Quiz om rettigheter

Her kan du ta en Quiz om rettigheter.
En rettighet er noe du har rett til.
Det kan for eksempel være:
"Alle mennesker har rett til å
bestemme hvor de vil bo".

Denne quizen er laget for personer med utviklingshemning.

Klikk her for å ta quizen.

Andre kan også ta quizen. 

Vi har laget spørsmål om disse temaene

•Bolig

•Skole

•Jobb

•Fritid

•Verge

•Helse

•Diskriminering

Tips noen om siden