Likestilling og ikke diskriminering

Ansvarsreformen fra 1991 (HVPU-reformen) har ikke på alle områder ført til den ønskede inkludering og sosiale deltakelse for personer med utviklingshemning. På enkelte områder, blant annet når det gjelder bolig, har faktisk de senere årene vist at utviklingen går i gal retning.

Hva har skjedd etter Ansvarsreformen?

Harald Korsgård ved butikkMed Ansvarsreformen skulle vi ta farvel med fellesløsninger i form av store institusjoner. Mange av de nye fellesløsningene vi ser idag er forbausende like de institusjonene man ønsket seg bort fra - fordi det gikk på mennskeverdet løs.

"Vi vil, men får vi det til?"

Forsiden av publikasjon: Vi vil, vi vil, men får vi det til?Rapporten "Vi vil, vi vil, men får vi det til?" (2007) fra Sosial- og helsedirektoratet synliggjorde at ansvarsreformen fra 1991 ikke har ført til den ønskede inkludering og sosiale deltakelse for personer med utviklingshemning.

Fosterdiagnostikk 

Idag er det barn med Downs syndrom som kan velges bort, fordi tilstanden kan identifiseres gjennom undersøkelser (screening) tidlig i svangerskapet. Hvilken gruppe blir den neste? Mange trekker parallellen til etnisk renskning. Hvilket menneskesyn er det som råder? Er det en slik verden vi ønsker oss? Les mer om fosterdiagnostikk her.

Full mobilisering mot tidlig ultralyd

En gruppe representanter for organisasjoner for funksjonshemmede og markante SV-politikere blant initiativtakerne, har mars 2012 mobilisert for fullt mot tidlig ultralyd i det offentliges regi gjennom kampanjen www.neitilsortering.no. Les mer om kampanjen i Samfunn for alle (SFA) nr. 2/2012.

Tips noen om siden