Foto: Bitten Munthe-Kaas

Landsstyret

Landsstyret 2016-2020 består av (forbundsleder, nestleder og 5 styremedlemmer med 4 vararepresentanter. Landsstyret har ansvar for arbeidet i organisasjonen mellom landsmøtene etter de retningslinjene som er trukket opp i § 1 og 2 i vedtektene, og etter vedtak som blir gjort på landsmøtet.

Fra venstre landsstyremedlem Ninni Bakke Tornes - Møre og Romsdal, landsstyremedlem Geir Tore Søreide - Hordaland, nestleder Torill Vagstad - Hedmark, landsstyremedlem Evy Utne Knutsen – Hordaland, landsstyremedlem Karen Hultgren – Nordland, varamedlem Frid Tellefsen Svineng – Finnmark og landsstyremedlem Camilla Hopen – Vestfold (foran) Bak ser vi forbundsleder Jens Petter Gitlesen – til høyre for ham, varamedlem Shahram Ariafar – Oslo og varamedlem Tom Roger Ramsøskar, Sør-Trøndelag  Varamedlem Rigmor Hamnvik – Troms fylkeslag, var ikke med på bildet.

§9 i NFUs vedtekter:
LANDSSTYRET

Landsstyret velges av årsmøtet for en periode av fire år trer i funksjon fra avslutningen av landsmøtet. 

Fra 2012 gjelder følgende:

Landsstyret velges på ordinært landsmøte for en periode på 4 år og trer i funksjon fra avslutningen av landsmøte. 

Landsstyret er i landsmøteperioden NFUs høyeste myndighet og er ansvarlig for arbeidet i organisasjonen i landsmøteperioden i samsvar med NFUs vedtekter, prinsipper og de vedtak som er fattet på landsmøtet.

Landsstyret kan delegere myndighet, men ikke ansvar.

Jens Petter Gitlesen

Forbundsleder: Jens Petter Gitlesen

Tlf: 41 10 13 42

E-post: jpg@nfunorge.org

 

 Torill Vagstad

Nestleder: Torill Vagstad

Tlf: 40 28 83 07

E-post: torill.vagstad@gmail.com

 

 Camilla Hopen

Medlem: Camilla Hopen

Tlf: 97 58 05 99

E-post: camillahopen@yahoo.no

 

Karen Hultgren Olsen

Medlem: Karen Hultgren Olsen

Tlf: 91 59 36 07

E-post: karenhultgren@gmail.com

 

Geir Tore Søreide 

Medlem: Geir Tore Søreide

Tlf: 91 84 55 74

E-post: geir.t.soreide@haugnett.no

 

Ninni Bakke Tornes 

Medlem: Ninni Bakke Tornes

Tlf: 90 06 35 24

E-post: ninni.b.tornes@live.no

 

 

Medlem: Evy Utne Knutsen

Tlf: 48 15 41 96

E-post: evy.knutsen@bkkfiber.no

 

 Rigmor Hanmnvik

1. Vara: Rigmor Hamnvik

Tlf: 97 16 73 24

E-post: rigmorhamnvik@hotmail.com

 

2. Vara: Frid T. Svineng

Tlf: 90 93 61 56

E-post: fotsvineng@hotmail.no

 

Tom Roger Ramsøskar

3. Vara: Tom Roger Bratvik

Tlf: 90 77 61 75

E-post: t.ommen30@hotmail.com

 

Shahram Ariafar

4. Vara: Shahram Ariafar

E-post: shahram@ariafar.com

Tlf: 40 03 83 38

 

 

 

 

Tips noen om siden