Lære å bruke iPhone?

Karde AS holder på med prosjektet «Mestring med mobil» hvor en lærer å bruke iPhone. Nå trengs personer med utviklingshemning for å teste ut opplæringen. Fremdeles ledige plasser!

Lære å bruke iPhone? 

Prosjektet Mestring med mobil

Karde AS holder på med prosjektet «Mestring med mobil».

Der har vi laget filmer som viser hvordan man bruker iPhone.

Du kan lese om prosjektet på internett på http://www.karde.no/mestring-med-mobil_norsk.html

 

Uttesting

Nå trenger vi å se om filmene er gode nok. Da må vi teste ut filmene. Det vil si at personer med utviklingshemning

og deres hjelpere skal se filmene. Så skal de prøve å gjøre det som filmene viser.Hver person med utviklingshemning trenger en fast hjelper til dette.  Vi trenger å vite om vi bør forandre noe i filmene. Karde må få jevnlige tilbakemeldinger

på hvordan opplæringen går. Opplæringen skal skje over 2 måneder.

 

Vi har kalt filmene:

 • Kom i gang

 • Ikoner

 • Tastatur

 • Meldinger

 • Notater

 • Kontakter

 • Telefonering

 • Kalender

 • Alarm

 • Kamera

 • Bilder

 • Lydopptak


Bruke iPhone i hverdagen

 • Vi har også laget noen andre filmer.

 • Her viser vi at det kan være nyttig å bruke iPhone i hverdagen.

 • De som er med på uttestingen og hjelperne

 • skal se gjennom disse filmene.

 • De kan se disse filmene når de er ferdige med iPhone-opplæringen.

 • Så vil vi ta kontakt med dem hver andre uke.

 • Da skal de fortelle om hvilken nytte de har hatt av iPhonen.


Hvem kan være med?

 • Vi trenger personer som ikke allerede bruker iPhone,

 • men som har lyst til å lære å bruke det.

 • De som skal være med, må kunne lese og skrive.

 • Vi kan skaffe iPhone til de som vil være med.

 • Uttestingen skal starte i februar 2014.

 • Inntil 6 personer med utviklingshemning kan være med på dette.


Interesserte kan ta kontakt med:

Mari Digernes

Telefon: 922 50 153

E-postadresse: mari.digernes@karde.no

 

Mari Digernes kan ikke nås i perioden 6.-16. februar.

Kontakt i denne perioden:

Gro Marit Rødevand

Telefon: 913 50 096

E-postadresse: gro.marit.rodevand@karde.no

Tips noen om siden