Gode eksempler

Her vil vi dele gode eksempler med deg

Hovedaksjonær på egen arbeidsplass

På Erlandsens conditori i Halden er tre utviklingshemmede både aksjonærer og arbeidstakere. De gjør alt i bakeriet og får god hjelp og støtte underveis. Arbeidet på konditoriet blir også koblet opp mot opplæring i videregående skole. Du kan lese mer om hvordan de arbeider i denne artikkelen fra Samfunn for alle nr 4 - 2012.(pdf.)

Jacobs jobb i slaktetiden Jacob på jobb i sauefjøset

Jacob Holand har jobbet i Nortura i 14 år. Her jobber han både i "fjøset" med å holde orden på sauene og i Norturas ullavdeling hvor han stapper ulllet som skal klassifiseres og presses. I Samfunn for alle nr 5 - 2012 kan du lese om hvordan Jacob begynte i jobben og hvordan han trives der nå. (pdf.)

Tips noen om siden