Vergene

Frøydis Schjølberg, Marie Kongsli Kleiven og Marit Moen (Foto: Bitten Munthe-Kaas)

Anker til Høyesterett

–Det handler om å ha respekt for de svakeste blant oss og ha respekt for at de har sine egne hjem, sier Frøydis Schjølberg som er verge til to av leietakerne som Vågå kommune ønsker å tvangsflytte.

- Vi har tatt beslutningen sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede, sier de to vergene. Grunnen er at dette tegner til å bli en viktig prinsippsak for alle funksjonshemmede i Norge, sier Frøydis Schjølberg. Hun er verge til to beboere i bofellesskapet Moavegen i Vågå til avisen Gudbrandsdølen Dagningen.

 

Frøydis Schjølberg (Foto: Bitten Munthe-Kaas)

Frøydis Schjølberg er verge til to av beboerne i Moavegen (Foto: Bitten Munthe-Kaas)

Tre leietakere med utviklingshemming har bodd i Moavegen bofellesskap i 28 år. Vågå kommune vil tvangsflytte dem til kommunens omsorgssenter i håp om å spare noen kroner. Beboerne, gjennom deres verger, nektet å godta oppsigelsen av leieforholdet og Vågå kommune brakte saken til retten. Både tingretten og lagmannsretten har betraktet flyttingen som lovlig.

- Anken er sendt fra mitt kontor i dag. Begrunnelsen er at vi ikke er fornøyd med lagmannsrettens kjennelse og at vi mener saken er av prinsipiell karakter, sier advokat Anne Mette Hårdnes, som har representert de to vergene i retten.

- Vi ser en trend i mange kommuner at det er ønske om samlokalisering av psykisk utviklingshemmede i større enheter. Det betyr i mange tilfeller at de blir pålagt å flytte fra steder de har knyttet seg til og bodd i flere tiår. Fra vår side mener vi ikke at dette er greit, sa advokat Hårdnes til Gudbrandsdølen Dagningen den 7. juni.

Frøydis Schjølberg frykter at hvis lagmannsrettens dom blir stående, så kan alle i kommunale bofellesskap risikere flytting ut i fra hvor kommunen mener det vil være mest effektivt at de bor.

–Det handler om å ha respekt for de svakeste blant oss og ha respekt for at de har sine egne hjem, sier Schjølberg. Spesielt er hun opptatt av å få prøvd for Høyesterett hvordan de vurderer de prinsipielle sidene ved saken, sett i lys av ansvarsreformen, FN-konvensjonen og de føringer Stortinget har gitt når det gjelder bosted og bokvalitet for psykisk utviklingshemmede, sier Frøydis Schjølberg.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

9 juni 2019

  • 2019-06-15 Her hañdler det om å ta i vare folk med spesielle behov. Vet hvor viktig dette er. Skjønner ikke hvordan en kommune kan gjøre slike valg .Dette blir ikke gjort i Vestnes heldigvis. Marita Bårdsnes
  • 2019-06-13 Bring saken til EMK. Anne Marit Aasen

Tips noen om siden