Konferanse på temaet "Hatkriminalitet mot funksjonshemmede"

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming – NNFF arrangerer hvert annet år en forskningskonferanse. I år den 5. – 6. mai på Lillehammer.
Konferansen er ikke kun for forskere innen forskning om funksjonshemming, men er også en møteplass mellom forskere, fagpersoner fra brukerorganisasjoner og myndigheter.

Hatkriminalitet er hovedtema på årets konferansen. Her vil vi se på hvordan handlinger som trakassering og vold blir tolket, forstått og respondert på av samfunnet når offeret har en funksjonsnedsettelse.

Innlederne er fremtredende britiske forskere som har skrevet om vold og hatkriminalitet. I tillegg kommer 38 innlegg fra fremtredende forskere innen norsk forskning om funksjonshemming som vil innlede innenfor temaer som

  • Holdninger til funksjonshemmede
  • Funksjonshemming og fritid
  • Funksjonshemming og oppvekst
  • Funksjonshemmede og arbeid
  • Funksjonshemmede og innvandring
  • Hverdagsliv og deltakelse
  • Funksjonshemmede i skole og høyere utdanning
  • Selvbestemmelse
  • Brukerstyrt personlig assistanse


Frist for påmelding er den 4. april.  Mer informasjon om konferansen finner du på nettsiden http://www.cvent.com/d/v4q8hd

Tips noen om siden