Helse og omsorg

Mennesker med utviklingshemning skal ha tilgang på de samme helsetjenester som resten av befolkningen. Helsetjenestene omfatter både de kommunale helsetjenestene som almenlege, hjemmesykepleie og helsestasjonstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Med ansvarsreformen fra 1991 ble det viktig å beholde og styrke den delen av helsetjenesten som hadde kompetanse i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemning, blant annet ble habiliteringstjenesten opprettet som en en del av spesialisthelsetjenesten i alle fylker i 1991. Les mer om rettighetene her.

Omsorg 2020 - Regjeringens satsing på omorgsfeltet

Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103) i et samlet dokument med praktiske opplysninger og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

Du finner Stortingsmelding Omsorg 2020 her. 

Hefte infridde mål eller brutte versjonerRapport om levekår fra Tøssebro

I en rapport ("Innfridde mål eller brutte visjoner?") presenterer forfatterne Jan Tøssebro og Sylvia Sødestrøm noen hovedtrender i utviklingen av utviklingshemmedes levekår og tjenester, ut fra en serie undersøkelser fra 1989 til 2010. Noen positive tegn, men et totalbilde som peker i en helt annen retning.

Hele rapporten "Innfridde mål og brutte visjoner" finner du på NAKUs hjemmeside.

 

Bilde av rapporten Rapport fra Helsdirektoratet 2017

Helsedirektoratet ønsker å stimulere til økt bruk av statistikk og faktagrunnlag for helse- og omsorgssektoren. Temaet for denne rapporten er personer med utviklingshemmings bruk av fylkeskommunale og kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Rapport om personer med utviklingshemmings bruk av kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester 2017.

 

Tips noen om siden