Vergemål

Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov. Den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013.

Hva er vergemål?

I NOU 2004:16 s.33 er vergemål definert slik:

"Vergemålslovgivningens formål er å oppstille regler til vern for personer som på ulike måter –og i ulik grad – ikke er i stand til alene å sørge for sine interesser på det økonomiske og/eller personlige området"

Tips noen om siden