Forskning

På denne siden finner du forskningsrapporter fra våre prosjekter.

Broer inn i arbeidslivet

Arbeidsnotatet presenterer resultatene fra to delstudier som er knyttet til et forskningsprosjekt gjennomført høsten 2012, som omhandler elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring. Prosjektet skal øke kunnskapsgrunnlaget om opplæringstilbudene for elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring som har behov for særskilt tilrettelegging, enten det gjelder fysisk tilpasning, tilgjengelighet av ulike hjelpemidler eller spesialundervisning.

Ett av funnene var at nesten 11000 elever i videregående skole har funksjonsnedsettelser. Manglende samarbeid mellom skolene og NAV gjør det vanskeligere for disse elevene å gå over i arbeidslivet. Du kan lese mer om rapporten og laste den ned på nettsiden til Nordlandsforskning.

Tips noen om siden