Illustrasjonsfoto

Nei til diskriminering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

En gruppe pårørende har startet en aksjon for å sikre bedre tilskuddsordninger for elever med bistandsbehov som ønsker å gå på folkehøgskole.

Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

Av Grete Johanna Reitan, Folkehøgskole – pårørendegruppa

Diskriminering igjen!

Oktober 2017 ble det vedtatt en endring i folketrygdloven som rett og slett har medført diskriminering av unge voksne med utviklingshemming som for eksempel Down Syndrom, Asberger, Prader Willis syndrom, Autisme, Utviklingsforstyrrelser, skade pga prematur fødsel.

Diskrimineringen er ift mulighet for å få mer enn ett år på folkehøgskole.

Folkehøgskole er så å si den eneste muligheten til skolegang/utdanning etter videregående skole for denne gruppen.

Alle unge voksne – utenom våre – kan gå både to og tre og fire år på folkehøgskole. Alle betaler elevpenger på folkehøgskole, fra 120 000 og oppover alt etter hvilken linje den enkelte velger. Men våre er avhengige av offentlig støtte, til det det koster for lærer – og assistentressurs, bolig utenom disse ordinære elevpengene.

Etter lov om likestilling – og diskriminering skal det ikke koste mer for våre enn for andre med fkes skole, så her brytes denne loven. FN-konvensjonen brytes også.

Vi har samlet ei gruppe med pårørende fra nord til sør, fra vest til øst via Facebook, som protesterer på det sterkeste på dette.

Brev er gått til diskrimineringsnemnda, til ulike komiteer på Stortinget, videre er Folkehøgskolerådet koblet på saken og advokat skal se på saken etter pinse, barne- og likestillingsministeren har fått henvendelse fra oss, og ombudet.

På FB er det ei gruppe som heter Folkehøgskole – Pårørendegruppa med mye info om dette, som er offentlig og der en kan be om å bli lagt til

Det er allerede en sak angående støtte til 2.året som nå ligger til behandling i Trygderetten. Nav sitt avslag her går for skoleåret 2017/2018.

Vi har lagt ut et opprop som vi håper dere vil signere og dele videre.

Dersom noen har kontakter som kan bidra til å rette opp den diskrimineringen som her skjer, vil vi sette umåtelig stor pris på det.

21 mai 2018

  • 2018-05-23 Hei og takk for at innlegget vårt har fått plass hos dere! Håper mange bistår og signerer, for dette er en kamp for å berge disse to årene på folkehøgskole også for kommende generasjoner. Så her må dere tenke langsiktig ❣️Våre har ikke så mange tilbud og nå skal nav knipe ytterligere igjen etter denne lovendringen og bryter i sin saksbehandling muligheten til å følge viktige paragrafer i lov om likestilling - og diskriminering. Nei takk! Grete Reitan
  • 2018-05-22 . Hilde E Klepsvik
  • 2018-05-22 Hvorfor skal prinsippet om tilpasset opplæring og enhetsskolen, en skole for alle, stå så sterk i Norge viss samfunnet ikke følger prinsippet opp videre. Dere har min fulle støtte. Monica Haugsbakk
  • 2018-05-22 Støtter denne saken! Elin Sandtorv
  • 2018-05-22 Jeg synes det er spesielt at NFU reagerer på denne saken for dem står for en politikk som innebærer slik forskjellsbehandling som det vi ser bloggen her. De kjemper for retten for at skolene fortsatt skal fatte enkeltvedtak overfor elever som har vedtak om individuell opplæringsplan (IOP) Disse enkeltvedtakene medfører at det er opp til foreldrene å bestemme om utviklingshemmede skal få vurdering med eller uten karakterer. Ekspertutvalget vil fjerne ordningen med enkeltvedtak. Det vil føre til at utviklingshemmede vil ha samme opplæringsplaner som alle andre elever noe som er i tråd med NFUS tidligere ønsker. Nå går NFU vekk fra normaliseringsprinsippet og går med det inn for særordninger for utviklingshemmede som vil medføre økt stigmatisering av gruppen. Steinar Wangen
  • 2018-05-22 Sjølvsagt støtter eg det ! Anonymt
  • 2018-05-22 Eg støttar! Anne Charlotte Østervold
  • 2018-05-22 Viktig sak Kjersti Sandtorv
  • 2018-05-21 Ei viktig sak for mange! Renate Møgster Klepsvik
  • 2018-05-21 Jeg støtter denne saken. Line Lysbakken

Tips noen om siden