Elin Ørjasæter

FOTO: Christine Heim

Elin Ørjasæters ulykkelige barndom

Elin Ørjasæter skriver fortsatt om sin ulykkelige barndom som lillesøster til en gutt med autisme. Det skribenten mangler av balanse og nyanse, tar hun igjen i stigmatisering og generalisering.

Overgeneralisering

I Morgenbladet den 22. oktober i år, fortalte Elin Ørjasæter om hvor ille det var å vokse opp med en storebror som hadde diagnosen autisme. Bror til Elin Ørjasæter var «... vill, farlig og uhåndterlig. I hvert fall for meg, som var syv år yngre.»

Til Dagbladet uttalte hun den 14, mars 2011 at «Jeg tror nesten at enhver familie med et hjerneskadet barn er en ødelagt familie. Dette er barn som gjør upassende ting, som lukter fordi de ikke klarer å vaske seg, som sliter deg ut, og ofte vil du bare falle sammen i gråt. Jeg tror hele den mytedannelsen om våre små søsken og alt det våset der, har gjort børen mye tyngre, ikke minst for søsken.»

I Aftenposten beskrives det å være søsken til barn med autisme som «Ukontrollerte slag, spark, lugging, biting hører til dagens orden. Det er hyling og selvskading til alle døgnets tider. Det normale barnet i familien låser seg gjerne inn på rommet for å få fred og være fysisk trygg.

I tillegg til den vedvarende fysiske faren disse barna befinner seg i, er det også mentalt hardt for dem å se foreldrenes slit.

Mange utviklingshemmede autister har et forstyrret søvnmønster, og dessuten noen aparte vaner, som å smøre avføring ut over seg selv og inventaret hver gang de har mulighet. De må altså passes hvert sekund.»

Elin Ørjasæter beskriver en oppvekst med en bror som viste et rimelig ekstremt tilfelle av oppførsel som ofte kalles for krevende utfordrende atferd. Utbredelsen av krevende utfordrende atferd blant barn med utviklingshemning i Norge, synes å være 2,1%. Hvor utbredt slik oppførsel er blant barn uten utviklingshemning, kjenner jeg ikke til. Men uansett, er slik oppførsel ikke noe som karakteriserer gruppen av barn med utviklingshemning.

Følger Elin Ørjasæter med i tiden?

Elin Ørjasæter har åpenbart mange uheldige erfaringer fra sin oppvekst sammen med Dag Tore fra 1960- og tidlig på 1970-tallet. Hun glemmer at dette er lenge siden og at oppførselen hun viser til er rimelig uvanlig.

Den som leser Boka om Dag Tore, vil få innblikk i Tordis Ørjasæters anstrengelser for å sikre et tilbud til sin sønn. Selv om foreldrene til Elin Ørjasæter ikke i tilstrekkelig grad lyktes, så skal vi være forsiktige med å legge skylden på foreldrene eller Dag Tore.

Hadde Dag Tore blitt født i dag, ville han fått barnehageplass og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder. I 1975 ble skillet mellom de opplæringsdyktige og de ikke opplæringsdyktige ble opphevet. Alle fikk rett til grunnskoleopplæring. Sykhusloven av 1969 la grunnlaget for HVPU som ble dannet i 1970 og ga fylkeskommunen et samlet ansvar for planlegging, oppfølging og drift av helseinstitusjoner. Nedleggelsen av HVPU medførte etableringen av omsorgstjenestene, blant annet med tjenester i hjemmet, støttekontakt, avlastningsboliger og barneboliger. Mye har skjedd siden Dag Tores og Elins barndom.

 

Selektiv kildebruk og skumlesing

Til støtte for sine beskrivelser, benytter Elin Ørjasæter artikkelen Siblings' Experiences of Having a Brother or Sister With Autism and Mental Retardation: A Case Study of 14 Siblings From Five Families.  Artikkelen beskriver fem svenske familier som ikke lenger maktet å ha sitt 11-12 år gamle barn med funksjonsnedsettelser boende hjemme. Artikkelen refereres heller dårlig av Ørjasæter. Konklusjonen er motsatt av Ørjasæters: Familiene hadde behov for langt mer bistand i hjemmet, spesielt pedagogisk bistand i forhold til atferdsproblemer og oppfølging av søsknene, slik de kunne fått råd og støtte.

 

I november 2013, publiserte tidsskriftet Journal of Applied Research in Intelectual Disabilities kunnskapsoppsummeringen Families supporting a child with intellectual or developmental disabilities. The current state of knowledge. Her konkluderes det med at søsken har liten eller ingen risiko for psykososiale problemer.

 

Den norske rapporten Som alle andre? Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser av Jan Tøssebro, Patrick Kermit, Christian Wendelborg og Anna Kittelsaa, viser at det er spesielt å være søsken til barn med funksjonsnedsettelser. Søsken til barn med funksjonsnedsettelser får oftere mer ansvar og flere oppgaver enn andre. Mange har opplevelser hvor de blir flaue av sin bror eller søster med funksjonsnedsettelse. Foreldrene har hatt mye å gjøre og har ofte slitt i forhold til tjenester og hjelpeapparat. Mer kan nevnes, men ikke noe kommer i klassen av Elin Ørjasæters erfaringer.

En oversikt over Norske arbeider om situasjonen til søsken, kan en finne på nettsidene til NAKU

 

Barn på institusjon i Norge

I Norge er det 233 barn som bor i barnebolig. Det er 1429 barn i avlastningsinstitusjoner, mens 5888 barn er avlastning utenom institusjon (se NOU 2016: 17, avsnitt 10.3.3.2).

Det er grunn til å forvente at antallet barn i institusjoner vil øke dramatisk. I sommer kom en dom fra Høyesterett som sier at avlastere, under visse vilkår, skal betraktes som ansatte. Dommen vil kunne gjøre det umulig å være avlaster f.eks. i to døgn fordi ingen har lov til å jobbe i 48 timer.

Ensidig argumentasjon

Barnekonvensjonens artikkel 19 forplikter myndighetene å iverksette tiltak for å sikre "... barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet". Forholdene som Elin Ørjasæter beskriver fra sin barndom, er beskrivelser av forhold som er ulovlige i dag.

På den annen side, sier barnekonvensjonens innledning "at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet". Dette gjelder alle barn, også barn med utviklingshemning.

Skal en forsøke å etterleve konvensjonen og det etiske grunnlaget som konvensjonen bygger på, må en  bistå familien, slik at alle barna i størst mulig grad kan ta del i familien.

På samme måte som søster har krav på trygghet og beskyttelse mot vold, har broren en rett til oppvekst i familien.

Hvordan en legger til rette for familien, vil variere med familiens muligheter, preferanser og utfordringer. Institusjoner skal ikke være permanente bosteder og institusjoner regnes ikke som en tilfredsstillende oppvekstarena.

Hovedutfordringen

Mange vil nok føle Elin Ørjasæters ordbruk, kategoriske og generaliserende påstander om mennesker med utviklingshemning som krenkende. Men slikt glemmes raskt i våre dager. Verre er det at myndighetene ikke har foretatt seg noe for å sikre at barn skal slippe å måtte tilbringe sin oppvekst på institusjon.

Jens Petter Gitlesen

25 oktober 2016

 • 2020-06-28 I AM SO EXCITED THAT MY BROKEN MARRIAGE HAS BEEN RESTORED, MY EX HUSBAND IS BACK AFTER HE LEFT ME AND MY TWO KIDS,FOR ANOTHER WOMAN, I WAS SO HAPPY TO MEET DR ALAM,HOW HE HELPED MANY PEOPLE BRING PEACE TO THEIR HOME, I CONTACTED HIM FOR HELP, THIS IS HOW HE HELP ME BRING PEACE TO MY HOME MAY HIS NAME BE PRAISE AND HONOURED.. A BIG THANKS TO HIM ONCE MORE I NEVER THOUGHT MY HUSBAND WILL COME BACK TO ME SO QUICKLY.. DR ALAM IS THE GREATEST IN THE WORLD.AND IF YOU ARE HERE YOU ARE HAVING THIS KIND OF PROBLEM, YOU WANT YOUR EX HUSBAND TO COME BACK TO YOU DONT CRY ANYMORE THE SOLUTION IS HERE CONTACT DR ALAM EMAIL dralahalah@gmail.com or call or whatsapp +2348115720823 thanks. POLIA PAILE
 • 2020-06-28 My wife and I are married for the last 15 years and have a beautiful 12 yo daughter. Throughout it has been a love affair and really I love nobody more in the world than I love her. We had a tough life in the beginning with financial problems but we are now passed those and actually live a very comfortable life for the last 5 years or so. We spend lots of time together and really had zero problems until a year ago. Last July, we went to a hotel for a weekend and when we came back, my wife confessed to me crying that she had started smoking. i reacted very bad (now I realise) and tried to push her to quit, always because I care. The last year we had 6 incidents where we had big fights always for the same reason. As she would not smoke in the house she would smoke at work. During the weekends she was visiting a girlfriend that lives next to our house where she would go for half an hour, to smoke. Our weekends became stressed because of her neW habit and a month ago she picked up her things, rented a flat and moved there. I was out with my daughter when that happened and when I got home and saw her things missing I basically collapsed. For 2-3 weeks I did all the mistakes of begging and crying but her heart was so hardened I could not believe how she treated me. Last week I decided to holidays with my daughter. My wife is not contacting me at all during this last week but contacts our daughter morning and night by texting her, I did all i could to get her back but know way..just 2 months ago i was through some article online before ooi saw a woman sharing some goodnews about a powerful man who help her in bring peace to her home, i was so impressed about the testimony and i decided to give it a try.. i explain all my problem to doctor ALAM.. he promise to help me and he did as he promise, behold my wife is back begging, she have even stop smoking..may his name be praised.. for more information you can contact him for help if you have issues in your home.. email dralahalah@gmail.com or call whatsap +2348115720823.thanks for sharing my story with me. email dralahalah@gmail.com call or whatsapp: +2348115720823 HENK
 • 2020-06-10 Jeg er bosatt i Evelyn Russell, 808 NE 19. St Oklahoma City, jeg er en enslig mor velsignet med 2 døtre. I en stund nå har jeg søkt etter en ekte lånegiver som kunne hjelpe meg med et lån da jeg ikke lenger har en jobb, alt jeg fikk var hoodlums som fikk meg til å stole på dem og på slutten tok de pengene mine uten å gi meg noen lån, håpet mitt gikk tapt, jeg ble forvirret og frustrert, det ble vanskelig for familien min å mate med et godt måltid, jeg ville aldri ha noe å gjøre med noen utlånsselskaper på internett igjen. Ikke før jeg møtte en Gud-sendt lånelåner som forandret livet mitt og familien min. Ved hjelp av et stipendiatmedlem "en utlåner med frykt for Gud i ham, Mr Larry John, var han mannen som Gud sendte for å heve min familie Først trodde jeg at det ikke kom til å være mulig på grunn av min tidligere erfaring før jeg fikk lånet mitt til en verdi av $ 225 000,00 USD på mindre enn 24 timer. Så min råd til alle der ute som virkelig trenger et lån er å kontakte ham gjennom denne offisielle e-postadressen: - (larryjohncapitalinvestment@gmail.com). Takk og Gud velsigne Evelyn Russell
 • 2020-04-22 APPLY TODAY FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $650,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com Dr Benjamin Scarlett Owen
 • 2020-04-22 APPLY TODAY FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $650,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com Dr Benjamin Scarlett Owen
 • 2020-04-19 Hei, vi er en kristen organisasjon som er dannet for å hjelpe mennesker med behov for hjelp, for eksempel økonomisk hjelp. Så hvis du går gjennom økonomiske vanskeligheter eller hvis du er i økonomisk rot, og du trenger midler til å starte din egen virksomhet, eller du trenger lån for å gjøre opp gjeld eller betale regninger, starte en fin virksomhet, eller hvis du har vanskelig for å få tak i kapitallån fra lokale banker, kan du kontakte oss i dag via e-post til: johnloanfirm2@gmail.com for bibelen sier i "Luke 11 : 10 Alle som ber, får; den som søker finner, og til ham som banker, døren vil bli åpnet "så ikke la disse mulighetene gå forbi deg fordi Jesus er den samme i går, i dag og for alltid mer. Vær så snill, dette er for alvor tenkende og frykter mennesker. Du blir bedt om å fylle og returnere detaljene nedenfor .. Ditt fulle navn: _________ Ditt land: _________ Din stat_________ Din adresse: _________ Kjønn: _________ Din opprinnelige status _________ Yrke: _________ Mobiltelefonnummer: _________ Lånebeløp nødvendig: _________ Lånetid : _________ Månedlig inntekt: _________ Hensikt med lånet: ___________ Har du søkt om lån før: _________ Handle raskt og komme ut av økonomisk stress, rot og motgang ved å kontakte JOHN L LÅNFIRM I dag via e-post på: johnloanfirm2@gmail.com Du skal bli behandlet med det beste av ressursene våre til du får overført disse midlene til kontoen din, og raskt og raskt svaret ditt bestemmer hvor raskt du skal motta lånet ditt. Uten forsinkelse Søk om ditt beste og enkle lån her hos oss. Med vennlig hilsen Mr JOHN LÅNFIRM PÅ: johnloanfirm2@gmail.com ELLER WHATSAPP-NUMMER PÅ +447418349840 norah
 • 2020-01-08 nice post latex pillows sara taylor
 • 2019-11-08 Hei alle online seere, jeg er Aud Kristin Røstad, jeg er fra Ålesund, Norge her for å dele det som jeg har gjort en god jobb for meg. Etter tre års ekteskap med min mann 2 barn med, begynte mannen min å oppføre meg merkelig og gå ut med andre kvinner, og viste meg den kalde kjærligheten, ved flere anledninger truer han med å skyte meg hvis jeg tør å spørre ham om hans forhold til andre kvinner, jeg var helt ødelagt og forundret, til en gammel venn av meg fortalte meg om Dr. Igbinovia Internett, som hjelper folk med PR og ekteskapsproblemer rakkausloitsujen kraft, var først skeptiske til om det noen gang eksisterte, men jeg bestemte for å prøve det da jeg tok kontakt med ham, hjalp han meg med å kaste rakkausloitsun, og innen 48 timer kom mannen min tilbake til meg og begynte å be om unnskyldning. Nå er han ferdig med de andre kvinnene, og hun drar med et godt og sant liv. Kontakt denne store rakkaudenloitsijaan for at suhdesi eller ekteskapsproblem kan løses i dag. Hun vil også forbedre HIV / AIDS, hepatitt, lavgrad motbehandling av kreftsykdommer, fibrøse sykdommer, Gonoré, eggleder, graviditet, Hepper. alle takk til Dr. Igbinovialle, han eller hun kan også hjelpe deg, kontakte ham hvis du trenger hans hjelp direkte til WhatsApp ham +2348144480786 eller e-post, doctorigbinovia93@gmail.com takket være det faktum at du har brukt tid med meg. ........ Kristin Røstad
 • 2019-07-24 Hallo, Trenger du et lån for å betale opp regningene dine eller for å sette opp en egen virksomhet osv. Som for eksempel firmalån personlig lån og studielån, gir vi ut lån til 2,5% rente hvis du er interessert, mail oss via contactfirmcompanyltd1@gmail. com og fyll ut detaliene nedenfor.   Navn på søkeren :........   Adresse: ..................   By :.............. ......   Stat :....................   Land :..................   Kjønn: ...................   Ekteskapelig st .................   Alder: ............ .........   Ansettelse: ...............   Inntektsgrad:? .............   Tlf: ......................   Mobil: ...................   Lånebeløp :..............   Lånetid: ............ ANNEN   Selskapsnavn :......... ...   Firma adresse :..........   Firmaets kontaktnummer: ... Takk fra, Herr Donald Smith Låneansvarlig Herr Donald Smith
 • 2019-06-22 God dag Trenger du en presserende finansiell kreditt? Svært rask og direkte overføring til bankkontoen. Tilbakebetaling begynner åtte måneder etter at du har fått kontoen din. Lav rente på 2% Langsiktig tilbakebetaling (1-30 år) Høyde Fleksibel og månedlig betaling. Hvor lenge vil det bli finansiert? Etter at du har sendt inn søknaden Du kan forvente et foreløpig svar mindre enn 24 timers finansiering i 72-96 timer etter mottak av informasjonen de trenger din. Navn : Land : Telefonnummer : Beløp som er nødvendig som lån: Lånets varighet: Formålet med lån: Har du søkt om lån på nettet før (ja eller nei) Emaill: lawsonsmithloan24@gmail.com Mr Lawson Watsap +2347058236867 Mr Lawson
 • 2018-12-06 I work with computers esomeprazole magnesium otc Dillon, 37, who swapped the military to train to be a butler three years ago, hasn't looked back since he took up the residence on the exclusive artificial archipelago Palm Jumeirah to work for an Emirati family business in 2011. Tristan
 • 2018-12-06 I stay at home and look after the children precio de una calandra A recording of a phone conversation between Schettino and an exasperated Italian coast guard official who repeatedly ordered the captain in vain to scramble back aboard the ship to direct the evacuation was played again and again in broadcasts around the world. Dwain
 • 2018-12-06 I'd like to order some foreign currency fertility blend gnc singapore The iWork suite of tools is less expensive than its Microsoft rival. Pages, Numbers, and Keynote cost $20 each in the Mac App Store, and the mobile equivalents are $10 each. The iOS apps work for both iPhone and iPad, but it will still set you back $90 to get all three apps for Mac OS X and iOS. Galen
 • 2018-12-06 Could you give me some smaller notes? what is clindamycin ph 1 solution used for "We lament the result of this dialogue process, but the Portuguese people know they can keep counting on us," he said, adding that his party awaited the president's evaluation "with serenity and confidence". Barbera
 • 2018-12-06 We'll need to take up references order isotretinoin canada The German magazine Der Spiegel reported Saturday on Germany’s utilization of an NSA system known as XKeyScore, which allows an agency to gather all of the unfiltered data a targeted individual has accessed over a specific period of time. Aiden
 • 2018-12-06 What qualifications have you got? where can i buy letrozole uk Unfavorable subsidy conditions, which favor nitrogen overpotash and phosphate, might not improve for up to a year untilafter India's spring election, said Chief Executive Officer BillDoyle, echoing earlier comments by rival Mosaic Co. Harry
 • 2018-12-06 We need someone with qualifications comprar female viagra en chile xcatic • The Government could introduce new “baseline” assessments of pupils at the age of five – rather than seven at the moment – to check standards in the first few weeks of full-time education; Gabriel
 • 2018-12-06 I quite like cooking vigorelle gel gdje kupiti The regressive Republican Party of No is obstructionist, mean-spirited, thuggish, religiously fanatical, scientifically ignorant, corrupt, untrustworthy, xenophobic, racist, sexist, homophobic, oily, evolution and global warming denying, anti-science, anti-environment, anti-health, anti-consumer, anti-choice, anti-birth control, anti-education, anti-student loans, anti-equal pay, anti-99%, pro-banks, pro-big corporations, pro-voter suppression, pro-guns, pro-fossil fuels, pro-nukes, union busting, Medicare mashing and Social Security slashing, fiscally irresponsible, misleading, authoritarian, selfish, greedy, out-of-touch, dishonest, lacking compassion, warmongering, and otherwise dangerous. Darin
 • 2018-12-06 I'd like to open an account neurontin price australia Sun Art, a joint venture between Taiwan conglomerate RuentexGroup and privately held French retailer Groupe Auchan SA, currently has a 13.6 percent market share in China.CRE and Wal-Mart each have about 10.9 percent, while Carrefourhas 6.9 percent and Tesco 2.4 percent. Genesis
 • 2018-12-06 I was made redundant two months ago shilajit gold capsule dosage (Reporting by David Morgan; Additional reporting by Elizabeth Daley in Pittsburgh, Lewis Krauskopf and Sharon Begley in New York and Richard Cowan in Washington; Editing by Michele Gershberg, Eric Walsh and Lisa Shumaker) Rudolph
 • 2018-11-28 Is it convenient to talk at the moment? murad resurgence starter kit “I think it’s like anything else in life,” Quinn said. “I’m extremely blessed to have the opportunities I’ve had. For anyone who feels that it hasn’t gone the way it’s supposed to, I just feel blessed to have the opportunity. ... It hasn’t gone the dream way that you envision, but I’m still playing and still doing what I love to do.” christian breton infinite lashes bewertung Hartford's Japanese unit had 372,000 variable annuitycontracts, with $24.2 billion in assets as of June 30, accordingto an August investor presentation. The company had another$62.3 billion of annuities in the U.S., according to thepresentation. factorestetica.com Congress refused to vote under threat of force and after 12 hours the siege was lifted. As the president of Congress, Mohammed al-Megarif, drove off, militias opened fire on his convoy. A few weeks later, militias turned out in force, surrounding government ministries and threatening to storm parliament, pressuring the Isolation Law’s passage. white with style bad reviews "I think you have to be careful this time," said DaisukeKarakama, market economist for Mizuho Bank in Tokyo. "There wastalk in the market yesterday that the number could be about205,000 or 210,000, so I get the sense that these types ofnumbers have already been factored in." superpharmacy4u.com There are clear differences between the two cases; forinstance, the Wisconsin Central Ltd train that jumped the trackin Weyauwega was operated by a two-man crew, while the Montreal,Maine & Atlantic Railway Corp (MMA) train that derailed inLac-Megantic had a sole engineer who was not on board. Cyrus
 • 2018-11-28 Will I get travelling expenses? shatavari benefits for bodybuilding Hayhoe conceded that some of the "do-not-resuscitate" orders put in place during the hunger strike were submitted after prison medical officials advised inmates that this was the only way to avoid force-feeding. But she said officials with the Department of Corrections had presented compelling evidence that some inmates had indeed been coerced. what does 40 mg of fluoxetine look like Lone joins the bank from Commercial Bank of Qatar where he was the Doha-based head of wholesale banking. Prior tothat Lone was the Middle East, North Africa investment bankinghead for Morgan Stanley based in Dubai. side effects of tadalis A near-record 47.8 million people received benefits atlatest count. Enrollment surged by more than 20 million peoplesince the recession of 2008-09. Republican say continued highenrollment is a sign the program needs reform. Democrats say itshows weak economic recovery. rexavar is it safe VTB and Petrocommerce declined to comment. Fedun andAlekperov could not immediately be reached for comment. (Reporting by Oksana Kobzeva and Elena Orekhova,; Additionalreporting by Katya Golubkova, Editing by Timothy Heritage) dimana membeli misoprostol It had also warned that in India - against strong international health warnings - many pesticide containers are not thrown away after use but recycled and used for storing water, food and other consumables. Irving
 • 2018-11-28 Children with disabilities phenytoin po iv dose conversion The Yankees were a year away from their dynasty run, reaching the World Series four straight years, and winning three titles. No A-Rod in pinstripes yet. The Boss’ roar still drowned out everything else. Joe Girardi was catching for manager Joe Torre, not succeeding him as the team’s skipper. prescription drugs images These comments are disgusting and, surprise surprise, they look like they're all written by men. When your real-life well-being is compromised by the content in these games (hint: it will never be, because video games don't condone sexually assaulting and raping men–unlike sexually assaulting women), then your input will be valid. As it stands, the last thing my generation needs is more reinforcement that rape jokes are o.k. and assault is comical. I'm soooo thrilled that this game continues to lessen the odds of me safely being able to go outside at night, to walk down a city street without getting catcalled, and to not get raped in general. You may claim these small quips have no impact on the "real world," but coupled with the sexist elements present not only in many other video games, but also the movies, music, and television with which we are constantly bombarded; they add up to one huge impact on the way we think, speak, and act. quitting olanzapine cold turkey Diogo admits to deploying bots himself not only for dinner reservations, but to secure cinema tickets on busy opening nights and the cheapest flights to visit his family in Portugal. Anil knows of bots for “concert tickets, camping grounds and marathon registrations”. Such programs “are pretty easy to for any developer to write,” he told me. aciclovir compresse 800 prezzo Some 15 million babies are born preterm every year, and the numbers are rising, says the World Health Organization. India, Nigeria and the U.S. top the list of countries that have maximum numbers of preterm births. orionpharma.cz The chemical weapons deal sealed by U.S. Secretary of State John Kerry and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has drawn fire from critics who worry there is no strong enforcement mechanism to make certain Syria carries out its promises to give up these weapons. August
 • 2018-11-28 Could I ask who's calling? finasteride generico 1 mg farmacia "What may well happen is a rethinking of national economic policy, not for Europe's sake but for Germany itself," said Daniela Schwarzer, head of European research at the German Institute for International and Security Affairs (SWP). manforce by mankind In addition to banning abortion after 20 weeks of pregnancy, the bill would have also required all abortions be performed at ambulatory surgical centers, and abortion providers to get admitting privileges at a hospital within 30 miles. cymbalta medscape One in five high school seniors reports binge drinking in the last two weeks, and one in ten reports "extreme" binge drinking - having 10 or more drinks on one occasion, according to a new study. humancharger jet lag headset Spectrum auctions are not Britain's only concern. In thenote, Britain also warned against further moves to end roaming -charges levied by operators on customers travelling abroad -before existing regulation to lower the charges has taken fulleffect. londonpharmacy.info "Why should people want to engage when the politicians go at it half-assed? If the politicians, who are supposed to be the leaders, are hedging their bets, then why would the population be convinced? Berry
 • 2018-11-28 Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? rite aid freedom pharmacy hours thanksgiving While the Haptix sounds incredibly similar to the Leap (and it is), co-founder Darren Lim told ExtremeTech that there are some small but significant differences. While the Leap’s cameras seem to only use infrared light (provided by three infrared LEDs inside the unit), the Haptix can use ambient light and infrared. Ambient light enables the capturing of much more detail, which is a boon for accuracy, but it requires “a few tricks” for the computer vision algorithm to handle that much data in real time. Lim stopped short of explaining what their secret sauce actually is (it’s being patented at the moment), but it is this new algorithm that can handle ambient light that makes the Haptix more accurate and flexible than the Leap. According to Lim, the Leap cannot be used in the same manner as the Haptix. is metoprolol succinate a generic drug The intensity and camaraderie from Tuesday’s win in Washington had dissipated, replaced by sloppy preseason basketball. By the fourth quarter, Garnett and Pierce were just playing with their towels. mother dirt reviews amazon The company is slowly adding newer planes to its fleet and reducing its reliance on the older, noisier MD-80s, but a company spokeswoman recently described the MD-80 as "the workhorse of our fleet."Las Vegas-based Allegiant began flights to Bellingham in 2004 and has steadily expanded its flight offerings here, largely by offering Canadian travelers a cheaper alternative to the Vancouver airport. The growth in commercial flights has helped to pay for millions of dollars in improvements at Bellingham International Airport, using revenue from fees collected from each departing passenger. medicalconditionsatschool.org.uk Her van listed for $30,000, but the price tag – not covered by insurance – soared to nearly $80,000 after its floor was adjusted and a powered lift that tucks underneath was installed. Everything is powered by remote control, allowing Hollister to open the van, activate its lift and roll her wheelchair inside. orlistat webmd "My back is a little bit sore," he said afterwards. "The change of surface is difficult, but after a couple more matches I'll have some time to rest, so let's just get the win this weekend." Donovan
 • 2018-11-28 No, I'm not particularly sporty what is snafi tablet The retailer, which is awaiting regulatory approval for itsproposed merger with larger rival Office Depot Inc, named Deb O'Connor, senior vice president, finance and chiefaccounting officer, as interim CFO effective Aug. 7. where to buy cytotec in hong kong "The debt load has to be revised ... we cannot refuse to doas a bank what we ask international creditors to do for Greece,"one senior banker said, referring to losses bondholders acceptedon Greece's own bonds in 2010 as part of a bailout. buyonlinepharmaceuticals.com "At some point this will really start to matter, and ifnothing else, it highlights the concern people have about thebudgetary situation. It lets investors know that this kind ofrisk is on the horizon." oh my glow detox reviews The program was overseen by Rebecca Mairone, a former chief operating officer of Countrywide's Full Spectrum Lending division, who is a co-defendant in the lawsuit and today works at JPMorgan Chase & Co. aminolinx ingredients In recent days, there has been a public outcry at how law enforcers failed to stop the construction of the rooftop villa by former political advisor Zhang Biqing. It has been nicknamed the "Most Awesome Illegal Structure" by netizens. Mohammad
 • 2018-11-28 In a meeting order depo provera online Rialto, Calif., police officer Chris Hice models a body camera like the ones cops in five NYPD precincts will have to wear following a federal judge's ruling on the department's stop-and-frisk policy. viafem venezuela “I don’t think the same rally at this stage is possible to continue. We don’t see too much of an upside for the short-term period because the pressures of liquidity, NPA (and) restructuring are still high,” said Kajal Gandhi, assistant vice-president of research at ICICI Direct. NPA refers to non-performing assets or bad loans. testoforce and muscle x The Republicans are the good guys in these budget battles. They extracted huge spending cuts during each showdown, and passed the sequester, which was a resounding success – saving money without any damage to the economy, because of the monetary offset. satibo forum It's always sunny in Hollywood, and these celebs love flaunting their picture-perfect beach bodies almost as much as they love getting all dressed up for the red carpet. Whether they're splashing arou... expressmedicalgroup.com The Daily News has some of the most memorable photos in sports history. From legendary boxers and iconic tennis players to golfing greats and fabled Olympians, the Daily News has the photos you want of the once-in-a-lifetime sports moments. Find yours today and relive history. Danny
 • 2018-11-28 I'll call back later lek crestor 10 mg cena The sales were part of $66.9 billion of net sales by foreigners of long-term U.S. securities in June, a fifth straight month of outflows and the largest since August 2007, U.S. Treasury Department data showed on Thursday. sumatriptan spray uk You also make a great point about the final twist. I'm excited to see a season where there's a little more internal drama and a little less bombast. And honestly, Saul (potentially) turning on Carrie is in many ways a more interesting plot point than, say, the vice president's pacemaker being hacked. viridispharma.hu Lummis called Enzi “a principled conservative” and a “uniting force” in Congress, noting that he is well-positioned to take over the chairmanship at the Senate Finance Committee if Republicans are able to seize the majority in the upper chamber. astragalus membranaceus root for sale “I thought, watching how he played during those practices, he showed me that he was someone who was going to be in the future of this team,” Team USA executive director Jerry Colangelo said. “And, I mean a big part. That was before he had the kind of year he had in the NBA. We don’t know who is going to be coming and going, but he is someone who has the right skills and the right talent and the right temperament, the right attitude, to really be a perfect fit for the international game.” synthetiq.org I also began to realise that this wasn’t just about us educating our daughters; rather the experience of home educating was teaching us about life and learning all over again, and in a way that was so much more powerful than either my wife or I experienced when we were at school. Serenity
 • 2018-11-28 Until August doxepin teva 25 mg cena (L-R) Chairman of the Joint Chiefs Gen. Martin Dempsey, Vice Chairman of the Joint Chiefs Adm. Sandy Winnefeld, Defense Secretary Chuck Hagel, Navy Secretary Ray Mabus and Chief of Naval Operations Adm. Jonathan Greenert arrive at a ceremony, honoring the victims of an attack at the Navy Yard, at the Navy Memorial in Washington, September 17, 2013. utopiahealthcare.com.au The states’ effort came after President Obama’s unsuccessful attempt to get Congress to pass stricter federal laws – including tighter background checks and bans on assault weapons and high-capacity gun magazines. rx certified drug store In May, China Resources Power announced that it planned tomerge with the natural gas distributor to create what analystssay will lead to a more integrated energy group. The combinedentity would have a total market value of $17 billion based onWednesday's closing prices. medcoat.se Warning signals sounded at 2039, 2040 and 2041, but it was not clear from the black box transcripts released by the court whether they were to reduce speed. Spanish state television said on Friday the first signal indicated a green light on the track. amoxicillin 875 mg yeast infection SAN FRANCISCO - Entrepreneur Nicole O'Rourke has a novel idea for raising cash that would have been illegal until this week: smacking a "fund me" sticker on every bottle or can of hair products from her start-up business, Rock Your Hair. Perry
 • 2018-11-28 Where do you live? diabetes protocol primary care People are known to be at higher risk of MRSA if they inject IV drugs or if they spend time in close contact with others, such as in the military, at schools or sports facilities or in prisons, she says. costco pharmacy bolingbrook Nasrallah told Beirut-based Al-Mayadeen television that Hezbollah fighters planted bombs in an area they knew in advance Israeli soldiers would pass through, and detonated one of them when a first group of special forces reached the area. ibuprofen 800 preis The gentle yoga helps in releasing stress at physical level as stiffness of joints can be improved. Breathing exercises such as kapalabhati and alternate nostril breathing bring balance at energy level. mirtazapine reddit Wal-Mart joins an industry shift away from potentially toxic chemicals in consumer products. Last week, citing consumer preferences, Procter & Gamble announced plans to eliminate hormone-like phthalates and the antibacterial triclosan. Last year, Johnson & Johnson pledged to remove those two chemicals, along with formaldehyde and parabens, from its personal care products worldwide. fourpillarsgin.com.au With all these entangling alliances, would it be surprising if a crucial replay, one under “review” that affected the outcome of a game, was suddenly “lost” by a producer or director and not available to the review crew in New York? Miquel
 • 2018-11-28 i'm fine good work how to apply the generic pharmacy “The Simpsons,” now in its 25th season, is a staple at Fox television, as its leading family – Homer, Marge, Bart, Lisa and Maggie – have become globally recognized figures of popular culture. The show is also the longest-running sitcom and primetime scripted series in U.S. history. zyrtec w kroplach czy na recept Protest organizer Fernando Mateo of Hispanics Across America accused baseball of engaging in a double standard because it is trying to punish Rodriguez while Mark McGwire — who broke baseball’s single-season home run record while allegedly using performance-enhancing drugs — works as a hitting coach for the Los Angeles Dodgers. methotrexate price in egypt About two million people suffer from MS worldwide. RRMS isthe most common form of the disease, characterized by episodesof worsening neurologic function followed by periods ofremission involving partial or complete recovery, according tothe Multiple Sclerosis International Federation. viagra pill pictures Japan submitted its statement to a review ordered by Cameron into the balance of power between London and Brussels. The submission highlighted that more than 1,300 companies have invested in Britain, creating 130,000 jobs. para q sirve el voltaren emulgel It will not, of course, always be like this. Franco Baldini and Daniel Levy, director of football and chairman respectively, do indeed seem to have moved very smartly. Spurs have acquired a collection of players, most fairly young, who should only get better as this season progresses. Genesis
 • 2018-11-28 I saw your advert in the paper atarax hydroxyzine dichlorhydrate sirop 200ml The group reiterated its expectation for a mid-to-high single digit percentage fall in revenue this year, while operating costs are now seen increasing by a low-to-mid single digit rate. Earnings are expected to decline significantly more than revenue in 2013. vitalikor australia Since they debuted, the luxury lashes have been “doing well,” Kre-at founder Taylor Babaian said. “I created them more as art pieces,” she said, adding that she’s “gratefully surprised” by their popularity. highland-pharmacy.com "It is not uncommon for APT groups to hand-off exploits to others, who are lower on the zero-day food chain – especially after the exploit becomes publicly available. Thus, while the exploit may be the same, the APT groups using them are not otherwise related." teendrugrehabs.com Two sources familiar with the matter told Reuters that JPMorgan's tentative $13 billion settlement with the U.S. government could end up costing the bank closer to $9 billion after taxes, because the majority of the deal was expected to be tax deductible. how to use tadalista The U.N. report, which largely covered incidents between May and July, accused forces loyal to Assad of bombing schools and hospitals, and rebels of carrying out summary executions after sentencing by Islamic Sharia courts lacking due process.