Arbeid for alle

NFU arbeider for at mennesker med utviklingshemning skal til å bli anerkjent som en en uutnyttet ressurs i arbeidslivet som samfunnet trenger.

Tor Arne arbeider i butikkLønnet arbeid er et viktig steg på veien for å sikre inkludering og likestilling i vårt samfunn. Mange personer med utviklingshemning utestenges fra arbeidslivet.

Holdningsendring

NFU ønsker å bidra til en holdningsendring, slik at mennesker med utviklingshemning blir sett på som en ressurs - på lik linje med andre arbeidstakere. Gjennom dialog og kunnskaps- og erfaringsutveksling med sentrale aktører, vil vi skape grobunn for slik holdningsendring.

 

ArbeidsbrosjyreBestill NFUs brosjyre om arbeid

I brosjyren "Veier til arbeid" (bildet) presenterer NFU blant annet arbeidsmarkedstiltakene som Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for.

Brosjyren kan bestilles her

Her finner du en digital utgave (pdf)

  

Jens Petter GitlesenArtikkel om arbeid, yrkesopplæring og politikk

Arbeidstilbudet var et stebarn i ansvarsreformen, siden midten av 1990-tallet er det lite som er vesentlig bedre på feltet. Dette forhindrer ikke at mange kan ha gode og interssante jobber i ordinær sektor. Men løsningen synes først og fremst å finnes på individnivå og ikke i det statlige forvaltningssystemt.

Les hele artikkelen til Forbundsleder Jens Petter Gitlesen her.

 

Tips noen om siden