Stortinget

Stol på Stortinget, regjeringen og Folkehelseinstituttet

Når vi står overfor store utfordringer, skal være glade for at vi lever i verdens beste land, med et av verdens beste helsevesen og verdens beste styresett. Politikerne våre kan både styre og samarbeide når situasjonen krever det.

Vi har kloke politikere med et demokratisk sinnelag. Vi er rike og har råd til å støtte dem som trenger det. Når politikerne tar beslutninger, så bygger de på råd fra et hav av eksperter i departementene, direktoratene og andre deler av statsadministrasjonen. Vi er blant de landene i verden som er best rustet til å møte viruspandamien som såvidt har meldt sin ankomst.

Folkehelseinstituttet er fagorganet som har som jobb å finne ut hvordan Norge best kan møte møte coronatrusselen. Det har vært mange kritiske røster til folkehelseinstituttet og regjeringen. Men det er nå en gang slik at de som jobber med en sak, kjenner saken bedre enn de som ikke jobber med saken. Ingen har jobbet mer med å forberede seg på coronapandamien enn folkehelseinstituttet. Ingen har jobbet mer med å gi fornuftige smittevernråd om tiltak til myndighetene. Jeg tror langt mer på rådene fra folkehelseinstituttet enn bilmekanikerne, adjunktene og fastlegene som går ut med bastante meninger i media og på facebook.

Helse- og omsorgsminister Bent Høye synes i stor grad å følge rådene fra folkehelseinstituttet. Men det er også andre forhold som må vurderes før en iverksetter tiltak. Tiltak for å hindre spredning gir effekter på helt andre felter enn folkehelsen. Arbeidsledigheten er allerede blitt rekordhøy. Konkurstallene er rekordstore og vil fortsette å stige. Smittevernstiltakene rammer andre deler av samfunnet enn helsesektoren og kan i seg selv bli et folkehelseproblem. Derfor er hele regjeringen og Stortinget involvert. De skal sikre at vi har en helhet i politikken, en politikk som også skal bygge på de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet.

Ingen kan med sikkerhet si hvordan denne situasjonen vil ende eller hvor lenge de kraftige smitteverntiltakene skal gjelder. Men når folkehelseinstituttet gir råd i situasjoner med stor usikkerhet, så har de ganske sikkert gitt råd for å unngå de mest katastrofale utviklingsforløpene. Det er tross alt bedre med tiltak som i ettertid kanskje viste seg litt for inngripende enn tiltak som ikke evnet å sikre sykehusenes evne til å gi helsehjelp til dem som trenger det.

Myndighetene kan ikke styre alt. Vi må alle ta vår del av ansvaret og følge myndighetenes råd om hvordan vi bør oppføre oss. Vi må delta i dugnaden for å forhindre smittespredning. Tallene viser av nordmenn stiller opp. De som kan ha hjemmekontor, har hjemmekontor. Det er færre som henger rundt på kjøpesentrene. I går måtte jeg på apoteket og dro til kjøpesenteret på Madla. Det var ikke mange der. Men tre eldre menn tok en kaffe og slo av en prat på en kafé. De satt med to meters avstand fra hverandre. Alle tre med høreaparat. Ingen hørte hva den andre sa, uten at det la en demper på samtalen. De fulgte smittevernrådene og nøt livet så godt de kunne, til tross for at de var midt i høyrisikogruppen.

Mange vil bli rammet den kommende tiden. Men mange blir alltid rammet. Før coronaviruset kom, så var det rundt 110 personer som døde daglig i Norge. Når vi har god styring med situasjonen og vi alle følger myndighetenes anbefalinger, så trenger det ikke bli så mange flere enn de 110 daglige dødsfallene. De 110 daglige dødsfallene var stort sett i det som i dag defineres som høyrisikogruppene for komplikasjoner ved coronasmitte.

Nyt livet, følg myndighetenes smittevernåd, sett pris på at vi er så heldige å få leve i et av verdens beste land!

Har du problemer med smitteverntiltakene er det som følger av disse, har du tips eller råd om hvordan en kan bedre situasjonen for mennesker med utviklingshemming og deres familier, ta kontakt med NFU. Kanskje vi kan bidra.

Jens Petter Gitlesen

20 mars 2020

Tips noen om siden