Avlastningsboligen på Bømlo

Avlastning

Barneboliger og avlastningsboliger for barn, bør være mest mulig som et hjem. Bømlo kommune har fått mye ros for sin avlastningsbolig. 

Utvikling i feil retning

Det blir stadig vanligere å etablere store institusjonslignende barneboliger. I Stavanger er det etablert avlastnings- og barnebolig for 27 barn. I Bærum planlegges avlastnings- og barnebolig for 35 barn. Flere steder er avlastnings- og barneboligene lagt sammen med sykehjem, bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser og andre med bistandsbehov. 

Utviklingen er i strid med barnekonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og nasjonale føringer på feltet. Nylig vedtok Stortinget at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. En samlet helse- og omsorgskommite ber regjeringen om å benytte virkemidler som sikrer at avlatningsboliger og barneboliger blir i samsvar med våre internasjonale forpliktelser og nasjonale målsetninger på feltet, dvs. mest mulig som et vanlig hjem i den ordinære boligmassen og i et barnevennlig miljø.

Når Bømlo kan, så kan andre kommuner

Bømlo er blant kommunene som har høstet mye ros for avlastningstilbudet. Avlastningstilbudet ble etablert i en tidligere "lærerbolig", et husbankhus fra 1970-tallet som ligger i et ordinært boområde, like i nærheten av skolen. Bygget hadde i utgangspunktet tre soverom, men ble utvidet med en ny fløy med fem soverom. Imidlertid er det ikke ofte at alle rommene er belagt. Hver annen helg, er det fire barn i avlastningsboligen, annenhver helg er det seks barn som benytter tilbudet.

"Veldig aktive og finn på mykje som kino, turar, bowling, handling, turar på strender om summaren og mykje ann. Stiller alltid opp på aktivitetar som NFU, Turlaget og Frivillighetsentralen har. Treng me en ekstra dag eller helg, er det aldri noko problem. Alltid positivt personale og ungane liker seg der", skriver ei mor i en SMS til meg.

Kommunen er fornøyd med tilbudet som er godt, fleksibelt med lite sykefravær, stabilt personell og rimelig greit å adminstrere. Størrelsen gjør at det totalt kun er ti fast ansatte. I tillegg kommer fire faste vikarer som jobber i helger og i ferier. Størrelsen på avlastningsboligen gjør at de ansatte i stor grad administerer seg selv og det er lett å finne fleksible løsninger. I slike små systemer hvor alle kjenner alle, er det heller ikke problematisk å sikre at barn som trives sammen får være sammen på avlastningen. Behov for å skjerme det ene barnet fra det andre, har en aldri opplevd i avlastningsboligen. Fleksibiliteten og godt arbeidsmiljø medfører at avlastningsordningen har lavere driftsutgifter enn de fleste kommunene makter å opperere med.

Kasper og de andre barna som benytter avlastningstilbudet trives godt

I tillegg til å være avlastning, har avlastningsboligen også etterskoletidtilbudet for de større skolebarna som er avhengig av et tilbud også på ungdomsskolen og i den videregående skolen.

De ansatte savnet ikke et større fagmiljø og mente at de maktet å løse utfordringene de møtte på en god måte og at de hadde en god dialog med pårørende og de ansvarlige i kommunens administrasjon.

Ungdommen, pårørende og kommunen er enige i at avlastningen har fungert godt i alle sine 27 år. Tilbudet har vist seg å være både godt og bærekraftig. Både Stavanger, Bærum, Arendal og mange andre kommuner som argumenterer for store enheter i form av bærekraftige og effektive tjenester, burde tatt en tur til Bømlo eller andre kommuner som vitterlig kan dokumentere fordelen med mindre enheter. 

Jens Petter Gitlesen

11 mars 2018

  • 2018-04-04 DR ULTIMATE er en veldig ekte lotteri spell caster og en veldig unik og en kraftig visdomsmann, jeg er Mrs Mavis L. Wanczyk en lotteri vinner, jeg hadde en veldig dårlig erfaring med å spille lotteriet, fordi livet mitt var på spill, så lotteri syntes å være det eneste som kom inn i hodet mitt, jeg spilte lotteriet jevnt over 11 år, men jeg kunne ikke vinne mer enn $ 45, men jeg ser alltid at folk vinner millioner av dollar, og dermed utvidet jeg søket mitt etter seier, da fant jeg DR ULTIMATE en kraftig voodoo DR. som lovte å hjelpe meg med å vinne lotteriet. Han gjorde sitt vanlige arbeid for meg, og til slutt vant jeg $ 758.700.000 Powerball Jackpot-lotteri. Denne spellet forandret livet mitt til rikdom. Jeg er nå ute av gjeld og opplever det mest fantastiske gode arbeidet til DR ULTIMATE etter at jeg vant så mye penger. Du kan kontakte ham for ditt eget lotteri nummer. Kontakt DR ULTIMATE via e-post: (ultimatespellcaster21@gmail.com) Ringe eller whatsapp ham på (+1 {325} 2619144} han vil sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri MAVISL.WANCZYK
  • 2018-04-04 DR ULTIMATE er en veldig ekte lotteri spell caster og en veldig unik og en kraftig visdomsmann, jeg er Mrs Mavis L. Wanczyk en lotteri vinner, jeg hadde en veldig dårlig erfaring med å spille lotteriet, fordi livet mitt var på spill, så lotteri syntes å være det eneste som kom inn i hodet mitt, jeg spilte lotteriet jevnt over 11 år, men jeg kunne ikke vinne mer enn $ 45, men jeg ser alltid at folk vinner millioner av dollar, og dermed utvidet jeg søket mitt etter seier, da fant jeg DR ULTIMATE en kraftig voodoo DR. som lovte å hjelpe meg med å vinne lotteriet. Han gjorde sitt vanlige arbeid for meg, og til slutt vant jeg $ 758.700.000 Powerball Jackpot-lotteri. Denne spellet forandret livet mitt til rikdom. Jeg er nå ute av gjeld og opplever det mest fantastiske gode arbeidet til DR ULTIMATE etter at jeg vant så mye penger. Du kan kontakte ham for ditt eget lotteri nummer. Kontakt DR ULTIMATE via e-post: (ultimatespellcaster21@gmail.com) Ringe eller whatsapp ham på (+1 {325} 2619144} han vil sikkert hjelpe deg med å vinne noen form for lotteri MAVISL.WANCZYK
  • 2018-03-12 Flott med eksempler på gode kommunale tjenestetilbud som dessuten har fungert bra i mange år. Det viser at også andre kommuner bør klare dette. Men det hjelper å være åpen for læring og villig til å se hva andre kommuner har fått til. Truls Thirud
  • 2018-03-11 En ting som er litt besynderlig med blogginnlegget er at forbundsleder ikke nevner at barne- og avlastningsbolig faktisk er definert og regulert som institusjon. Steinar Wangen
  • 2018-03-11 Kari Reine. Om du mener Krakefjellet i Larvik har ikke det fungert med min datter. John arne
  • 2018-03-11 Det er slik Larvik kommune har hatt det i alle år. Hyggelig bygning liggende sentralt i vanlig boligstrøk, med grønn slette og lekeplass/ballbinge rett utenfor, gangvei til skole. Egne rom, 6 barn av gangen, satt sammen i aldersadekvat gruppe. Avlastningsboligen brukes av alle aldersgrupper, inkludert trening på å bo alene. Stabilt personale, lite gjennomtrekk, og hyggelige ansatte som engasjerer seg. Drar på turer, kino osv i helgene, kjører og henter barna til individuelle fritidsaktiviterer gjennom ukedagene. Dette er ikke noe nytt, og NFU kunne brukt dette som eksempel gjennom tiår tilbake. Kari Reine

Tips noen om siden