulerer praksis, så er det problemet med tvangslovgivningen at kliniskpraksis regulerer loven.
  Tvangslover hjemler tvang, men regulerer ikke tvangsbruk
 • Byråd Lubna Jaffery

  Positive signaler fra Bergen

  29.02.2020
  Bergen kommune fortjener honnør! Kommunen har gjort noe så pass uvanlig på våre områder at det har laget gode planer. I tillegg synes kommunen å ville følge opp planene.
  Positive signaler fra Bergen
 • Logo til KrF

  Likeverdsreformens havari!

  28.02.2020
  KrF fikk inn likeverdsreformen i Granavolden-erklæringen. Kunnskapsdepartementet foreslår å kutte Statpeds tilbud til barn med multifunksjonshemming og utviklingshemming med 200 millioner kroner per år og heller benytte midlene til forskning og videreutdanning.
  Likeverdsreformens havari!
 • CRPD

  Ber Norge lage avinstitusjonaliseringsplan

  26.02.2020
  FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av Funksjonshemmedekonvensjonen, ber Norge om å etablere en avinstitusjonaliseringsplan.
  Ber Norge lage avinstitusjonaliseringsplan
 • Omsorgsgetto

  Frem mot fortiden – Reinstitusjonalisering og omsorgsfabrikker

  26.02.2020
  Siden 1989 har staten hatt som politisk mål at mennesker med utviklingshemming i størst mulig grad skal kunne bo som andre. De som har behov for tjenester, skal få tjenester og tjenestene skal knyttes til individet, ikke til boligen. Til tross for dette subsidierer staten fortsatt kommunenes institusjonsbygging.
  Frem mot fortiden – Reinstitusjonalisering og omsorgsfabrikker
 • Abra Havn

  Bli med til Abra Havn!

  26.02.2020
  NFU Rogaland og Vestland fylkeslag inviterer alle NFU medlemmer fra hele landet til Dyreparken og overnatting i Abra Havn.
  Bli med til Abra Havn!
 • Audun Lysbakken og Solveig Horne

  De beste likestillingsministrene

  22.02.2020
  Rekken av likestillingsministre er lang. De fleste har ikke løftet en finger for å sikre utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter. Det finnes unntak og de beste likestillingsministrene vi har hatt er utvilsomt Audun Lysbakken (SV) og Solveig Horne (Frp).
  De beste likestillingsministrene
 • Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Ta tak Abid Raja!

  20.02.2020
  NFU ber kultur- og likestillingsminister Abid Raja gjøre noe få har gjort før ham, nemlig ta tak, vise handlekraft og sørge for at stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming blir mer enn tomprat.
  Ta tak Abid Raja!
 • NFUs logo

  NFU er 53 år

  18.02.2020
  På initiativ fra Emma Hjorts venner møtte 75 representanter fra 26 foreldrelag til samling den 18. og 19. februar 1967 for å etablere en landsomfattende sammenslutning av foreldrelag. Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) ble etablert.
  NFU er 53 år
 • Samfunn for Alle nr. 1 2020

  18.02.2020
  Her kan du lese Samfunn for Alle nr. 1 2020
  Samfunn for Alle nr. 1 2020
 • Husbankens logo

  Krav om tilbakebetaling av bostøtte

  17.02.2020
  Husbanken har sendt krav om tilbakebetaling av bostøtte fordi de ligningsverdien den selveide boligen er for høy. Ligningsverdien tar ikke høyde for at de husbankfinansierte borettslagene ikke er fritt omsettelige.
  Krav om tilbakebetaling av bostøtte
 • Illustrasjon

  Nei til koordinering!

  15.02.2020
  Likeverdsreformen er KrF sin baby. Regjeringen har startet arbeidet med å utforme reformen. Det er en mulighet vi må gripe. Vi må legge til rette for at reformen skal kunne gi et bidrag. Makter vi ikke det, vil reformen ende opp med en samling svulstige ord.
  Nei til koordinering!
 • Karde inviterer til frokostseminar om e-læringsløsninger for mennesker med utviklingshemning

  14.02.2020
  På frokostseminaret vil du få høre mer om de nye e-læringsressursene fra disse prosjektene: - Støtte til vanlig arbeid - Lettere kropp - Personlig hygiene - Virtuelt visningshjem (presenteres av Rudolph Brynn, Universell Utforming AS)
  Karde inviterer til frokostseminar om e-læringsløsninger for mennesker med utviklingshemning
 • Distriktsskole

  Stortingemeldingen "Tett på" er skrevet i Oslo og for Oslo

  13.02.2020
  Skal en sørge for at elever med utviklingshemming og andre større funksjonsnedsettelser får en god skolegang, så må en arbeide for likestilling, dvs. likeverd, like muligheter og like rettigheter. En god mal finner en i FNs funksjonshemmedekonvensjon og FNs bærekraftsmål. Dessverre finner jeg ikke dette perspektivet i stortingsmelding 6.
  Stortingemeldingen "Tett på" er skrevet i Oslo og for Oslo
 • FN-flagg

  "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" og Funksjonshemmedekonvensjonen

  02.02.2020
  Svarer stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" på FNs funksjonshemmedekomites bekymringer? Følger stortingsmeldingen funksjonshememdekomiteens anbefalinger?
  "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" og Funksjonshemmedekonvensjonen
 • Forsiden til stortingsmeldingen

  En skole for noen

  01.02.2020
  Skal vi få en skole for alle, så må en planlegge en skole for alle. I 45 år har har målsetningen vært en skole for alle, mens planleggingen har dreid seg om en skole for noen.
  En skole for noen
 • Bilde av mann som får ECT

  Sykehusene villeder om elektrosjokk

  31.01.2020
  Mens sykehusene hevder at elektrosjokk er en veldokumentert og effektiv behandling mot depresjon, finner Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet ingen godt dokumenterte effekter.
  Sykehusene villeder om elektrosjokk
 • Siri Fuglem Berg med familie

  Palliasjon til nytte eller besvær?

  29.01.2020
  –Faren ved at barn innlemmes i palliative program som ligger utenfor barneavdelingene er at tilstander hos barnet som krever behandling, ikke oppdages, ikke behandles og at fokuset blir døden og ikke livet, hevder dr.med. Siri Fuglem Berg som har inngående erfaring fra feltet både som mor, lege, forsker og likeperson.
  Palliasjon til nytte eller besvær?
 • Undersøkelse om bruk av IKT-løsninger

  28.01.2020
  Proba samfunnsanalyse har fått i oppdrag av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) å kartlegge bruk av IKT-løsninger/digitale løsninger blant personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, konsentrasjonsvansker, lese- eller skrivevansker eller psykososiale vansker.
  Undersøkelse om bruk av IKT-løsninger
 • «Lettere kropp» og «Personlig hygiene» lansert

  28.01.2020
  Karde AS har utviklet to nyttige nettsteder om sunt kosthold og personlig hygiene spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning. Det har også blitt utviklet materiell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner.
  «Lettere kropp» og «Personlig hygiene» lansert
 • Forstiden til meldingen

  Skoleutvikling på stedet hvil

  28.01.2020
  Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er meldingen som vi ikke trenger. Hadde Kunnskapsdepartementet lært av egne erfaringer, så ville aldri en slik melding sett dagens lys.
  Skoleutvikling på stedet hvil
 • Illustrasjon T4-programmet

  Opphavet til Nazistenes folkemord mot funksjonshemmede

  27.01.2020
  Nazistenes umenneskelige folkemord mot funksjonshemmede var ikke mer umenneskelig enn at det ble utøvd av mennesker. Starten på eutanasiprogrammet var til forveksling lik argumentasjon som en ofte