Illustrasjonsfoto

NRK ønsker din erfaring med videregående skole

NRK ønsker å få pårørendes- og elevers erfaring med spesialundervisning i videregående skole og arbeidstilbudet etter videregående skolegang. Meddel dine erfaringer på NRKs nettbasserte spørreskjemaundersøkelse.

Vi vet at tilbudet om spesialundervisning kan være av tvilsomt kvalitet. Vi vet også at tilbudet i den videregående skolen kan være frikoblet og lite tilpasset tilbudet etter avsluttet skolegang. Yrkesopplæring er en mangelvare og mange elever med utviklingshemming står uten tilbud etter videregående utdanningen.

NFU oppfordrer elever, tidligere elever og pårørende til å besvare spørreskjemaet.

15 mai 2018

Tips noen om siden