Vaksine

Tvangsvaksinasjon

Helsedirektoratet har gitt sin forståelse av hva som er lov når det gjelder koronavaksinering av personer uten samtykkekompetanse. Premissene er uklare, ikke verifiserbare og tildels ikke eksisterende. I stedet for å skrive uklart om tvangsvaksinering, bør Helsedirektoratet skrive klart om tiltak for å unngå tvang. 

De som ikke motsetter seg vaksinering

Helsedirektoratet skriver om personer som ikke samtykker, men heller ikke protesterer mot vaksineringen:

"Det ansvarlige helsepersonell må finne at vaksineringen er i den enkeltes interesse og at det er sannsynlig at personen ville ha gitt tillatelse til vaksineringen. Der det er mulig, skal det også innhentes informasjon fra personens nærmeste pårørende om hva personen ville ha ønsket. Det er viktig at det er personens antatte ønske, og ikke pårørendes ønske, som skal avklares. Det presiseres også at det er ansvarlig helsepersonell, og ikke pårørende, som tar den endelige avgjørelsen.

Ansvarlig helsepersonell skal samrå seg med annet kvalifisert helsepersonell før avgjørelsen tas. Selv om det i de fleste tilfeller er en lege som er ansvarlig for vaksineringen, kan vedkommende gjerne samrå seg med en sykepleier som har ansvar for daglig oppfølging og kjenner personen godt."

En bør stille spørsmål med:

 • Hvordan skal ansvarlig helsepersonell finne ut hva den enkeltes interesser er og sannsynligheten for at personen ville ha gitt tilltatelse til vaksineringen  [dersom vedkommende var samtykkekompetent]? Har helsepersonell denne kunnskapen? Hvis de mener å ha kunnskapen, hvor er kunnskapsgrunnlaget?
 • Hvem er "annet kvalifisert helsepersonell" som besitter kompetansen om den ikke samtykkekompetentes interesser?
 • Hvem har "sykepleier med ansvar for daglig oppfølging"?

De som motsetter seg vaksinering

For personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg vaksineringen, skriver Helsedirektoratet:

"Det er for det første et krav at tillitsskapende tiltak har vært forsøkt. Hensikten er å få personen til å forstå at det er i vedkommendes interesse å motta vaksinen. En trygg behandlingssituasjon med kjent helsepersonell er ofte av avgjørende betydning i det tillitsskapende arbeidet. Dersom helsepersonellet ikke når frem med tillitsskapende arbeid, kan det fattes vedtak dersom følgende vilkår er tilstede:

a) en unnlatelse av å gi vaksinen kan føre til vesentlig helseskade for personen, og

b) vaksinen anses nødvendig, og

c) tvangstiltakene står i forhold til behovet for vaksinen.

I tillegg må det vurderes at vaksineringen etter en helhetsvurdering fremtrer som den klart beste løsningen for personen.

Den (legen) som er faglig ansvarlig for vaksineringen må foreta en individuell vurdering av om vilkårene er oppfylt. Det må tas utgangspunkt i den enkeltes helsetilstand og ut fra det vurdere faren for vesentlig helseskade. Det må videre vurderes om vaksinering er nødvendig for å forhindre covid-19 sykdom, her må blant annet risiko og sannsynlighet for smitte vurderes. Videre må virkningen av å gjennomføre vaksineringen med tvang klart oppveie ulempene ved tvangstiltaket. Dersom vaksineringen ikke lar seg gjennomføre uten å benytte fysisk tvang, skal det mye til for å si at tiltaket er forholdsmessig.

I tillegg må vaksineringen fremstå som den klart beste løsningen for den enkelte. Det må spesielt ses hen til eventuelle bivirkninger av vaksineringen og det vises til FHI sin vaksineringsveileder og særlig avsnittet "vaksinering av svært skrøpelige og syke pasienter". Andre relevante momenter i helhetsvurderingen, er hvordan den enkelte vil oppleve isolasjon og behandling ved en eventuell covid-19 sykdom".

 • Hva er tillitsskapende tiltak og hvem besitter den nødvendige kompetansen?
 • Unnlatelse av å gi vaksine kan utvilsomt gi helseskade hvis en blir smittet, alvorlig syk eller dør. Det å gi vaksine til dem som motsetter seg, kan også gi helseskade. Hvordan skal avveiningen foretas?
 • Når må en anse det som nødvendig å bli vaksinert?
 • Når står tvangstiltakene i forhold til behovet for vaksine?
 • Hvordan skal behandlende lege kunne vurdere "om virkningen av å gjennomføre vaksineringen med tvang klart oppveie ulempene ved tvangstiltaket"? Selv vaksineprodusentene gir ingen dokumentasjon eller registrering av negative virkninger av tvangsvaksinering.

Helsedirektoratet bør vri fokus til hvordan en kan unngå tvangsvaksinering

Det kan stilles flere spørsmål enn lærde kan gi svar. Helsedirektoratet synes å ha en overdreven tro på legers innsikt i preferanser ønsker til mennesker med utviklingshemning. Fakta som skal legges til grunn før tvangsmedisinering kan gjennomføres, er i stor grad fakta som ingen kjenner til. Reaksjoner på tvangsmedikasjon synes å være berenset til rent kropslige reaksjoner.

Det at vaksinen ikke er testet ut på personer uten samtykkekompetanse, nevnes ikke. Heller ikke at dokumentasjonen av mulige bivirkninger av tvangsvaksinering, er fraværende.

Det vi derimot vet, er at kommunene ikke nødvendigvis følger lover, forskrifter eller anbefalingene fra Helsedirektoratet. Da bør Helsedirektoratet være ytterst forsiktig med å presentere uklare tekster og fortolkningsrom.

Vi er rundt 5,3 millioner nordmenn. En kan sikkert finne en og annen person med manglende samtykke som både lek og lærd mener bør tvangsmedisineres. Men Helsedirektoratet bør ikke begynne med unntakene. Før det skrives uklart om tvangsvaksinering, bør de skrive klart om hvordan kommunene kan legge tilrette for at flest mulig kan vaksineres uten bruk av tvang.

Jens Petter Gitlesen

28 januar 2021

 • 2021-07-24 I’ve recently started a web site, and the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. facebook mom
 • 2021-07-08 Great job for publishing such a beneficial web site. Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. fifa55 copa89 ufa365 dg i99win sagame66 mega888 lotto4d sagame 1688 wm sa gaming มังกรฟ้า เซ็กซี่บาคาร่า sa allbet jetsadabet jetsada jokerslot pgslot ยูฟ่าเบท saบาคาร่า ufabet sexygame jetsadalotto dgcasino เสือแดงลอตเตอรี่ evolutiongaming live22 betflix doglotto betflik seoxyz Samut Prakan
 • 2021-06-29 This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… Really interesting and one of a kind post. I like such things as making more research, developing writing skills, as well as related things. These kinds of secrets help in being a specialist on this topic. This post is very helpful to my family because people like you devoted time to learning. Regularity is the key. But it is not that easy, as has been made out to be. I am not an expert like you and lots of times I feel like giving it up. Looking at a person like me, your posting is of good assistance and booster. Thank you for sharing. 먹튀폴리스 먹튀폴리스
 • 2021-06-29 This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog. Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. 메이저토토사이트 메이저토토사이트
 • 2021-06-29 Wohh just what I was looking for, thanks for posting. Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Surprising article. Hypnotizing to analyze. I genuinely love to analyze such a good article. Much regarded! keep shaking. I was truly thankful for the useful info on this fantastic subject along with similarly prepare for much more terrific messages. Many thanks a lot for valuing this refinement write-up with me. I am valuing it significantly! Preparing for an additional excellent article 엔트리파워볼 엔트리파워볼
 • 2021-06-29 This novel blog is doubtlessly cool and educational. I have found many intriguing advices out of this source. I promotion love to return again soon. Much appreciated ! You ave made some valid statements there. I kept an eye on the web for extra data about the issue and discovered the vast majority will oblige your perspectives on this site. This specific blog is almost certainly engaging furthermore useful. I have picked a lot of helpful things out of this blog. I advertisement love to visit it over and over. You rock! Only wanna say that this is useful , Thanks for taking as much time as necessary to compose this. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2021-06-29 I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. I am incapable of reading articles online very often, but I’m happy I did today. It is very well written, and your points are well-expressed. I request you warmly, please, don’t ever stop writing. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck. 먹튀검증
 • 2021-06-29 http://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/tvangsvaksinasjon/ https://efficacyconstruction.com/10-top-questions-to-ask-your-developer-before-you-buy-that-house#comment-76881 http://www.digital-labels.net/jordanian-printer-invests-in-revo/#comment-40000 먹튀검증
 • 2021-06-29 It's extremely pleasant and meanful. it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly helped bunches of individuals who visit blog and give them usefull data. I wish I had found this blog before. The advice in this post is very helpful and I surely will read the other posts of this series too. Thank you for posting this. You have a very good site, well constructed and very interesting I have bookmarked you hopefully you keep posting new stuff. You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. 토토사이트 토토사이트
 • 2021-06-29 Your post is useful to get some successful tips to decrease weight appropriately. You have shared different decent photographs of something very similar. I might want to thank you for sharing these tips. Unquestionably I will attempt this at home. Continue to refresh more straightforward tips like this. Fascinating point for a blog. I have been scanning the Internet for entertainment only and happened upon your site. Impressive post. Much obliged a ton for sharing your insight! It is extraordinary to see that a few group actually put in an exertion into dealing with their sites. I'll make certain to return again genuine soon. 먹튀검증커뮤니티 먹튀검증커뮤니티
 • 2021-06-29 I expected to make you the little comment just to express profound gratitude a ton indeed about the striking assessments you've recorded in this article. It's truly charitable with you to supply straightforwardly exactly what numerous individuals may have promoted for a digital book to get some benefit for themselves, particularly considering the way that you might actually have done it on the off chance that you wanted. Those focuses additionally served like a decent method to be certain that the rest have comparable longing actually like my own personal to see a lot of additional as far as this issue. I'm certain there are significantly more lovely meetings front and center for individuals who investigate your blog. I'm very intrigued with your composing abilities and furthermore with the design on your blog. Is this a paid subject or did you modify it yourself? Whichever way keep up the amazing quality composition, it is uncommon to see an extraordinary blog like this one these days.. I think other site owners should accept this site as a model, spotless and fabulous client friendly style and plan, not to mention the substance. You are a specialist in this theme! 먹튀검증 먹튀검증
 • 2021-06-29 Attempting to say thank you will not just be sufficient, for the shocking clarity in your article. I will really get your RSS to stay instructed with respect to any updates. Wonderful work and much achievement in your business tries . At the point when you are prepared doing all that we have discussed in the past sections, which is thinking about your shopping list with cautious arranging exactness, discovering the medications you require recall that 토토사이트 토토사이트
 • 2021-06-29 Thank you so much for such a well-written article. It’s full of insightful information. Your point of view is the best among many without fail.For certain, It is one of the best blogs in my opinion. Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. Thanks for all your valuable hard work on this website. Betty is happy to participate in the research and it is really obvious why. I learn everything about the lively way it presents rewarding elements in this blog and it also improves the contribution of others in this concept, so my princess is no doubt starting to learn many things. Enjoy the rest of the year. You did a great job. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2021-06-29 To a great degree not too bad blog and articles. I am realy to a great degree lively to visit your blog. By and by I am found which I truly require. I check your blog conventional and attempt to take in something from your blog. Thankful to you and sitting tight for your new post. Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription.. i study your blog often and i own an analogous one and i used to be just wondering if you get much of spam comments? If so how do you catch it, any plugin or anything you’ll be able to advise? I get thus often lately it’s driving me crazy so any help is very abundant appreciated. for older folks, retirement or a huge promotion at work is a time when celebration events are going to be a great idea. 먹튀폴리스 먹튀폴리스
 • 2021-06-29 Please do keep up the great work. I can not be without journeying your blog time and again. It's certainly excellent and meanful. It's sincerely cool weblog. Linking is very beneficial thing. You've got surely helped lots of folks that visit weblog and provide them usefull information. This may be the right blog for every person who is wants to be acquainted with this subject matter. You recognize lots its practically not smooth to argue along (not that i simply might need…haha). You definitely put the modern-day spin with a topic thats been discussing for many years. Outstanding stuff, just first-rate! Advantageous web page, wherein did u give you the facts in this posting? I am pleased i discovered it though, sick be checking back soon to discover what extra posts you encompass. Interesting put up. 토토사이트 토토사이트
 • 2021-06-29 Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. 토토사이트 토토사이트
 • 2021-06-29 Extremely pleasant article, I appreciated perusing your post, exceptionally decent share, I need to twit this to my adherents. Much appreciated! I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious.. I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one. 토토사이트 토토사이트
 • 2021-06-24 The writer has outdone himself this time. It is not at all enough; the website is also utmost perfect. I will never forget to visit your site again and again. 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2021-06-20 wow this plentiful in any case ,I love your enter neglecting astonishing pics may be part personss insufficiently organized love being defrent mind full scale poeple , name for new company haali
 • 2021-06-04 with data-driven insights, custom apps, automated organisational processes, zero coding chatbots – cornerstones of an outstanding modern digital workplace. Evolvous Evolvous
 • 2021-05-22 I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. security officer los angeles Security Guard
 • 2021-05-20 It was thinking about whether I could utilize this review on my other site, I will connect it back to your site though.Great Thanks. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2021-05-18 This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you. Top Firewatch Guards In Los Angeles Security Guard
 • 2021-05-12 Any time you're exploring the web occasionally I find a web site this really is rather thought invoking such as this one. Happy that I discovered your website because I very much liked this and so I anticipate your future post. An excellent web site and I'll come back once more for more useful content… Blatz Law Firm Butt Sahab
 • 2021-05-12 What is an outstanding post! “I’ll be back” (to read more of your content). Thanks for the nudge! Nomadux Butt Sahab
 • 2021-05-10 I'm excited to uncover this website. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read !! I definitely appreciated every par of it and I also have you saved as a favorite to see new information in your site. Alice Prince Parwaz Khan
 • 2021-05-08 Developed to mimic your natural eyelashes, each Xtreme Lashes Eyelash Extension is individually applied to a single eyelash, resulting in a gorgeous, natural appearance. ilashn brows ilashn brows
 • 2021-05-07 A complete online gambling website in terms of casino games in particular joker123 slot joker123 slot online qqslot joker123
 • 2021-05-05 TonyK is feeling very confident with his Tuesday action with another HUGE 3-game package. Get 3 plays so get them and bet them now! These 3 picks are sure to show you a PROFIT! It includes his NBA and MLB action to PLAY! He has some very good vegastopdogs Vegastopdogs
 • 2021-05-03 A prioritization meeting will be organized with your stake holders to obtain a consensus on the most important goals to be accomplished first, along with suggested deadlines. vastasys Vastasys
 • 2021-04-13 Extraordinary read, Positive site page, where did u explanation the information on this posting?I a few the articles on your site now, and I truly like your style. Particularly required and if it's not all that complete weight, keep up the stunning work. Slot Pulsa haali
 • 2021-04-06 The reasons that push players to go, more and more, to Bitcoin casinos are multiple. https://www.cryptoscasino.org/ Aberdeenshire
 • 2021-04-02 It is modestly regularly shocking, in the end look at the information with this handle. Bandarqq haakli
 • 2021-03-28 Sees for paper an especially significant blueprint, I reeled close to your blog other than interpret a restricted report. I need your strategy for scratching... movers in Dubai haakli
 • 2021-03-27 Plano de saúde Unimed Fortaleza os melhores planos de saúde do Brasil ivan cruz
 • 2021-03-26 A variety of dissertation web pages on-line as you're as well collect in plain english professed in the webpage.best desert safari dubai best desert safari dubai
 • 2021-03-25 All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks school management software school management software
 • 2021-03-25 Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. Buy Motorbike Ride Gear Online UK Buy Motorbike Ride Gear Online UK
 • 2021-03-25 A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.science technology and research science technology and research
 • 2021-03-25 A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.science technology and research science technology and research
 • 2021-03-25 A variety of dissertation web pages on-line as you're as well collect in plain english professed in the webpage.desert safari dubai desert safari dubai
 • 2021-03-25 A number of dissertation websites on the internet for those who purchase needless to say publicised as part of your page.rede de proteção rede de proteção
 • 2021-03-24 https://evolvous.com/ Azure helps you to build, deploy, and manage applications using your preferred tools and frameworks. Designed for hybrid cloud. Evolvous
 • 2021-03-24 There are numerous dissertation websites on-line because you additionally obtain obviously stated inside your web site.clean energy clean energy
 • 2021-03-20 With the many Canadian online casinos that exist, Canadians have a wide choice. But you still have to choose well ...https://www.casinoscostarica.com/ Aberdeenshire
 • 2021-03-18 Europa-Road fuvarozás I can recommend primarily decent and even responsible tips, as a result view it: haakli
 • 2021-03-17 I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.Essential Oil Uses Essential Oil Uses
 • 2021-03-16 Hey, this day is too much good for me, since this time I am reading this enormous informative article here at my home. Thanks a lot for massive hard work.physician physician
 • 2021-03-11 I should say simply that its brilliant! The blog is instructive and reliably produce surprising things. Joker123 haali
 • 2021-03-09 I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious... แทงบอลออนไลน์มือถือ Digital_Work
 • 2021-03-05 dsdsdsd haakli
 • 2021-03-03 Yes!! it is a great post, I really liked it. Looking forward for more blog posts. iPhone Screen Repair: Seven Secrets To A Great Business Idea? You Really Can Start For Nothing! Mike Bong
 • 2021-02-22 Thank you for sharing a bunch of this quality contents, I have bookmarked your blog. Please also explore advice from my site. I will be back for more quality contents. 홀덤사이트 Legend SEO
 • 2021-02-21 Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. online casino Legend SEO
 • 2021-02-20 I appreciate this article for the well-researched content and excellent wording. I got so interested in this material that I couldn’t stop reading. Your blog is really impressive. energy casino N/A
 • 2021-02-18 Having required 2 years of work and having been launched in 2020, Tortuga Casino is a brand new online casino ...

  https://www.casinoparti.com/

  Aberdeenshire
 • 2021-02-14 You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. casino-en-ligne-8 N/A
 • 2021-02-11 Hi there! Nice post! Please tell us when I will see a follow up! voyance N/A
 • 2021-02-09 You delivered such an impressive piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain information. Thanks for sharing such information with us due to which my several concepts have been cleared. I will publish a guest post on berkeley edu da93 DR 91 for $20 Legend SEO
 • 2021-02-07 Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. new york blogger N/A
 • 2021-02-04 You have outdone yourself this time. It is probably the best, most short step by step guide that I have ever seen. MySQL Tutorial N/A
 • 2021-02-04 Your articles are inventive. I am looking forward to reading the plethora of articles that you have linked here. Thumbs up! 123movies.com N/A
 • 2021-02-03 Vaksine er indirekte tvang for alle, ikke bare utviklingshemmede. Hvis man nekter å vaksinere får man ikke reise utenlands. Steinar Wangen
 • 2021-01-30 Dette er helt uakseptabelt, uforsvarlig og "utdatert".. "..ansvarlig helsepersonell må finne ut om den det gjelder sannsynligvis ville samtykket..."?? Hvor er slik kompetanse...ansette en klarsynt..? Uansett MÅ pårørende/verge ha en sentral og avgjørende rolle.. i alt ang. evt. spørsmål om tvang - mht. ting som medfører stress/belastning og mulige bivirkninger vedr. helse, spesielt ang. alt som kan unngåes av belastning /behandling som ikke er skaderelatert eller sykdom..Denne gruppen mennesker har det oftest hardt nok fra før. Anita Løkvoll
 • 2021-01-29 Ja, slik har "grupper" av mennesker blitt behandlet siden "gammel tid". Tore E. Olsen

Tips noen om siden