Piggtråd

NFU ber staten stoppe kommunenes ulovlige frihetsberøvelse

NFU ber i brev til ansvarlige statsråder og direktoratet om at de stopper kommunenes ulovlige frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming som bor i sitt eget hjem.

                   
                   

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Direktør for Statens Helsetilsyn Jan Fredrik Andresen

Helsedirektør Bjørn Guldvog

                                                                                   Granneskrossen den 27.03.2020
                   

Uhjemlet frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming

NFU får stadig flere henvendelser fra mennesker med utviklingshemming og deres pårørende om kommuner som har innført besøksforbud, inngangskontroll og utgangsforbud overfor mennesker med utviklingshemming som bor i bofellesskap eller ordinære leiligheter og som mottar tjenester. Lite tjenester, manglende informasjon, besøksforbud, utgangsforbud og isolasjon fører mange inn i angst og fortvilelse.

Forholdene har vedvart siden statlige myndigheter innførte besøksrestriksjoner overfor kommunale helseinstitusjoner. Mange kommuner ser åpenbart ikke skillet mellom private hjem til mennesker med utviklingshemming og kommunale helseinstitusjoner. Mange kommuner er heller ikke klar over at pliktene etter helse- og omsorgstjenesteloven gjelder fortsatt.

Til avisen Stord 24 hevder kommunalsjef Knut J. Gram at Stord kommune har innført besøksforbud til utviklingshemmede i kommunens bofellesskap med hjemmel i smittevernloven. En slik hjemmel finnes ikke, i det minst ikke for dem som ikke er smittet.

Grimstad kommune har innført besøksforbud i bofellesskap og ordinære leiligheter. I melding til pårørende og ved oppslag ved alle innganger til bofellesskap for utviklingshemmede skriver kommunen: «VI HOLDER STENGT – Etter pålegg fra nasjonale myndigheter». Nasjonale myndigheter har ikke gitt pålegg om å stenge noen private hjem.

Molde kommune har innført tilsvarende ordninger. Det samme har Bærum, Trondheim, Sandefjord, Tromsø og et hav med andre kommuner.

Det er ingen grunn til å tro at det er ondskap som ligger bak besøksforbud, frihetsberøvelse og isolasjon av friske mennesker med utviklingshemming. Det er all grunn til å tro at mange kommuner ikke helt forstår skillet mellom helseinstitusjon og private hjem. Det er god grunn til å tro at mange kommuner enten ikke har fått med seg de statlige påleggene og anbefalingene eller at de ikke har forstått dem.

NFU er innforstått med at landet vårt er i en spesiell situasjon. Vi verdsetter myndighetenes aktive rolle og har stor forståelse for smittevernstiltak. Skal en «stenge» private hjem, så kreves hjemmel i lov. Det er ingen grunn for å behandle mennesker med utviklingshemming annerledes enn en behandler andre innbyggere. Diskriminering skal heller ikke forekomme i krisesituasjoner. Trakassering skal verkenforekomme i krise eller i ordinære situasjoner.

NFU vil minne om konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og de spesielle bestemmelsene om risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner, retten til frihet og personlig sikkerhet samt kravet om fravær fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Frihetsberøvelsen og isolasjonen kan være i strid med straffelovens bestemmelser.

Dette er et varsel til sentrale og ansvarlige nasjonale myndigheter om at norske kommuner bryter grunnleggende rettigheter overfor innbyggere med utviklingshemming og begrunner lovbruddene med statlige pålegg.

NFU ber statlige myndigheter om i klar tekst å presisere overfor kommunene at

 • Et hus eller en leilighet ikke blir til en helseinstitusjon selv om det er en person med utviklingshemming som bor der.

 • Kommunene bør følge helsedirektoratets anbefalinger: «Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. Verge».

 • Smittevernstiltak overfor mennesker med utviklingshemming må stå i forhold til og være i samsvar med smittevernstiltak som gjelder for den øvrige befolkningen.

                                                                       Med hilsen     
                         
                       

Jens Petter Gitlesen

Forbundsleder

 

 kopi:

Norges institusjon for menneskerettigheter

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

 

27 mars 2020

 • 2020-04-01 Helt enig med deg. For håpe dette gjelder i hele Norge og i alle kommuner. I min kommune Fredrikstad så har vi ikke noe tilbud lenger, vi blir isolert, sitter å sturer inne i leilighetene våre dag ut å dag inn. Felles områdene er stengt, vi kommer ikke inn, de ansatte kan komme ut bare, vi blir omtrent lukket inne på bofellesskapet de som bor inne. De får ikke bevege seg noe særlig steder utenom inne i leilighetene sine, fellesen er stengt, det er ikke sosialisering å hygge fortsatt. Rett å slett utrivelig å bo en sånn plass, fått 3 forskjellige ark med Norges å fhi sine tiltak å diverse greier pga corona situasjon. Vi som pleier å trene fotball å håndball og som ikke kan dra noe sted å finne på noe merker dette ekstra godt i disse tider. Hører om folk som sliter psykisk, fysisk å dette begynner å gå på helsa løs til den enkelte beboer når det ikke legges mer til rette med ting. Hva da når samfunnet åpner igjen, de burde ta bedre vare på oss som mottar tjenester fra kommunen man bor i. Vurderer å flytte hvis ikke ting blir bedre. Blir bare isolert. Jeg bor i leilighet utenfor i ett bofellesskap men merker at når de i fhi med Bjørn Guldvog(våg) tar de tiltakene som å stenge ned hele bofellesskapet omtrent pga de er redd for smitte å for at folk blir syke. De har stengt hele fellesområdet, ansatte går med jobbklær, folk får ikke gå som de vil, de kan ikke ta med brukerene/beboerne i sine egne biler, folk savner familie å venner, å være sosial, dette minner mer om en institusjon for fanger eller innsatte enn for folk med funksjonshemminger , og folk som sliter psykisk å fysisk. Ting må gjøres, snarest. Hvis ikke kan liv begynne å gå tapt. Har en stygg følelse at selvmord statistikken blir endret i disse tider når mange er å blir ensomme og sliter med angst å depresjon å andre diagnoser å vi får ikke tannlege hjelp, psykologer, psykiatere er stengt. Hva tenker fhi og Norge med?? Natalie Marie Michaelsen
 • 2020-03-29 Tusen takk for at dåke tar dette opp. Eg har ein som som sliter, fordi vi ikkje kan komme på besøk. Eg synes dette er umenneskelig. Irene Kårstad
 • 2020-03-28 Flott at du tiltak i dette Therese Meland
 • 2020-03-28 Flott du tar tak og sier fra Jens Petter! Så får vi håpe at budskapet når inn og at det blir adressert nedover i systemet til de som utøver ordrene! Igjen takk!! Anders Haslestad
 • 2020-03-28 Tusen takk til NFU for et viktig brev til rette instanser. I krisetider at det er nok ekstra viktig å tenke gjennom hva grunnleggende menneskerettigheter, likestilling, diskriminering og DEMOKRATI egentlig betyr, og hvor grensene bør gå. Vi tar det som en selvfølge at "alle" i landet kan og selvsagt etterlever den europeiske menneskrettighetskonvensjonen. Men å virkelig studere disse grunnleggende reglene har til nå hatt alt for lite plass og fokus i viktige utdannelser. (NRK er begynt med skole-TV! Veldig bra. De kunne med fordel også sendt skoletimer for alle voksne på lufta: lekjoner i menneskrettigheter.) Barneverns-tjenesten og våre domstoler har fått kritikk fra høyeste hold nå: Menneskrettighets-domstolen! Likevel har vi i Norge hardt for å innse at vi faktisk ikke er så flinke som vi tror. Se studieplan for barneverns-pedagog studiet: https://www.ntnu.no/studier/studieplan-felles#programmeCode=HSGBVB&year=2016 Se også læringss-målene. I en oversikt jeg så på for ett par år siden, så var det skremmende lite juss. På 3. året av et Barneverns-studie så var det bare 3 av 60 studiepoeng som omhandlet juss, såvidt jeg husker. Grunnen til at jeg måtte inn å se, var at min mor, som bare har voksne "barn", fikk ufrivillig besøk av barneverns-tjenesten hver dag i 21 dager: Hennes venninne fra Afrika har mange barn, en av de var ca 20 år og bodde fortsatt hjemme, han var muligens utviklingshemmet, uten hverken jobb eller godt dagtilbud/behandlings-tilbud på det tidspunktet. Etter en episode, så mente barnevernet at småsøskena ikke fikk lov til å bo hjemme så lenge storebroren også bodde der og moren også tok seg av han. Småsøskenene fantes ikke redde for han og var meget glade i denne broren sin! Men barneverns-tjenesten krevde at moren måtte flytte ut med sine 2 barn, da de mente han var fare for deres beste - ellers truet de med å ta de 2 minste barna på ca. 7 år fra henne. Dette var rett før en påske. De kom ikke opp med et tilbud til henne eller til han, hvor noen av de kunne flytte, men bad hun heller flytte til noen venner. Min mor sa ja til å ha henne og de 2 små boende i 3 uker, inklusive påsken det året. Hver dag så ville de komme på uanmeldt besøk til ullike tidspunkt, for å passe på at ikke store-broren var på besøk/bodde hos min mor også. De kom med loven i hånd, påstod de. Så de kunne i teorien undersøke hele hust til mamma og se om han hadde gjemt seg et sted. Han fikk ikke komme på påskemiddag en gang, han måtte sitte alene hjemme. Min mor slapp de selvsagt inn. Til vanlig må en jo ha retts-kjennelse fra dommere for å kunne invadere ett hus. Prøvde å ta det opp med de som kom, at jeg synes at de måtte vurdere om de virkelig hadde hjemmel til å komme inn i mamma sitt hus hver eneste dag! Jeg var på besøk hos min mor i disse ukene, da jeg jobber turnus, og synes det var å trakke på privat-livet til folk, det var veldig invaderende. Fikk litt forståelse av hvordan de som bodde i et østblokk land på 80-tallet hadde det. Det var som å få Gestapo på døren. De var ulike folk som kom, men ingen av de reflekterte noe over det, eller sa at ojjj, kanskje vi må få dette vurdert av våre jurister? Kanskje vi egentlig ikke har lov til å trenge oss på i en hus-stand på denne måten? Hadde mamma fått lønn for å ha de boende i 3 uker, så ville jeg ikke ha sagt noe på det. Men at hun skulle huse de gratis og så i tillegg bli overkjørt med hjemmebesøk til alle døgnets tider, 1 eller 2 ganger hver eneste dag, synes jeg egentlig var grunn til å anmelde Barnevernet. Angrer på at det ikke ble gjort! De har bygget seg sin egen justis i Barnevernet. De står liksom på siden av samfunnet, og har vide fullmakter, tror de, med knappe 3 års studier i buksa! Det er veldig viktig å si ifra når vi ser urett. PS: Regjeringen kom med forslag om å sette fri volds-dømte fra fenglser pga corona-trusselen. Man kan jo lure på om det var for å skape plass for alle hytte-folkene og de fotballspillende ungdommene de tenkte de ville fengsle i stedet? De ansetter ca. 400 nye politifolk, noe som selvsagt er bra, men poltiet får jo også en god del mindre å gjøre i og med at så mange utesteder og tilstelninger er stengte. Men når de har tid til å rykke ut til fotballbaner, så ligner det mistenkelig om Gestapo, det også! Dette er over-reaksjoner, som ofte skjer i krise-situasjoner. Men vi må lære av det og roe oss kraftig ned, alle sammen. USOLIDARISK Meg-Meg-Meg og MIN stakkars kommune hører vi ordførere og kommuneoverleger tordner! Vi er ikke ett folk i ett land lenger, virker det som! Det er blitt mange grenser innad i Norge. Selskaper som selger piggtråd går nok gode tider i møte! Samtidig forventer vi at norske folk i utlandet blir behandlet på en god måte. Nå er det kanskje på tide at Ordførere og andre usolidariske viktigperer rundt om i landet selv blir truet med fengsel: det er ganske alvorlig å bryte menneskrettigheter. De som ikke er funksjons-friske i Norge er allerede marginalisert, feks i en by i midt-norge, så består dagtilbudet stort sett av å busse de rundt omkring. De har dårlige lokaler og dårlig bemanning, og har skiftet lokasjon/tilholdssted ca. 4-5 ganger siste 2 åra. Kommunen har ikke prioritert skikkelige lokaler til denne gruppen. Det er en skam! Når jeg først er i gang: Å nekte folk å bruke eiendoms-retten sin når det fortsatt bare er under 500 av 5 millioner som per nå er innlagt pga corona, er makt-misbruk! Det er en helt annen ting å gi råd. Slik det er nå er det en maurtue av folk i de store byene og friområdene rundt disse. Det er nesten ulevelig. Jeg har verken hytte eller barn selv, men jeg er oppriktig lei meg på hyttefolket og unger som elsker fotball sine vegner. Kommunen har kjørt ut store skitne snøklumper og heldekket mange kunst-gressbaner, for å hindre at unger kan få lov å utfolde seg en time eller to hver dag, med noe de elsker. Jeg er sjokkert. Og "trist som faen". Vi skattebetalerne som har vært med å betale for disse banene må bare se på galskapen, for ytrings-friheten er jo ganske kneblet for tiden, den også. Rigide regler og påbud får folk til å til å bli frusterte, og da blir de lett forbannet: det kommer til å øke med svart arbeid og folk kommer til å kjøpe med seg fra byen alt de trenger til hyttebesøk i de mest rigide kommunene de neste åra. Jeg forstår de veldig godt! Karina (45 år)
 • 2020-03-28 Steinar Wangen, jobber du i en kommune? Ole Petter Johansen
 • 2020-03-28 Har datter i bofelleskap i Mandal, Lindesnes kommune og opplevde først adgangskontroll med pålagt antibak behaandling ve hovedingangsdør. Senere oppslag om at en måtte ringe vakttelefon for å bli vurdert om å komme inn.Til sist beskjed om at alle besøkende, inklusivt forelder ikke kunne komme på besøk. Roar H H Heitmann
 • 2020-03-27 Skjønner poenget, men.... som vernepleier i en bolig så jobber vi knallhardt for å unngå å dra med oss smitte til jobb samt hjem fra jobb.. erfaringer jeg har er at uten dialog med pårørende og noen restriksjoner så blir smittekjeden så stor og dermed er sjansen mye større for sårbare mennesker (både personal og brukere) i risikogruppen. Vi mister all kontroll over hvem som er med hvem og faren med dette er stor. Men klart en kan komme langt med god dialog med pårørende. Hvem er de med? Er de «isolert» selv, kanskje kan de gå turer med sine barn istedenfor å være inne? Mulighetene er mange, men jeg synes helt klart at vi alle nå må tenke å begrense kontakten med andre mennesker så mye som mulig. Det er spesiell situasjon og jeg tror vi alle føler en slags ensomhet i denne tiden. Om en ikke har kontroll på smittekjede så kan en risikere at ansatte i risikogruppe må sykemelde seg, for faren med å gå på jobb er for stor. Men ser helt klart utfordringen altså, men jeg tenker at vi alle har restriksjoner nå ang besøk i vår private bolig.. håper alle kan løse dette med en god dialog mellom personal og pårørende/verge, det er det beste for alle. Vi vil det beste for våre brukere, og jobber mye for å lage gode rutiner for å ivareta de på best mulig måte. Vær kreativ, møt de ute og Finn på noe sammen på den måten. Jeg ønsker hvertfall at både mine kolleger og brukere skal komme seg gjennom dette uten å bli smittet, derfor er enkelte tiltak nødvendig. Jeg er dog ikke for besøksFORBUD, men begrenset så mye som mulig tilpasset den enkeltes situasjon :-) dette skal vi klare sammen! Hannah
 • 2020-03-27 Tusen takk for din ståpåvilje! Du treffer problemstillingen på en fantastisk klar og forståelig måte. Turi B.Stapnes
 • 2020-03-27 Tusen takk, dette var akkurat det vi trengte nå i Molde kommune! Marianne Oma
 • 2020-03-27 Så flott Jens, millioner takk for at du står på og tar kampen på vegne av de svakeste! Saka Maljicaj

Tips noen om siden