Eget hjem

Vårt mål er at mennesker med utviklingshemmning på samme måte som andre norske borgere skal kunne bo trygt i sitt eget hjem.

NFU arbeider for at du skal få bestemme hvor du ønsker å bo. Et sted der akkurat du kan føle at du er "herre i eget hus". Virkeligheten er dessverre ofte annerledes.

Rettigheter og gode eksempler

I menyen til venstre kan du lese mer om hva NFU arbeider med for at flere skal få sitt ønske oppfylt om å bo i egen bolig. Flere gode eksempler viser at alt er mulig bare viljen er på plass hos alle parter.

Tips noen om siden

Mios BPA - BPA trenger ikke vaere  vanskelig
Husbankens logo

Husbanken har fått nytt regelverk

Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.

Husbankens regleverk