Institusjon

Skattetaten gjeninnfører institusjonene

Institusjonsomsorgen ble nedlagt i 1991 og kommunene skulle har ansvar også for mennesker med utviklingshemming.

Beboere i bofellesskap registreres av Skatteetaten som bosatt på institusjon. I følge brev fra Skatteetaten gjelder dette "... normalt fengsler, institusjoner for rusmisbrukere, psykiatriske institusjoner, institusjoner for psykisk utviklingshemmede, asylmottak og barnevernsinstitusjoner".

Kan hende Skattetaten er ytterligere et offer for Helse- og omsorgsdepartementets bestrebelser på å viske ut skille mellom institusjon og private hjem?

Jens Petter Gitlesen

2 januar 2020

 • 2020-02-16 Til anonym. Dette er ikke en blunder. Steinar Wangen
 • 2020-02-16 Tore E. Olsen. Du har helt rett og likevel klager NFU på institusjonene. Steinar Wangen
 • 2020-02-04 Merkelig - denne "blunderen" har overlevd i snart 30 år uten at noen har oppdaget den Isak J. Turi Anonymt
 • 2020-01-14 Jeg håper NFU har gjort Skatteetaten klar over blunderen. Gro Marit Rødevand
 • 2020-01-05 Sikkert riktig Steinar, men følger det vel med minst 3 måltider i prisen samt TV og el. strøm? Tore E. Olsen
 • 2020-01-04 Kjenner til det Tore. E. Olsen snakker om og til det vil jeg få minne om Angela Merkels ord når hun talte til en minnestund for 2. verdenskrig der hun uttalte sitat: Det er ikke mulig å se fremover uten å ta med seg historien sitat slutt: Eller som Jens Stoltenberg sa: Aldri mer 22. juli. For at det skal bli aldri mer 22. juli må historien gjenfortelles for ellers blir den glemt og da skjer fort et nytt terrorangrep. Dette er overførbart til situasjon for noe av årsaken til at man ser stadig større komplekser for utviklingshemmede skyldes nettopp at man får beskjed om å legge ting seg og heller se fremover. Steinar Wangen
 • 2020-01-04 Leste innlegget til Alf Anvedsen. Dette er ikke lett Alf. Var på et NFU møte en gang for 5-6 år siden. Snakket litt om Ansvarsreformen, men fikk tilbake av en NFUer at nå måtte vi legge det bak oss og se framover. Vi har selv destruktive krefter i vår organisasjon. Eller? I alle fall har vi ikke levert siden de veldokumenterte forhold angående Ansvarsreformen blir satt til side til de grader. Har lyst til å sitere en herværende nålevende mann, men språket vil virke avslørende. Tore E. Olsen
 • 2020-01-04 Barneboliger er definert og regulert som institusjoner og det dreier seg om ca. 250 barn. (Kilde rettighetsutvalget) Stiftelsen Nordre Aasen, stiftelsen radarveien på Sinsen og Holmenkollen bo- og dagsenter alle i Oslo er institusjoner med tilsammen 140 utviklingshemmede. Granly stiftelsen på Kapp på Toten er institusjon hvor det bor 25 utviklingshemmede. I tillegg har vi BAOS AS på Spikkestad som er et privat aksjeselskap. Hvor mange utviklingshemmede som bor her vites ikke. Jeg registrer at NFU konsekvent unnlater å nevne disse og det er forståelig for dem har klare bindinger til aksjeselskapet. http://www.baos.no/ansatte Steinar Wangen
 • 2020-01-03 Flere har vært opptatt av å flytte inn i et "bofellesskap". Benevningen "bofellesskap" blir brukt i de fleste tilfeller hvor mennesker med diagnosen utviklingshemmet er involvert. Pårørende og mange andre bygger også opp under begreper som "de ansatte", "boligen", "pleierne" osv. Fagfolk som for eksempel leger bruker uttrykk som "vi sender dette til boligen" og "alle" tror da at "boligen" fikser alt. Selv synes jeg vi får ta innover oss at vi selv har lagt dette til rette for utvikling til "institusjon". Det har tatt ca 20 år så vi har hatt anledning til å mene noe. De som var i mot ansvarsreformen vinner terreng år for år og de utviklingshemmede som har bodd i foreldrehjemmet til de for eksempel ble 25 år flytter nå inn i "bofellesskapet" definert som institusjon av byråkratiet. Tore E. Olsen
 • 2020-01-02 Mennesker som har flyttet inn i samlokalisert kommunal bolig med personalbase i Oslo kommune i perioden 2006-2019 har betalt gjengs leie. Berit Ovesen
 • 2020-01-02 Har politikerne mistet styringen? Institusjonene er på full fart tilbake. Selv om NFU har vunnet noen slag gjenfinner vi institusjonene i størrelsen på bofellesskapene og i måten de driftes på, svært ofte uten at det ytes individuelle tjenester. Kommunene fikk ansvaret for omsorgen for 30 år siden. Er det fordi det ikke fulgte nok penger med at regjering og storting ser gjennom fingrene med kommunenes lovbrudd og institusjonsdrift? Uansett, formålet med ansvarsreformen synes glemt. Formålet med reformen er definert i §1 i "Midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privat pleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede": a) å bedre og normalisere levevilkårene for mennesker med psykisk utviklingshemming. b) å legge forholdene til rette for at personer med psykisk utviklingshemming så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. c) å fremme en avvikling av institusjonsomsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming og fremme utviklingen av av alternative tilbud. Det fremgår ellers at tiltakene skal ta utgangspunkt i individuelle behov. Nå henger altså Skatteetaten bjella på katten. Alf Anvedsen
 • 2020-01-02 Er det noen som vet om det er normalt å betale "gjengs husleie" på institusjon? Tore E. Olsen

Tips noen om siden