Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol

Alle har rett på gode tjenester fra kommunen

 

Trønder-Avisa har i en serie artikler avdekt at enkelte kommuner, i stedet for å etablere gode tjenester selv, sender innbyggere med utviklingshemming og tilleggsvansker til private bo- og tjenestetilbud i andre kommuner. Stortingsrepresentant Invild Kjerkol(Ap)fremholder kommunenes plikt til å yte gode tjenester til alle sine innbyggere.

Alle har rett på gode tjenester fra kommunen

Av stortingsrepresentant Invild Kjerkol(Ap)

Trønder-Avisa har gjennom fellesoverskriften «De umulige sakene» kastet lys over bruken av Lærings- og mestringssenteret på Ekne. Kommunene sender innbyggere med utviklingshemming, personlighetsforstyrrelser og tilleggsproblemer til det private senteret. Begrunnelsen synes å være at kommunen selv ikke makter å etablere et godt nok tilbud.

Trønder-Avisa løfter frem grunnleggende spørsmål knyttet både til vårt demokrati og vår velferdsstat. Institusjonenes tid som permanent boform ble forlatt under regjeringen Brundtland i 1991. Da ble Helsevesenet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) nedlagt og kommunene overtok ansvaret for alle sine innbyggere. Sosialtjenesteloven ble innført samtidig. Formålet var å sikre den nødvendige bistanden slik at alle fikk et aktivt og meningsfullt liv i sammen med andre. Fra og med 1991 var det hjelpen som skulle komme til tjenestemottakeren. I institusjonsperioden var det motsatt.

Det er lenge siden 1991. Sosialtjenesteloven er blitt erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient og brukerrettighetsloven. Men det meste av regelverket og de grunnleggende prinsippene er uendret: Alle skal kunne få den nødvendige bistanden der hvor en bor. Forholdet er presisert gjentatte ganger. Siste gang, under den rødgrønne regjeringen i 2010 da tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken uttalte til Dagbladet den 8. oktober 2010: – Utviklingshemmede har rett til å bo hvor de vil.

I et demokrati er det slik at alle som oppholder seg lovlig i landet, har rett til å bevege seg og bosette seg hvor de vil. Denne retten er klart uttrykt i FN-konvensjonen om sivile- og politiske rettigheter som Norge har forpliktet seg å følge. Rettigheten er også innarbeidet i vår menneskerettighetslov. En finner de samme forpliktelsen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19.

Når talsmenn for kommunene sier til Trønder-Avisa at de benytter Lærings- og mestringssenteret på Ekne fordi de ikke makter å etablere et godt nok tjenestetilbud til personene, så gir det grunnlag for uro. Det kan bety at kommunene ikke evner å utføre oppgavene de er pålagt. I sin ytterste konsekvens kan det være et brudd med våre politiske målsetninger, lovverket og våre menneskerettslige forpliktelser.

Mange saker kan være krevende, men det er også mange støtteordninger. Kommunene kan få hjelp av spesialisthelsetjenesten. Fagfolk har stått frem i Trønder-Avisa og sagt det er mulig å bistå alle i kommunen. Kommunene kan søke råd fra fagmiljøene og kommunene kan lære av de kommunene som har funnet løsninger og etablert tjenestetilbud også for de som krever mest. Det finnes økonomiske tilskuddsordninger.

Kommunen er det viktigste leddet i velferdsstaten. Det meste av forebygging og oppfølging innen helse- og omsorgstjenesten foregår i kommunene. Arbeiderpartiet har jobbet for at alle skal kunne delta i samfunnet. Skal en nå slike mål, er en avhengig av velfungerende kommunale tjenester.

Arbeiderpartiet er for et sterkt kommunalt selvstyre. I dette ligger det frihet, men også en forpliktelse til å ta ansvar for kommunes innbyggere. Ansvaret må forankres i kommunens politiske organ. Jeg registrerer at det i sakene omtalt i Trønderavisas artikkelserie er forvaltere, ikke politikere, som uttaler at kommunen ikke evner å etablere gode nok tjenester. Alle viktige kommunale beslutninger bør være forankret i kommunens politiske ledelser. Kommunene må ha en sterk politisk forankring av egne omsorgstjenester. Høsten 2016 kom den offentlige utredningen «På lik linje». Utredningen viste at mennesker med utviklingshemming diskrimineres på de fleste livsområdene. Regjeringen Stoltenberg var klar over situasjon og iverksatte «Informasjons- og utviklingsprogrammet – Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres». Siktemålet var å lære opp og informere politisk- og administrativ ledelse i kommunene om grunnleggende rettigheter og nasjonale politiske målsetninger.

Trønder-Avisas oppslag om Lærings- og mestringssenteret på Ekne viser at informasjonsarbeidet ikke burde blitt avsluttet i 2013. Det er riktig av en redaksjon å sette fokus på de gruppene som i størst grad er avhengig av velferdssamfunnets ytelser. Det er også vår forpliktelse som politikere å sikre grunnleggende rettigheter til innbyggerne. Det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken.

(Innlegget var opprinnelig på trykk i Trønder-Avisa den 3. august 2017. Gjengitt med tillatelse av forfatter)

9 august 2017
 • 2018-02-22 Very Good Site west virginia mail order pharmacy The Mariel special development zone covers 180 square miles(466 square km) west of Havana and is centered around a newcontainer terminal under construction in Mariel Bay, 28 miles(45 km) from the Cuban capital. quetiapine olanzapine weight gain Sanctions imposed by the U.S., Germany and others have harmed the Iranian economy, but have yet to force it to soften its stance. Senior Iran negotiator Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi announced Sunday that Iran will not ship its nuclear stockpile to another country as part of any deal, a top idea of the West. flagyl uses chlamydia By referencing its initial decision a decade ago permittingCitigroup's Phibro unit to trade oil cargoes - setting aprecedent for a dozen more banks that followed suit - theFederal Reserve has put in question a key profit center for WallStreet's top players, which have already seenmultibillion-dollar commodity revenues shrink in the face of newregulations. snafi in uae Bank excess reserves deposited with the New York Fed have mushroomed from less than $2 billion before the financial crisis to $2.17 trillion today. In essence, roughly two-thirds of the money the Fed pumped into the banking system never left the building. cost of renovation projects Navalny has steadily crept up in the polls thanks to his aggressive campaigning while Sobyanin has mostly hovered. Nevertheless, the incumbent mayor — a close ally of President Vladimir Putin — appears set for an easy victory. A recent poll by the independent Levada Center handed him 58 percent of the vote to Navalny’s 18 percent. Deshawn
 • 2018-02-22 Can you hear me OK? side effects of ciprofloxacin tablets 500mg But the institution the opposition is best poised to benefit from is the UGTT. Historically, the unions have been a powerful force and the UGTT organized against French colonial authorities before independence in the 1950s. prescription drugs going generic in 2013 No matter that this Englishman now lives in Florida, where Westwood moved his family during the offseason so he could sharpen his game and prolong his career. Instead of toiling in the rain in his home country he does his work at a swanky country club among other expatriate players in West Palm Beach. bactrim and bactrim ds difference Toddler milks are more expensive than cow’s milk. The annual cost of providing a toddler with 300ml of cow’s milk a year would cost just £62, but providing powdered milk would cost £235 a year and the ready made variety would cost £593. tadalafil adcirca pulmonary arterial hypertension Ah yes, those lions. On our first sighting, we watched as two large males strode side by side across an area of open grassland as Dickson filled us in on their CVs. “These two boys formed a coalition and took over from a dominant lion who had been in control of a pride of 21 for four-and-a-half years. That’s a long time for a lion; normally it is more like two years. Now the pride has split and the sub-adult females have mated with the new lions.” diamox sr 250 mg Google wants to change that, with a new gadget called Chromecast. It’s likely one of the easiest ways you’ll ever find to pump videos, photos and whatever from a cell phone, tablet or laptop onto that ultrahigh-definition HDTV you plunked all that cash down on. Weldon
 • 2018-02-22 Accountant supermarket manager what prescription drugs harm the liver The 12 data-dependent specialties are cancer; cardiology & heart surgery; diabetes & endocrinology; ear, nose & throat; gastroenterology & GI (gastrointestinal) surgery; geriatrics; gynecology; nephrology; neurology & neurosurgery; orthopedics; pulmonology, and urology. force factor test x180 australia With a nearly 16 percent stake in Dell and ties going backthree decades to the creation of the company out of his collegedorm room, Michael Dell is seen as having much more at stake inthe deal going through than Silver Lake, a financial investorthat often walks away from deals. virilityex.com For Krishna Kumar Yadav, an award-winning telegraphist at the CTO, who retires in 2015, the day of January 25, 2002 still brings memories of "learning the importance of his job" and "finding his own strength". super beta prostate order You are 78 and 80 years old and were desperate to get your money back. I cannot take up any matter without a signature. That will get me off the starting blocks as far as looking into a query. Then again you hadn’t approached the bank and I do not make first approaches. beast super test ingredients "Thanks to President Obama's steadfast leadership, we are making significant progress in our efforts to prevent the use of weapons of mass destruction, a pillar of our national security, through diplomatic efforts," House Minority Leader Nancy Pelosi, D-Calif., said in a statement after the deal was announced. Louie
 • 2018-02-22 How do you know each other? cialis brand cheap U.S. stocks rose on Monday after former Treasury SecretaryLawrence Summers' withdrew as a candidate for Federal Reservechairman, removing market uncertainty about a long confirmationprocess that already had plenty of opposition. The Dow Jonesindustrial average was up 0.93 percent, Standard & Poor's500 Index was up 0.80 percent, Nasdaq Composite Index was up 0.57 percent. tadalis recepta In one well-known case, a French court ordered Twitter inFebruary to turn over information about an anonymous accountthat posted anti-Semitic tweets. Twitter, which had initiallyresisted by arguing that the data was stored beyond Frenchjurisdiction in its California servers, ultimately complied inJune. salbutamol aerosol rezeptfrei kaufen Students’ lives are on “fast forward” at university. Three years may be long enough to study for a degree, but factor in the time for socialising, CV building and hobbies and there is little time left for the basics such as sleeping, eating and exercising. snafi price in pakistan Sabadell set aside an extra 321 million euros ($425 million)towards provisions related to refinanced loans, some of which itwill have to reclassify as non-performing ones, as instructed bythe Bank of Spain. bluemoon.com According to DaCosta and the commission, when DaCosta came in for the interview, Meimetea quickly started quizzing her about her nationality. DaCosta said she was American, but after the owner pressed her, she said she was Jamaican and Lebanese, according to the decision. Lifestile
 • 2018-02-22 Lost credit card buy cephalexin uk "I'm hopeful that consumer behavior will change, and that people will consider the risks posed when they lose track of their surroundings," Gascon said. "After all, a life can be ruined in the blink of an eye." amlodipine 10 mg dosage The route passed through apartments that held traces of their former residents: a picture of a young girl's birthday party on a wall with a large Tweety Bird superimposed in the background; a pile of well-worn books in a former study conveying a sense of peace and order so at odds with current circumstances. Some rooms were charred and gave off a burnt odor. On occasion, shots rang out. precio panadol jarabe “The flu viruses in a flu shot are inactivated (killed) which means they cannot cause infection.  Flu vaccine manufacturers kill the viruses used in the vaccine during the process of making the vaccine, and batches of flu vaccine are tested to make sure they are safe,” wrote Altman. buy baclofen online australia Although Bynum is encouraged by the results of the latest MRI of his achy knees, his health remains a legitimate concern. And yet he still was coveted by the Dallas Mavericks and Atlanta Hawks as well as Cleveland, which also signed guard Jarrett Jack from Golden State and Earl Clark from the Lakers. buy diamox australia If someone is injured or in trouble of course I’ll stop, but I don’t plan to wait for anyone who can’t find their gloves. We go through 15 different weather patterns so it will be freezing at night, hot in the day or pouring with rain. Reyes
 • 2018-02-22 What's your number? lisinopril-hydrochlorothiazide drug class In a separate presentation of new research, Sabina Low of Arizona State University and Dorothy Espelage of the University of Illinois, Urbana-Champaign described research that shows bullying at a younger age can increase dating violence among young Americans in later years. acheter du carbonate de lithium * Canada lost nearly 40,000 jobs in July, the latestmanifestation of an economy stuck awkwardly between recessionand recovery. The sharp drop in employment last month, led bylosses in the public sector, comes just two months after theeconomy turned in a record monthly job gain of nearly 100,000.Volatility, it seems, has suddenly become the new normal in theCanadian job market. () buspirone buspar 5mg She's not the only celebrity lady to fall for this dress' multiple charms. Caroline Flack has also worn it which probably contributed to it selling out! So annoying when that happens especially when this frock has managed to merge two quite different, but both super hot, print trends for this season. Aztec and Florals. Who knew they'd work so well together but they do. dhea natural Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on. que es el prozac 20 Before the Group E tie, Mourinho, who returned to the London side in June six years after leaving following a fall-out with Russian billionaire owner Roman Abramovich, laughed as he told a news conference his players were "beautiful, young eggs" who needed nurturing. Dustin
 • 2018-02-22 Where do you come from? buy virectin in the uk There’s little doubt that the world would welcome the demise of this heavily militarized, rights-abusing, outlaw regime. Yet the immediate aftermath could present some very serious challenges — involving China, the US, weapons of mass destruction and the cabal that currently holds power in Pyongyang. tagra 20 mg cipla Seven strokes ahead overnight, the world number one left an elite field trailing in his wake as he signed off with an even-par 70 at Firestone Country Club to land a record eighth title in the World Golf Championships (WGC) event. kamagra 100mg oral jelly effect I had never seen one, let alone two Royales in the flesh, and admit that my bottom lip might have quivered slightly when they finally stood before me; for all their bombast, time had leant them an unexpected pathos. During a tour of the storerooms (about which it suffices to say: Oh. My. God – there are cars tucked away beneath dusty tarpaulins which are worth millions and would be the centrepiece in any other collection), the museum's curator Richard Keller told me of the fate of the other Royales: the prototype was crashed beyond repair in 1931; one survivor was in Germany, one in Spain and two in America. synthroid 100 mcg cost Now she is afraid of returning to her home on the river banks, choosing instead to live in a tent on the hill above her damaged home, with Santosh lying feebly on a makeshift bed as the flies buzz around him. where to buy tretinoin cream in singapore The deal will broaden D H's offerings for online and mobilebanking, branch automation and commercial lending, said theToronto-based company which tailors technology to the needs ofcredit unions, community banks and other financial institutions. Sylvester
 • 2018-02-22 I live here lipitor discount prices The line, which could deliver crude to refineries nearMontreal, Quebec City and Saint John, New Brunswick, would bethe first export line to Canada's East Coast. It would supplantimported crude that eastern refineries currently rely on andoffer additional pipeline capacity for rapidly expanding oilsands production. generic terbinafine Corn and soybeans have developed enough that weather conditions are not likely to reduce the number of kernels on the corn cob or the seeds in soybean pods. But those kernels and seeds could develop smaller and weigh less, which could reduce the harvest this fall, Elmore said. kamagra oral jelly ohne rezept On board a whaling boat in Norway, Jo Fidgen meets fisherman proud of what they regard as a traditional industry going back to Viking times. (This piece contains descriptions and pictures which some readers may find upsetting.) 7 0x0 dhea The watchdog’s staff estimated that the misconduct caused $139 million “in harm to the market.” Their actions “demonstrate an affirmative, coordinated and intentional effort to carry out a manipulative scheme,” violating U.S. law and FERC rules, the agency said in the statement. levitra orodispersible prix pharmacie JUSTICE DEPARTMENT: Fewer than 18,000 of the department's114,486 employees would be furloughed, and if the furlough isprolonged, some of those could be brought back to work. Criminallitigation would continue under a government shutdown, whilecivil litigation would be curtailed or postponed as much aspossible "without compromising to a significant degree thesafety of human life or the protection of property," thedepartment said in its contingency plan. Bernardo
 • 2018-02-22 How do you do? prices of cancer drugs in india "As far as any of that stuff, I'm going to let those guys take care of what they take care of and I won't address anything like that," Rodriguez said in response to whether he had contacted the Yankees about any potential buyout of his contract, another of the rampant rumors swirling throughout the day. www.prescriptionglassesonline.net/ Damascus has so far refused to let U.N. investigators go anywhere except Khan al-Assal in Aleppo province, where Syrian President Bashar al-Assad's government and its Russian ally say rebels used chemical weapons in March. buy baclofen online australia Dovish comments from an influential Federal Reserve officialkept the dollar under pressure too. Markets remain concernedthat a political showdown in Washington could see the governmentshut down, or at the very extreme, default on its debt. ciprofloxacin mg/kg The model these states are considering would allow them to extend health coverage to more of their poor when the law takes full effect on January 1. Such plans require a waiver from the U.S. Department of Health and Human Services. kamagra jelly forum The express train was reported to have arrived at great speed on the southbound line into a suburban platform, rather than on its usual mainline track. Emergency workers said that along with the dead, nine others were critically injured and 60 less seriously hurt. But a spokesman stressed that the figures were only provisional. Some of the dead and injured were said to have been electrocuted by contact with the 25,000-volt overhead power lines which were brought down. The president of the French state railways (SNCF) Guillaume Pepy spoke last night of a “rail catastrophe”. Luigi
 • 2018-02-22 Have you got a current driving licence? foldrx pharmaceuticals pfizer “Our schools have always used their independence to develop stimulating curricula without the constraints of the National Curriculum or other government initiatives,” says Ian Power, membership secretary of the Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, which represents independent schools. adcirca competition The sale of the 49 percent stake is the second in a stringof planned asset sales by the New Zealand government, whichwants to to raise about NZ$5 billion to repay debt and return toa budget surplus. fosamax lawsuit 2012 Though photographs circulating on social media showed Zeidanapparently at ease with his smiling captors on Thursday, theOperations Room's spokesman, Abdulhakim Belazzi, had last weeklaunched a bitter tirade about the prime minister on television. pharmacy online head office A congressional aide suggested sanctions on Iran's propertyand accounts in the United States - estimated to be worthbillions of dollars - on oil transactions, and access to thebanking system could be relaxed in stages over many months, ifIran were to make verified major concessions. bluemoon.com forum Two of the SEC's five commissioners told Reuters recentlythat the federal agency needed to do a better job prioritizinghow it enforced the changes pushed through by the 2010Dodd-Frank financial reform law. Leonardo
 • 2018-02-22 Do you know each other? primalex polar The Washington Post (http://wapo.st/1cDgXbu ) reports that between January and June, Maryland saw the third highest rate of foreclosures in the nation after having one of the lowest foreclosure rates. reviews for generic levitra online Earlier this week, Siemens announced Kaeser was bringing back former Siemens manager Horst Kayser as his new head of strategy on November 1, around five years after he left Siemens to become CEO of German industrial robotics company Kuka. avanafil duration The train then derailed at 1:14 a.m., with the cars becoming separated from the locomotive, causing fires that, coupled with the petroleum crude oil, caused the train to erupt into flames as it crashed into homes and buildings in Lac-Megantic. levothyroxine sodium buy uk This month, more Mine-Resistant Ambush-Protected vehicles (MRAPs) have found their way from the wars in Afghanistan and Iraq to the Main Streets of America. These are just the latest acquisitions in a growing practice by Pentagon that’s militarizing America’s municipal police forces. best places to hide drugs in your car The news isn't good for reproductive health, either. Smoking lowers sperm density in men, and can harm unborn fetuses in pregnant women. It can also contribute to a drop in sex drive and to erectile dysfunction. Hiram
 • 2018-02-22 Directory enquiries motrin dosage for 12 month old Violence in the aftermath of Morsi's ouster peaked a week ago Monday when the military opened fire on Brotherhood supporters who were holding a sit-in outside the Republican Guard forces club, leading to hours of clashes. More than 50 protesters were killed and hundreds wounded. The Brotherhood claimed the military opened fire on protesters, while the army says it was responding to Morsi supporters trying to storm the Republican Guard building. can dogs take amoxicillin for skin infection This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don't just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring. isotretinoin tablets side effects Norway said its suspicion that a Norwegian citizen was one of those involved in the mall assault claimed by the Somali Islamist group Al Shabaab had now "strengthened". The BBC has identified one of the attackers as a 23-year-old Norwegian citizen of Somali origin named Hassan Abdi Dhuhulow. adidas neo size 3 Brussels could ease up on the demands if the banks' profits are too low, but there are no guarantees. Barten said experience suggests Europe would open a fresh competition investigation if "bank specific" reasons meant the aid could not be repaid. bingle vet online pharmacy One site that is operational today is healthcare.gov, where, as of 8 a.m. ET, customers could sign up for the new health insurance marketplaces, the next phase of the Affordable Care Act, or Obamacare. Individuals and their families can begin to sign up for health insurance in these marketplaces  today. Danial
 • 2018-02-22 I can't get through at the moment prescription drugs in nepal He retired from full-time broadcasting in 1998 but returned in 2009 with a BBC series, "Alan Whicker's Journey of a Lifetime", in which he returned to many of the locations and people he had encountered during his career. maxocum dosis Jeff Rogers, who for two years has led efforts to improve YRC Worldwide’s national trucking business, has left the company. YRC chief executive James Welch assumed Rogers’ duties as president of YRC Freight, the largest subsidiary of the Overland Park company. benzocaine in coke The maker of glass products reported second-quarter earningslower than analysts' estimates. The company also raised itsfull-year earnings forecast to between 93 cents and $1 per sharefrom 90 cents to $1 per share. Analysts on average expectearnings of 96 cents per share, according to Thomson ReutersI/B/E/S. priligy generic dapoxetine Those items were a deadly combination on April 15 at the Boston Marathon, when two brothers planted pressure cookers filled with explosives hidden in backpacks near the finish line, setting off blasts that killed three people and injured nearly 300 - in some cases, severing limbs. generic name brand name erythromycin metronidazole flagyl penicillin Some cookies on this site are essential, and the site will not work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable. Alexa
 • 2018-02-22 I can't get through at the moment primalex standard 4kg cena "I thought I did a good job tonight," Murray said. "I think I did all the things I needed to do. I did them well. Even after the second and fourth sets, which were tough to lose, because I was in good positions in both sets. I was just happy with the way I responded after both those sets." dapoxetine thailand "It is no secret that the company's prior merchandising and promotional strategies weren't working. We had to make changes, but these changes take time and they have financial implications," Ullman said on a call with analysts. is topamax a class c drug “The president believes that the bipartisan agreement announced by the leaders of the United States Senate will reopen the government and remove the threat of economic brinksmanship that has already harmed middle-class families, American businesses and our country’s economic standing in the world,” White House Press Secretary Jay Carney told reporters. “The president applauds Leader Reid and Minority Leader McConnell for working together to forge this compromise and encourages the Congress to act swiftly to end this shutdown and protect the full faith and credit of the United States of America.” isotretinoin topical reviews Hulu is a fairly decent service, even after Fox and Disney got through with it, but I fear it will turn to garbage after this sale. Corporate takeovers today treat businesses like commodities, not enterprises, and generally strip the value out of them. It’s like the housing market, and buyers end up paying too much, counting on either future appreciation or the ability to milk them as cash cows. Often, the debt load is huge, and buyers have to screw consumers to bail themselves out, then lose their customers and go under. Does anyone really believe that ownership by ATT, DirecTV, or private equity firm KKR will IMPROVE hulu in any way? procomil medicine Britain's economy is gathering strength and looks set tobuild on its 0.6 percent growth recorded in the second quarterof 2013. Employers have said they are hiring at the fastest pacesince 2007, and Wednesday's labour market data confirmed this. Emerson
 • 2018-02-22 I'll put him on where to buy amoxicillin online uk Analysts now say they think Mr Navalny was temporarily freed in order to give some legitimacy to the mayoral vote, which Putin-appointed incumbent Sergei Sobyanin is expected to win handsomely. erythromycin ointment side effects “That in no way reflects the spirit of the UN Charter, or the intentions of the founders, or the intentions of any of us who come to work here every day with the hope of enforcing international peace and security.” prescription drugs on the airplane Some in Eritrea have requested that their family members who drowned be returned home for burial, Laura Boldrini, president of the lower house, told reporters. Some of the survivors are also helping to identify the dead, she said. betnovate cream uses in urdu The seaborne coal market is well supplied, but if the strike dragged on for months, it could reduce the surplus and push upprices in Europe, where much of Colombia's su