Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol

Alle har rett på gode tjenester fra kommunen

 

Trønder-Avisa har i en serie artikler avdekt at enkelte kommuner, i stedet for å etablere gode tjenester selv, sender innbyggere med utviklingshemming og tilleggsvansker til private bo- og tjenestetilbud i andre kommuner. Stortingsrepresentant Invild Kjerkol(Ap)fremholder kommunenes plikt til å yte gode tjenester til alle sine innbyggere.

Alle har rett på gode tjenester fra kommunen

Av stortingsrepresentant Invild Kjerkol(Ap)

Trønder-Avisa har gjennom fellesoverskriften «De umulige sakene» kastet lys over bruken av Lærings- og mestringssenteret på Ekne. Kommunene sender innbyggere med utviklingshemming, personlighetsforstyrrelser og tilleggsproblemer til det private senteret. Begrunnelsen synes å være at kommunen selv ikke makter å etablere et godt nok tilbud.

Trønder-Avisa løfter frem grunnleggende spørsmål knyttet både til vårt demokrati og vår velferdsstat. Institusjonenes tid som permanent boform ble forlatt under regjeringen Brundtland i 1991. Da ble Helsevesenet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) nedlagt og kommunene overtok ansvaret for alle sine innbyggere. Sosialtjenesteloven ble innført samtidig. Formålet var å sikre den nødvendige bistanden slik at alle fikk et aktivt og meningsfullt liv i sammen med andre. Fra og med 1991 var det hjelpen som skulle komme til tjenestemottakeren. I institusjonsperioden var det motsatt.

Det er lenge siden 1991. Sosialtjenesteloven er blitt erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven, samt pasient og brukerrettighetsloven. Men det meste av regelverket og de grunnleggende prinsippene er uendret: Alle skal kunne få den nødvendige bistanden der hvor en bor. Forholdet er presisert gjentatte ganger. Siste gang, under den rødgrønne regjeringen i 2010 da tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken uttalte til Dagbladet den 8. oktober 2010: – Utviklingshemmede har rett til å bo hvor de vil.

I et demokrati er det slik at alle som oppholder seg lovlig i landet, har rett til å bevege seg og bosette seg hvor de vil. Denne retten er klart uttrykt i FN-konvensjonen om sivile- og politiske rettigheter som Norge har forpliktet seg å følge. Rettigheten er også innarbeidet i vår menneskerettighetslov. En finner de samme forpliktelsen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19.

Når talsmenn for kommunene sier til Trønder-Avisa at de benytter Lærings- og mestringssenteret på Ekne fordi de ikke makter å etablere et godt nok tjenestetilbud til personene, så gir det grunnlag for uro. Det kan bety at kommunene ikke evner å utføre oppgavene de er pålagt. I sin ytterste konsekvens kan det være et brudd med våre politiske målsetninger, lovverket og våre menneskerettslige forpliktelser.

Mange saker kan være krevende, men det er også mange støtteordninger. Kommunene kan få hjelp av spesialisthelsetjenesten. Fagfolk har stått frem i Trønder-Avisa og sagt det er mulig å bistå alle i kommunen. Kommunene kan søke råd fra fagmiljøene og kommunene kan lære av de kommunene som har funnet løsninger og etablert tjenestetilbud også for de som krever mest. Det finnes økonomiske tilskuddsordninger.

Kommunen er det viktigste leddet i velferdsstaten. Det meste av forebygging og oppfølging innen helse- og omsorgstjenesten foregår i kommunene. Arbeiderpartiet har jobbet for at alle skal kunne delta i samfunnet. Skal en nå slike mål, er en avhengig av velfungerende kommunale tjenester.

Arbeiderpartiet er for et sterkt kommunalt selvstyre. I dette ligger det frihet, men også en forpliktelse til å ta ansvar for kommunes innbyggere. Ansvaret må forankres i kommunens politiske organ. Jeg registrerer at det i sakene omtalt i Trønderavisas artikkelserie er forvaltere, ikke politikere, som uttaler at kommunen ikke evner å etablere gode nok tjenester. Alle viktige kommunale beslutninger bør være forankret i kommunens politiske ledelser. Kommunene må ha en sterk politisk forankring av egne omsorgstjenester. Høsten 2016 kom den offentlige utredningen «På lik linje». Utredningen viste at mennesker med utviklingshemming diskrimineres på de fleste livsområdene. Regjeringen Stoltenberg var klar over situasjon og iverksatte «Informasjons- og utviklingsprogrammet – Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres». Siktemålet var å lære opp og informere politisk- og administrativ ledelse i kommunene om grunnleggende rettigheter og nasjonale politiske målsetninger.

Trønder-Avisas oppslag om Lærings- og mestringssenteret på Ekne viser at informasjonsarbeidet ikke burde blitt avsluttet i 2013. Det er riktig av en redaksjon å sette fokus på de gruppene som i størst grad er avhengig av velferdssamfunnets ytelser. Det er også vår forpliktelse som politikere å sikre grunnleggende rettigheter til innbyggerne. Det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken.

(Innlegget var opprinnelig på trykk i Trønder-Avisa den 3. august 2017. Gjengitt med tillatelse av forfatter)

9 august 2017
 • 2018-02-22 Very Good Site west virginia mail order pharmacy The Mariel special development zone covers 180 square miles(466 square km) west of Havana and is centered around a newcontainer terminal under construction in Mariel Bay, 28 miles(45 km) from the Cuban capital. quetiapine olanzapine weight gain Sanctions imposed by the U.S., Germany and others have harmed the Iranian economy, but have yet to force it to soften its stance. Senior Iran negotiator Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi announced Sunday that Iran will not ship its nuclear stockpile to another country as part of any deal, a top idea of the West. flagyl uses chlamydia By referencing its initial decision a decade ago permittingCitigroup's Phibro unit to trade oil cargoes - setting aprecedent for a dozen more banks that followed suit - theFederal Reserve has put in question a key profit center for WallStreet's top players, which have already seenmultibillion-dollar commodity revenues shrink in the face of newregulations. snafi in uae Bank excess reserves deposited with the New York Fed have mushroomed from less than $2 billion before the financial crisis to $2.17 trillion today. In essence, roughly two-thirds of the money the Fed pumped into the banking system never left the building. cost of renovation projects Navalny has steadily crept up in the polls thanks to his aggressive campaigning while Sobyanin has mostly hovered. Nevertheless, the incumbent mayor — a close ally of President Vladimir Putin — appears set for an easy victory. A recent poll by the independent Levada Center handed him 58 percent of the vote to Navalny’s 18 percent. Deshawn
 • 2018-02-22 Can you hear me OK? side effects of ciprofloxacin tablets 500mg But the institution the opposition is best poised to benefit from is the UGTT. Historically, the unions have been a powerful force and the UGTT organized against French colonial authorities before independence in the 1950s. prescription drugs going generic in 2013 No matter that this Englishman now lives in Florida, where Westwood moved his family during the offseason so he could sharpen his game and prolong his career. Instead of toiling in the rain in his home country he does his work at a swanky country club among other expatriate players in West Palm Beach. bactrim and bactrim ds difference Toddler milks are more expensive than cow’s milk. The annual cost of providing a toddler with 300ml of cow’s milk a year would cost just £62, but providing powdered milk would cost £235 a year and the ready made variety would cost £593. tadalafil adcirca pulmonary arterial hypertension Ah yes, those lions. On our first sighting, we watched as two large males strode side by side across an area of open grassland as Dickson filled us in on their CVs. “These two boys formed a coalition and took over from a dominant lion who had been in control of a pride of 21 for four-and-a-half years. That’s a long time for a lion; normally it is more like two years. Now the pride has split and the sub-adult females have mated with the new lions.” diamox sr 250 mg Google wants to change that, with a new gadget called Chromecast. It’s likely one of the easiest ways you’ll ever find to pump videos, photos and whatever from a cell phone, tablet or laptop onto that ultrahigh-definition HDTV you plunked all that cash down on. Weldon
 • 2018-02-22 Accountant supermarket manager what prescription drugs harm the liver The 12 data-dependent specialties are cancer; cardiology & heart surgery; diabetes & endocrinology; ear, nose & throat; gastroenterology & GI (gastrointestinal) surgery; geriatrics; gynecology; nephrology; neurology & neurosurgery; orthopedics; pulmonology, and urology. force factor test x180 australia With a nearly 16 percent stake in Dell and ties going backthree decades to the creation of the company out of his collegedorm room, Michael Dell is seen as having much more at stake inthe deal going through than Silver Lake, a financial investorthat often walks away from deals. virilityex.com For Krishna Kumar Yadav, an award-winning telegraphist at the CTO, who retires in 2015, the day of January 25, 2002 still brings memories of "learning the importance of his job" and "finding his own strength". super beta prostate order You are 78 and 80 years old and were desperate to get your money back. I cannot take up any matter without a signature. That will get me off the starting blocks as far as looking into a query. Then again you hadn’t approached the bank and I do not make first approaches. beast super test ingredients "Thanks to President Obama's steadfast leadership, we are making significant progress in our efforts to prevent the use of weapons of mass destruction, a pillar of our national security, through diplomatic efforts," House Minority Leader Nancy Pelosi, D-Calif., said in a statement after the deal was announced. Louie
 • 2018-02-22 How do you know each other? cialis brand cheap U.S. stocks rose on Monday after former Treasury SecretaryLawrence Summers' withdrew as a candidate for Federal Reservechairman, removing market uncertainty about a long confirmationprocess that already had plenty of opposition. The Dow Jonesindustrial average was up 0.93 percent, Standard & Poor's500 Index was up 0.80 percent, Nasdaq Composite Index was up 0.57 percent. tadalis recepta In one well-known case, a French court ordered Twitter inFebruary to turn over information about an anonymous accountthat posted anti-Semitic tweets. Twitter, which had initiallyresisted by arguing that the data was stored beyond Frenchjurisdiction in its California servers, ultimately complied inJune. salbutamol aerosol rezeptfrei kaufen Students’ lives are on “fast forward” at university. Three years may be long enough to study for a degree, but factor in the time for socialising, CV building and hobbies and there is little time left for the basics such as sleeping, eating and exercising. snafi price in pakistan Sabadell set aside an extra 321 million euros ($425 million)towards provisions related to refinanced loans, some of which itwill have to reclassify as non-performing ones, as instructed bythe Bank of Spain. bluemoon.com According to DaCosta and the commission, when DaCosta came in for the interview, Meimetea quickly started quizzing her about her nationality. DaCosta said she was American, but after the owner pressed her, she said she was Jamaican and Lebanese, according to the decision. Lifestile
 • 2018-02-22 Lost credit card buy cephalexin uk "I'm hopeful that consumer behavior will change, and that people will consider the risks posed when they lose track of their surroundings," Gascon said. "After all, a life can be ruined in the blink of an eye." amlodipine 10 mg dosage The route passed through apartments that held traces of their former residents: a picture of a young girl's birthday party on a wall with a large Tweety Bird superimposed in the background; a pile of well-worn books in a former study conveying a sense of peace and order so at odds with current circumstances. Some rooms were charred and gave off a burnt odor. On occasion, shots rang out. precio panadol jarabe “The flu viruses in a flu shot are inactivated (killed) which means they cannot cause infection.  Flu vaccine manufacturers kill the viruses used in the vaccine during the process of making the vaccine, and batches of flu vaccine are tested to make sure they are safe,” wrote Altman. buy baclofen online australia Although Bynum is encouraged by the results of the latest MRI of his achy knees, his health remains a legitimate concern. And yet he still was coveted by the Dallas Mavericks and Atlanta Hawks as well as Cleveland, which also signed guard Jarrett Jack from Golden State and Earl Clark from the Lakers. buy diamox australia If someone is injured or in trouble of course I’ll stop, but I don’t plan to wait for anyone who can’t find their gloves. We go through 15 different weather patterns so it will be freezing at night, hot in the day or pouring with rain. Reyes
 • 2018-02-22 What's your number? lisinopril-hydrochlorothiazide drug class In a separate presentation of new research, Sabina Low of Arizona State University and Dorothy Espelage of the University of Illinois, Urbana-Champaign described research that shows bullying at a younger age can increase dating violence among young Americans in later years. acheter du carbonate de lithium * Canada lost nearly 40,000 jobs in July, the latestmanifestation of an economy stuck awkwardly between recessionand recovery. The sharp drop in employment last month, led bylosses in the public sector, comes just two months after theeconomy turned in a record monthly job gain of nearly 100,000.Volatility, it seems, has suddenly become the new normal in theCanadian job market. () buspirone buspar 5mg She's not the only celebrity lady to fall for this dress' multiple charms. Caroline Flack has also worn it which probably contributed to it selling out! So annoying when that happens especially when this frock has managed to merge two quite different, but both super hot, print trends for this season. Aztec and Florals. Who knew they'd work so well together but they do. dhea natural Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on. que es el prozac 20 Before the Group E tie, Mourinho, who returned to the London side in June six years after leaving following a fall-out with Russian billionaire owner Roman Abramovich, laughed as he told a news conference his players were "beautiful, young eggs" who needed nurturing. Dustin
 • 2018-02-22 Where do you come from? buy virectin in the uk There’s little doubt that the world would welcome the demise of this heavily militarized, rights-abusing, outlaw regime. Yet the immediate aftermath could present some very serious challenges — involving China, the US, weapons of mass destruction and the cabal that currently holds power in Pyongyang. tagra 20 mg cipla Seven strokes ahead overnight, the world number one left an elite field trailing in his wake as he signed off with an even-par 70 at Firestone Country Club to land a record eighth title in the World Golf Championships (WGC) event. kamagra 100mg oral jelly effect I had never seen one, let alone two Royales in the flesh, and admit that my bottom lip might have quivered slightly when they finally stood before me; for all their bombast, time had leant them an unexpected pathos. During a tour of the storerooms (about which it suffices to say: Oh. My. God – there are cars tucked away beneath dusty tarpaulins which are worth millions and would be the centrepiece in any other collection), the museum's curator Richard Keller told me of the fate of the other Royales: the prototype was crashed beyond repair in 1931; one survivor was in Germany, one in Spain and two in America. synthroid 100 mcg cost Now she is afraid of returning to her home on the river banks, choosing instead to live in a tent on the hill above her damaged home, with Santosh lying feebly on a makeshift bed as the flies buzz around him. where to buy tretinoin cream in singapore The deal will broaden D H's offerings for online and mobilebanking, branch automation and commercial lending, said theToronto-based company which tailors technology to the needs ofcredit unions, community banks and other financial institutions. Sylvester
 • 2018-02-22 I live here lipitor discount prices The line, which could deliver crude to refineries nearMontreal, Quebec City and Saint John, New Brunswick, would bethe first export line to Canada's East Coast. It would supplantimported crude that eastern refineries currently rely on andoffer additional pipeline capacity for rapidly expanding oilsands production. generic terbinafine Corn and soybeans have developed enough that weather conditions are not likely to reduce the number of kernels on the corn cob or the seeds in soybean pods. But those kernels and seeds could develop smaller and weigh less, which could reduce the harvest this fall, Elmore said. kamagra oral jelly ohne rezept On board a whaling boat in Norway, Jo Fidgen meets fisherman proud of what they regard as a traditional industry going back to Viking times. (This piece contains descriptions and pictures which some readers may find upsetting.) 7 0x0 dhea The watchdog’s staff estimated that the misconduct caused $139 million “in harm to the market.” Their actions “demonstrate an affirmative, coordinated and intentional effort to carry out a manipulative scheme,” violating U.S. law and FERC rules, the agency said in the statement. levitra orodispersible prix pharmacie JUSTICE DEPARTMENT: Fewer than 18,000 of the department's114,486 employees would be furloughed, and if the furlough isprolonged, some of those could be brought back to work. Criminallitigation would continue under a government shutdown, whilecivil litigation would be curtailed or postponed as much aspossible "without compromising to a significant degree thesafety of human life or the protection of property," thedepartment said in its contingency plan. Bernardo
 • 2018-02-22 How do you do? prices of cancer drugs in india "As far as any of that stuff, I'm going to let those guys take care of what they take care of and I won't address anything like that," Rodriguez said in response to whether he had contacted the Yankees about any potential buyout of his contract, another of the rampant rumors swirling throughout the day. www.prescriptionglassesonline.net/ Damascus has so far refused to let U.N. investigators go anywhere except Khan al-Assal in Aleppo province, where Syrian President Bashar al-Assad's government and its Russian ally say rebels used chemical weapons in March. buy baclofen online australia Dovish comments from an influential Federal Reserve officialkept the dollar under pressure too. Markets remain concernedthat a political showdown in Washington could see the governmentshut down, or at the very extreme, default on its debt. ciprofloxacin mg/kg The model these states are considering would allow them to extend health coverage to more of their poor when the law takes full effect on January 1. Such plans require a waiver from the U.S. Department of Health and Human Services. kamagra jelly forum The express train was reported to have arrived at great speed on the southbound line into a suburban platform, rather than on its usual mainline track. Emergency workers said that along with the dead, nine others were critically injured and 60 less seriously hurt. But a spokesman stressed that the figures were only provisional. Some of the dead and injured were said to have been electrocuted by contact with the 25,000-volt overhead power lines which were brought down. The president of the French state railways (SNCF) Guillaume Pepy spoke last night of a “rail catastrophe”. Luigi
 • 2018-02-22 Have you got a current driving licence? foldrx pharmaceuticals pfizer “Our schools have always used their independence to develop stimulating curricula without the constraints of the National Curriculum or other government initiatives,” says Ian Power, membership secretary of the Headmasters’ and Headmistresses’ Conference, which represents independent schools. adcirca competition The sale of the 49 percent stake is the second in a stringof planned asset sales by the New Zealand government, whichwants to to raise about NZ$5 billion to repay debt and return toa budget surplus. fosamax lawsuit 2012 Though photographs circulating on social media showed Zeidanapparently at ease with his smiling captors on Thursday, theOperations Room's spokesman, Abdulhakim Belazzi, had last weeklaunched a bitter tirade about the prime minister on television. pharmacy online head office A congressional aide suggested sanctions on Iran's propertyand accounts in the United States - estimated to be worthbillions of dollars - on oil transactions, and access to thebanking system could be relaxed in stages over many months, ifIran were to make verified major concessions. bluemoon.com forum Two of the SEC's five commissioners told Reuters recentlythat the federal agency needed to do a better job prioritizinghow it enforced the changes pushed through by the 2010Dodd-Frank financial reform law. Leonardo
 • 2018-02-22 Do you know each other? primalex polar The Washington Post (http://wapo.st/1cDgXbu ) reports that between January and June, Maryland saw the third highest rate of foreclosures in the nation after having one of the lowest foreclosure rates. reviews for generic levitra online Earlier this week, Siemens announced Kaeser was bringing back former Siemens manager Horst Kayser as his new head of strategy on November 1, around five years after he left Siemens to become CEO of German industrial robotics company Kuka. avanafil duration The train then derailed at 1:14 a.m., with the cars becoming separated from the locomotive, causing fires that, coupled with the petroleum crude oil, caused the train to erupt into flames as it crashed into homes and buildings in Lac-Megantic. levothyroxine sodium buy uk This month, more Mine-Resistant Ambush-Protected vehicles (MRAPs) have found their way from the wars in Afghanistan and Iraq to the Main Streets of America. These are just the latest acquisitions in a growing practice by Pentagon that’s militarizing America’s municipal police forces. best places to hide drugs in your car The news isn't good for reproductive health, either. Smoking lowers sperm density in men, and can harm unborn fetuses in pregnant women. It can also contribute to a drop in sex drive and to erectile dysfunction. Hiram
 • 2018-02-22 Directory enquiries motrin dosage for 12 month old Violence in the aftermath of Morsi's ouster peaked a week ago Monday when the military opened fire on Brotherhood supporters who were holding a sit-in outside the Republican Guard forces club, leading to hours of clashes. More than 50 protesters were killed and hundreds wounded. The Brotherhood claimed the military opened fire on protesters, while the army says it was responding to Morsi supporters trying to storm the Republican Guard building. can dogs take amoxicillin for skin infection This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don't just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring. isotretinoin tablets side effects Norway said its suspicion that a Norwegian citizen was one of those involved in the mall assault claimed by the Somali Islamist group Al Shabaab had now "strengthened". The BBC has identified one of the attackers as a 23-year-old Norwegian citizen of Somali origin named Hassan Abdi Dhuhulow. adidas neo size 3 Brussels could ease up on the demands if the banks' profits are too low, but there are no guarantees. Barten said experience suggests Europe would open a fresh competition investigation if "bank specific" reasons meant the aid could not be repaid. bingle vet online pharmacy One site that is operational today is healthcare.gov, where, as of 8 a.m. ET, customers could sign up for the new health insurance marketplaces, the next phase of the Affordable Care Act, or Obamacare. Individuals and their families can begin to sign up for health insurance in these marketplaces  today. Danial
 • 2018-02-22 I can't get through at the moment prescription drugs in nepal He retired from full-time broadcasting in 1998 but returned in 2009 with a BBC series, "Alan Whicker's Journey of a Lifetime", in which he returned to many of the locations and people he had encountered during his career. maxocum dosis Jeff Rogers, who for two years has led efforts to improve YRC Worldwide’s national trucking business, has left the company. YRC chief executive James Welch assumed Rogers’ duties as president of YRC Freight, the largest subsidiary of the Overland Park company. benzocaine in coke The maker of glass products reported second-quarter earningslower than analysts' estimates. The company also raised itsfull-year earnings forecast to between 93 cents and $1 per sharefrom 90 cents to $1 per share. Analysts on average expectearnings of 96 cents per share, according to Thomson ReutersI/B/E/S. priligy generic dapoxetine Those items were a deadly combination on April 15 at the Boston Marathon, when two brothers planted pressure cookers filled with explosives hidden in backpacks near the finish line, setting off blasts that killed three people and injured nearly 300 - in some cases, severing limbs. generic name brand name erythromycin metronidazole flagyl penicillin Some cookies on this site are essential, and the site will not work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable. Alexa
 • 2018-02-22 I can't get through at the moment primalex standard 4kg cena "I thought I did a good job tonight," Murray said. "I think I did all the things I needed to do. I did them well. Even after the second and fourth sets, which were tough to lose, because I was in good positions in both sets. I was just happy with the way I responded after both those sets." dapoxetine thailand "It is no secret that the company's prior merchandising and promotional strategies weren't working. We had to make changes, but these changes take time and they have financial implications," Ullman said on a call with analysts. is topamax a class c drug “The president believes that the bipartisan agreement announced by the leaders of the United States Senate will reopen the government and remove the threat of economic brinksmanship that has already harmed middle-class families, American businesses and our country’s economic standing in the world,” White House Press Secretary Jay Carney told reporters. “The president applauds Leader Reid and Minority Leader McConnell for working together to forge this compromise and encourages the Congress to act swiftly to end this shutdown and protect the full faith and credit of the United States of America.” isotretinoin topical reviews Hulu is a fairly decent service, even after Fox and Disney got through with it, but I fear it will turn to garbage after this sale. Corporate takeovers today treat businesses like commodities, not enterprises, and generally strip the value out of them. It’s like the housing market, and buyers end up paying too much, counting on either future appreciation or the ability to milk them as cash cows. Often, the debt load is huge, and buyers have to screw consumers to bail themselves out, then lose their customers and go under. Does anyone really believe that ownership by ATT, DirecTV, or private equity firm KKR will IMPROVE hulu in any way? procomil medicine Britain's economy is gathering strength and looks set tobuild on its 0.6 percent growth recorded in the second quarterof 2013. Employers have said they are hiring at the fastest pacesince 2007, and Wednesday's labour market data confirmed this. Emerson
 • 2018-02-22 I'll put him on where to buy amoxicillin online uk Analysts now say they think Mr Navalny was temporarily freed in order to give some legitimacy to the mayoral vote, which Putin-appointed incumbent Sergei Sobyanin is expected to win handsomely. erythromycin ointment side effects “That in no way reflects the spirit of the UN Charter, or the intentions of the founders, or the intentions of any of us who come to work here every day with the hope of enforcing international peace and security.” prescription drugs on the airplane Some in Eritrea have requested that their family members who drowned be returned home for burial, Laura Boldrini, president of the lower house, told reporters. Some of the survivors are also helping to identify the dead, she said. betnovate cream uses in urdu The seaborne coal market is well supplied, but if the strike dragged on for months, it could reduce the surplus and push upprices in Europe, where much of Colombia's supply is consumedand buyers are already booking in fuel for the winter. procomil geciktirici "I think that [Zimmerman] feels truly in his heart that if he did not have that weapon that night he might not be here. ... [he] would have continued to get beat even though he was screaming for help," O'Mara told ABC. Wesley
 • 2018-02-22 I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh kamagradeal kokemuksia “He’s very familiar with New York, but at the same time, he is a man who has become more comfortable living in the underbelly,” says Mount. “He made himself into this blue-collar character to better lead his men, and he’s actually more comfortable with that guise.” where can i buy prozac in canada But even the speaker's support doesn't translate to assured passage of a military resolution, as the fractured House has struggled to pass even the most mundane measures this year, including agriculture and transportation measures. And Boehner's office says the burden for winning over members lies on the White House, not the speaker. atorvastatin 40 mg tabs Regulatory and legal experts said it is possible the Fed wanted to see more information onBoA-ML's internal controls before granting the expansion into energy-tolling, or had concernsabout capital levels at the newly-merged bank. bimatoprost ophthalmic solution 0.03 canada U.S. District Judge Tom Lee dismissed the lawsuit on March 23, saying there was nothing to contradict Maude Ballou's testimony that King gave her the material and that the statute of limitations had passed. The 5th U.S. Circuit Court of Appeals in New Orleans upheld the decision based on the statute of limitations. reviews on orderpharma An Ipsos poll conducted for Thomson Reuters from September 27 to October 1 showed that 56 percent opposed the 2010 law and 44 percent were in favor. In the poll of 2,242 respondents, only 11 percent said they "know a great deal" about the exchanges, shopping places for people to find out whether they qualify for federal subsidies. Forty-nine percent said they "know a little bit" and 39 percent nothing at all. Pablo
 • 2018-02-22 I like watching football penatropin online "It will be put to a referendum," he said "I believe that this is necessary. I do not think that such decisions can be made, if indeed an agreement is achieved, by this or that coalition process; it must be put to the people for a decision." comprar viagra generico online espa There are newer and smaller competitors pushing forward in this area, like U.S.-based Lockitron, which makes devices to lock and unlock deadbolts via remote control, or Spain's Salto, making lock software tailored to businesses. But in a still-developing market few can compete with Assa Abloy's reach. price of misoprostol in south africa According to the AP, three arrests were made, none of which were Western students, according to a statement made by WWU President Bruce Shepard and Western Associated Student Body President Carly Roberts on Sunday afternoon. The school will investigate the matter further. phenergan syrup ingredients Neither institution plans to participate in the auction. The Field Museum of Chicago, which won an $8.36 million auction for a T. rex fossil in 1997, said it had been offered the duelling dinosaurs but was also not interested. prescription drugs weight gain A Cuomo official said Calcaterra took a slight pay cut from the $177,000 a year she was making as chief deputy Suffolk County executive before Cuomo chose her last year to head a commission that looked into the state’s utilities after Hurricane Sandy. Benton
 • 2018-02-22 Go travelling prescription drugs with obamacare I think back to two years ago, when I was dancing on tables and falling off them and I never thought I’d be anything other than alone. But here I am, 18 months on from meeting Harry, with my husband and daughter. I am so content. So lucky. motrin vs tylenol extra strength Shares of Apple rose to an all-time high of $705.07 on Sept. 21 but ended 2012 down more than 24 percent from that peak, asinvestors worried about increasing competition and decliningprofit margins. libigel uk The lockdown of all campus buildings and dormitories began at 10:15 p.m. EDT on Monday (0215 GMT Tuesday) after campus authorities learned that a man sought by police for a break-in and armed robbery in Durham had fled by public bus toward the school, the university said in a statement. testolic testosterone propionate cycle As for Stollak working as a TV writer and cheerfully dating, though not online. When she goes out, advice from Granny Gail always rings in her head: “You never want to be with someone who doesn’t want to be with you,” she recites. south american online pharmacy The League One side seemed to be facing a damage limitation exercise, before Sturridge added the ­second on 29 minutes. But Notts County mounted a stirring fight , and their increasing threat was rewarded when Yoan Arquin’s header halved the deficit on 63 minutes. Stephanie
 • 2018-02-22 I'm in my first year at university www.tekturna.com/ "I think he'll provide the leadership RBS needs as the bank puts the mistakes of the past behind it, and the government seeks to get the best value for the taxpayer from the money the last government put into the bank," Osborne said. generic drugs post strong growth So the Ugandan Government has decided to turn over all the infrastructure projects to China. The Chinese will bring in their own citizens to build those roads, buildings and hospitals; likely resulting in a poor quality product. The Ugandan workers will not get the jobs and the Chinese will not be contributing to the local economies. In the end, China will own Uganda because they cannot repay their loans. kamagradeal kokemuksia "I was at the White House the other night and listened to the president, some 20 times explain to me why he wasn't going to negotiate. Sat there and listened to the majority leader in the United States Senate describe to me that he's not going to talk until we surrender," Boehner said. piracetam wo kaufen Ford Field, the Lions' domed stadium, was built next door to Comerica and opened in 2002 at a cost of $430 million, 36 percent of which was publicly financed by the same Wayne County tourist tax and payments from the city of Detroit, the state of Michigan, and the quasi-public Downtown Development Authority. The Lions, owned by Henry Ford's grandson William Clay Ford Sr., paid $70 million. There were also $50 million in other corporate contributions, the institute said. buy dapoxetine tablets The play tracks the U.S.-born Manning's journey from his teenage years in a Welsh village through his life as a U.S. soldier and subsequent arrest in 2010 for passing hundreds of thousands of classified documents to WikiLeaks. Rudolph
 • 2018-02-22 Are you a student? isotretinoin capsules in pakistan The conservative group FreedomWorks, which tallies a scorecard rating lawmakers on their votes in order to help determine which candidates the organization will support, announced that it will double count support for a letter championed by Sen. Mike Lee, R-Utah, which commits them to only approving funding for the government if it also defunds the health care law. harga lopid MADRID, July 14 (Reuters) - Spain's Mariano Rajoy is makinga risky political bet in claiming recovery is close at hand as arecent economic upturn is fragile and even if it persists anausterity-weary public may not feel much benefit, analysts andsources say. nan bao jiao nang side effects The data also showed U.S. exports of refined products lastweek reached the highest level on record at 3.4 million barrelsper day, 17.5 percent higher than a year ago, as refineriesprocessed crude at high rates. which betnovate cream is used for removing acne Sen. John Cornyn, R-Texas, has introduced the key Republican amendment to address the border concerns. His amendment would require that law enforcement implement stops of 90 percent of border crossings and install a biometric entry-exit system before immigrants who came to the country illegally are eligible for legal residency. The amendment also calls for the establishment of an electronic employee verification system to ensure business owners are only hiring legal workers. priceline pharmacy tamworth nsw After a period instructing fighter pilots Baker returned to the front line with No 74 Squadron. On May 26 1941 he was flying an intruder mission over northern France when he shot down a Messerschmitt Bf 109. This was his fifth success, making him an “ace” — but surprisingly, unlike the great majority of others who achieved “ace” status, he did not receive a decoration. Ambrose
 • 2018-02-20 Cool site goodluck :) topamax dosing for bipolar disorder Better-than-expected economic figures in Europe havesupported the euro and sterling of late. Britain's trade deficitnarrowed sharply, supporting the pound, which traded close tothe Thursday level of $1.5574 that was its strongest since June19. what is doxycycline hyclate 100mg cap used to treat The Nexus 7's screen is much sharper than that on the iPad Mini, which has the non-HD display technology of the iPad 2 from 2011 — ancient in the world of mobile gadgets. The Nexus 7 is also a tad lighter, by 6 percent. buy accutane isotretinoin However, a new constitution brought in by the junta in 2008 entrenched the primacy of the military. A quarter of seats in both parliamentary chambers are reserved for the military, and three key ministerial posts - interior, defence and border affairs - must be held by serving generals. ofloxacin tinidazole syrup The easier listing rules have seen a revival of flotationson AIM while placements on the main market have dwindled. Sincethe market ground to a halt at the start of 2009, flotations onthe junior market have recovered to between one and 15 perquarter, according to Thomson Reuters data. trazodone 150 mg tablet apothecary And on Obamacare, aside from semi-regular repeal attempts meant to make a statement, a band of relative Senate newcomers is agitating for Republicans to hold up all government funding – risking a government shutdown – in an effort to deny money for the new health care law. Genesis
 • 2018-02-20 What qualifications have you got? gabapentinas kaina Friday's violence erupted shortly after midday prayers when tens of thousands of Brotherhood supporters answered the group's call to protest across Egypt in defiance of a military-imposed state of emergency following the bloodshed earlier this week. buy 600 mg ibuprofen "The challenge was working together so Jabba looked like one sentient creature, and not four guys in a tent. So we'd get George Lucas to address Jabba rather than us individually which did freak him out a bit at first." doxycycline hyclate 100mg cap coupon This year, however, his gold bet has been wrong-footed witha loss of 65 percent in the first half of the year for the $300million portfolio, which is the smallest of his lineup and whichis now largely his own money. harga domperidone 10 mg That's the best approach to the new health insurance exchanges that are scheduled to open for business Tuesday. Buying insurance is supposed to be easier than ever once several provisions of the Affordable Care Act take effect this fall. That doesn't mean the process is easy or should be done speedily, however, experts say. That's especially true if insurance shopping is new to you. do uk doctors prescribe accutane Fox said his real-life family supported his return to aregular series role. "There is a kind of scrutiny of their stuffthat won't exist if I'm occupied doing something else," hejoked. (Reporting by Lisa Richwine; Editing by Peter Cooney) Kenneth
 • 2018-02-20 How many days will it take for the cheque to clear? harga pil clomid This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don't just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring. price of valacyclovir in india “I want women with cancer to be able to walk into a private space and be with people who have gone through what they are going through,” she said. “We treat the whole person. You can cry and you can laugh.” dulcolax tablets maximum dosage "By going to Martha's Vineyard, he opens himself up to criticism that he is not as sensitive as he should be to Americans having hard times," said journalist Ken Walsh, author of the book "From Mount Vernon to Crawford: A History of the Presidents and Their Retreats." preis clopidogrel 75 mg Stephenson, who has been exploring opportunities for AT&T toexpand into Europe, said Europe has the potential to be"incredibly exciting" during his appearance at an industryconference held by ETNO, the European telecommunications lobby. where can i buy oxybutynin "The postsecondary system mimics and magnifies the racial and ethnic inequality in educational preparation it inherits from the K-12 system and then projects this inequality into the labor market," the report says. Santos
 • 2018-02-20 In tens, please (ten pound notes) oxanabol tablets Eleven percent said their gang organized activities online, often using code. A gang member in St. Louis said he posted, "We got a baseball game" on Facebook to call the gang together for a fight. A gang member in Fresno said his gang avoided organizing drug business online but used the Internet to set up meetings, parties and even fundraisers for "bail or other emergencies." tricor fenofibrate same muscles "We all admire the senator from Texas for his wanting to talk," Reid said shortly after Cruz simply sat down at his desk to end his protest. "With all due respect, I'm not sure we learned anything new." buy mg brand cialis The U.S. Congress was locked in a highly partisan deadlock on Monday, hours away from a shutdown of the U.S. government, as Republicans continued to insist on delaying Obamacare as a condition of agreeing to a funding measure. rx-med.net coupon code The Global Fund approved a $20 million grant agreement for the HIV treatments. Cameroon will almost double its annual budget for anti-retroviral medicine purchases; the total amount will increase $11 million in 2013 to $20 million in 2014. the vet pharmacy online "Finkelstein, as a YUHS administrator, specifically targeted vulnerable boys for physical and sexual abuse. He preyed upon children of Holocaust survivors and after he abused them implored these children to not add to their parents' suffering by telling them about his assaults," the suit claims. Brayden
 • 2018-02-20