Eleanor Roosevelt leser menneskerettightserklæringen

Eleanor Roosevelt leser menneskerettightserklæringen

FN konvensjonen om rettighetene til mennnsker med nedsatt funksjonsevne

Allerede i 2006 begynte NFU sitt påvirkningsarbeid for å få fokus på "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne". Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006 og undertegnet av Norge 30. mars 2007. Konvensjonen trådde i kraft 3. mai 2008.

Forside av konvensjonenFN konvensjonen kan du laste ned her. (pdf.)

Norge undertegnet konvensjonen i 2007. Den 19. mars vedtok et enstemmig Storting at konvensjonen skal ratifiseres. Du finner referat fra behandlingen og voteringen på Stortingets nettsider. (sak 12 og 13) Konvensjonen ble ratfisert den 3. juni 2013.  

 

 

 

 

Forside lettlestutgavenBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en utgave rettet mot mennesker med utviklingshemning som er lettere å lese.  

Heftet som er forkortet og lettere å lese kan bestilles og lastes ned her.(pdf.)

 

 

 

 

 

Forside av du har rettBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også laget en utgave av konvensjonen for barn og unge som er lettere å lese.

Heftet heter "Du har rett" og kan lastes ned her.(pdf.) 

Tips noen om siden