Rettigheter

Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven gir utfyllende regler om hvilke tjenester man skal få av kommunen, hvilke rettigheter man har som bruker, og hvordan et vedtak om helse- og omsorgstjenester skal se ut. Det er mye å sette seg inn i. På denne siden har vi samlet en del informasjon vi tror vil være nyttig for deg.

Akutelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Lov om pasient- og bruker rettigheter

Stian og morHåndbok: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? 

Håndboken skal gi en oversikt over tilbud og rettigheter familien til barn og unge med nedsatt funksjonsevne har. Du finner håndboken på Helsedirektoratets nettsider.

Veileder om rehabilitering, habilitering, læring og mestring og koordinering

Helsedirektoratet har gitt ut veilederen som skal hjelpe ledere og andre fagfolk å arbeide bedre sammen om rehabilitering, habilitering, læring og mestring og koordinering. Du finner veilederen her.

Oversikt over helse og omsorgstjenester på nett

Helsedirektoratet har samlet informason om ulike helse og omsorgstjenester på nettsidene sine. Der finner du informasjon om blant annet habilitering, rehabilitering og sjeldne tilstander.

Arikler om rettigheter innen helse-og omsorgstjenestene

Hedvig Ekberg"NFU arbeider med mange saker som handler om personer som ikke får lovbestemte tjenester der de bor," sier NFUs juridiske rådgiver, Hedvig Ekberg (bildet).
Les om hennes erfaringer i Samfunn for alle, nr. 5/2011.

Hva sier advokat Petter Kramås?

Advokat Petter Kramås er en av NFUs gode samarbeidspartnere. Han skriver jevnlig i Samfunn for alle. Les hva han skriver om "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient- og brukerrettigheter i SFA nr. 3/2012.

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdf