Barneskole - en skole for alle

Elever med utviklingshemming er som elever flest; de lærer av jevnaldrende. NFU ønsker derfor en inkluderende skole, der skolen tilpasses eleven.

Barn som huskerRett til å gå på nærskolen

NFU arrangerer kurs og  gir veiledning om hvilke rettigheter og muligheter barn har i skolen. Vi vil hjelpe deg, slik at ditt barn får gå på skole sammen med |jevnaldrende, søsken og andre fra nabolaget.

NFU ønsker en inkluderende skole. Kjenner du til hvilke rettigheter barnet ditt har i skolen? Alle barn har rett til opplæring, fra de er født – til videregående skole.

Kommunene kan ikke nekte spesialpedagogisk hjelp

Men noen steder har kommunene egne skoler for funksjonshemmede. Barn blir nektet spesialpedagogisk hjelp hvis de ikke går på en bestemt skole. Dette har ikke kommunene lov til, og NFU gir opplæring og støtte til familier som ikke får det tilbudet de har krav på. 

Barn med utviklingshemning trenger et spesialpedagogisk tilbud

Mange ganger er det en lang og krevende prosess å utvikle slike metoder og læremidler. Men det er ikke alltid nødvendig å begynne på bar bakke. NFU arbeider for at vi skal samle erfaringene fra spesialpedagogiske tilbud, slik at de kan komme til nytte for fremtidige elever og lærere.

Jente som spiser matpakke i klasserommetNFU taler din sak

Når kvaliteten i skolen skal forbedres, må også barn med spesielle behov nyte godt av reformene. Derfor arbeider NFU overfor myndighetene og utdanningsministeren, for å bidra til at skolen blir bedre for alle barn i Norge.

En skole for alle

Vårt mål er en skole for alle. På papiret er dette også offisiell norsk politikk. Men i virkeligheten har flere kommuner fortsatt egne skoler for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp.

I deler av landet opprettes det nå flere slike såkalte ”forsterkede skoler”. Derfor yter vi press overfor myndighetene for å snu denne utviklingen.

Vi krever en skole for alle – også i praksis.

Tips noen om siden