Ungdomsskole

Ungdomsskolen er viktige skoleår for alle elever. For elever med utviklingshemmning er det ekstra viktig å få så gode faglige grunnkunnskaper som mulig før overgangen til videregående skole.

Du kan lese mer om hva slags tilrettelegging man man har krav på under fanen rettigheter.

Tips noen om siden