Søk midler til kurs om aldring og demens

Gjennom tilskuddsordningen Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen i Demensplan 2015 kan det søkes midler til etablering av kurs for pårørende til eldre med utviklingshemning.

Flere personer med utviklingshemning når en høyere alder enn før, og mange opplever at aldringsprosessen starter tidlig. Spesielt har personer med Downs syndrom en overhyppighet av demens. Det er behov for å etablere informasjons- og støttetiltak for pårørende til eldre med utviklingshemning.

I et samarbeidsprosjekt er det utviklet kursmodeller for pårørende med temaer om aldring og demens. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling har deltakere rundt om i landet fått kunnskap og støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige sidene ved sin situasjon. Mer informasjon om tilskuddsordningen, veileder og materiell for etablering av kurs og erfaringer fra prosjektet kan hentes fra

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (lenke)

Tips noen om siden