Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heia Høie!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!

I en kronikk i Aftenposten skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie:

"Derfor kommer vi til å sette ned et utvalg som skal se på tvangsregelverket og foreslå modernisering. Utvalget skal vurdere om vi bør ha ett felles regelverk for tvang som skal gjelde alle pasientgrupper og diagnoser. Viktigst av alt: Det nye lovverket skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser."

NFU har lenge arbeidet for å nedsette et slikt utvalg. Dagens regulering av bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i stor grad et resultat av forhold som ble avdekket under institusjonstiden og i forbindelse med nedleggelsen av institusjonsomsorgen. Etter at vi fikk lovverket om tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning, har vi fått diskrimineringslovgivning og menneskerettslige forpliktelser som ikke inngår i tvangslovverket. Utøvelsen av tvangsbestemmelsene har levd sitt eget liv. Mens en opprinnelig pratet om rundt 200 personer med utviklingshemning hvor det kunne være påkrevd med eget regelverk, er det i dag over 2000 personer med utviklingshemning som er underlagt registrert bruk av tvang og makt. Det er flere personer med utviklingshemning som er underlagt "livstidsstraff" etter helse- og omsorgstjenesteloven enn antall personer som er dømt til livstidsstraff etter straffeloven. Mørketallene på feltet er store og variasjonen mellom fylkene er enorm.

I utgangspunktet er det svært fornuftig av helse- og omsorgsministeren å tenke i retning av et diagnoseuavhengig lovverk. Et slikt lovverk vil ikke være diskriminerende. Diagnose er i seg selv heller aldri en akseptabel begrunnelse for bruk av tvang og makt. Det er uforståelig at en person som skårer 67 i en IQ test, skal kunne underlegges et regime som det er ulovlig å anvende over en person som oppfører seg likt, men som har en IQ på 70.

Det er svært gledelig at statsråd Høie vektlegger pasient- og brukerperspektivet. Hele hensikten med helse- og omsorgstjenestene er å hjelpe dem som er avhengig av hjelp. Omsorgstjenestene skal ikke kunne forveksles med verken påtalemyndigheter eller kriminalomsorg. Omsorgstjenesten skal heller ikke være en oppdragelsesanstalt.

Den 30. januar hadde NFU møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie og tvangsbruken overfor mennesker med utviklingshemning. Vi satt igjen med et inntrykk av at statsråden forsto vårt budskap, men vi vet at statskverna maler sakte. Jeg hadde ikke forventet at statsråden kom med konkrete utspill før tidligst til høsten.

Takk til helse- og omsorgsminister Bent Høie som synes å forstå alvoret på feltet og som viser en oppsiktsvekkende handlekraft. Står fortsettelsen i forhold til starten, vil vi gå lysere tider i møte!

Jens Petter Gitlesen

12 april 2016

 • 2021-04-09 My name is Clara I am here to make a review about how Dr Charles helped me in fixing my marriage and also to those out there seeking for help and advice on how to save your broken marriage or relationship, few months ago I was having issues with my husband I noticed he has been having an affair with another young lady in his place of work I confronted him but he got angry and say to my face that it’s true, as if that was not enough he went ahead by telling me he doesn’t love me anymore that he wanted a divorce I was to devastated and confused, I pleaded with him that I don’t want a divorce but he insisted, before then I had heard about Dr Charles while browsing on the internet how he use to help people with broken marriages and relationships, I gave it a thought and I decided to contact him, he promise to put a smile on my face again, I followed his instructions and after 3days I was so surprised to see my husband kneeling before me and apologizing for what he had said about the divorce, this is something I never expected, I thank Dr Charles for what he has done for me, now am living happily with my husband and he has stopped seeing the other woman. Please if you are having issues like this I advice you to contact Dr Charles he can help you as well drcharlesspeltemple@gmail.com website: https://drcharlesspeltempl.wixsite.com/info WhatsApp: +1(602)-960-9776 Clara
 • 2021-04-07 My name is Clara I am here to make a review about how Dr Charles helped me in fixing my marriage and also to those out there seeking for help and advice on how to save your broken marriage or relationship, few months ago I was having issues with my husband I noticed he has been having an affair with another young lady in his place of work I confronted him but he got angry and say to my face that it’s true, as if that was not enough he went ahead by telling me he doesn’t love me anymore that he wanted a divorce I was to devastated and confused, I pleaded with him that I don’t want a divorce but he insisted, before then I had heard about Dr Charles while browsing on the internet how he use to help people with broken marriages and relationships, I gave it a thought and I decided to contact him, he promise to put a smile on my face again, I followed his instructions and after 3days I was so surprised to see my husband kneeling before me and apologizing for what he had said about the divorce, this is something I never expected, I thank Dr Charles for what he has done for me, now am living happily with my husband and he has stopped seeing the other woman. Please if you are having issues like this I advice you to contact Dr Charles he can help you as well drcharlesspeltemple@gmail.com website: https://drcharlesspeltempl.wixsite.com/info WhatsApp: +1(602)-960-9776 Clara
 • 2021-02-12 I'm so happy today because of what Dr Fuma did for me my ex-boyfriend dumped me two years ago after I accused him of seeing someone else, i was mislead by my friend who told me he was seeing someone else so i confronted him and he left me without a word, i miss him so much because i really love him all my effort to get him back was fruitless until a friend of mine introduced me to this great spell caster called Dr fuma who had helped her in the past, I contacted and narrated all i have been through, he assured me that he's going to come back to me but i thought it'was not going to happen, after i did all he instructed me, to my greatest surprise my bf who had refused taking my calls came to me begging for forgiveness, he even promised not to ever leave me again, all thanks to Dr Fuma for restoring happiness in my life. as for many of you in the same situation, contact him today and be happy. below is his personal email drfumaspellhome711@gmail.com and you can also add him on WHATSAPP/CALL ON +2348139052904. laura shaw
 • 2021-02-11 sometimes shit happens in our marriages and relationships but it won't always last when we fight to get them fixed, i had problem with my marriage sometime ago June 2020 it was a terrible experience that i almost lost my marriage, my husband thought i was cheating because i always receive calls from work i tried to make him understand they are just my co-workers he never believed me he filed for divorce and the papers was out, it was like a dream to me but it was all a reality i needed to stop him because i love him so much, it was a beautiful marriage and i couldn't even imagine leaving my beautiful marriage, i had to seek help from Dr Charles spell temple and i explained my situation to him and of course he did helped me, he prepare a love spell for me and assured me of it safety, my husband stop the divorce and love me again after the spell, he ask me to tell people about his good work how he has helped me so other can also get help. if you are going through marriage and relationship issues just reach him out on his email: drcharlesspell@gmail.com WhatsApp: +2348146708557 Magret
 • 2021-01-25 god luck samiira
 • 2021-01-06 This testimony is worth sharing to the world. I am here to tell the world of the good works of  Dr BALBOSA. My name is Olivia Bolton am from the UK.. My man left me and my kids for another older woman. It was not so easy for me.. I love my husband so much and I did not lose hope and I kept praying and God finally answered my prayers...i searched online for a spell caster to help me unite me and my lover back forever and i saw so many testimonies of  how DR BALBOSA has helped so many people online and i decided to give him a trial … I contacted him and explained to him. He told me not to worry that he will bring back my man within 24 hours. He consulted his powers and assured me not to worry . He did his work and cast the spell and to my greatest surprise, my husband came back the same day begging and crying  just as  Dr BALBOSA said. He begged me for forgiveness and he promised never to leave me for any reason. We are happy and we live together as one. Contact Dr BALBOSA now on: balbosasolutionhome@gmail.com and you can also contact him on WHATSAPP +2347048047728... don't lose hope have a lovely day  OH
 • 2020-07-29 Buy Valuim online with next day delivery Our online pharmacy is a verified supplier of Valuim and other medicines buy Vauim online without a prescription Buy Cheap Valuim online now at trustedmedicationshop.com Call. whtsapp or text us at +1406- 298- 3261 Naquin Mitchel
 • 2020-07-29 Buy Best quality Valuim online shipped next day delivery now at www.trustedmedicationshop.com Buy Vauim online without getting scammed now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim without getting ripped off now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim without doctor's prescription now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim 10 mg online now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim 5 mg online now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim online now at www.trustedmedicationshop.com Call or text or whatsapp us at +1(406) 298 3261 Zumpano Michael
 • 2020-05-16 Best way to win the lottery with Dr. Winner magic lottery winning numbers... Dr Winner is a very genuine lottery spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. i am a lottery winner. I had some very bad experience in playing the lottery, because my life was at stake, then lottery seemed to be the only means that came into my head, i played the lottery steadily over 11 years , but i could not win more than $45, but i always see people winning millions of dollars, so with that i extended my search for victory ,then i found Dr. Winner a powerful voodoo Dr. who promised to help me win the lottery. He did his normal work for me and finally i won the lottery,$1,000,000.00 This spell changed my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good work of Dr. Winner after i won that huge amount of money. You can contact him for you own lottery number. contact Dr Winner via Email: (Winnersspellcast@gmail.com or via his website:https://winnersspellcast.blogspot.com) Call or text him: +2348138289852 Sharon Happiness
 • 2020-01-25 Hello everyone,am from USA, I’m here to testify to the general public on how my mother DIABETES  INFECTION  was cure by Dr oriane, Thanks goes to Dr. oriane  who finally save my son life with his herbal medication at low cost,for over 7 years now my mother has been suffering from DIABETES on which we had gone to various hospital for treatment but to no avail until a friend recommend Dr oriane herbal remedy to me which i decided to contact,he advice and assure me that my mother will be cured with his herbal medicine ,i listen to the advice and instruction given to me by Dr oriane ,he prepare and send me the medication which i use on my mother health ,within 30 days my mother was totally cured from DIABETES and today am very happy and  May God continue to support you for the good work you are doing Dr oriane, i decided to share This Testimony to the general public for those that need his help. if you are out their suffering in pains looking for solution for any spiritual problem or infections of any kinds.Contact him Via this Email : droriane6@gmail.com, He is out there to help you out and put a smile on your face again. also he can cure any kinds of deadly disease, Herpes, Stroke, Herbs and Cancer. Truly 100% sure treatment for just 30 days as instructed on how to use his herbal medication all the pains are gone,       frank
 • 2020-01-13 i am very grateful sharing this great testimonies with you, The best thing that has ever happened in my life is how i win the lottery. I am a woman who believe that one day i will win the lottery.finally my dreams came through when i email PRIEST WISDOM  . and tell him i need the lottery numbers. i have come a long way spending money on ticket just to make sure i win. But i never know that winning was so easy until the day i meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so i decide to give it a try.I contacted this man and he did a spell and he gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws were out i was among winners. i won $1,000,000  Dollar. PRIEST WISDOM truly you are the best, with these man you can win millions of money through lottery. i am so very happy to meet these man, i will forever be grateful Email him Supernaturalspell1@gmail.com or WHATSAPP  or Call Via +2348124644470   BLOGSPOT : https://lotteryspellcaster1.blogspot.com/ ....... Rose j Moore
 • 2020-01-13 i am very grateful sharing this great testimonies with you, The best thing that has ever happened in my life is how i win the lottery. I am a woman who believe that one day i will win the lottery.finally my dreams came through when i email PRIEST WISDOM  . and tell him i need the lottery numbers. i have come a long way spending money on ticket just to make sure i win. But i never know that winning was so easy until the day i meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so i decide to give it a try.I contacted this man and he did a spell and he gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws were out i was among winners. i won $1,000,000  Dollar. PRIEST WISDOM truly you are the best, with these man you can win millions of money through lottery. i am so very happy to meet these man, i will forever be grateful Email him Supernaturalspell1@gmail.com or WHATSAPP  or Call Via +2348124644470   BLOGSPOT : https://lotteryspellcaster1.blogspot.com/ Rose j Moore
 • 2020-01-07 Good day everyone i never believed in spell casting not until i tried it and then i knew it was real am a very good believer in the lottery game and i have been playing for 20 years now and i havent won not until i came across this great spell caster who specializes on predicting the right numbers first i was scared and been logical about the whole thing then i told myself nothing is impossible only if you give it a try and to my greatest surprise the first number he gave me i won 100.000 dollars and since then i have been winning incase you are out there and you want to be a winner like me you can contact him through his email Drakhigbespellhome7@gmail.com   Bawain
 • 2019-11-22 I am very happy for sharing this great testimonies,The best thing that ha sever happened in my life is how I win the lottery euro million mega jackpot. I am a man who believe that one day I will win the lottery.finally my dreams came through when I email Dr Winner. and tell him I need the lottery numbers. I spend so much money on ticket just to make sure I win. But I never knew that winning was so easy until the day I meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so I decide to give him a try. I contacted this great Dr Winner and he did a spell and gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws came out I was among the lucky winners. I won 30,000 million Dollar. Dr Winner truly you are the best,with these great Dr you can win millions of money through lottery. I am so very happy to meet these great man, I will be forever grateful to you Dr Winner, if you are out there looking for his help you can reach him for easy communication on Whatsapp +2348138289852 or via Email: Winnersspellcast@gmail.com or via his website:https://winnersspellcast.blogspot.com Esther Lee
 • 2019-10-28 I am very happy for sharing this great testimonies,The best thing that ha sever happened in my life is how I win the lottery euro million mega jackpot. I am a man who believe that one day I will win the lottery.finally my dreams came through when I email Dr Winner. and tell him I need the lottery numbers. I spend so much money on ticket just to make sure I win. But I never knew that winning was so easy until the day I meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so I decide to give him a try. I contacted this great Dr Winner and he did a spell and gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws came out I was among the lucky winners. I won 30,000 million Dollar. Dr Winner truly you are the best,with these great Dr you can win millions of money through lottery. I am so very happy to meet these great man, I will be forever grateful to you Dr Winner, if you are out there looking for his help you can reach him for easy communication on Whatsapp +2348138289852 or via Email: Winnersspellcast@gmail.com or via his  website:https://winnersspellcast.blogspot.com Esther Lee
 • 2019-10-24 I have been playing lottery since i was 15years and now i am 40 meaning i have been playing the lottery for 25years. The biggest amount i have ever won in my life was 1200 bucks. But one day my story turns to history after i find this man name on the Internet that he is the best when it comes to winning lottery. This man is a very strong voodoo doc who gives out the numbers that can never fail. After all my years of laboring and struggling to win the lottery i finally won ( $12,000,000) Dr Winner, is the name,EMAIL him now: Winnersspellcast@gmail.com or via his website: https://winnersspellcast.blogspot.com this is the only way to win the lottery spell and he is the best way Glory Silver
 • 2019-10-04 I came across many testimonies on net testifying of Dr Winner a voodoo spell caster that will help you cast a LOTTERY spell and give you the rightful numbers to win the lottery, i didn't believe it, at first but as life got badder i decided to take a try, now my try has made me a millionaire, i have been playing all types of lottery since 7 years now but i have not win up to $1000,after contacting him he cast the spell and give me the hot figures behold i won(£ FOURTY MILLIONS POUNDS) now i am a living testimony of the good works of Dr Winner, A gifted man with a great powers, it is my secret but i decided to make the world known to it as it might be a help to any one who is interested, this happens last week ago you are free to contact him via Email:  Winnersspel