Generell informasjon

På denne siden finner du informasjon som vi tror vil være nyttige for deg. Noe av informasjonen handler om mer enn rettigheter.

FN logoFN konvensjoen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Barne- ungdoms og familiedirektoratet har gitt ut en lettlest versjon av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formålet med heftet er at mennesker med utviklingshemmning lettere skal få kunnskpap om egne rettigheter.

 
Rapporten "Like muligheter for alle barn"
Hus og blokker Regjeringen har gitt ut rapporten Like muligheter for alle barn.

Denne rapporten gir en oversikt over ulike typer tiltak og virkemidler som kan være viktige for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Rapporten handler om alt fra tilbud til familien, habilitering og juridiske rettigheter, utdanningstilbud, psykisk helse og støtte i forbindelse med arbeid.

Publikasjonen er skrevet i et enkelt språk og skal være tilgjengelig for alle. Heftet inneholder en rekke eksempler på tilbud og tjenester som den enkelte kan etterspørre i sin kommune.

Tips noen om siden