Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap)

Tvangsbruk som sak i Stortinget

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) stiller spørsmål til helse- og omsorgsministeren om årsaken til den kolossale økningen i vedtak om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning.

Antallet personer med vedtak om tvang og makt var 178 i år 2000. I 2014 var det 1289 personer med utviklingshemning som hadde slikt vedtak. NFU er ukjent med årsakene til den dramatisk økningen. Vi er glade for at stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) løfter saken opp til Stortinget og ser fram til helse- og omsorgsministerens redegjørelse.

Figur: Antall vedtak om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning i periden 2000-2014 (Kilde: Helsetilsynets årlige tilsynsmeldinger).

Spørsmål fra stortingsrepresentant Freddy de Ruiter til helse- og omsorgsministeren

Jens Petter Gitlesen

30 april 2015

Tips noen om siden