Invitasjon til å delta i NIMs prosjekt om ytringsfrihet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) vil i løpet av året skrive en rapport om ytringsfriheten til personer med funksjonsnedsettelser.

De ønsker å snakke med personer over 18 år som har ulike funksjonsnedsettelser.

NIM vil spørre om hvordan det er å få informasjon om samfunnet vi lever i, f.eks. i avsier, på TV eller å være på sosiale medier. De ønsker også å høre om det eventuelt er noe som kan være vanskelig når det gjelder det å få sagt det man ønsker, delta i diskusjoner eller debatter eller få tilgang til informasjon.

På grunn av koronapandemien, kan intervjuene gjøres på PC, men hvis dette er noe du ikke ønsker, kan de også møte deg i Oslo. Hvis du ønsker å ha med deg noen eller har andre behov, er det fint om du kan si ifra om dette, for da vil de prøve å tilrettelegge på en god måte.

Intervjuene vil vare rundt 1 til 1,5 time. De vil intervjue rundt 20 personer frem til oktober. Det de finner ut av i intervjuene vil gis ut som en del av en større rapport om ytringsfrihet og funksjonsnedsettelser. De som intervjues, vil være anonyme i rapporten. NIM vil følge reglene for behandling av personopplysninger.

Under intervjuet ønsker de å høre dine tanker, meninger og opplevelser om hvordan du synes det er å gi og få informasjon i Norge.

Er dette noe du kan tenke deg å være med på, kan du ta kontakt med: Helle Sanden, telefon: 468 00 676 eller e-post: helle.sanden@nhri.no eller Mina Haugen, telefon: 941 75 077 eller e-post: mina.haugen@nhri.no

Hvis du tar kontakt med NIM, vil de gi deg mer informasjon om prosjektet slik at du kan bestemme om du ønsker å bli intervjuet eller ikke.

NIM håper at du ønsker å dele dine viktige tanker og erfaringer med oss!

 

Vennlig hilsen

for Norges institusjon for menneskerettigheter

Tips noen om siden