Logo til ASVL

Advarer mot tiltak på anbud

Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) advarer landets ordførere mot konsekvensene av arbeids- og sosialminister Robert Erikssons forslag om å åpne arbeidsmarkedstiltakene for anbudsutsettelse.

Anbud er ikke noe nytt. Det passer for eksempel godt når kommunen skal kjøpe inn renholdstjenester og asfalt. Men det passer ikke for attføringstjenester, skriver ASVL i brevet til landets ordførere.

I følge ASVL, kan konsekvensene av en anbudsutsettelse bli:

  • Kommunen kan bli stående uten et tilbud til de svakeste jobbsøkerne.
  • Kommuner med tynt befolkningsgrunnlag risikerer at få eller ingen tilbydere vil finne det kommersielt interessant å drive attføring i området.
  • Kommunens øvrige tjenestetilbud vil måtte rustes opp for å håndtere grupper som ellers ville fått et tilbud i vekst- og attføringsbedriften.
  • Kommunen mister verdifull kompetanse. Vekst- og attføringsbedriftens ansatte blir nødt til å finne seg jobb andre steder. 
  • Kommunen står i fare for å miste en viktig leverandør av varer og tjenester  

For de av kommunens innbyggere som trenger et attføringstilbud, vil anbud innebære:

  • Mindre hjelp til de svakeste. Kommersielle tilbydere vil konsentrere seg om de gruppene som er enklest og billigst å hjelpe. 
  • Mindre valgfrihet, ikke mer. Vekst- og attføringsbedriftene er forhåndsgodkjente leverandører av attføringstjenester. I et anbudsregime bortfaller denne muligheten til forhåndskontroll, og brukerne får tjenester fra tilbydere med dårligere kompetanse enn det som er ønskelig. 

 

Jens Petter Gitlesen

23 mai 2014

Tips noen om siden