Lettlest

NFU arbeider for at mennesker med utviklingshemning skal få en jobb.  

Å få en jobb

NFU arbeider for at mennesker med utviklingshemning skal få en jobb.  

Det er ikke en rettighet å få en jobb.

Men de fleste har en jobb og trives med det.    

For å få en jobb,

må du kunne det som skal til i jobben.

Enten må du kunne dette før du får jobben,

eller du må klare å lære det som må til.

Alle mennesker klarer ikke alle typer jobber.

NAV kan hjelpe deg med å finne en jobb som passer for deg.

NAV er det samme som Arbeids- og velferdsetaten.

Alle steder i landet har et NAV-kontor.

Arbeidsevne-vurdering 

   Hvis du ønsker det, skal du få en vurdering av

   dine muligheter til å arbeide. 

   Det kalles en arbeidsevne-vurdering. 

   Da vil en person fra NAV finne ut:

  • Hva du kan

  • Hva du har mulighet for å lære

  • Hva slags arbeid som passer til deg

   Får du ikke en slik vurdering når du ber om det,

   har du rett til å klage.

   Etter en arbeidsevnevurdering

   kan NAV lage en oppfølgingsplan for deg.

   Planen kan inneholde hvilke arbeidsmarkeds-tiltak

   som er aktuelle for at du skal få en jobb.

   Den skal også si hva slags arbeid som skal være målet ditt.

Hjelpemidler i jobben

Når du har fått en jobb, har du rett til hjelpemidler

som du trenger for å kunne gjøre jobben.

Du har også rett til at noen hjelper deg

så du kan gjøre en god jobb.

Arbeidskontrakt

Hvis du har en jobb,

har du rett på en arbeidskontrakt.

En arbeidskontrakt er en avtale mellom sjefen og deg.

I en arbeidskontrakt står det:

  • Hvor du skal jobbe

  • Hvor mange timer du skal jobbe

  • Hva du skal jobbe med

  • Hvor mye du skal ha i lønn

Både du og sjefen skriver under på kontrakten.

Før du skriver under, er det viktig at du er enig  

i det som står i kontrakten.

Det er lurt at noen ser på kontrakten sammen med deg

før du skriver under.

Arbeidsmarkeds-tiltak

Du kan søke om arbeidsmarkeds-tiltak.

Det er noe som hjelper deg til å få en jobb.

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Dette er et tiltak for personer som har uførepensjon

eller som snart kommer til å få det.

I dette tiltaket arbeider du i en Vekstbedrift eller en Attføringsbedrift.

Du har arbeidsoppgaver som passer for deg.

Du er sammen med mange andre

som trenger samme type arbeidsoppgaver.

VTA har ingen bestemt tidsbegrensning.

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift

Du kan jobbe på en vanlig arbeidsplass.

Det fins noe som heter

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift.

Da jobber du på en vanlig arbeidsplass.

Og du har en fast jobb der.

Du har arbeidsoppgaver som passer for deg.

NAV har ansvar for at du skal få hjelp på arbeidsplassen.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet  - APS

Får du APS, vil en Vekstbedrift eller Attføringsbedrift

gi deg opplæring og oppfølging i jobben. 

Dette får du for å prøve deg i en jobb.

Varigheten er vanligvis 1 år.

Du kan søke om å få 1 år til.

Arbeid med bistand - AB

Dette tiltaket skal hjelpe personer ned nedsatt evne til å arbeide

med et arbeid i det vanlige yrkeslivet.

Arbeidssøkeren får opplæring på en vanlig arbeidsplass.

En tilrettelegger hjelper til med opplæringen og tilretteleggingen.

Etter hvert som du blir vant til jobben,

får du mindre og mindre hjelp fra tilretteleggeren.

Tiltaket er aktuelt for personer som kan få et vanlig arbeid.

Varigheten av tiltaket er inntil 3 år.

Tips noen om siden