Gode eksempler

Her finner du gode eksempler vi vil dele med deg.

Eksempelsamling om tjenester til personer med utviklingshemning

NAKU-hefte Vi vil, og vi får det tilNAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning) har utarbeidet en eksempelsamling, "Vi vil, og vi får det til", med fokus på tjenesteutforming og tjenestetilbud til personer med utviklingshemning. Eksempelsamlingen er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Du vil finne eksempler innen områdene arbeid, familie og venner, helse og omsorg, hjem og bolig, kultur og fritid og oppvekst og utdanning. I tillegg til presentasjon av eksemplene, inneholder samlingen også informasjon om politiske føringer, lovverk, offentlige tilskuddsordninger, samt forskning og tilgjengelig faglitteratur på de enkelte temaene eller livsområdene. Den publiseres både i papirversjon og på nettet, og har en oppbygging lik den som finnes i NAKU’s kunnskapsbank. Du kan som vanlig bestille en papirversjon gratis ved å kontakte naku@hist.no. Elektronisk versjon av eksempelsamlingen finner du bak denne lenken. (pdf.)

Prosjekt FamilieveiviserHelsedirektoratets logo

Gjennom Prosjekt Familieveiviser (2008–2010) ønsket Helsedirektoratet å sette barn med nedsatt funksjonsevne på dagsorden. De ville finne gode modeller og tiltak som kan hjelpe barna og familiene deres til et best mulig liv. Resultatene fra prosjektet finner du i dette magasinet.

Tips noen om siden