Vi mener

Blant mennesker med utviklingshemning er det mellom 87 prosent og 70 prosent som er uten arbeid, avhengig av hvilke tall som legges til grunn. Uansett tall har mennesker med utviklingshemning en arbeidsledighet som er vesentlig større enn for noen annen gruppe.

GitlesenAv Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i NFU

"Norge har lite å skryte av!"

Vi i NFU er enige med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, som sa til Samfunn for alle i slutten av 2011:

- Vi skal være ærlige på at Norge fram til nå har lite å skryte av når det gjelder å inkludere alle funksjonshemmede i arbeidslivet. Det gjelder også de som har utviklingshemning. Sysselsettingen er nokså konstant, uavhengig av om arbeidsmarkedet går opp eller ned. Her har vi alle et ansvar. Politikerne har ikke prioritert dette høyt nok. Det gjelder både denne regjeringen og tidligere regjeringer. Og det gjelder partene i samarbeidet om inkluderende arbeidsliv.

Dette svarer altså den tidligere ministeren når vi ber henne om å vurdere dagens arbeidsmarkedssituasjon for de ca. 16 000 voksne med utviklingshemning her i landet. Spørsmålet ble stilt i lys av at det i ansvarsreformen ble lagt til grunn at arbeidstilbudet til denne målgruppen skulle bygges ut etter hvert.

Du kan lese mer om synspunktene til Bjurstrøm i Samfunn for alle nr. 6 2011 (pdf.).

Brofoss-utvalget om fremtiden til skjermet sektor

Brofoss-utvalget har tatt for seg fremtiden til skjermet sektor. I sin innstilling legges lite tilrette for at også mennesker med utviklingshemning skal kunne delta i yrkeslivet. Når arbeidsledighet er hovedregelen, kan ikke diskusjonen gå på hvilke deler av arbeidsmarkedstiltakene som en bør bygge ned.

Ordinært arbeid må være målsettingen

Mest mulig ordinært arbeid i ordinært arbeidsliv må være den overordnede målsetningen. Slike løsninger er verken umulige eller ekstremt kostbare. Problemstillingen må derfor ikke være hva som skal bygges ned, men hvordan en kan bygge opp et bredt spekter av ulike tiltak for å sikre en høy yrkesdeltakelse.

De får det til i Danmark

I Samfunn for alle nr. 3/2012 (pdf.), side 22-29, har vi en reportasje fra Danmark ("Danske arbeidsgivere gir rom for mangfold"), der de har maktet å etablere et langt bedre tilbud i ordinær sektor enn Norge. Når danskene får det til, kan vi få det til. Samfunnsøkonomisk er arbeid langt mer lønnsomt enn dagsentertilbud.

Arbeids- og sosialkomiteen har lenge stilt krav

Stortingets Arbeids- og sosialkomite har gjentatte ganger stilt krav om tiltak for å sikre at også mennesker med utviklingshemning har et arbeidstilbud. Til nå er det ikke registrert motstand mot å bedre yrkesdeltakelsen til mennesker med utviklingshemning fra noe politisk parti.                       

Mye peker fremover

NFU ser flere positive trekk:

  • Vi har fått Brofoss-utvalgets innstilling.
  • Regjeringen skal følge opp sysselsettingsstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Det skal utarbeides en egen stortingsmelding om politikken overfor mennesker med utviklingshemning og tiltak for å sikre Ansvarsreformens målsetninger.                                         

 

Yrkesdeltakelse var en av Ansvarsreformens målsetninger. Anledningene til å ta politiske grep er mange. Motstanden er liten. Blir de sentrale aktørene enige om gunstige løsninger som verken truer budsjettbalansen eller handlingsregelen, er sjansen stor for at politikerne kjøper løsningen.

Jeg ser positivt på muligheten til å få økt yrkesdeltakelse til mennesker med utviklingshemning.

Tips noen om siden