Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap)

Vil sikre personer med utviklingshemming en økonomi som er til å leve med

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er bekymret for økonomien til uføretrygdede. Hun har startet kampen for å rette opp forholdene og lover å følge opp. Lise Christoffersen har en gunstig kombinasjon av engasjement, utholdenhet og gjennomslagskraft, egenskaper som kan komme uføretrygdede til gode.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) stilte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) spørsmål om den økonomiske situasjonen til personer med utviklingshemming:

- Har statsråden en oversikt over hvor mange uføretrygdede, herunder dem med stønad som "ung ufør", som har en svakere økonomi enn det staten selv definerer som minstesatser for en akseptabel levestandard, og hva gjør regjeringen i tilfelle for å rette opp i disse forholdene?

- Den økonomiske situasjonen til mange uføretrygdede er bekymringsfull. Vi ser at mange sitter igjen med en sum å leve av som er lavere enn det som både stat og kommune regner som minimum av hva en trenger for å kunne leve et noenlunde akseptabelt liv. Mange har høye utgifter til husleie. Mange får ikke bostøtte lenger. Mange har egenandeler på nødvendige tjenester og vi vet at mange har fått økte egenandeler, blant annet som følge av trydereformen. Men vi har ingen oversikt over hvor mange det er og hvor mye det utgjør, svarer Lise Christoffersen når vi spør henne om hvorfor hun tok spørsmålet opp med statsråden.

 Arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie (H) besvarte spørsmålet den 16.04.2018. Svaret synes ikke å ha beroliget stortingsrepresentantene, menn heller gitt henne blod på tann.

- Jeg synes ikke jeg fikk noe godt svar. Mellom linjene så står det vel egentlig at regjeringen ikke ønsker å gjøre noe, så da får vi gå på med nye forslag, sier Lise Christoffersen, før hun fortsetter:

- For Arbeiderpartiet er det viktig at Stortingets løfter skal holdes, – ingen grupper skulle komme dårligere ut etter uførereformen. Det første vi må gjøre, er å skaffe oss en oversikt over det som vi ser som uforutsette konsekvenser av uførereformen. Jeg har fremmet flere forslag i Stortinget. Jeg er blitt nedstemt til nå, men nå har Stortinget en annen sammensetning, så kanskje vi klarer å få det til nå, sier stortingsrepresentanten og lover med det å forfølge saken.

 Er det personen Lise Christoffersen som arbeider for å bedre situasjonen til uføretrygdede eller har du en bredere støtte?

- Arbeiderpartiet har alltid gått i bresjen for å bekjempe fattigdom og å fremme gode velferdsordninger. Dett er er selve grunnlaget for Arbeiderpartiets omfavnelse og historie. Vi har løftet mange ut av fattigdom, men det er fortsatt noen som gjenstår og desto større grunn til å sette fullt trykk på dette nå fordi det dreier seg om relativt få og da bør vi som et rikt samfunn ta oss råd til å gjøre noe med de som fortsatt er fattige.

Til høsten kommer statsbudsjettet for 2019. Det betyr omkamp. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie får anledning til å gi konkrete svar på hva hun vil gjøre.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen og hennes våpendragere vil få mange og gode anledninger til å fremme forslag. Vi kan forvente at det også til høsten kan bli en budsjettavtale mellom KrF og regjeringspartiene. Forslagene som kommer før en eventuell budsjettavtale, vil ha størst muligheter for å få tilslutning fra stortingsflertallet. Vi takker stortingsrepresentant Lise Christoffersen for engasjementet og ser i spenning frem mot høsten og Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019.

Jens Petter Gitlesen

17 juni 2018

Tips noen om siden