Foto av bokens forside

Foto av bokens forside

Du ser det ikke før du tror det

Boken ”Utviklingshemning og seksuelle overgrep – rettsvern, forebygging og oppfølging” gir en grundig gjennomgang av seksualitetsfeltet med særlig vekt på å forebygge, registrere og oppfølging av overgrep.

”Utviklingshemning og seksuelle overgrep – rettsvern, forebygging og oppfølging”.

Boka er skrevet av Kirsten Eggen, Wenche Fjeld, Siri Malmo og Peter Zachariassen, som alle arbeider i Habiliteringstjenester. Bakgrunnen for boka er et faghefte om overgrepsproblematikk som ble gitt ut i 2009. Ganske raskt var dette dokumentet gått ut på dato, og det var behov for revidering av innholdet. Forfattergruppa fikk økonomisk støtte av Helsedirektoratet, og 2000 gratis eksemplarer av boka ”Utviklingshemning og seksuelle overgrep – rettsvern, forebygging og oppfølging” er nå klar for å bli distribuert rundt om i landet. Boka er ment å være et oppslagsverk for alle som møter mennesker med utviklingshemning eller intellektuelle funksjonsnedsettelser. Møteplasser kan være arenaer som hjemme hos seg selv, på arbeide, på skole eller i fritiden. Hvis du får mistanke om at personen kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep, kan du lete deg fram i innholdslista eller stikkordsregisteret for kanskje å finne temaet du lurer på.  Hvert av de 9 kapitlene starter med spørsmål som vi ofte stiller oss selv, og forhåpentligvis finner du svar i boka som kan lede til riktige tiltak. Utgangspunktet for boka er å skape gode holdninger, slik at det blir gitt tillatelse til å eie en egen seksualitet. Seksualitet er en del av det å være et helt menneske, og slik sett en udiskutabel rettighet. Det å forvalte egen seksualitet og ha nære relasjoner er del av ”dagliglivets gjøremål”, noe som er en lovpålagt omsorgstjeneste. Derfor må alle forholde seg til dette temaet, og lære seg til at seksualitet finnes, og at mange er sårbare for å bli utsatt for overgrep. Hvis du ikke tror på det, så ser du heller ikke at overgrep skjer.


Hvis du vil ha boka tilsendt gratis mot porto, så kontakt en av forfatterne:
Wenche.fjeld@sykehuset-innlandet.no
Kirsten.Eggen@so-hf.no
Siri.Malmo@ahus.no
uxzape@ous-hf.no

Tips noen om siden