Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heia Høie!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!

I en kronikk i Aftenposten skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie:

"Derfor kommer vi til å sette ned et utvalg som skal se på tvangsregelverket og foreslå modernisering. Utvalget skal vurdere om vi bør ha ett felles regelverk for tvang som skal gjelde alle pasientgrupper og diagnoser. Viktigst av alt: Det nye lovverket skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser."

NFU har lenge arbeidet for å nedsette et slikt utvalg. Dagens regulering av bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i stor grad et resultat av forhold som ble avdekket under institusjonstiden og i forbindelse med nedleggelsen av institusjonsomsorgen. Etter at vi fikk lovverket om tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning, har vi fått diskrimineringslovgivning og menneskerettslige forpliktelser som ikke inngår i tvangslovverket. Utøvelsen av tvangsbestemmelsene har levd sitt eget liv. Mens en opprinnelig pratet om rundt 200 personer med utviklingshemning hvor det kunne være påkrevd med eget regelverk, er det i dag over 2000 personer med utviklingshemning som er underlagt registrert bruk av tvang og makt. Det er flere personer med utviklingshemning som er underlagt "livstidsstraff" etter helse- og omsorgstjenesteloven enn antall personer som er dømt til livstidsstraff etter straffeloven. Mørketallene på feltet er store og variasjonen mellom fylkene er enorm.

I utgangspunktet er det svært fornuftig av helse- og omsorgsministeren å tenke i retning av et diagnoseuavhengig lovverk. Et slikt lovverk vil ikke være diskriminerende. Diagnose er i seg selv heller aldri en akseptabel begrunnelse for bruk av tvang og makt. Det er uforståelig at en person som skårer 67 i en IQ test, skal kunne underlegges et regime som det er ulovlig å anvende over en person som oppfører seg likt, men som har en IQ på 70.

Det er svært gledelig at statsråd Høie vektlegger pasient- og brukerperspektivet. Hele hensikten med helse- og omsorgstjenestene er å hjelpe dem som er avhengig av hjelp. Omsorgstjenestene skal ikke kunne forveksles med verken påtalemyndigheter eller kriminalomsorg. Omsorgstjenesten skal heller ikke være en oppdragelsesanstalt.

Den 30. januar hadde NFU møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie og tvangsbruken overfor mennesker med utviklingshemning. Vi satt igjen med et inntrykk av at statsråden forsto vårt budskap, men vi vet at statskverna maler sakte. Jeg hadde ikke forventet at statsråden kom med konkrete utspill før tidligst til høsten.

Takk til helse- og omsorgsminister Bent Høie som synes å forstå alvoret på feltet og som viser en oppsiktsvekkende handlekraft. Står fortsettelsen i forhold til starten, vil vi gå lysere tider i møte!

Jens Petter Gitlesen

12 april 2016

 • 2020-07-29 Buy Valuim online with next day delivery Our online pharmacy is a verified supplier of Valuim and other medicines buy Vauim online without a prescription Buy Cheap Valuim online now at trustedmedicationshop.com Call. whtsapp or text us at +1406- 298- 3261 Naquin Mitchel
 • 2020-07-29 Buy Best quality Valuim online shipped next day delivery now at www.trustedmedicationshop.com Buy Vauim online without getting scammed now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim without getting ripped off now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim without doctor's prescription now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim 10 mg online now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim 5 mg online now at www.trustedmedicationshop.com Buy Valuim online now at www.trustedmedicationshop.com Call or text or whatsapp us at +1(406) 298 3261 Zumpano Michael
 • 2020-05-16 Best way to win the lottery with Dr. Winner magic lottery winning numbers... Dr Winner is a very genuine lottery spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. i am a lottery winner. I had some very bad experience in playing the lottery, because my life was at stake, then lottery seemed to be the only means that came into my head, i played the lottery steadily over 11 years , but i could not win more than $45, but i always see people winning millions of dollars, so with that i extended my search for victory ,then i found Dr. Winner a powerful voodoo Dr. who promised to help me win the lottery. He did his normal work for me and finally i won the lottery,$1,000,000.00 This spell changed my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good work of Dr. Winner after i won that huge amount of money. You can contact him for you own lottery number. contact Dr Winner via Email: (Winnersspellcast@gmail.com or via his website:https://winnersspellcast.blogspot.com) Call or text him: +2348138289852 Sharon Happiness
 • 2020-01-25 Hello everyone,am from USA, I’m here to testify to the general public on how my mother DIABETES  INFECTION  was cure by Dr oriane, Thanks goes to Dr. oriane  who finally save my son life with his herbal medication at low cost,for over 7 years now my mother has been suffering from DIABETES on which we had gone to various hospital for treatment but to no avail until a friend recommend Dr oriane herbal remedy to me which i decided to contact,he advice and assure me that my mother will be cured with his herbal medicine ,i listen to the advice and instruction given to me by Dr oriane ,he prepare and send me the medication which i use on my mother health ,within 30 days my mother was totally cured from DIABETES and today am very happy and  May God continue to support you for the good work you are doing Dr oriane, i decided to share This Testimony to the general public for those that need his help. if you are out their suffering in pains looking for solution for any spiritual problem or infections of any kinds.Contact him Via this Email : droriane6@gmail.com, He is out there to help you out and put a smile on your face again. also he can cure any kinds of deadly disease, Herpes, Stroke, Herbs and Cancer. Truly 100% sure treatment for just 30 days as instructed on how to use his herbal medication all the pains are gone,       frank
 • 2020-01-13 i am very grateful sharing this great testimonies with you, The best thing that has ever happened in my life is how i win the lottery. I am a woman who believe that one day i will win the lottery.finally my dreams came through when i email PRIEST WISDOM  . and tell him i need the lottery numbers. i have come a long way spending money on ticket just to make sure i win. But i never know that winning was so easy until the day i meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so i decide to give it a try.I contacted this man and he did a spell and he gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws were out i was among winners. i won $1,000,000  Dollar. PRIEST WISDOM truly you are the best, with these man you can win millions of money through lottery. i am so very happy to meet these man, i will forever be grateful Email him Supernaturalspell1@gmail.com or WHATSAPP  or Call Via +2348124644470   BLOGSPOT : https://lotteryspellcaster1.blogspot.com/ ....... Rose j Moore
 • 2020-01-13 i am very grateful sharing this great testimonies with you, The best thing that has ever happened in my life is how i win the lottery. I am a woman who believe that one day i will win the lottery.finally my dreams came through when i email PRIEST WISDOM  . and tell him i need the lottery numbers. i have come a long way spending money on ticket just to make sure i win. But i never know that winning was so easy until the day i meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so i decide to give it a try.I contacted this man and he did a spell and he gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws were out i was among winners. i won $1,000,000  Dollar. PRIEST WISDOM truly you are the best, with these man you can win millions of money through lottery. i am so very happy to meet these man, i will forever be grateful Email him Supernaturalspell1@gmail.com or WHATSAPP  or Call Via +2348124644470   BLOGSPOT : https://lotteryspellcaster1.blogspot.com/ Rose j Moore
 • 2020-01-07 Good day everyone i never believed in spell casting not until i tried it and then i knew it was real am a very good believer in the lottery game and i have been playing for 20 years now and i havent won not until i came across this great spell caster who specializes on predicting the right numbers first i was scared and been logical about the whole thing then i told myself nothing is impossible only if you give it a try and to my greatest surprise the first number he gave me i won 100.000 dollars and since then i have been winning incase you are out there and you want to be a winner like me you can contact him through his email Drakhigbespellhome7@gmail.com   Bawain
 • 2019-11-22 I am very happy for sharing this great testimonies,The best thing that ha sever happened in my life is how I win the lottery euro million mega jackpot. I am a man who believe that one day I will win the lottery.finally my dreams came through when I email Dr Winner. and tell him I need the lottery numbers. I spend so much money on ticket just to make sure I win. But I never knew that winning was so easy until the day I meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so I decide to give him a try. I contacted this great Dr Winner and he did a spell and gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws came out I was among the lucky winners. I won 30,000 million Dollar. Dr Winner truly you are the best,with these great Dr you can win millions of money through lottery. I am so very happy to meet these great man, I will be forever grateful to you Dr Winner, if you are out there looking for his help you can reach him for easy communication on Whatsapp +2348138289852 or via Email: Winnersspellcast@gmail.com or via his website:https://winnersspellcast.blogspot.com Esther Lee
 • 2019-10-28 I am very happy for sharing this great testimonies,The best thing that ha sever happened in my life is how I win the lottery euro million mega jackpot. I am a man who believe that one day I will win the lottery.finally my dreams came through when I email Dr Winner. and tell him I need the lottery numbers. I spend so much money on ticket just to make sure I win. But I never knew that winning was so easy until the day I meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so I decide to give him a try. I contacted this great Dr Winner and he did a spell and gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws came out I was among the lucky winners. I won 30,000 million Dollar. Dr Winner truly you are the best,with these great Dr you can win millions of money through lottery. I am so very happy to meet these great man, I will be forever grateful to you Dr Winner, if you are out there looking for his help you can reach him for easy communication on Whatsapp +2348138289852 or via Email: Winnersspellcast@gmail.com or via his  website:https://winnersspellcast.blogspot.com Esther Lee
 • 2019-10-24 I have been playing lottery since i was 15years and now i am 40 meaning i have been playing the lottery for 25years. The biggest amount i have ever won in my life was 1200 bucks. But one day my story turns to history after i find this man name on the Internet that he is the best when it comes to winning lottery. This man is a very strong voodoo doc who gives out the numbers that can never fail. After all my years of laboring and struggling to win the lottery i finally won ( $12,000,000) Dr Winner, is the name,EMAIL him now: Winnersspellcast@gmail.com or via his website: https://winnersspellcast.blogspot.com this is the only way to win the lottery spell and he is the best way Glory Silver
 • 2019-10-04 I came across many testimonies on net testifying of Dr Winner a voodoo spell caster that will help you cast a LOTTERY spell and give you the rightful numbers to win the lottery, i didn't believe it, at first but as life got badder i decided to take a try, now my try has made me a millionaire, i have been playing all types of lottery since 7 years now but i have not win up to $1000,after contacting him he cast the spell and give me the hot figures behold i won(£ FOURTY MILLIONS POUNDS) now i am a living testimony of the good works of Dr Winner, A gifted man with a great powers, it is my secret but i decided to make the world known to it as it might be a help to any one who is interested, this happens last week ago you are free to contact him via Email:  Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or you can also contact him or WhatsApp him on this +2348138289852 thank you so much MERCY
 • 2019-09-24 I use to be a very poor woman who has always not find luck when it comes to playing the lottery. I have been playing lottery since i was 21 years and now i am 45 meaning i have been playing lottery for 24 years. The biggest amount i have ever won in my life was 400 bucks. But one day my story turns to history after i find this man name on the Internet that he is the best when it comes to winning lottery. This man is a very strong voodoo doc who gives out the numbers that can never fail. After all my years of laboring and struggling to win the lottery i finally won ( $62,000,000) Dr Winner is the name, Email:  Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com this is the only way to win the lottery and the best way Sonia Joan
 • 2019-07-05 Hello all my viewers in the world Its a pleasure for me to shere this testimony about this wonderful things that happened to me last week, have be suffering disease call warts for the past 1 years in my nude i can show anyone it was very difficult for me to show until one day reading so-many post of some people who were cured of Warts, but i never believed them, I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try dr. clement then i contacted him on his when i contact him, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out, its a great success that he healed just as he promised, he told me that in three days time that i should go and check on my Warts status, I was floored that when i went to the hospital to check of my status that i was Warts negative, i never thought possible that dr. clement can do miracles, i never really believed in magic but I played along with a little hope and faith and after everything but dr clement changed my life and made me a true believer you can contact him on allmightbazulartemple@gmail.com or whats-app +2347051758952. so he can help you out. he said that he is also specialize on the following diseases: Dr.Dr.clement can also cure all kind of disease with herbal medicine like 1. HIV/AIDS 2. HERPES simplex 3. CANCER ALL KINDS 4.wining of lotto 5. Hepatitis A,B,C 6. Diabetes 7. CHRONIC DISEASE. HIV / AIDS 8 getting your ex back 9 penis enlargement tereza
 • 2019-07-05 Hello all my viewers in the world Its a pleasure for me to shere this testimony about this wonderful things that happened to me last week, have be suffering disease call warts for the past 1 years in my nude i can show anyone it was very difficult for me to show until one day reading so-many post of some people who were cured of Warts, but i never believed them, I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try dr. clement then i contacted him on his when i contact him, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out, its a great success that he healed just as he promised, he told me that in three days time that i should go and check on my Warts status, I was floored that when i went to the hospital to check of my status that i was Warts negative, i never thought possible that dr. clement can do miracles, i never really believed in magic but I played along with a little hope and faith and after everything but dr clement changed my life and made me a true believer you can contact him on allmightbazulartemple@gmail.com or whats-app +2347051758952. so he can help you out. he said that he is also specialize on the following diseases: Dr.Dr.clement can also cure all kind of disease with herbal medicine like 1. HIV/AIDS 2. HERPES simplex 3. CANCER ALL KINDS 4.wining of lotto 5. Hepatitis A,B,C 6. Diabetes 7. CHRONIC DISEASE. HIV / AIDS 8 getting your ex back 9 penis enlargement Anonymt
 • 2019-06-28 I am very grateful sharing this great testimonies with you, The best thing that has ever happened in my life is how i win the lottery. I am a woman who believe that one day i will win the lottery.finally my dreams came through when i email Dr WINNER . and tell him i need the lottery numbers. i have come a long way spending money on ticket just to make sure i win. But i never know that winning was so easy until the day i meant the spell caster online which so many people has talked about that he is very great in casting lottery spell, so i decide to give it a try.I contacted this man and he did a spell and he gave me the winning lottery numbers. But believe me when the draws were out i was among winners. i win 2.000.000 million Dollar. Dr. WINNER truly you are the best spell caster, with Dr WINNER you can win millions of money through lottery. i am so very happy to meet Dr WINNER, i will forever be grateful to you. Email him for your own winning lottery numbers now Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or you can also contact him or WhatsApp him on this +2348138289852 this is the only way to win the lottery and the best spell caster. Cindy Nichols
 • 2019-04-16 Contact Dr Winner now for Lottery Spell winning numbers Email: Winnersspellcast@gmail.com My name is Kelvin Voilet I Live in:New Jersey, I am 55 years old,I want you to know how Dr Winner helped me, he is do generous with lottery winning numbers, early this year 2018 I contacted him for a Canadian lottery number, he gave me and I won $750,000,000 SEVEN HUNDRED AND FIFTY MILLION DOLLARS I still can’t believe people could have this kind of powers in this modern days. Dr Winner is the best, he put a smile on my face and my family is rich now. Everybody must be rich, contact Dr Winner for lucky winning numbers and be rich all your life. Contact him now, it doesn’t matter where you are ,it doesn’t matter your status in life,just contact him and he will sully help you okay... Email: Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or call him now: +2348138289852 Kelvin Voilet
 • 2018-12-13 How To Win lottery,Lottery Spell That Work Fast Contact Dr Winner Now: Hi Guys....I just want to say a big thanks to (Dr Winner) for what he has done for me by helping me to win lottery. I won Nine Million Five Hundred and Seventy Six Thousand Three Hundred Eighty Two Dollars. (($9,576,382.00)). His lottery spell is the best and so amazing. My life is now balance and i am out of doubt. Are you looking for a real and genuine spell caster to help you win any kind of lottery you play? contact Dr Winner, today all your plan to ever win will work out well for you. His spell will increase the odds of your natural win,when you go to play,you will see larger, more frequent to win. Thank you so much sir for dedicating your time to cast the Lottery spell for me. I got my bills paid and my debt cleared. If you need a real voodoo spell caster to help you lottery,kindly contact him for fast and urgent Help:Email him now: Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or call him or you WhatsApp him now: +2348138289852 Am sonia joan From Canada Sonia Joan
 • 2018-12-05 Hi Friends....I just want to say a big thanks to ( CHIEF DR LUCKY ) for what he has done for me and my family by helping me to win lottery. I won Five Hundred and Thirty Three Million Us Dollars. (($533,000,000.00)). His lottery spell is the best and so amazing. My life is now balance and i am Now Very Rich As i have always wanted and i am out of doubt. Are you looking for a real and genuine spell caster to help you win big in any kind of lottery you play? you can contact Chief Dr Lucky , today all your plan to ever win Big in Lottery will Come True and work out well for you. His spell very real and genuine i can not still believe it And His spell also work very fast. Thank you so much chief Dr Lucky for dedicating your time to cast the Lottery spell for me. I got my bills paid and my debt cleared and am still mega rich. If you need a real And Genuine spell aster to help you Win lottery, kindly contact him for fast and urgent Help via email : chiefdrlucky@gmail.com or Whatsapp or Call Via +2348132777335 Website : http://chiefdrluckysolutionhome.website2.me/ TX
 • 2018-10-23 PERFECT LOTTERY SPELL THAT WORK FAST WITHIN 22 HOURS WITH DR WINNER LOTTERY SPELL POWERS I saw so many testimonies about Dr Winner he is a great lottery spell caster that will help you cast a lottery spell and give you the rightful numbers to win the lottery, i didn't believe it, at first but as life got harder i decided to take a try, I contacted him also and told him i want to win a lottery he cast a lottery spell for me which i use and i play and i won $4,000,000 (FOUR MILLION DOLLARS). I am so grateful to this man Dr Winner and i am making this known to every one out there who have been trying all day to win the lottery, believe me this is the only way to win the lottery, this is the real secret we all have been searching for. Do not waste time contact him today for you also to be a winner contact info below. Email: Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or you can also contact him or WhatsApp him on this +2348138289852 thank you so much Emma Mercy
 • 2018-10-23 PERFECT LOTTERY SPELL THAT WORK FAST WITHIN 22 HOURS WITH DR WINNER LOTTERY SPELL POWERS I saw so many testimonies about Dr Winner he is a great lottery spell caster that will help you cast a lottery spell and give you the rightful numbers to win the lottery, i didn't believe it, at first but as life got harder i decided to take a try, I contacted him also and told him i want to win a lottery he cast a lottery spell for me which i use and i play and i won $4,000,000 (FOUR MILLION DOLLARS). I am so grateful to this man Dr Winner and i am making this known to every one out there who have been trying all day to win the lottery, believe me this is the only way to win the lottery, this is the real secret we all have been searching for. Do not waste time contact him today for you also to be a winner contact info below. Email: Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or you can also contact him or WhatsApp him on this +2348138289852 thank you so much Emma Mercy
 • 2018-08-16 Contact Dr Winner now for Lottery Spell winning numbers Email: Winnersspellcast@gmail.com My name is Kelvin Voilet I Live in:New Jersey, I am 55 years old,I want you to know how Dr Winner helped me, he is do generous with lottery winning numbers, early this year 2018 I contacted him for a Canadian lottery number, he gave me and I won $750,000,000 SEVEN HUNDRED AND FIFTY MILLION DOLLARS I still can’t believe people could have this kind of powers in this modern days. Dr Winner is the best, he put a smile on my face and my family is rich now. Everybody must be rich, contact Dr Winner for lucky winning numbers and be rich all your life. Contact him now, it doesn’t matter where you are ,it doesn’t matter your status in life,just contact him and he will sully help you okay... Email: Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or call him now: +2348138289852 Kelvin Voilet
 • 2018-08-16 Contact Dr Winner now for Lottery Spell winning numbers Email: Winnersspellcast@gmail.com My name is Kelvin Voilet I Live in:New Jersey, I am 55 years old,I want you to know how Dr Winner helped me, he is do generous with lottery winning numbers, early this year 2018 I contacted him for a Canadian lottery number, he gave me and I won $750,000,000 SEVEN HUNDRED AND FIFTY MILLION DOLLARS I still can’t believe people could have this kind of powers in this modern days. Dr Winner is the best, he put a smile on my face and my family is rich now. Everybody must be rich, contact Dr Winner for lucky winning numbers and be rich all your life. Contact him now, it doesn’t matter where you are ,it doesn’t matter your status in life,just contact him and he will sully help you okay... Email: Winnersspellcast@gmail.com or contact him on his website: https://winnersspellcast.blogspot.com or call him now: +2348138289852 Kelvin Voilet
 • 2018-07-11 I appreciate Hack Ethics for helping me recover my stolen funds £750,000 from Binary Brokers and Fake Hackers within 48 hours. Contact him or Skype – hackethics008@gmail.com for any desired Hacking Services. STOP BEING SCAMMED BY FAKE HACKERS and BINARY BROKERS AND FAKE HACKERS. Hire a Ethical Hacking group who are professional and real. Hack Ethics is an experienced Private Hacking Organization with a spare master key that no one has. It was like a miracle when he helped me recover my £750,000 within 48 hours and now I feel free like a bird. Also he helped monitor my cheating spouse which I got first-hand information from her phone