Koronavirus

Hvordan snakke med utviklingshemmede om korona?

Pårørende og tjenesteyter bør prate med utviklingshemmede om Koronasituasjonen, hvorfor vi har tiltakene og hva som kan gjøres for å redusere smitterisikoen.

Veilederen Personer med utviklingshemming og koronavirus gir råd om hvordan og hvorfor en bør snakke med utviklingshemmede om Koronasituasjonen. Noen grunnprinsipper:

  • Sett deg inn i oppdaterte fakta og helseråd om håndtering av korona-situasjonen.
  • Snakk med de du jobber for om korona-smitte.
  • Vær konkret, tydelig, rolig og behersket.
  • Se på nyheter sammen, slik at du kan være en støtteperson og samtalepartner om det som blir formidlet.
  • Spør dem aktivt, få dem til å fortelle og utdype hva de tenker og bekymrer seg over, og ikke minst hvordan de selv har tenkt til å bidra. Slik får du sjekket ut om vi har lykkes med å gi godt nok tilpasset informasjon.
  • Det er god hjelp for dem å erfare at vi er aktivt interessert i hva de tenker om dette, selv om vi ikke kan løse alt de bekymrer seg for. Aktiv lytting er i seg selv angstreduserende og trygghetsskapende.
  • Snakk gjerne begeistret om hvordan vi kan ha hindring av koronasmitte som et felles-prosjekt, noe vi gjør sammen.
  • Tydeliggjør at det tjenestemottaker gjør er viktig, gi annerkjennelse når du ser at hun eller han følger reglene. «Jeg ser du vasker hendene igjen. Veldig bra, nå skal jeg gjøre det samme, og være like flink som deg». «Det at du holder deg i leiligheten din, er skikkelig bra. Nå er du og jeg med på å gjøre korona-problemene i verden mindre». «Jeg er imponert, du er god til å huske på at vi ikke skal klemme hverandre nå for tiden.»

Lær hvordan en kan unngå smitte og hvordan en kan unngå å smitte andre:

1. Hold avstand til andre personer
2. Host i papir/albue
3. Vaske hendene

Les mer på NAKUs nettside

Jens Petter Gitlesen

23 mars 2020

Tips noen om siden