Stolthetsparaden i Oslo (Foto: Bitten Munthe Kaas)

Stolthetsparaden 2014

Stolthetsparaden ble avholdt i Oslo fredag 13. juni i Oslo. Det var fokus på BPA i forbindelse med rettighetsfestingen på mandag. Arbeid var også et sentralt tema. Empo TV ble tildelt Stolthetsprisen 2014 for sitt arbeid for og med utviklingshemmede. Stolthetsprisen er en utmerkelse til en person eller gruppe som har gjort en spesiell innsats  for å skape likestilling for funksjonshemmede.

Stolthetsparaden nedover Karl Johan

Glade paradedeltagere

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Bitten Munthe Kaas)

Tips noen om siden