Randaberg kommunevåpen

Protesterer mot institusjonsplaner i Randaberg

Randaberg kommune planlegger å "legge ned" bofellesskap og samle 21 beboere med utviklingshemming for å spare driftskostnader. NFU Rogaland fylkeslag ber kommunestyrerepresentantene gå mot forslaget.

Brev til Randaberg fra NFU Rogaland

7 juni 2020

  • 2020-06-08 Istedenfor å fremstå som politisk korrekt tror jeg det nå er på tide å innse at alle utviklingshemmede som har vedtak om vedtak om kommunale tjenester bor på institusjoner. Det ser man på innholdet i tjenestene som lett kan sammenlignes med det man ser på barnevernsinstitusjoner. Anonym
  • 2020-06-08 Ofte får man som fortjent. Når man hardnakket ønsker å kalle et privat hjem for "bofellesskap" så er det lettere for beslutningstakere "å høre institusjon". Selv om også naboen har samme diagnose som meg bor jeg i mitt private hjem og ikke i noe bofellesskap. Da legger man ned mitt private hjem og tvangsflytter meg til et sted jeg ikke ønsker å bo. Tore E. Olsen
  • 2020-06-07 Nei til å gå tilbake til fortiden. Det var en grunn til at HVPU - reformen ble innført. Utviklingshemmede og funksjonshemmede er like forskjellige som andre innbyggere i kommunen. Blir derfor feil å samle dem på samme sted på grunn av en diagnose. Tenk dere om! Pål Berg Olsen
  • 2020-06-07 Velferdsforskningen viser at slik institusjonalisering er å bevege seg i feil retning. Større institusjoner ble sett som en løsning i første halvdel av forrige århundre - i de senere tiårene har derimot forskning og økt forståelse generelt etablert den motsatte tanken som velferdspolitisk ideal: målet er nå mindre enheter/bofellesskap og mer "independent living" under mest mulig vanlige forhold. Randaberg kommune bør følge opp dette idealet - ikke motarbeide det! Knut Magne Aanestad

Tips noen om siden