Lettlest

En verge er en person som kan hjelpe deg med forskjellige avgjørelser og valg

Det kan for eksempel være

  • Hva du skal bruke pengene dine til.

  • Kontakt med kommunen for å kunne få hjelp.

  • Kontakt med kommunen så du kan få opplæring hjemme.

  • Hjelpe deg å søke om å få en støttekontakt.

 
En verge skal høre på dine ønsker og

gjøre det du selv er enig i.

Det er du som bestemmer over ditt liv.

Vergen er en person som hjelper deg

og gir deg råd når du trenger det.

Vergen vet mye. Det er ofte lurt å høre på ham eller henne.

Vergen kan ikke bestemme noe du ikke er enig i.

Fylkesmannen og verge

Du kan søke om å få en verge.

De fleste som får en verge, ønsker å ha det.

Det er fylkesmannen som bestemmer om

du skal få en verge eller ikke.

Fylkesmannen er sjefen i det fylket du bor i.

Det fins en fylkesmann i hvert fylke i Norge.

En fylkesmann skal se om det Stortinget

og regjeringen har bestemt, virkelig skjer.

Fylkesmannen har mange forskjellige oppgaver.

En av disse oppgavene er å bestemme om en person skal få en verge.


Fylkesmannen bestemmer hva vergen skal hjelpe deg med.

De fleste som får en verge, ønsker å ha det.

Tips noen om siden