Lettlest

Alle har rett til å eie sin egen bolig.

Eie eller leie?

Alle har rett til å eie sin egen bolig.

For å eie en bolig må du ha nok penger til å betale for den.

Du kan låne penger av banken for å kjøpe egen bolig.

Du kan for eksempel få startlån hos Husbanken.

Det er navnet på en bank.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke lån.

Du kan også få penger fra kommunen.

Leie bolig

Det er ikke en rettighet å få leie bolig av kommunen.

Men kommunen har noen leiligheter som de leier ut.

Ofte kan du få leie en av disse leilighetene.

Da må du betale penger til kommunen for å bo der.

Velge hvor du vil bo

Kommunen bestemmer ikke hvor du skal bo.

Du kan velge om du vil bo alene eller i bofellesskap.

Alle mennesker har rett til å selv velge hvor de vil bo.

Hjelp hjemme

Noen trenger hjelp hjemme.

Hvis du trenger hjelp hjemme, kan du søke kommunen om det.

Hvis kommunen er enig i at du trenger det,

kan du få hjelp.

Du kan få hjelp uansett hvor du bor.

Leiekontrakt

Alle som leier en bolig, skal ha en leiekontrakt.

Leiekontrakt er en avtale mellom personen som eier boligen

og personen som leier den.

I en leiekontrakt står det

  • Hvor mye du må betale i måneden for å kunne bo der.

  • Hvilke regler du må følge for å kunne bo der.

  • Hvem som leier deg boligen.

  • Hvor lenge kontrakten varer.

  • I noen kontrakter står det en oppsigelsestid.

Du og den du leier av, må skrive under på leiekontrakten.

Før du skriver under, er det viktig at du er enig

i det som står i kontrakten.

Det er lurt at noen ser på kontrakten

sammen med deg før du skriver under.

Når leiekontrakten går ut,

kan du ofte få en ny leiekontrakt

som gjelder den samme boligen.

Oppsigelsestid

En leiekontrakt kan slutte å gjelde

før kontrakten har gått ut.

Oppsigelsestid er hvor lenge du kan bo i leiligheten

etter at leiekontakten er sagt opp.

Vanligvis er oppsigelsestiden 3 måneder.

Ingen kan tvinge deg til å flytte før oppsigelsestiden er over

eller leiekontrakten har gått ut.

Hvis den som eier leiligheten sier opp leiekontrakten,

kan du bo der til oppsigelsestiden er over.

Tips noen om siden

Mios BPA - BPA trenger ikke vaere  vanskelig
Husbankens logo

Husbanken har fått nytt regelverk

Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.

Husbankens regleverk