Foto av far med tre barn

NFU med i familieutvalg

Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg som skal utforme fremtidens familiepolitikk. Utvalget består av politikere og fagfolk på området, deriblant NFUs forbundsleder. Utvalget skal blant annet se på løsninger for familier med tunge omsorgsoppgaver.

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen er svært glad for at Arbeiderpartiet ser behovet for å etablere en god familiepolitikk også for dem med de de mest omfattende omsorgsoppgavene.

– Det er partiene som bestemmer landets politikk. NFU er setter svært stor pris på å kunne delta i denne politikkutformingen. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Jens Petter Gitlesen.

Du kan lese mer om utvalget her.

Tips noen om siden