Rettigheter

Den nye vergemålsloven

Det er vedtatt ny vergemålslov og ny forskrift til loven.

Mer informasjon om vergemål

I forbindelse med ny vergemålslov og vergemålsreformen er det opprettet en egen informasjonsside med mye nyttig informasjon om regelveket. Vergemålsportalen finner du her.

Artikler om vergemål

Les artikkelen til advokat Petter Kramås om hjelpeverge i Samfunn for alle (SFA) nr. 2/2012.

Les også hans artikkel om den nye vergemålsloven i Samfunn for alle nr. 1/2011.

Tips noen om siden