Kommunevåpen Stavanger

Stavanger satser på samdrift

Menneskerettighetene står svakt i Stavanger og solidariteten er forlatt. Institusjonalisering av funksjonshemmede er middelet for å spare penger.

Siden rundt 1970 er institusjonsomsorgen blitt nedbygget over hele den vestlige verden. Institusjonsomsorgen bidrar til segregering, det motsatte av formålet til omsorgstjenestene og stikk i strid med bærebjelken i FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD). Stavanger kommune går motsatt vei. De "vernede boligene", som en kalte bofellesskapene som kommunen overtok fra HVPU på 1970-tallet, var langt mer i samsvar med nasjonale politiske føringer og CRPD, enn bofellesskapene som er etablert i dette århundret.

Stavanger kommune har trolig norsk rekord i institusjonalisering av av barn. Barneboligene på Madla utgjør et stort kvartal med plass til 27 barn i avlastning/barnebolig.

I desember vedtok kommunen å satse videre på stordrift. I sak 111/20 Årsbudsjett 2021 og Handlings- og økonomiplan 2021-2024, i møte 14.12.2020, vedtok kommunestyret:

«Kommunen gir i dag avlastning fra 6 forskjellige hus med til sammen 26 plasser (inkludert 4 plasser i en privatdrevet avlastningsbolig). Ved å samle alle avlastningsplassene i ett hus som også utstyres med velferdsteknologi og moderne pasientvarslingsanlegg vil bemanningen kunne reduseres med 9 årsverk tilknyttet nattevakter og 3 årsverk til avdelingsledere. I tillegg vil muligheten for full kapasitetsutnyttelse kunne bli vesentlig bedre. Kommunestyret vedtar en samlokalisering i løpet av 2023 med en reduksjon på kr 5 mill. i 2023 økende til kr 10 mill. fra og med 2024.»

Nå skal kommunen redusere antall sykehjemsplasser. Rosendal sykehjem med sine 25 plasser foreslås nedlagt. Rådmannen foreslår at sykehjemmet i fremtiden skal benyttes til avlastningsbolig for barn og unge med ulike funksjonshemminger. Det hører med til saken at Rosendal sykehjem er samlokalisert med Rosendal bofellesskap for hvor det bor 20 personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

Motivet for institusjonaliseringen er like rått som det er enkelt. Ved å samle barn og voksne som er avhengig av tjenester, så håper kommunepolitikerne å spare penger. Jærbøndene gjør det samme med kyr. Det kalles samdrift.

Jens Petter Gitlesen

18 mars 2021

 • 2021-09-16 Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. 먹튀검증사이트 sk
 • 2021-09-07 Your writings regarding this matter are right, perceive how I composed this site is extremely great. house cleaners near me Mira
 • 2021-08-27 This article is an engaging abundance of enlightening information that is intriguing and elegantly composed. I praise your diligent work on this and thank you for this data. You have what it takes to get consideration. buy youtube subscribers skh
 • 2021-08-23 Nice.I like the collection game.All is new games.I love it... Geometry Dash zenabartell
 • 2021-08-19 I like your post. It is good to see you verbalize from the heart and clarity on this important subject can be easily observed... Security Freiburg Sk
 • 2021-08-11 You have proven to be a reliable data and source for my project and you never dissapoint me with your contents. I cant wait for more of your thoughts. Good luck สมัครเกมสล็อต Anonymt
 • 2021-08-08 I had been honored to receive a call coming from a friend as he observed the important points shared in your site. Looking at your blog publication is a real great experience. Thank you for thinking of readers like me, and I desire for you the best of achievements for a professional surface area. resorts in cuba rf skin tightening machines sk
 • 2021-06-21 i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. เครื่องบดกาแฟใช้มือ sk
 • 2021-06-01 Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also IPTV Brasil Sk
 • 2021-05-20 Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. bitcoin code Prince Edward Island
 • 2021-05-15 Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. www prepaidgiftbalance com sk
 • 2021-05-05 This printing company has a one-to-one customer service that really helped me out throughout the project that needed to be produced. Every question and change that I said was accommodated by them. The printed materials really worked out well considering the price that I paid. See this https://www.digitekprinting.com/adhesive-vinyl and order from them now. sk
 • 2021-05-03 I was surfing the Internet for information and came across your blog. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject. aka ms remoteconnect ssk
 • 2021-04-30 80. Caldwells is all that you will ever need when it comes to doors. They sell their products at the lowest prices which are made of the finest materials. If you don't believe me, you could https://caldwells.com/interior-doors/bi-fold-doors them out through their website. ski
 • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks บาคาร่า ออนไลน์ Paulojimmathew
 • 2021-03-26 I really regret not working with this printing center as early as I was just starting out. Their services helped me gain more customers through full marketing and mail house services. Don’t make the same mistakes that I did. Here’s the link to https://www.digitekprinting.com/ more about them. ski
 • 2021-03-18 Segregerte løsninger har kommunene hatt i 30 år. Steinar Wangen
 • 2021-03-18 Snakk med dem som vet mye om bofellesskap. Med det mener jeg en rekke med leiligheter hvor man har felles vaskeri, postkassestativer og mye annet. Firmaet heter OBOS. Der trives folk og man låser døra etter seg når man går inn i sin egen leilighet. Hvor nevner jeg dette? Det er fordi man ikke bruker benevnelser som er diagnoserelaterte og stigmatiserende. Tore E. Olsen

Tips noen om siden