Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Ønsker ekstern utredning om VTA

Stortingsflertallet har bedt regjeringen om å utrede konsekvensene av en eventuell overføring av ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene. Stortingsrepresentant Karin Andersen stiller nå spørsmål til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) om det er departementet selv som skal foreta utredningen eller om departementet også skal involvere eksterne.

Bak spørsmålet fra stortingsrepresentant Karin Andersen, ligger en frykt for at Arbeids- og sosialdepartementet selv skal utrede en overføring av ansvaret for VTA til kommunene. Frykten er velbegrunnet:

  • Arbeids- og sosialdepartementet må allerede ha gått inn for en slik overføring. Regjeringen hadde aldri foreslått en slik overføring i Meld.st.14 (2014-2015) hvis dette var i strid med sektordepartementets vurderinger. Forslagene i meldingen ble moderert av stortingsflertaller og kravet om utredning kom med stortingsbehandlingen. Trolig er det partiene Venstre og/eller KrF som har dempet Arbeids- og sosialdepartementets kommunaliseringsiver.
  • Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har allerede markert sitt standpunkt, blant annet i tilsvar til avisinnleg fra NFUs fylkesleder i Telemark, Lillian Haugerud, i avisen Varden. Når departementets øverste sjef har tatt sitt standpunkt, vil embetsverket ikke kunne ta det motsatte standpunktet.

Innen en uke må statsråd Robert Eriksson besvare spørsmålet fra stortingsrepresentant Karin Andersen.

NFU takker stortingsrepresentant Karin Andersen for å sette fokus på saken. Så venter vi i spenning på statsrådens svar.

Les spørsmålet fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Jens Petter Gitlesen

29 september 2015

Tips noen om siden