Monika Andersen

Lokallagsleder og kommunepolitiker

Skal en påvirker politikken overfor mennesker med utviklingshemming, så er bystyret et viktig organ. Monika Andersen, leder av NFU Arendal lokallag, har tatt konsekvensen av dette og stiller som kandidat til høstens kommunevalg.

NFU er tjent med medlemmer og tillitsvalgte er aktive i partipolitikken. Det varierer hvilke partier som styrer kommunene, fylkene og nasjonen. Men uansett hvilke partier som har flertall, så er det viktig at de har best mulig kjennskap til og fokus på situasjonen til mennesker med utviklingshemming. NFU er ingen partipolitisk organisasjon, men vi er en politisk organisasjon som skal sikre at menneskerettighetene også oppfylles for mennesker med utviklingshemming.

Frem mot valget skal vi presentere noen tillitsvalgte og aktive medlemmer som også er aktive i partipolitikken.

Monika Andersen er leder av NFU Arendal lokallag og har sørget for at lokallaget er aktivt i politisk påvirkningsarbeid. Monika Andersen står også på Arendal Arbeiderpartis liste til kommunevalget.

– Gjennom NFU har jeg drevet politisk påvirkningsarbeid. Det skal jeg fortsette med selv om jeg blir valgt til bystyret i Arendal. Jobber en innad i partiet og aller helst i bystyret i tillegg til interssepolitisk, så får en flere strenger å spille på. Det er lettere å få saker på politisk dagsorden når en er på innsiden. En kan påvirke sakene både i tidlig fase og en kan påvirke sakene gjennom hele den politiske behandlingen. I tillegg er en nærmere den avgjørende myndigheten. En representant har kun en stemme i bystyret, men blir en valgt, så omgås en mange andre representanter og en kan bidra til at mange får fokus på hvordan innbyggere med utviklingshemming har det. Min erfaring er at politikerne i liten grad kjenner til utfordringene som mennesker med utviklingshemming står overfor. Kommer en inn på et tidlig tidspunkt, så kan en få flere til å forstå feltet. Dette gjelder både innad i partigruppen, på tvers av partigrensene i utvalgsarbeid og i mer uformelle sammenhenger.

Hvorfor valgte du å representere Arbeiderpartiet?

– I ungdommen var jeg med i AUF og jeg har alltid vært innenfor arbeiderbevegelsen. Da jeg for alvor engasjerte meg i politiske saker på våre felt, var det naturlig å engasjere seg i Arbeiderpartiet. Jeg stilte på årsmøtet til Arbeiderpartiet og fortalte om situasjonen som vi opplever og fikk vedtatt forslagene som jeg kom med. En er selvsagt ikke enig med et parti i ett og alt, men etter å ha lest partiprogrammene, så vet jeg at Arbeiderpartiet ligger nært mine synspunkter i svært mange saker. Spesielt i fordelingspolitikken, vektleggingen av solidaritet og det å sikre om vårt velferdssamfunn, sier Monika Andersen.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

26 mai 2019

Tips noen om siden