Bilde fra Moavegen bofellesskap

Vågå saken for Eidsivating lagmannsrett

Den 25. april kommer tvangsflyttingssaken fra Vågå kommune opp for Eidsivating lagmannsrett. Dommen vil kunne få store konsekvenser for mennesker med utviklingshemming som leier av kommunen.

Vågå kommune krever at tre innbyggere med utviklingshemming flytter fra Moavegen bofellesskap hvor de har bodd siden januar 1992. En av de godt voksne beboerne trengte syv år på å tilpasse seg livet i Moavegen. Han er nå over 60 år. Kommunen vil flytte de tre beboerne til et nytt omsorgssenter med 12 beboere og argumenterer med mer effektiv drift i det nye store omsorgssenteret. Slike "effektivitetsgevinster" består først og fremst av verken å gi tilstrekkelig med tjenester eller indiividuelt tilpassede tjenester.

Beboerne nektet å godta oppsigelsen og kommunen brakte saken inn for tingretten hvor kommunen vant frem.

- Tingrettens avgjørelse vil åpne for en helt uholdbar situasjon for alle som leier av kommunen. Blir dommen stående kan kommunene velge å si opp hvem det måtte være med å begrunne det med økonomi. Spesielt ille vil situasjonen bli for mennesker med utviklingshemming. Vi vet at det store flertallet bor i leiligheter som de leier av kommunen, sier NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg som også er jurist.

- Tingrettsdommen synes å gi leietakere i kommunale leiligheter mindre rettsikkerhet enn dem som leier privat. Utleiers ønske om å flytte leietakere er en velkjent problemstilling. Når det gjelder private utleiere finnes det domsslutninger hvor leietakernes langvarige tilknytning leiligheten tillegges svært stor vekt, større vekt enn utleiers ønske om selv å bosette seg i leiligheten. Tingrettsdommen i Vågå-saken, vektlegger dessverre en løs argumentasjon om mulig kommunal utgiftsbesparelse større vekt enn tilknyttning, sosial samhørighet og utfordringer med å tilpasse seg. Atter en gang er det hensynet til kommunen som vinner over hensynet til mennesker med utviklingshemming, sier Hedvig Ekberg.

NFU vil følge opp Vågå-saken. Vi startet en innsamlingsaksjon for å dekke sakskostnadene til de tre leietakerne. Til nå har innsamlingsaksjonen gitt gode resultater. Per 05.02.2019 er innsamlet beløp i aksjonen som følger:

  • Innsamlet beløp via Facebook: 63 061 kroner
  • Innsamlet beløp til aksjonens bankkonto 1506.09.27097 og Vipps # 524990: 61.559 kroner.
  • Totalt innsamlet beløp per 05.02.2019: 124.620 kroner.
  • Til nå har NFU betalt 34.728 kroner til kostnader i forbindelse med tingrettssaken. Gjennstående beløp er altså 89.891 kroner.

Tingrettssaken hadde en samlet totl kostnad på omtrent 135.000 kroner.

 

NFU fortsetter innsamlingsaksjonen.<

 

Jens Petter Gitlesen

5 februar 2019

  • 2019-02-07 Lurer på hvem som betaler saksomkostningene ved en evt. tapt sak i lagmannsretten. Ved tapt sak risikerer man også å betale motpartens saksomkostninger. Steinar Wangen
  • 2019-02-05 Årsmøte i Stavanger lokallag har i kveld vedtatt å bevilge kr. 5000 til Vågå-saken. Arnt Stensland

Tips noen om siden